Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV K 439/10 - uzasadnienie Sąd Okręgowy w Lublinie z 2014-05-23

Sygn. akt IV K 439/10

UZASADNIENIE

R. C. oskarżony został o to, że

I.  w okresie od 12 września 1996 r. do 12 października 1996 r. w L., działając wspólnie i w porozumieniu oraz z innymi ustalonymi osobami, w warunkach czynu ciągłego oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, pod pozorem prowadzenia działalności gospodarczej pod firmą (...) w L., poprzez kłamliwe zapewnienia co do zamiaru zapłaty za otrzymywane towary wprowadził w błąd i doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci produktów przemysłowych i spożywczych o łącznej wartości nie mniejszej niż 629.309,19 zł., co stanowi mienie znacznej wartości – dwadzieścia siedem podmiotów gospodarczych, tj. przestępstwo z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 kk oraz o to, że

II. w okresie od 14 lutego do 30 kwietnia 1997 r. w L., działając wspólnie i w porozumieniu oraz z innymi ustalonymi osobami, w warunkach czynu ciągłego oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, pod pozorem prowadzenia działalności gospodarczej pod firmą (...) w L., poprzez kłamliwe zapewnienia co do zamiaru zapłaty za otrzymywane towary, wprowadził w błąd i doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci produktów przemysłowych i spożywczych o łącznej wartości 1.602.147,57 zł., co stanowi mienie znacznej wartości – siedemdziesiąt podmiotów gospodarczych tj. przestępstwo z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12kk

Po przeprowadzeniu przewodu sądowego Sąd ustalił następujący stan faktyczny.

Mieszkający w L. R. J. (1) prowadził działalność gospodarczą w zakresie naprawy sprzętu RTV. W 1995r. zarejestrował firmę o nazwie (...) z siedzibą przy ul. (...) w L., przedmiotem działalności której miał być szeroko rozumiany handel. Działalność w tej dziedzinie nie przyniosła jednak spodziewanych sukcesów, a wręcz nastręczyła R. J. (1) trudności, które skłoniły go do skontaktowania się z J. B. (1). Ten zaproponował niespełnionemu biznesmenowi sfinansowanie dalszej działalności w zamian za przejęcie rzeczywistej kontroli nad firmą, którą R. J. (1) jako właściciel będzie reprezentował na zewnątrz. Po uzgodnieniu tej kwestii J. B. (1) zaproponował innym osobom w tym R. C. wykorzystywanie (...) do wyłudzania towarów poprzez ich zamawianie bez zamiaru zapłaty. Oskarżony przystał na tę propozycję, w której założono, że firma (...) funkcjonować będzie przez określony czas i zakończy działalność z nadejściem pierwszych terminów płatności za towary. Siedziba firmy mieściła się przy ul. (...) w L., w pomieszczeniach hotelu (zeznania R. J. (1) k. 4240-4254, 4256-4259, 4260-4263, 4264-4268, 4560-4563, 6691-6692v , 7264-7267, G. K. (1), k. 4275-4233, 4438-4440, 4583-4585, 6873v-6874; k.7337v-7338, K. P. (1) k. 1317,5015-5016; J. B. (1), k. 4379-4382, k.4643-4645, 7055v -7056, M. S. (1) k.7286-7287).

Formalnie właścicielem firmy pozostał R. J. (1), którego zadanie sprowadzało się do prowadzenia biura oraz firmowania działalności (...). Podpisywał on in blanco dokumenty przedkładane przez J. B. (1), który był głównym animatorem i koordynatorem przestępczej działalności. J. B. (1) organizował poszczególne przedsięwzięcia, zabezpieczał środki pieniężne związane z bieżącą działalnością firmy, ustalał zakres działania poszczególnych osób, koordynował i zarazem kontrolował ich poczynania, a także zajmował się dystrybucją wyłudzonych towarów oraz dostarczał pieniądze potrzebne na sfinansowanie działalności firmy, m.in. na wynajem pomieszczeń biurowych oraz magazynów mieszczących się w L. przy ul. (...). Zainwestowane środki J. B. (1) miał odzyskać po zbyciu wyłudzonych towarów, (zeznania R. J. (1) k. 4240-4254, 4256-4259, 4260-4263, 4264-4268, 4560-4563, 6691-6692v (...)- (...), G. K. (1) k. 4275-4233, 4438-4440, 4583-4585, 6873v-6874, 7337v-7338, J. B. (1), k. 4379 - 4382, k. 4643-4645,7055v - 7056, M. S. (1) k.7286-7287).

J. B. (1) wprowadził do firmy osoby, których zadaniem było telefoniczne wyszukiwanie kontrahentów, zbieranie ofert handlowych, czynienie ustaleń, co do możliwości zamówienia określonego towaru, jego ceny, warunków dostawy oraz sposobu i terminu płatności. Dzwoniąc do potencjalnych kontrahentów „telefonujący” przedstawiali się jako przedstawiciele firmy, posługując się przy tym fałszywymi nazwiskami. W imieniu (...) kontakty telefoniczne z potencjalnymi kontrahentami nawiązywali J. B. (1), który przedstawiał się jako J. J. (1), M. S. (1), przedstawiający się jako P., R. J. (1) i R. C.. Osoby telefonujące do kontrahentów po towary - w tym R. C. - miały otrzymywać 50% wartości towaru dostarczonego na telefoniczne zamówienie każdego z nich. Pozostałość miała być dzielona pomiędzy R. J. (1), J. B. (1) i G. K. (1). Zdarzało się, że telefonujący zabierali cały zamówiony towar, a pewien procent jego wartości płacili J. B. (1). (zeznania R. J. (1) k. 4240 - 4254, 4256 - 4259, 4260 - 4263, 4264 - 4268, 4560 - 4563, 6691 - 6692v . (...), G. K. (1) k. 4275-4233, 4438-4440, 4583 - 4585, 6873v-6874; 7337v-7338, K. P. (1) k. 1317, 5015 - 5016, J. B. (1), k. 4379 - 4382, 4643 - 4645, 7055v - 07056, M. S. (1) k. 7286 - 7287).

Zgodnie z opracowanym schematem działania „telefonujący” dokonywali rozpoznania rynku i pozyskiwali oferty na terenie całej Polski. J. B. (1) selekcjonował - pod kątem popytu na dany towar – uprzednio pozyskane oferty handlowe, po czym telefonujący ponownie kontaktowali się z firmami, negocjując warunki zamówienia, w tym asortymentu, ceny, sposoby oraz terminy zapłaty i dostawy Ostateczne zamówienia firma (...) składała drogą pocztową lub faksem. Wraz z zamówieniem przesyłano kopie dokumentów rejestrowych, co miało służyć uwiarygodnieniu firmy. Jedynym zabezpieczeniem zapłaty za dostarczone produkty były - niemające pokrycia - weksle (zeznania R. J. (1) k. 4240-4254, 4256-4259, 4260-4263, 4264-4268, 4560-4563, 6691-6692v ,7264-7267, P. S. (1) k. 6707, 18- 21; M. K. (1) k. 6420,. 449-450 v; D. P. (1) k. 451 – 452, 1621, 5528-5529; J. R. (1) k. 464-465 (...); P. P. (2) 464-465 k. 1329 – 1330, 5221 , k. 1332; J. Ł. 424, (...)-1542v, (...)-1545v, 4973v Z. M. (1) k. 365-366 (...); E. K. (1) k. 890-890v, 1779, 5010-5011; M. G. (1) k. k. 602, 1644, 1647-1647v, 5011; P. S. (2) k. 657-658, 1788, 5094, E. M. (1) k. 659-660, 5094; Z. C. k. 1476-1477, 5221 6791v; L. T. k. 642, 1786, 6419; M. M. (1). 344-345, (...)-1638v G. M. k. 346, 4910-4910v; J. R. (2) 510-512, 4910v ; weksel k.1847 – 1849; a także zeznania M. H. k. k. 540-541; E. H. (1) 743-746, (...), S. Ś. k. k.349-349v,. (...); W. K. (1) k. 358-358v, 1968 (...); K. K. (1) k. 628-629, 1483-1483v, 1653-1653v, 5012; K. B. (1) 53-54, (...)- (...), (...), R. W. (1) k. 584, 5010; Z. M. (2) k. 314-317, 1781, 4910, T. F. k. 735-736v, 5013-5014, A. K. (1) k. 494-495, 5221, M. S. (2) k. 593-593v, 5093)

W okresie od 12 września 1996 roku do 12 października 1996 roku, J. B. (1), M. S. (1), R. J. (1), R. C. wraz z innymi osobami pod pozorem prowadzenia działalności gospodarczej pod firmą (...) w L., poprzez kłamliwe zapewnienia co do zamiaru zapłaty za otrzymywane towary wprowadzili w błąd i doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci produktów przemysłowych i spożywczych o łącznej wartości nie mniejszej niż 629.309,19 zł, dwadzieścia siedem podmiotów gospodarczych, a w szczególności wyłudzili:

- w dniu 12 września 1996 roku pościel z kory i ręczniki wartości 46.155,04 zł na szkodę Przedsiębiorstwa Handlowo - Usługowego (...) w S. (faktura k. 5; zeznania P. S. (1) k.19-20, k.6707; zeznania S. Ł. k. 22-22v, 6707);

- w dniu 17 września 1996 roku farby plakatowe i plastelinę wartości 7.019,85 zł na szkodę Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Usługowego (...) w C. (faktura k. 4, k. 444; zeznania M. K. (1) k. 450-450v, 6420; zeznania D. P. (1) k. 451-452, 1634-1634v, 5528-5529–), przy czym wyłudzony towar został odzyskany (pokwitowanie k. 460; zeznania D. P. (1); 451-452, (...)-1634v, (...)- (...)),

- w dniu 19 września 1996 roku lampy oświetleniowe, kwietniki i inne artykuły przemysłowe wartości 1.039,61 zł na szkodę Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowego (...) S.C. w K. (faktura k. 7 – 8, k. 466; zeznania J. R. (3) k. 464-465 , 5221.);

- w dniu 19 września 1996 roku maty łazienkowe wartości 22.139,37 zł na szkodę (...) S.C. w L. (faktura k. 1223 i k. 1331; zeznania P. P. (2) , k. 1327-1328, 1330-1330v, 5016);

- w dniu 20 września 1996 roku deski do prasowania, rękawniki i suszarki wartości 10.096,84 zł na szkodę Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowego (...) w M. (faktura k. 425, k. 1543; pismo k. 7598; zeznania J. Ł. k. 424, 1542-1542v, 1545-1545v, 4973v; zeznania S. W. k. 1535 – 1535 v);

- w dniu 23 września 1996 roku kawę wartości 4.919,04 zł na szkodę Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowo - Usługowego (...) S.C. w K. (faktura k. 380; k. zeznania Z. M. (1) k. 365-366 (...));

- w dniu 23 września 1996 roku kawę i śmietankę do kawy wartości 12.875,95 zł na szkodę Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowo - Usługowego (...) S.C. w K. (faktura k. 378; zeznania Z. M. (1) k. 364 -366, k. zeznania Z. M. (1) k. 365-366 (odezwa), (...));

- w dniu 23 września 1996 roku kawę wartości 15.525,09 zł na szkodę (...) S.C. w B. (faktura k. 377; zeznania Z. M. (1) k. 365-366 (...));

- w dniu 23 września 1996 roku rękawice, koszule i ubrania z drelichu wartości 6.252,50 zł na szkodę Zakładu Pracy dla Inwalidów (...) w O. (faktury k. 882; zeznania E. K. (1) k. 890-890v, 1779, 5010-5011);

- w dniu 24 września 1996 roku deski do prasowania i gąbki wartości 18.719,99 zł na szkodę Firmy Handlowej (...) Spółka z o.o. w R. (faktura k. 603; zeznania M. G. (1) k. 602, 1644, 1647-1647v, 5011);

- w dniu 24 września 1996 roku dywany, chodniki i inne wyroby przemysłowe wartości 8.544,72 zł na szkodę Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowo -Usługowego (...) w T. (faktury k. 662 – 663, k. 1820 - 1821; dowód dostawy k. 1819; zeznania P. S. (2). k. 657-658, 1788, 5094, ; zeznania E. M. (1) k. 659-660, 5094);

- w dniu 25 września 1996 roku lody, rodzynki i inne artykuły spożywcze wartości 18.402,63 zł na szkodę Zakładu Produkcyjno - Handlowo - Usługowego (...) w R. (faktura k. 484 – 485; zeznania Z. P. (1) k. 475, 1474, 5221, zeznania. k. 1476-1477 (odezwa), (...)), przy czym odzyskano towar o wartości 652 zł (pokwitowanie k. 48; zeznania Z. P. (1) k. 1474);

- w dniu 26 września 1996 roku zabawki wartości 2.495,37 zł na szkodę Spółdzielni (...) Zakładu Pracy (...) w O.

(zamówienie k. 651; faktura k. 652, k.1904; zeznania L. T. k. 642, 1786, 6419; zeznania H. J. (1) k. 643-644, 5221);

- w dniu 27 września 1996 roku ryż wartości 15.527,41 zł na szkodę Firmy Handlowej (...) w R. (faktura k. 340, k. 342; zeznania M. M. (1) 344-345, (...)- (...) G. M. k. 346, 4910-4910v);

- w dniu 28 września 1996 roku komplety bielizny pościelowej wartości 59.861,00 zł na szkodę (...) Spółka z o.o. w R. (faktury k. 1351 - 1354; zeznania K. P. (2) k. 750-751v, 5015);

- w dniu 30 września 1996 roku dżemy, soki i napoje wartości 41.721,52 zł na szkodę Przedsiębiorstwa (...) w W. Filia w L. (faktura k. 9 – 13, k. 514 - 518; zeznania J. R. (2) K. 510-512, 4910v; specyfikacja zamówienia k. 524 - 525; notarialnie poświadczony weksel k. 1847 - 1849; uwierzytelniona dokumentacja k. 1839 – 1846), przy czym odzyskano towar o wartości 334,80 zł (pokwitowanie k. 536; zeznania J. K. (1) k. 1982v);

- w dniu l października 1996 roku soki wartości 40.881,88 zł na szkodę Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowego (...) Spółka z o.o. w M. (faktury k. 405 - 406; zeznania J. K. (2) k. 399-401, 1790, 6792; notarialnie poświadczone weksle k. 407 - 410; zeznania A. T. (1) k. 1870, 1975);

- w dniu 1 października 1996 roku rodzynki, migdały i inne artykuły spożywcze wartości 18.044,96 zł na szkodę (...) Spółka z o.o. w P. (faktury k. 72 – 73, k. 550 - 553; zeznania M. H. k. 540-541 (...); specyfikacja zamówienia k. 542; umowa k. 555 – 557; oświadczenie wekslowe k. 558; zeznania J. J. (2) k. 1628-1629, 6472; uwierzytelnione dokumenty k. 1805 – 1810), przy czym odzyskano towar o wartości 193,50 zł (pokwitowanie k. 567; zeznania J. J. (2) k. 1628-1629);

- w dniu 2 października 1996 roku majonez, sosy i inne artykuły spożywcze wartości 9.353,94 zł na szkodę Przedsiębiorstwa (...) w Ż. (faktura k. 747 - 748, k. 1356; zeznania E. H. (1) k. 743-746, 1784 (...));

- w dniu 3 października 1996 roku pasztety wartości 10.807,00 zł na szkodę (...) Spółka z o.o. w P. (faktura k. 356; zeznania S. Ś. k.349-349v, 4955; zamówienie k. 350; poświadczony notarialnie weksel k. 355; zeznania W. K. (1) k. 358-358v, 1968 (...) )

w dniach 3 i 9 października 1996 roku sprzęt rehabilitacyjny i sportowy o łącznej wartości 34.398,40 zł na szkodę Agencji (...) K. K. (1) w W. (faktury k. 622 - 624; zamówienie k. 618; notarialnie poświadczone weksle k. 625 - 626; zeznania K. K. (1) k. 628-629, 1483-1483v, 1653-1653v, 5012);

- w dniu 4 października 1996 roku przepływowe podgrzewacze wody wartości 40.197,86 zł na szkodę Przedsiębiorstwa (...)K. Spółka z o.o. w C. (umowa k. 40 - 43; faktura k. 52, k. 1215; zeznania K. B. (1) 53-54, (...)- (...), (...),; zeznania R. S. k. 753, 1370-1371)

- w dniu 4 października 1996 roku syropy owocowe, herbaty i inne artykuły spożywcze wartości 1.970,02 zł na szkodę Przedsiębiorstwa Produkcji (...) w T. P. (faktura k. 586 – 587; zeznania R. W. (1) k. . 584, 5010 zeznania M. S. (3) k. 1521 – 1521v; zeznania J. K. (3) k. 584, 5010)), przy czym odzyskano towar o wartości 824,20 zł, pokwitowanie k. 590; zeznania M. S. (3), k. 1521 – 1521v

- w dniach 5 i 12 października 1996 roku oleje roślinne wartości 125.108,78 zł na szkodę Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Ż. (faktury k. 326 - 328, k. 336 - 337; zeznania Z. M. (2) k. 314-317, 1781, 4910; zamówienie k. 329; notarialnie poświadczone weksle k. 332 - 335; zeznania T. F. k. 735-736v, 5013-5014);

- w dniu 7 października 1996 roku sprzęt chłodniczy wartości 48.899,55 zł na szkodę (...) Zakładów (...) w R. (faktura k. 506; zeznania A. K. (1) k. 494 - 495; notarialnie poświadczony weksel k. 497; zamówienie k. 502), przy czym odzyskano towar o wartości 23.039,21 zł (pokwitowanie k. 508; faktura korygująca k. 1913; pismo k. 1912);

- w dniu 10 października 1996 roku materiały dentystyczne wartości 7.138,03 zł na szkodę Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Usługowego (...) S.C. w J. (faktura k. 594; zeznania M. S. (2) k. 5093, k. 593 – 593v; list przewozowy k. 1528;

- w dniu 10 października 1996 roku materiały protetyczne wartości 1.212,84 zł na szkodę (...) Spółka z o.o. w W. (faktura k. 35-36, k. 433 - 434; zeznania W. K. (2) k. 429 – 430; 6791v pokwitowanie k. 441) .

Po odebraniu tych towarów praktycznie zakończono działalność firmy (...). Mimo tego J. B. (1) kontynuował dotychczasowy proceder, wykorzystując do tego zarejestrowaną na nazwisko L. B. (1) firmę (...) z siedzibą w L.. Tak jak w przypadku (...) J. B. (1) stał się koordynatorem działalności nowej firmy. Zatrudniał pracowników, kierował ich pracą i nadzorował podejmowane przedsięwzięcia. R. J. (1) oraz B. G. (1) zajmowali się biurowością. Dla uwiarygodnienia firmy przedkładano dokumenty poświadczające jej rejestrację Towary zamawiane były telefonicznie przez J. B. (1), A. K. (2), P. R., R. J. (1) oraz R. C.. Negocjowaniem warunków przedłużania terminu płatności za zakupiony towar zajmowali się B. G. (1) wraz z R. J. (1). Schemat działania sprawców opierał się na analogicznych zasadach, jak w przypadku firmy (...). Siedziba (...) mieściła się w pomieszczeniach hotelu Przedsiębiorstwa Usług Mieszkaniowych i (...) w L. przy ul. (...). Towary były zamawiane z odroczonym terminem płatności i dostarczane do magazynów wynajmowanych od (...) Przedsiębiorstwa (...) w L. (zeznania G. K. (1) k. 4275-4233, 4438-4440, 4583-4585, 6873v-6874; 7337v-7338, R. J. (1) k. 4240-4254, 4256-4259, 4260-4263, 4264-4268, 4560-4563, 6691-6692v, 7264-7267, J. B. (1) k. 4379-4382,. (...)- (...),7055v- (...); A. K. (3) k. 4382 – 4383, k. 4627 – 4630, k.7054v-7055, P. R. (...)- (...), (...)- (...), (...)- (...), (...)- (...), (...), 7087v- (...), M. S. (1) k.7286-7287, B. W. k. 3340-3341v, 5095)

W okresie od 14 lutego do 30 kwietnia 1997 roku R. C. i współdziałające z nim osoby pod pozorem prowadzenia działalności gospodarczej firmy (...) w L., poprzez kłamliwe zapewnienia co do zamiaru zapłaty za otrzymywane towary, wprowadzili w błąd i doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci produktów przemysłowych i spożywczych o łącznej wartości 1.602.147,57 zł sześćdziesiąt dziewięć podmiotów gospodarczych i wyłudzili:

- w dniach 14 lutego i 16 marca 1997 roku lustra i stoliki o łącznej wartości 11.297,09 zł na szkodę firmy (...) B. K. (1) w R. (faktury k. 2700 – 2703; zeznania U. K. k. 2739-2741, 2742-2742v, 2746-2746v, 2748-2748v, 5529v; zeznania B. K. (1) k. 2743-2744v, 2745-2745v, 5529v protokoły okazania k. 2707, k. 2711),

- w dniach 20 lutego i 20 marca 1997 roku zabawki pluszowe o łącznej wartości 11.347,23 zł na szkodę Spółdzielni Pracy (...) w S. (faktury k. 3361 - 3367; 6277v; zamówienie k. 3350 - 3351; zeznania W. Z. k. 3412-3413v, 3414-3414v, 3415-3415v, 5732v-5733; zeznania A. C. (1) k. 3407-3408, 5733);

- w dniu 27 lutego 1997 roku konfekcję dziecięcą i ubrania sportowe wartości 3.561,12 zł na szkodę PPHU (...) S.C. w K. (faktury k. 2442 - 2444; zeznania W. D. k. 2431-2432v, 6770-6770v, 6792), przy czym odzyskano towar o wartości 175,43 zł (pokwitowanie k. 2445);

- w dniu 3 marca 1997 roku artykuły spożywcze wartości 36.364,77 zł na szkodę Zakładu (...) w B. k/W. (zeznania B. G. (2) k. 4001-4002, 6009; zamówienie k. 2619; faktury k. 2622 - 2623; pokwitowanie przyjęcia zaliczki k. 2624; zeznania J. R. (4) k. 2680-2661v, 5626-5626v zeznania Z. N. (...)-2663v, (...)-2664v, 6914v;);

- w dniu 3 marca 1997 roku kołdry wartości 1.634,40 zł na szkodę PPHU (...) w P. (faktura k. 4097 – 4098; zeznania M. S. (4) k. 4119-4120, 6420, zobowiązanie B. G. (1) k. 4099), częśc towaru o nieustalonej wartości odzyskano zeznania M. S. (4) k. 6420; oświadczenie k. 4096);

- w dniu 4 marca 1997 roku piżamy wartości 33.551,88 zł na szkodę PPHU (...) w L. (faktury k. 2471 – 2472, k. 2474; zamówienie k. 2470; zeznania J. B. (2) k. 2456-2459, 5280), przy czym odzyskano towar o wartości 1.644,27 zł pismo k. 3923; pokwitowanie k. 3924);

- w dniu 5 marca 1997 roku bakalie i orzechy wartości 16.303,35 zł na szkodę
„J. F. and Co. Spółka z o.o. w P. (faktura k. 2725; zamówienie k. 2715 – 2716; zeznania H. M. k. 2761-2761v, 4012-4012v, 4013-4013v, 5626v);

- w dniu 5 marca 1997 roku deski do prasowania i suszarki sufitowe wartości 13.748,42 zł na szkodę Spółdzielni (...) w B. (zawiadomienie k. 2300 - 2301; faktura k. 2302; zeznania K. B. (2) k. 9065 – 9067, k. 3936 - 3937; zeznania A. U. k. 3963-3964, 6472v), przy czym odzyskano towar o wartości 661 zł (pokwitowanie k. 2309; pismo k. 3935);

- w dniu 6 marca 1997 roku ubrania robocze wartości 17.231,28 zł na szkodę PPHU (...) w B. (faktury k. 2675 - 2676; zeznania B. B. (1) k. 2712-2713v, 6472; zeznania Z. H. k. 2714-2716, 6707, zeznania R. G. k. 2717-2718, 5530);

- w dniu 6 marca 1997 roku napoje wartości 14.584,95 zł na szkodę Towarzystwa (...) Spółka z o.o. w P. (faktury k. 3108; zeznania E. M. (2) k. 3143-3144v, 5693, 5734; zeznania T. W. k. 3111 -3112;);

- w dniach 6 i 7 marca 1997 roku artykuły gospodarstwa domowego o łącznej wartości 25.993,61 zł na szkodę (...) S.C. w Ł. (faktura k. 2492 – 2495; zeznania A. G. k. 2491-2494, 5282; zeznania L. S. k. 2493-2494, 6792; zeznania K. J. (1) k. 2500 - 2501), przy czym odzyskano towar o wartości 1.700 zł., pokwitowanie k. 2508; zeznania P. L. k. 2506 - 2506v);

- w dniach 6, 10 i 11 marca 1997 roku styropian o łącznej wartości 22.044,44 zł na szkodę Przedsiębiorstwa Produkcji (...) S.A. w Niemcach k/L. (zamówienie k. 3082 – 3083; faktury k. 3090 - 3093; zeznania W. S. (1) k. 3128-3129v, 4018-4018v, 6641);

- w dniu 7 marca 1997 roku artykuły spożywcze wartości 37.212,03 zł na szkodę (...) Spółka z o.o. w Z. (faktura k. 3676; wezwanie do uregulowania należności k. 3678; zeznania I. G. (1) /dawniej B./ k. 3707-3708, 6656-6657v, 6707; zeznania J. W. (1) k. 3709-3711v, 6599, 6640; zeznania G. P. k. 3712-3713, 6472);

- w dniu 7 marca 1997 roku bieliznę damską i męską wartości 6.438,83 zł na szkodę (...) Spółka z o.o. w W. (zamówienie k. 3773; faktury k. 3800 (...), k. 3804; dokumentacja firmy (...) k. 3774 -3779; deklaracja wekslowa k. 3780; poświadczony notarialnie weksel k. 3782 – 3783; zeznania W. K. (3) k. 3812-3812v, 3813-3814, 6472, przy czym odzyskano towar o wartości 128,10 zł (pokwitowanie k. 3805; faktura korygująca k. 3804);

- w dniu 8 marca 1997 roku ogrzewacze, wentylatory i promienniki wartości 23.191,35 zł na szkodę Spółdzielni Pracy (...) w O. (zamówienie k. 2544; dokumentacja firmy (...) k. 2545 - 2550; faktury k. 2551 - 2552; zeznania A. M. (1) k. 2548-2550, 5279; zeznania E. K. (2) k. 2551-2553, 527 , przy czym odzyskano towar o wartości około 2.000 zł (pokwitowanie k. 2560;

- w dniu 8 marca 1997 roku dresy i farby sportowe wartości 49.769,90 zł na szkodę firmy (...) w B. (zamówienie k. 3003; dokumentacja dotycząca B. k. 3004 – 3006, k. 3012 - 3014; notarialnie poświadczony weksel k. 3007 - 3008; faktury k. 3009 - 3011; zeznania A. K. (4) k. 3050-3051, 6640, protokół okazania k. 3017), przy czym odzyskano towar o wartości 231,80 zł (pokwitowanie k.3918);

- w dniu 10 marca 1997 roku kaszę jęczmienną wartości 20.972,00 zł na szkodę firmy (...) Z. P. (2) we W. (zamówienie k. 2906; deklaracja wekslowa k. 2907; poświadczony notarialnie weksel k. 2908 - 2910; dokumentacja dotycząca firmy (...) k. 2911 - 2916; faktura k. 2917; zeznania Z. P. (2) k. 2953-2954, 2962-2963, 2964-2964v, 6472v; zeznania M. C. (1) k. 2955-2956, 6875

- w dniu 10 marca 1997 roku drabiny aluminiowe wartości 33.934,14 zł na szkodę (...) Spółka z o.o. w B. (dokumentacja dotycząca B. k. 3480 - 3483; notarialnie poświadczone weksle k. 3484 - 3487; deklaracja wekslowa k. 3488; faktury k. 3489 - 3491; zeznania T. D. k. 3518-3518v, 3519-3521, 3893-3894, 6639; zeznania J. Z. (1) (...)- (...), (...)-6874v), przy czym odzyskano towar o wartości 4.629,13 zł (pokwitowanie k. 3505; zeznania J. Z. (1) k3527- (...), (...)-6874v);

- w dniu 11 marca 1997 roku artykuły spożywcze wartości 24.323,20 zł na szkodę Przedsiębiorstwa (...) w K. (zamówienie k. 3072, k. 3074; faktura k. 3076; zeznania K. W. k. 3111-3114, 5787-5788; zeznania M. O. k. 3079 - 3080);

- w dniu 11 marca 1997 roku zasłony łazienkowe i inny sprzęt wartości 4.449,95 zł na szkodę (...) S.C. w A. (faktura k. 3625 - 2626; zeznania G. K. (2) k. 3627; zeznania A. Ć. k. 3654-3655, 6472; );

- w dniach 11 i 24 marca 1997 roku konfekcję damską o łącznej wartości 15.499,41 zł na szkodę firmy A.A.T.” w W. faktury k. 2419 - 2421; zeznania A. T. (2) k. 2422 – 2424v; dokumentacja dotycząca firmy (...) k. 2425 - 2430), przy czym odzyskano towar o wartości 360 zł (dowód zwrotu k. 2432);

- w dniu 12 marca 1997 roku artykuły spożywcze wartości 6.960,00 zł na szkodę (...) Spółka z o.o. w Ł. Oddział w W. (zamówienie k. 2478; notarialnie poświadczony weksel k. 2480; faktury k. 2481 - 2482; zeznania P. K. k. 2478-2478v, 5280);

- w dniu 13 marca 1997 roku wyroby bieliźniarskie wartości 11.941,36 zł na szkodę (...) S.C. w R. (zeznania Z. W. (1) k. 3932-3932v, 6092-6092v, faktura k. 3908 – 3909; pismo k. 7596), przy czym odzyskano towar o wartości 476,41 zł (pokwitowanie k. 3910);

- w dniu 13 marca 1997 roku obrusy wartości 2.802,00 zł na szkodę Zakładu (...) S.C. w B. (zeznania W. R. (1) k. 3953-3954, 6641; faktura k. 3930);

- w dniu 13 marca 1997 roku kotły centralnego ogrzewania i kuchnie gazowe wartości 40.232,00 zł na szkodę PHU (...) w R. (notarialnie poświadczony weksel k. 2226 - 2227; zamówienie k. 2228; faktura k. 2229; dokumentacja dotycząca firmy (...) k. 2231 - 2239; zeznania L. B. (2) k. 3458-3459v, 3460-3460v, 4063-4063v, 5732-5732v; zeznania A. Z. k. 3965-3966, 6641);

- w dniu 13 marca 1997 roku piwo bezalkoholowe wartości 15.855,12 zł na szkodę W.P.I.E. (...) B. B. w P. (dokumentacja dotycząca firmy (...) k. 2313 - 2315, k. 2318 - 2319; notarialnie poświadczony weksel k. 2316; deklaracja wekslowa k. 2317; faktura k. 2321; zeznania H. B. 2320-2323v, 6472v; zeznania S. P. (1) k. 2324 - 2325v);

- w dniu 14 marca 1997 roku wyroby cukiernicze wartości 11.532,90 zł na szkodę Zakładu (...) w M. (dokumentacja dotycząca firmy (...) k. 2754 - 2758; faktura k. 2759; zeznania H. J. (2) k. 2795-2796v, 5626v zeznania M. J. (1) k. 2797-2798v, 6472v);

- w dniach 14 i 20 marca 1997 roku ubrania robocze wartości 23.985,20 zł na szkodę (...) w W. (zamówienie k. 2510; dokumentacja dotycząca firmy (...) k. 2511 - 2515; faktury k. 2516 - 2517; zeznania Z. Z. (1) k. 2513-2514v, 2519-2519v, 6418; zeznania J. G. k. 2520 - 2521), przy czym odzyskano towar o wartości 7.000 zł (pokwitowanie k. 2525; zeznania Z. Z. (1) k. 2513-2514v v);

- w dniu 15 marca 1997 roku ubrania robocze i gumofilce o łącznej wartości 13.651,30 zł na szkodę (...) w L. Zakład w G. (zamówienie k. 2448; dokumentacja dotycząca firmy (...) k. 2449 – 2450, k. 2452 - 2453; notarialnie poświadczony weksel k. 2451 - 2451v; faktura k. 2454; zeznania K. T. k. 2451-2452, 6472v; pokwitowanie przyjęcia zaliczki k. 2455;);

- w dniu 15 marca 1997 roku konserwy rybne wartości 31.642,48 zł na szkodę (...) S.C. w O. (zamówienie k. 2650; dokumentacja dotycząca firmy (...) k. 2651-2653, k. 2655-2657; xero dowodu osobistego L. B. (1) k. 3656; faktury k. 2659; zeznania I. E. k. 2695-2697, 3464-3465v, 6420), przy czym odzyskano towar o wartości 2.673,67 zł (pokwitowanie k. 3431 – 3432; pismo k. 4046);

- w dniu 15 marca 1997 roku bieliznę damską wartości 19.532,20 zł na szkodę (...) w C. (notarialnie poświadczony weksel k. 2405 – 2407; faktura k. 2409; zeznania J. S. (1) k. 2409-2410, 6791v; zeznania W. S. (2) k. 2411-2412, 6473, 6791v);

- w dniu 17 marca 1997 roku parkiet bukowy i mozaikę dębową wartości 37.386,51 zł na szkodę (...) Tartacznictwo i Wytwórnia (...) w P. (faktura k. 2201 -2202; upoważnienie do odbioru towaru k. 2203; zamówienie k. 2204, k. 2210; dokumentacja dotycząca firmy (...) k. 2205 – 2209, k. 2211 - 2215; pismo pokrzywdzonego k. 2216; zamówienie k. 2217; zeznania M. J. (2) k. 2217-2220v, 5480-5481, 5530)

- w dniu 17 marca 1997 roku artykuły spożywcze wartości 29.270,51 zł na szkodę PPHU (...) S.C. w K. (zeznania W. K. (4) k. 2264-2265v, 5179, zamówienie k. 2269; dokumentacja dotycząca firmy (...) k. 2270 – 2275; notarialnie poświadczony weksel k. 2276; deklaracja wekslowa k. 2277; faktury k. 2278 - 2279; potwierdzenie przyjęcia towaru przez B. k. 2280);

- w dniu 17 marca 1997 roku artykuły spożywcze wartości 11.770,00 zł na szkodę (...) w T. P. (zamówienie k. 2778; dokumentacja dotycząca firmy (...) k. 2780 - 2784; faktura k. 2785; zeznania K. G. k. 2825-2826v, 2827-2828v, 5529-5529v; zeznania H. W. (1) k. 2794v; zeznania M. G. (2) k. 2795 – 2796 v; zeznania A. M. (2) k. 2797 - 2798);

- w dniach 17 i 24 marca oraz 3 kwietnia 1997 roku blachę i stal zbrojeniową
o łącznej wartości 45.026,72 zł na szkodę Konsorcjum (...) Spółka z o.o. w K. skład w D. (zamówienie k. 2631; dokumentacja dotycząca firmy (...) k. 2632 - 2634; upoważnienie do odbioru towaru k. 2635; faktury k. 2637 - 2639; k. 2640 - 2643; zeznania W. N. k. 2679-2681, 5377; zeznania S. P. (2) (...)- (...), (...));

- w dniu 18 marca 1997 roku ubrania robocze wartości 22.902,45 zł na szkodę Przedsiębiorstwa (...) Spółka z o.o. w G. (zamówienie k. 2765; dokumentacja dotycząca firmy (...) k. 2766; notarialnie poświadczony weksel k. 2767 - 2771; faktura k. 2772; zeznania J. Z. (2) k. 2808-2810. (...)-2811v, (...)-5564v, 5626v) ;

- w dniu 18 marca 1997 roku lizaki lodowe wartości 50.422,68 zł na szkodę (...) Spółka z o.o. w W. (zamówienie k. 3331; dokumentacja dotycząca firmy (...) k. 3332 - 3338; faktury k. 3339 - 3340; zeznania T. P. k. k. 3380-3381, 6640; zeznania K. K. (3) k. 3382-3383v, 6914v; k. 3347 - 3347v);

- w dniu 18 marca 1997 roku wózki paletowe wartości 22.448,00 zł na szkodę Fabryki (...) w S. (zeznania S. O. k. 3832-3833, 5930; faktura k. 3809);

- w dniu 18 marca 1997 roku pędzle i wałki malarskie wartości 16.807,29 zł na szkodę Spółdzielni (...) w P. (zamówienie k. 3046 – 3050; pismo zawierające numer konta k. 3050; zaświadczenie k. 3051; dokumentacja dotycząca firmy (...) k. 3052 - 3056; faktury k. 3057 - 3065; k. 3101-3102v, 5626v zeznania R. J. (2) k. 3068 – 3069;);

- w dniu 19 marca 1997 roku artykuły spożywcze wartości 13.735,14 zł na szkodę (...) w S. (faktura k. 2328, k. 2331; zamówienie k. 2330; dokumentacja dotycząca firmy (...) k. 2332 - 2337; zeznania S. S., (...)-2336v; zeznania D. B. (1) k. 2340 - 2340v; zeznania M. C. (2) k. 2341 - 2342);

- w dniu 19 marca 1997 roku soki wartości 23.197,55 zł na szkodę (...) S. C. M. i S. J. w K. (dokumentacja dotycząca firmy (...) k. 2820 - 2826; notarialnie poświadczony weksel k. 2827 - 2828; porozumienie wekslowe k. 2829; zamówienie k. 2832; potwierdzenie zamówienia k. 2833; faktura k. 2834; zeznania R. K. (1) k. 2875-2875v, 6737v-6738; zeznania A. P. (1) k. 4046-4047v, 6011, zeznania B. B. (3) k. 4044-4045, 6435, 6472v);

- w dniu 19 marca 1997 roku herbatę wartości 20.780,38 zł na szkodę (...) Spółka z o.o. w K. (pismo k. 3602; notarialnie poświadczony weksel k. 3603 – 3064; dokumentacja dotycząca firmy (...) k. 3605 - 3609; wezwanie do zapłaty k. 3610; faktury k. 3611 - 3615; zeznania L. M. (1) (...)-3643v, (...) ; zeznania D. W. k. 3644-3645, 6791v);

- w dniach 19 i 28 marca 1997 roku słodycze wartości 45.032,75 zł na szkodę (...) w G. (zeznania M. M. (2), k. 3147-3149v, 6181v zeznania Z. W. (2) k. 3168-3168v, 6472v ; zeznania B. T. (1) k. 3169-3170, 6640; dokumentacja dotycząca firmy (...) k. 3122 - 3124; faktury k. 3125 – 3129), przy czym odzyskano towar o wartości 16.768,21 zł (pokwitowanie k. 3119; faktura korygująca k. 3129 – 3133; zeznania Z. W. (3) k. 3168-3168v, 6472v );

- w dniu 20 marca 1997 roku (...) wartości 11.957,12 zł na szkodę Przedsiębiorstwa Państwowego (...) w B. (faktura k. 2245; dokumentacja dotycząca firmy (...) k. 2246, k. 2251 – 2254, k. 2257v; zamówienie k. 2247, k. 2258v; notarialnie poświadczony weksel k. 2249 - 2250; dowód wpłaty k. 2260; zeznania A. R. k. 2258-2259v, 5530; zeznania C. K. k. 2260-2261, 5179; zeznania E. B. k. 2262-2262v, 5178-5179.);

- w dniu 20 marca 1997 roku olej jadalny wartości 15.168,60 zł na szkodę (...)
w J. (zeznania W. K. (5) k. 2613-2615, 6914v; zamówienie k. 2562; potwierdzenie odbioru towaru k. 2563; dokumentacja dotycząca firmy (...) k. 2564 - 2567; notarialnie poświadczony weksel k. 2568 - 2569; zeznania M. W. k. 2616-2618v, 6471v-6472 ; zeznania R. W. (2) k. 2606-2609, 6471-6471v.; faktura k. 2576), przy czym odzyskano część towaru (pokwitowanie k. 2577, k. 3503);

- w dniu 20 marca 1997 roku precle i słone paluszki wartości 15.748,90 zł na szkodę firmy (...) D. P. (2) w S. (zeznania D. P. (2) k. 3347-3347v (...) ; zeznania J. P. (1) k. 3353-3354v, 6420 ; zamówienie k. 3313; dokumentacja dotycząca firmy (...) k. 3314; faktura k. 3315);

- w dniach 20 i 25 marca 1997 roku pilarki, wiertarki, szlifierki i koce o łącznej wartości 39.475,18 zł na szkodę (...) Spółka z o.o. w W. (zamówienie k. 2344; dokumentacja dotycząca firmy (...) k. 2345 - 2346, k. 2349 - 2352; notarialnie poświadczony weksel k. 2347 - 2348; faktura k. 2353 - 2355; zeznania K. A. k. 2369-2369v, 2372-2372v, 6010), przy czym odzyskano towar o wartości 885,72 zł (pokwitowanie k. 2373; zeznania K. A. k. 2369-2369v, 2372-2372v, 6010 );

- w dniu 21 marca 1997 roku artykuły spożywcze wartości 13.168,97 zł na szkodę (...) Spółka z o.o. w S. (zamówienie k. 3280 - 3281; dokumentacja dotycząca firmy (...) k. 3282 – 3283, k. 3287-3291; weksel k. 3285 - 3286; faktura k. 3291 - 3292; zeznania S. P. (3) k. 3332-3333, 6419 ; zeznania J. T. k. 4009-4010, 6011);

- w dniach 21 i 22 marca 1997 roku deski do prasowania i rękawniki o łącznej wartości 13.420,00 zł na szkodę Zakładu (...). i P. P. w W. (zeznania J. P. (2) k. 3270-3270v, 3275-3277v, 3288-3288v, 6792; faktury k. 3241 - 3242; dokumentacja dotycząca firmy (...) k. 3243 – 3248), przy czym odzyskano towar o wartości 1026,63 zł (pokwitowanie k. 3232; zeznania J. P. (2) k. 3270-3270v, 3275-3277v,3288-3288v,6792;)

- w dniach 21, 25 i 28 marca 1997 roku parkiet o łącznej wartości 82.400,00 zł na szkodę PPUH (...) Spółka z o.o. w B. (zeznania M. C. (3) k. 2280-2281v (...) ; zamówienie k. 2285; dokumentacja dotycząca firmy (...) k. 2286 - 2289; faktury k. 2289 - 2295; zeznania K. D. k. 2296-2297 ; zeznania S. Ż. k. 2298-2299 );

- w dniu 23 marca 1997 roku bieliznę damską wartości 4.794,01 zł na szkodę firmy (...) we W. (zamówienie k. 3731 - 3732; notarialnie poświadczony weksel k. 3733 - 3734; deklaracja wekslowa k. 3735; dokumentacja dotycząca firmy (...) k. 3736 - 3769; faktura k. 3740; zeznania B. T. (2) k. 3779-3780, 6639; zeznania A. T. (3) k. 3784-3786, 6639 );

- w dniu 24 marca 1997 roku olej rzepakowy i majonez wartości 17.298,80 zł na szkodę Spółdzielni Pracy Produkcyjno - Handlowej w K. (zamówienie k. 2377; dokumentacja dotycząca firmy (...) k. 2380 - 2385; notarialnie poświadczony weksel k. 2386; faktura k. 2388; pokwitowanie wpłacenia zaliczki k. 2391; zeznania E. W. k. 2390-2391v, 5178 ; zeznania F. S. k. 2392-2393v, 2394-2394v, 5220 ; protokół okazania k. 2396; zeznania L. Ł. k. 2395-2396, 2397-2397v, 2398-2398v, 5219-5220 ), przy czym odzyskano towar o wartości 277,20 zł (zeznania L. Ł. k. 2400v, pokwitowanie k. 2402);

- w dniu 24 marca 1997 roku wózki widłowe wartości 8.857,20 zł na szkodę
„l (...) Ż. w S.W. (zeznania A. S. (1) k. 3984-3985v, 6420 ; zamówienie k. 3961; faktura k. 3963 – 3965; ponaglenie do zapłaty k. 3967; nakaz zapłaty k. 3970);

- w dniach 24 i 28 marca 1997 roku pościel, śpiwory i kołdry wartości 25.565,10 zł na szkodę (...) w R. (zeznania C. W. k. 3244-3244v, 3245-3246v, 5626v; zamówienie k. 3210; dokumentacja dotycząca firmy (...) k. 3211 - 3213; zeznania A. D. k. 3214-3215, 3224 ; faktury k. 3218 - 3219), przy czym odzyskano towar o wartości 785,20 zł (protokół zatrzymania rzeczy k. 3216; pokwitowanie k. 3217, k. 3222);

- w dniach 24 i 25 marca 1997 roku należność z tytułu świadczenia usług transportowych w kwocie 699,57 zł na szkodę Przedsiębiorstwa (...) w L. (zeznania A. P. (2) k. 3427-3428, 5684v-5685 ; zamówienie k. 3392, k. 3397; faktura k. 3394, k. 3396);

- w dniu 25 marca 1997 roku olej słonecznikowy wartości 42.639,89 zł na szkodę (...) Spółka z o.o. w J. (potwierdzenie przyjęcia dokumentów k. 2586; deklaracja wekslowa k. 2587; notarialnie poświadczony weksel k. 2589 - 2594; dokumentacja dotycząca firmy (...) k. 2595 - 2598; upoważnienie k. 2599; potwierdzenie przyjęcia towaru k. 2600; faktura k. 2601; zeznania A. C. (2) k. 2604, 4044 ; zeznania Z. P. (3) k. 2640-2641v, 5278 ; zeznania G. B. k. 2607; pismo k. 2607, przy czym odzyskano towar o wartości 8.261,81 zł (pokwitowanie k. 3399 -3401; zeznania A. C. (2) k. 2604, 4044 ; pismo k.4045);

- w dniu 25 marca 1997 roku wodę mineralną wartości 10.605,04 zł na szkodę (...) w U., Zakłady (...) w U. (zeznania L. C. (1) k. 3171-3171v, 3172-3173v, 3191-3191v, 6472v ; zeznania D. B. (2) k. 4073-4073v,6791v;zamówienie k. 3140; pismo pokrzywdzonego k. 3141; dokumentacja dotycząca firmy (...) k. 3142 - 3146v; poświadczony notarialnie weksel k. 3147 - 3148; polecenie przelewu k. 3150; faktura k. 3151), przy czym odzyskano towar o wartości 378,20 zł (pokwitowanie k. 3153; zeznania L. C. (1) k. 3171-3171v, 3172-3173v, 3191-3191v, 6472v);

- w dniu 25 marca 1997 roku rusztowania budowlane wartości 70.359,18 zł na szkodę (...) Spółka z o.o. w P. (deklaracja wekslowa k. 2981; notarialnie poświadczony weksel k. 2982 – 2983; umowa zakupu k. 2987 - 2989; protokół zdawczo – odbiorczy k. 2990; faktura k. 2991 – 2992; zeznania R. U. k. 3029-3031, 6420; zeznania J. K. (4) k. 2997 ; zeznania K. J. (2) I k. 2998- (...); zeznania W. M. k. 3000 – 3001);

- w dniu 25 marca 1997 roku tłumiki samochodowe i rury wydechowe wartości 22.833,71 zł na szkodę Przedsiębiorstwa Produkcyjnego (...) w O. (zamówienie k. 3019 - 3021; dokumentacja firmy (...) k. 3022 - 3029; k. 3030 - 3034; faktura k. 3035; potwierdzenie przyjęcia zaliczki k. 3036; zeznania I. G. (2) k. 3072-3074, 5457; zeznania K. C. k. 3075-3077, 5458- w dniu 26 marca 1997 roku sprzęt komputerowy wartości 40.213,64 zł na szkodę (...) S.A. w K. O/L. (umowa k. 2093 – 2095; harmonogram finansowy k. 2096; faktury VAT k. 2101 - 2102; deklaracja wekslowa k. 2103 – 2104; dokumentacja dotycząca firmy (...) k. 2105 – 2110, k. 2112 - 2113; notarialnie poświadczone pełnomocnictwo k. 2111; zeznania A. C. (3) k. 2129-2131, 2132-2132v, 3956-3957, 5120), przy czym odzyskano towar o wartości 10.000 zł (zeznania A. C. (3) k. 2135v; pokwitowanie k. 2136);

- w dniu 26 marca 1997 roku odzież ochronną wartości 6.118,30 zł na szkodę PPHU (...) w K. (zeznania K. K. (4) k. 2521-2524, 5280; zamówienie k. 2532; dokumentacja dotycząca firmy (...) k. 2534 – 2536, k. 2538 - 2539; weksel k. 2537; faktura k. 2540; zeznania W. K. (6) k. 2525-2526v, 5280-5281 );

- w dniu 26 marca 1997 roku soki owocowe i warzywne wartości 45.746,35 zł na szkodę (...) Spółka z o.o. Hurtownia w L. (zamówienie k. 2728; dokumentacja dotycząca firmy (...) k. 2729, k. 2737 - 2739; notarialnie poświadczone weksle k. 2730 - 2735; faktura k. 2740; zeznania T. M. k. 3675-3676, 6011; zeznania J. R. (2) k. 510-512, 4910v);

- w dniach 26 i 27 marca 1997 roku (...) wartości 20.913,40 zł na szkodę Przedsiębiorstwa Państwowego (...) w P. (zeznania K. H. k. 2850-2851v, 4052-4052v, 5626v; pismo k. 7575), przy czym odzyskano towar o wartości 5.472,65 zł (zeznania K. H. k. 4027 – 4027v; pokwitowanie k. 3308);

- w dniu 27 marca 1997 roku sprzęt komputerowy wartości 71.544,92 zł na szkodę (...) S.A. w W. Oddział w L. (zeznania M. P. (1) k. 2040-2042v, 5120; pełnomocnictwo k. 2045; dokumentacja dotycząca firmy (...) k. 2046; umowa leasingu k. 2047 – 2052; faktura k. 2053; faktury k. 2054 - 2057; protokół odbioru k. 2058, k. 2061; dokumentacja dotycząca firmy (...) k. 2064 - 2082; informacja firmy (...) k. 2083; zeznania M. C. (4) k. 2081-2082, 5220; zeznania Z. S. k. 2084-2085v, 5220), przy czym odzyskano towar o wartości 11.696,71 zł (pokwitowanie k. 2086; wycena wartości zwróconego towaru k. 2091);

- w dniu 27 marca 1997 roku pokrycia dachowe wartości 24.287,03 zł na szkodę (...) Ltd. w W. (zamówienie k. 2685; dokumentacja dotycząca firmy (...) k. 2586 - 2689; faktura k. 2690; potwierdzenia przyjęcia zaliczki k. 2691; potwierdzenie odbioru k. 2692; zeznania I. M. k. 4113-4114, 6472v);

- w dniu 28 marca 1997 roku wyroby drobiowe wartości 33.425,41 zł na szkodę (...) S.A. w S. (zeznania A. C. (4) k. 3663-3664, 6010; zamówienie k. 2742; dokumentacja dotycząca firmy (...) k. 2743 - 2746; potwierdzenie odbioru towaru k. 2747; faktura k. 2748; zeznania J. R. (5) k. 2750; zeznania D. S. (1) k. 2751 - 2751v);

- w dniu bliżej nieustalonym w marcu 1997 roku kurtki skóropodobne wartości 8.000,00 zł na szkodę N. V. D. (zeznania N. V. D. k. 3730-3731v, 5788 ), przy czym odzyskał towar o wartości 6.720 zł (pokwitowanie k. 3706; zeznania N. V. D. k.. 3730-3731v, (...));

- w miesiącach marzec i kwiecień 1997 roku należności z tytułu najmu lokalu na biuro w kwocie 1.952,00 zł oraz należności z tytułu przeprowadzonych rozmów telefonicznych w kwocie 542,79 zł - łącznej wartości 2.494,79 zł, na szkodę Przedsiębiorstwa Usług Mieszkaniowych i (...) w L. (zeznania A. Ż. k. 3338-3339, 3895-3895v, 5095 ; wezwanie do zapłaty k. 2038);

- w miesiącach marzec i kwiecień 1997 roku należności z tytułu najmu pomieszczeń magazynowych w kwocie 5.931,64 zł na szkodę (...) Przedsiębiorstwa (...) w L. (zeznania B. S. k. 3859 ; specyfikacja nierozliczonych sald k. 3860; zeznania R. N. k. 3309-3310v,5095; faktury k. 2008 – 2010; zeznania M. G. (3) k. 3275v - 3276).

Nadto w dniu 27 marca 1997 roku usiłowali wyłudzić sprzęt komputerowy o wartości 61.332,30 zł na szkodę (...) Funduszu (...) we W., lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na wcześniejsze, karne rozwiązanie umowy przez przedstawicieli leasingodawcy (umowy leasingu k. 2139, k. 2148, k. 2157; harmonogramy finansowe k. 2140, k. 2149, k. 2158; protokoły zdawczo – odbiorcze k. 2141, k. 2150, k. 2159; upoważnienia k. 2142, k. 2153, k. 2161; zamówienie k. 2143, k. 2152,
k. 2162; upoważnienie do obioru k. 2144, k. 2151, k. 2160; wniosek o zawarcie umowy k. 2145 - 2146, k. 2154 - 2155, k. 2163 - 2164; faktura k. 2147, k. 2156, k. 2165; dokumentacja dotycząca firmy (...) k. 2166 - 2192; zeznania R. B. k. 2190-2191, 5120).

Oskarżony R. C. nie przyznał się do dokonania zarzuconych mu czynów. Podczas pierwszego przesłuchania ( (...)- (...)), na posiedzeniu w przedmiocie tymczasowego aresztowania (k.4571-4574,) odmówił składania wyjaśnień.

W czasie przesłuchania w dniu 4 grudnia 2002r. wyjaśnił, że nazwy firm wymienione w zarzutach nic mu nie mówią. Wskazał, że nie był właścicielem (...) ani (...) i nie znał ich właścicieli. Nazwisko R. J. (1) nic mu nie mówi. P. R. zaproponował mu sprzedaż różnych towarów, na co się zgodził. Miał za nie zapłacić po ich sprzedaży. Nie wiedział skąd pochodzą nabywane produkty. Zaprzeczył, by telefonował do jakichkolwiek firm po to, aby uzgodnić dostawy towarów i nie brał udziału w wyłudzaniu (k.4723-4727).

Składając wyjaśnienia przed Sądem Rejonowym w Lublinie na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2005r. podtrzymał wcześniej prezentowane stanowisko (k.4874-4975).

Na rozprawie w dniu 27 stycznia 2011r. potwierdził wcześniejsze wyjaśnienia. Dodał jedynie, że zna P. R. i miał z nim zatargi o pieniądze. Zaprzeczył, by znał R. J. (1), J. B. (1), A. S. (2), J. J. (3), L. O., ani B. K. (2)(k.7023v-7025).

W dniu 7 grudnia 2012r. wyjaśnił natomiast, iż spotkał R. J. (1), kiedy przebywał w więzieniu w 1983r. Przyznał jednocześnie, że raz był w biurze firmy (...). P. R. zaproponował mu wtedy kupno towaru za kwotę 4-5 tysięcy, który oskarżony wziął. Podniósł również, że nie spotykał się z J. B. (1), a jedynie z P. R.. Był z nim w biurze w wysokim budynku i mógł on skarżyć się, że nie zapłacił mu za towar, stąd świadek P. R. znał jego i jego pseudonim (...). Zaznaczył jednocześnie, iż z firmami (...) i (...) nigdy nie miał do czynienia (k. 7266).

Mając na uwadze zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, należało uznać, że wyjaśnienia R. C. zasługują na wiarę jedynie w tym zakresie, w którym oskarżony wskazuje, że zna P. R. i R. J. (1). Jedynie ta część wyjaśnień w pewnym zakresie koresponduje z pozostałym materiałem dowodowym, który zdaniem Sądu zasługuje na obdarzenie wiarą. Wnioski płynące z analizy całokształtu zgromadzonego materiału dowodowego zebranego w sprawie pozwoliły na negatywne zweryfikowanie pozostałej części wyjaśnień oskarżonego, które w ocenie Sądu należy traktować jedynie jako przyjętą przez niego linię obrony, której celem jest uniknięcie odpowiedzialności karnej.

R. J. (1) (k. 4240-4254, 4256-4259, 4260-4263, 4264-4268, 4560-4563, 6691-6692v. (...)- (...)) wskazał na okoliczności dotyczące przestępczej działalności dokonywanej pod firmami (...) i B.”. Podał zakres funkcjonowania i role poszczególnych osób we wskazanych podmiotach, w tym również R. C.. Świadek podał, że oskarżony zajmował się „wydzwanianiem” towarów zarówno w ramach firmy (...), jak i (...). Znał go pod pseudonimem (...). Stwierdził, że wprawdzie nie widział, ani nie słyszał bezpośrednio jak oskarżony zamawiał towar, ale był obecny przy rozliczaniu się przez oskarżonego z J. B. i A. K.. Dodał również, że konkretne towary były przypisane konkretnym osobom, a J. B. i A. K. mówili przy nim, że cześć wyłudzonego towaru jest (...). Stwierdzenie, którego użył J. B. z całą pewnością nie oznaczało, że (...) kupił ten towar. Między B., a osobami telefonującymi do firm obowiązywała zasada, zgodnie z którą, jeżeli dana osoba sama zabierała towar, to pewien procent jego wartości był przeznaczony dla J. B.. Jeżeli wydzwoniony towar był zostawiany J. B., to zyskiem z jego sprzedaży dzwoniący i J. B. dzielili się po połowie.

Zeznania R. J. (1) są logiczne, zgodne z wiedzą wynikającą z zajmowanej przez niego pozycji , a przy tym pozbawiony elementu chwiejności, stanowczy, konsekwentny, zgodny z doświadczeniem życiowym oraz logiką wypadków, znajduje potwierdzenie w innych bezpośrednich i pośrednich dowodach i w żadnej mierze nie jest wyrazem próby przerzucenia odpowiedzialności na oskarżonego, gdyż odpowiedzialność świadka nie jest spięta klamrą zależności od odpowiedzialności R. C.. Świadek nie starał się zanegować własnej roli, ani finansowej motywacji, czy też przedstawić siebie w jak najlepszym świetle. W odniesieniu do tego dowodu Sąd miał na uwadze, iż udział świadka koronnego nakłada na organ procesowy obowiązek zachowania szczególnej wnikliwości i starał się zachować wobec jego relacji daleko idącą ostrożność. W ocenie Sądu relacja świadka koronnego w pełni zasługuje na wiarę.

Za wiarygodne uznał Sąd także zeznania G. K. (1) (k. 4275-4233, 4438-4440, 4583-4585, 6873v-6874; 7337v-7338, 7397-7399), w których opisał on role poszczególnych osób uczestniczących w wyłudzaniu towarów, a także mechanizm tego procederu oraz podał, że wraz z J. B. jeździł do Ł. do mężczyzny pseudonimie (...)”, który zabierał znaczną ilość wyłudzonych towarów. Powyższe zeznania korespondują z zeznaniami świadka R. J. (1), z których wynika, że R. C. brał udział w wyłudzaniu towarów w ramach firm (...) i (...) oraz zeznaniami świadka P. R., który podał, że oskarżony był związany z firmą (...) i brał z niej towary. Ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że pseudonimem (...) posługiwał się R. C.. Oceniając zeznania G. K. (1) Sąd miał na uwadze również jego późniejsze zeznania w których starał się umniejszyć rolę oskarżonego w wyłudzaniu towarów. Zauważyć jednak należy, iż zmiana stanowiska ze strony świadka nastąpiła po upływie długiego czasu od relacjonowanych zdarzeń, a nową wersję cechują liczne nieścisłości, przemawiające za obdarzeniem wiarą wcześniejszych relacji G. K. (1) przedstawionych na etapie postępowania przygotowawczego.

Przystępując do oceny zeznań i wyjaśnień P. R. (k. 4287-4291, 4423-4424, 4565-4568, 4655-4658, 6875, 7087v-7088, 7397) należy wskazać, iż wynika z nich , że świadek brał bezpośredni udział w wyłudzaniu towarów w ramach firmy (...). Pracę w (...) zaproponował mu właśnie R. C.. Jego rola polegała na telefonowaniu do różnych firm i proszeniu o ofertę handlową. Następnie na podstawie ofert handlowych nawiązywane były kontakty, w czasie których ustalano warunki dostaw, cenę towaru, ewentualne upusty. Świadek podkreślił, że z góry było wiadomo, iż w wypadku dostarczenia towarów nie zostanie zapłacona jakakolwiek należność, gdyż firma ”B.” była ukierunkowana na wyłudzenie towarów. Świadek wskazał również, że razem z nim w imieniu firmy (...) telefony wykonywali R. C., A. K. (3), J. B. (1) i R. J. (1). Dodał, iż towary, które on „wydzwonił” zabierane były przez R. C..

Powyższe zeznania zasługują na wiarę, bowiem są zgodne z zeznaniami świadków R. J. (1) oraz G. K. (1), Sąd miał na uwadze, że P. R. w później składanych zeznaniach twierdził, iż nic nie wie o roli R. C. w firmie (...), jednak zeznaniom tym odmówił przymiotu wiarygodności, bowiem postawa świadka wskazuje jednoznacznie, że zmiana stanowiska wynika wyłącznie ze zmiany sytuacji procesowej zeznającego i zdeterminowana została wyłącznie chęcią ochrony R. C. przed odpowiedzialnością.

Znamiennym w tej kwestii wydaje się fakt, że nawet R. C. przyznał, iż przyjmował towary od P. R., aczkolwiek ze zrozumiałych względów odmiennie opisywał okoliczności i charakter tych poczynań.

Zeznania J. B. (1) (k. 4379-4382, k.4643-4645, 7055v -7056, 7397v-7398) Sąd obdarzył przymiotem wiarygodności w części, w której są zgodne z ustalonym w sprawie stanem faktycznym oraz niesprzeczne z pozostałym materiałem dowodowym. Przede wszystkim Sąd nie znalazł podstaw, aby odmówić wiarygodności tym zeznaniom co do działalności firm (...) i „B. oraz ról jakie pełnił w nich świadek. Wersję podaną przez J. B. (1) potwierdzają przede wszystkim zeznania świadka koronnego R. J. (1) z których wynika, że J. B. (1) był głównym animatorem i koordynatorem przestępczej działalności. Świadek R. J. (1), potwierdził, że wymieniony J. B. (1) organizował poszczególne przedsięwzięcia, ustalał zakres działania konkretnych osób w grupie oraz kontrolował ich poczynania. Znajdują one również potwierdzenie w dowodach osobowych w postaci zeznań M. S. (1), G. K. (1), którzy zgodnie wskazali na istotną rolę J. B. (1) zarówno w firmie (...), jak również w firmie (...). Nie można natomiast uznać za wiarygodne zeznań J. B. (1) w tej części, w której twierdzi on, że R. C. nie brał udziału w wyłudzaniu towarów w ramach firmy (...) i ”B.”. W tym zakresie zeznania tego świadka pozostają bowiem w sprzeczności z uznanymi za wiarygodne zeznaniami R. J. (1), a nadto zeznaniami G. K. (1) i P. R..

W świetle przyjętych za wiarygodne zeznań R. J. (1) oraz korespondujących z nimi zeznań G. K. (1) oraz P. R. nie sposób także obdarzyć wiarą zeznań M. S. (1) (k.7286-7287) i A. K. (3) (k. 4382 – 4383, k. 4627 – 4630,7054v-7055) poza częścią w której potwierdzili znajomość z oskarżonym i w której wskazują na sposób działania firm, z którymi byli związani. W zakresie opisującym poczynań i rolę R. C. zeznania M. S. (1) i A. K. (3) są nieprzekonujące. Nie budzi wątpliwości, że obliczone zostały na uwolnienie oskarżonego od odpowiedzialności karnej. Zdaniem Sądu zeznania te nie są zgodne z prawdą, zdeterminowane zostały źle pojętą solidarnością koleżeńską i jako takie nie zasługują na wiarę.

Zeznania świadków: J. J. (3) (k. 4454-4456, 4651-4654 (...),7054v) A. S. (2) (k. 4468-4469v, 4491-4493, 4494-4495, 4503-4506v, 4507-4508, 4511-4512, 4569-4571, 6790v-6791,7088 ) L. O., (k. 4573-4576, 6790,7054) B. K. (2) (k. 4665-4667, 6790-6790v, 7172) i B. G. (1) (k.7278) nie wniosły nic istotnego do rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy, dlatego też nie stanowiły podstawy ustaleń faktycznych.

Za wiarygodne uznał Sąd nie kwestionowane przez żadną ze stron zeznania właścicieli oraz pracowników pokrzywdzonych podmiotów gospodarczych, a mianowicie: P. S. (1) (k. 19-20, 6707 ), S. Ł. (k. 22-22v, 6707), K. B. (1) (k. 53-54, 1368-1369, 1782, 5221), Z. M. (2) (k. 314-317, 1781, 4910 ), M. M. (1) (k. 344-345, 1638-1638v ), G. M. (k. 346, 4910-4910v), S. Ś. (k. 349-349v, 4955 ), W. K. (1) (k. 358-358v, 1968, 6472 ), Z. M. (1) (k. 365-366), J. K. (2) (k. 399-401, 1790, 6792 ), J. Ł. (k. 424, 1542-1542v, 1545-1545v, 4973v), W. K. (2) (k. 429-430, 6791v), M. K. (1) (k. 450-450v, 6420), D. P. (1) (k. 451-452, 1634-1634v,5528-5529), J. R. (3) (k. 464-465 (...)), Z. P. (1) (k. 475, 1474, 5221), A. K. (1) (k. 494-495 (...)), J. R. (2) (k. 510-512, 4910v.), M. H. (k. 540-541), R. W. (1) (k. 584, 5010), M. S. (2) (k. 593-593v, 5093) M. G. (1) (k. 602, 1644, 1647-1647v, 5011 ), K. K. (1) (k. 628-629, 1483-1483v, 1653-1653v, 5012, L. T. (k. 642, 1786, 6419 ), H. J. (1) (k. 643-644, 5221 ), E. M. (1) (k. 659-660, 5094), P. S. (2) (k. 657-658, 1788, 5094), P. P. (5) (k. 720-721, 5012-5013), J. P. (3) (k. 722-722v, 5013), T. F. (k. 735-736v, 5013-5014 ), T. S. (1) (k. 737-738v, 5014 ), S. M. (1) (k. 739-740, 5014-5015), E. H. (2) (k. 743-746, 1784 (...)), K. P. (2) (k. 750-751v, 5015), A. J. (k. 752-753, 6641), R. S. (k. 753, 1370-1371), E. K. (1) (k. 890-890v, 1779, 5010-5011), K. P. (1) (k. 1317, 5015-5016 ), P. P. (2) (k. 1327-1328, 1330-1330v, 5016 ), S. M. (2) (k. 1340-1340v, 1342, 5016 ), M. B. (1) (k. 1362), R. W. (3) (k. 1364), M. C. (5) (k. 1366 ), Z. C. (k. 1476-14775221 6791v C.), J. K. (3) (k. 1519), M. S. (3) (k. 1521), S. W. (k. 1535), H. S. (k. 1545), A. K. (6) (k. 1553), H. K. (k. 1557), L. C. (2) (k. 1561), Z. B. (k. 1566), W. S. (3) (k. 1568 ), Z. Z. (2) (k. 1572-1573), J. S. (2) (k. 1580), W. R. (2) (k. 1587-1588), M. L. (k. 1593), J. J. (2) (k. 1628-1629, 6472 ), H. G. (k. 1711, 1882), S. C. (k. 1720-1721), A. B. (k. 1723-1724 ), M. K. (2) (k. 1757), A. P. (3) (k. 1759-1760), J. M. (1) (k. 1865-1866), A. T. (1) (k. 1870, 1975), E. G. (1) (k. 1877-1878), G. S. (k. 1887), W. R. (1) (k. 3953-3954, 6641), M. K. (3) (k. 1979), J. K. (1) (k. 1982), M. P. (2) (k. 2040-2042v, 5120), M. C. (4) (k. 2081-2082, 5220), Z. S. (k. 2084-2085v, 5220 ), A. C. (3) (k. 2129-2131, 2132-2132v, 3956-3957, 5120 ), R. B. (k. 2190-2191, 5120), M. P. (3) (k. 2192-2192v, 6416-6417), M. J. (2) (k. 2217-2220v, 5480-5481, 5530), A. R. (k. 2258-2259v, 5530), C. K. (k. 2260-2261, 5179), E. B. (k. 2262-2262v, 5178-5179), W. K. (4) (k. 2264-2265v, 5179), M. C. (3) (k. 2280-2281v (...)), P. P. (6) (k. 2284), K. D. (k. 2296-2297 ), S. Ż. (k. 2298-2299), H. B. (k. 2320-2323v 6472v), S. P. (4) (k. 2324-2325), S. S. (k. 2336-2336v), D. B. (3) (k. 2340), M. C. (6) (k. 2341-2342), K. A. (k. 2369-2369v, 2372-2372v, 6010), E. W. (k. 2390-2391v, 5178), F. S. (k. 2392-2393v, 2394-2394v, 5220), L. K. (k. 2395-2396, 2397-2397v, 2398-2398v, 5219-5220), J. S. (1) (k. 2409-2410, 6791v), W. S. (2) (k. 2411-2412, 6473, 6791v), A. T. (2) (k. 2421v-2422v), W. D. (k. 2431-2432v, 6770-6770v, 6792), K. T. (k. 2451-2452, 6472v), T. S. (2) (k. 2453-2454v, 6472), J. B. (2) (k. 2456-2459, 5280 ), P. K. (k. 2478-2478v, 5280), A. G. (k. 2491-2494, 5282), L. S. (k. 2493-2494, 6792), Z. Z. (1) (k. 2513-2514v, 2519-2519v, 6418), K. J. (1) (k. 2500-2501), J. W. (2) (k. 2503-2504 ), P. L. (k. 2506 ), J. G. (k. 2520-2521 ), K. K. (4) (k. 2521-2524, 5280), W. K. (6) (k. 2525-2526v, 5280-5281), A. M. (1) (k. 2548-2550, 5279), E. K. (2) (k. 2551-2553, 5279), R. W. (2) (k. 2606-2609, 6471-6471v.), W. K. (5) (k. 2613-2615, 6914v), M. W. (k. 2616-2618v, 6471v-6472), A. C. (2) (k. 2604, 4044 ), Z. P. (3) (k. 2640-2641v, 5278), G. B. (k. 2607), W. S. (4) (k. 2608), J. R. (4) (k. 2680-2661v, 5626-5626v.), Z. N. (k. 2662-2663v, 2664-2664v, 6914v) B. M. (k. 2675-2678, 5529v.), W. N. (k. 2679-2681, 5377), S. P. (2) (k. 2681-2683, 5378), I. E. (k. 2695-2697, 3464-3465v, 6420), B. B. (1) (k. 2712-2713v, 6472), Z. H. (k. 2714-2716, 6707), L. P. (k. 2681), R. G. (k. 2717-2718, 5530 ), U. K. (k. 2739-2741, 2742-2742v, 2746-2746v, 2748-2748v, 5529v.), B. K. (1) (k. 2743-2744v, 2745-2745v, 5529v.), H. M. (k. 2761-2761v, 4012-4012v, 4013-4013v, 5626v), J. R. (5) (k. 2750), D. S. (2) (k. 2751), H. J. (2) (k. 2795-2796v, 5626v.), M. J. (1) (k. 2797-2798v, 6472v), J. Z. (2) (k. 2808-2810. (...)-2811v, (...)-5564v, 5626v.), K. G. (k. 2825-2826v, 2827-2828v, 5529-5529v), H. W. (2) (k. 2794), M. G. (2) (k. 2795-2796), A. M. (3) (k. 2797-2798), K. H. (k. 2850-2851v, 4052-4052v, 5626v), R. K. (1) (k. 2875-2875v, 6737v-6738), M. F. (k. 2884-2885, 5528), T. B. (k. 2900-2901v, 6640), M. M. (3) (k.2914-2915,6277v), Z. P. (2) (k. 2953-2954, 2962-2963, 2964-2964v, 6472v ), M. C. (1) (k. 2955-2956, 6875), P. A. (k. 2993-2996, 4004-4004v, 6181), R. U. (k. 3029-3031, 6420), J. K. (4) (k. 2997), K. J. (2) (k. 2998-2999), W. M. (k. 3000-3001 ), A. K. (4) (k. 3050-3051, 6640), I. G. (2) (k. 3072-3074, 5457), K. C. (k. 3075-3077, 5458), W. J. (k. 3101-3102v, 5626v.), R. J. (2) (k. 3068-3069), K. W. (k. 3111-3114, 5787-5788), M. O. (k. 3079-3080), W. S. (1) (k. 3128-3129v, 4018-4018v, 6641), E. M. (2) (k. 3143-3144v, 5693, 5734), T. W. (k. 3111-3112), M. M. (2) (k.3147-3149v,6181v.), Z. W. (3) (k. 3168-3168v, 6472v), B. T. (1) (k. 3169-3170, 6640), L. C. (1) (k. 3171-3171v, 3172-3173v, 3191-3191v, 6472v.), A. Ż. (k. 3338-3339, 3895-3895v, 5095), C. W. (k. 3244-3244v, 3245-3246v, 5626v), A. D. (k. 3214-3215, 3224), J. P. (2) (k. 3270-3270v, 3275-3277v, 3288-3288v, 6792), D. K. (k. 3305-3306, 5685), R. N. (k. 3309-3310v, 5095), S. P. (3) (k. 3332-3333, 6419), P. M. (k. 3297-3298), B. W. (k. 3340-3341v, 5095), D. P. (2) (k.3347-3347v(odezwa), (...)), J. P. (1) (k. 3353-3354v, 6420), T. P. (k. 3380-3381, 6640), K. K. (3) (k. 3382-3383v, 6914v )M. K. (4) (k. 3347), W. W. (k. 3405-3405v, 3406-3406v, 6277v ), A. C. (1) (k. 3407-3408, 5733), J. M. (2) (k. 3372), I. S. (k. 3373), W. Z. (k. 3412-3413v, 3414-3414v, 3415-3415v, 5732v-5733), M. D. (k. 3424-3425, 5734), A. P. (2) (k. 3427-3428, 5684v-5685), L. B. (2) (k. 3458-3459v, 3460-3460v, 4063-4063v, 5732-5732v), E. G. (2) (k. 4319-4319v, 4322-4323v, 6874v), T. D. (k. 3518-3518v, 3519-3521, 3893-3894, 6639 ), J. Z. (1) (k. 3527-3529, 6874-6874v), L. M. (2) (k. 3642-3643v, 6522), D. W. (k. 3644-3645, 6791v.), G. K. (2) (k. 3627), A. Ć. (k. 3654-3655, 6472), A. C. (4) (k. 3663-3664, 6010), M. K. (5) (k. 3668-3670, 3671-3672v, 5733v), T. M. (k. 3675-3676, 6011), I. G. (1) /dawniej B./ (k. 3707-3708, 6656-6657v, 6707), J. W. (1) (k. 3709-3711v, 6599, 6640), G. P. (k. 3712-3713, 6472), N. V. D. (k. 3730-3731v, 5788), Z. G. (k. 3749-3750v, 3922-3922v, 5929), B. T. (2) (k. 3779-3780, 6639), A. T. (3) (k. 3784-3786, 6639), M. P. (4) (k. 3788-3788v, 6241v), W. K. (7) (k. 3812-3812v, 3813-3814, 6472), S. O. (k. 3832-3833, 5930), M. B. (2) (k. 3861-3861v, 6707, 6738), B. S. (k. 3859), A. S. (3) (k. 3928-3929v, 5929-5929v), Z. W. (1) (k. 3932-3932v, 6092-6092v), K. B. (2) (k. 3961-3962, 6472v), A. U. (k. 3963-3964, 6472v), A. Z. (k. 3965-3966, 6641), R. K. (2) (k. 3842-3843)K. B. (1) (k. 53-54, 1368-1369, 1782 (...)), A. S. (1) (k. 3984-3985v, 6420), B. G. (2) (k. 4001-4002, 6009), J. T. (k. 4009-4010, 6011), R. W. (4) (k. 3991-3992), B. B. (3) (k. 4044-4045, 6435, 6472v), A. P. (1) (k. 4046-4047v, 6011), A. F. (k. 4047), D. B. (2) (k. 4073-4073v, 6791v), M. M. (4) (k. 4083-4084, 4085-4087v, 6522), I. M. (k. 4113-4114, 6472v), M. S. (4) (k. 4119-4120, 6420), M. G. (4) (k. 4320-4321v, 6875), E. G. (2) (k. 4319-4319v, 4322-4323v, 6874v).

Uwzględniając zebrany w sprawie materiał dowodowy stwierdzić należy, iż okoliczności popełnienia przez oskarżonego R. C. przypisanych czynów oraz jego wina nie budzą wątpliwości.

Rozstrzygając w zakresie kwalifikacji prawnej działań oskarżonego Sąd zważył, co następuje.

Przestępstwa jakich dopuścił się oskarżony R. C. zostały popełnione pod rządami Kodeksu karnego z 1969 roku. Zarzuty odnoszą się bowiem do okresu od 12 września 1996 roku do 12 października 1996 roku oraz od 14 lutego do 30 kwietnia 1997 roku. Od 1 września 1998 roku obowiązuje Kodeks karny z 1997 roku. Stosownie do treści art. 4 § 1 tego kodeksu mowa jest o sytuacji, gdy w czasie popełnienia przestępstwa obowiązywała inna ustawa niż obowiązująca w czasie orzekania. Zmiana ustawodawstwa karnego nie może przy tym działać na niekorzyść sprawcy, tj. nie może zaostrzać jego odpowiedzialności w stosunku do tej, jaką by poniósł pod rządem ustawy obowiązującej w czasie, gdy popełnił czyn zabroniony.

Zgodnie z art. 4 § 1 kk, ustawę obowiązującą w czasie orzekania (nową) stosuje się, jeżeli nie wprowadziła ona żadnych zmian w zakresie odpowiedzialności sprawcy, a także jeżeli jest „względniejsza”, tzn. działa na jego korzyść. Natomiast w sytuacji, gdy poprzednio obowiązująca ustawa była dla sprawcy bardziej korzystna, należy stosować tę ustawę.

Przestępstwo oszustwa określone w art. 286 § 1 k. stanowi odpowiednik przestępstwa oszustwa opisanego w art. 205 § 1dkk, zaś odpowiednikiem art. 294 § 1 kk do 1998 r. był art. 205 § 2 1 dkk. O ile zastosowanie art. 205 § 1 dkk, z uwagi na wysokość sankcji karnej, jest dla sprawcy względniejsze niż zastosowanie ar. 286 § 1 kk, to art. 294 § 1 kk oraz art. 205 § 2 1 dkk określają takie samo zagrożenie karą pozbawienia wolności.

Odnosząc się do znamienia „mienie znacznej wartości” stwierdzić należy, że na gruncie kodeksu karnego z 1969 roku ustawodawca początkowo posługiwał się kwotowymi wyznacznikami wartości mienia (art. 120 § 9 dkk), a po uchyleniu tego przepisu nowelizacją dkk z dnia 23 lutego 1990 roku w doktrynie i orzecznictwie posługiwano się różnymi kryteriami. W ostatnich latach była to wielokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (uchwałę 7 sędziów SN z dnia 12 października 1990 r., V KZP 27/90, OSNKW 1991, nr 4, poz. 13). Obecnie obowiązujący kodeks karny w art. 115 § 5 stanowi, iż mieniem znacznej wartości jest mienie, którego wartość w czasie popełnienia czynu zabronionego przekracza 200.000 złotych. Tym samym wyłudzony przez R. C. towar, zarówno według kodeksu karnego z 1969 roku, jak i według kodeksu karnego z 1997 roku, stanowi mienie znacznej wartości.

Zestawiając z kolei przepisy art. 58 dkk i 12 kk stwierdzić należy, ze zastosowanie w niniejszej sprawie przepisu art. 58 dkk byłoby mniej korzystne niż zastosowanie art. 12 kk.

W odniesieniu do działań R. C. spełnione są zatem warunki nakazujące stosowanie ustawy obowiązującej obecnie, gdyż jest ona dla oskarżonego względniejsza.

Przechodząc do analizy kwalifikacji prawnej czynów przypisanych oskarżonemu należy przede wszystkim zauważyć, że przedmiotem ochrony przestępstwa oszustwa jest mienie. Zgodnie bowiem z treścią art. 286 § 1 kk odpowiedzialności karnej podlega ten, kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania.

Oszustwo jest przestępstwem materialnym, znamiennym skutkiem w postaci doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem podjętego przez osobę wprowadzoną w błąd, osobę, której błąd wyzyskano albo też osobę, której wyzyskano niezdolność do należytego pojmowania przedsiębranego działania. Znamię „doprowadza” zakłada nie tylko istnienie związku przyczynowego między zachowaniem sprawcy a zachowaniem pokrzywdzonego i rezultatem w postaci niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez tego ostatniego, lecz także wzajemną aktywność sprawcy i pokrzywdzonego. Nie jest zatem możliwe popełnienie oszustwa przez zaniechanie po stronie sprawcy, jak i nie jest możliwe popełnienie tego przestępstwa poprzez niekorzystne rozporządzenie mieniem przez pokrzywdzonego, które dokonuje się bez jego wiedzy bądź udziału, a więc niejako „poza jego plecami” (zob. wyrok SN z dnia 15 listopada 2002 roku, sygn. akt IV KKN 618/99).

Błędem w rozumieniu znamion tego przestępstwa jest niezgodność między obiektywną rzeczywistością a jej odbiciem w świadomości człowieka. Warunkiem koniecznym istnienia błędu jest konfrontacja obiektywnej rzeczywistości ze stanem świadomości człowieka. Z punktu widzenia znamion przestępstwa oszustwa określonych w art. 286 § 1 kk błąd może dotyczyć osoby, rzeczy lub zjawiska albo zdarzenia, mającego znaczenie dla podjęcia decyzji o rozporządzeniu mieniem (por. cytowany wyrok SN z 2 grudnia 2002 r.).

Wprowadzenie w błąd oznacza zachowanie prowadzące do wywołania (powstania) u danej osoby błędu, a więc fałszywego odzwierciedlenia rzeczywistości w świadomości tej osoby, przy czym przed podjęciem działania przez sprawcę pokrzywdzony nie ma błędnego wyobrażenia o rzeczywistości. Innymi słowy, w sytuacji wprowadzenia w błąd sprawca wywołuje w świadomości pokrzywdzonego fałszywe wyobrażenie (rozbieżność między rzeczywistością a stanem świadomości) o rzeczywistości (por. cytowany wyrok SN z 2 grudnia 2002 r.). Nieprawidłowe odzwierciedlenie rzeczywistości w świadomości rozporządzającego mieniem stanowić ma więc rezultat podejmowanych przez sprawcę działań (por. wyrok SN z 27 października 1986 r., II KR 134/86, OSNPG 1987, nr 7, poz. 80).

Opis znamion oszustwa nie określa sposobów, przy pomocy których można wprowadzić w błąd daną osobę. Ustawa nie zawiera w tym zakresie żadnych ograniczeń, wprowadzenie w błąd możliwe jest więc przy wykorzystaniu wszelkich sposobów i metod, które doprowadzą do powstania rozbieżności między świadomością osoby rozporządzającej mieniem a rzeczywistym stanem rzeczy. Brzmienie znamion oszustwa wskazuje jedynie,
iż elementem, którym musi się charakteryzować każdy sposób wprowadzenia w błąd, jest to, iż ma ono wywołać u konkretnego podmiotu wyobrażenie o istniejącym stanie rzeczy nieodpowiadające prawdzie.

Wprowadzenie w błąd może przejawiać się w najrozmaitszych formach. Może zostać dokonane słowem, pismem, gestem lub w jakikolwiek inny sposób. Może polegać na podjęciu przez sprawcę określonego działania, na przykład złożeniu określonego oświadczenia, dokumentów stwierdzających nieprawdę lub sfałszowanych.

Przedmiotem działania mającego na celu wprowadzenie w błąd może być m.in. informacja dotycząca stanu majątkowego sprawcy lub innego podmiotu, dane dotyczące jego obecnych możliwości finansowych, podjętych przez sprawcę lub inny podmiot decyzji, postanowień, zawartych umów, uzyskanych gwarancji, przyrzeczeń, cech posiadanych lub oferowanych towarów, produktów itp.

Przestępstwo oszustwa ma charakter materialny, przy czym skutkiem jest niekorzystne rozporządzenie mieniem własnym lub cudzym przez osobę wprowadzoną w błąd lub której błąd został przez sprawcę wyzyskany. Dopóki takie rozporządzenie nie nastąpi, a sprawca podejmie oszukańcze zabiegi mające na celu jego uzyskanie, można mówić jedynie
o usiłowaniu, a nie o dokonaniu oszustwa (por. wyrok SN z dnia 8 stycznia 1999 r., V KKN 513/97, Orz. Prok. i Pr. 1999, nr 6, poz. 2). Ustawowe znamię „niekorzystnego rozporządzenia mieniem” zostaje spełnione, gdy sprawca działając w sposób opisany w art. 286 § 1 kk doprowadza inną osobę do takiego rozporządzenia mieniem, które jest niekorzystne z punktu widzenia jej interesów (por. wyrok SN z 30 sierpnia 2000 r., V KKN 267/00, OSP 2001, z. 3, poz. 51; wyrok SN z 21 sierpnia 2002 r., III KK 230/02, Prok. i Pr. 2003, nr 3, poz. 12).

Przestępstwo oszustwa określone w art. 286 § 1 jest przestępstwem umyślnym, zaliczanym do tzw. celowościowej odmiany przestępstw kierunkowych. Ustawa wymaga, aby zachowanie sprawcy było ukierunkowane na określony cel, którym w przypadku oszustwa jest osiągnięcie korzyści majątkowej. Sprawca, podejmując zachowanie, musi mieć wyobrażenie pożądanej dla niego sytuacji, która stanowić ma rezultat jego zachowania. Takie ujęcie znamion strony podmiotowej wyklucza możliwość popełnienia oszustwa z zamiarem wynikowym.

Charakterystyczny dla strony podmiotowej tego przestępstwa zamiar bezpośredni powinien obejmować zarówno cel działania sprawcy, jak i sam sposób działania zmierzającego do zrealizowania tego celu. Sprawca musi chcieć użyć takiego właśnie sposobu działania, na przykład zaciągnięcia pozorowanej pożyczki, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i cel ten musi stanowić punkt odniesienia przy realizowaniu każdego ze znamion przedmiotowych przestępstwa. Zamiar sprawcy w płaszczyźnie intelektualnej musi więc obejmować dwa elementy. Z jednej strony, sposób zachowania sprawcy, tzw. środek intelektualny, jakim jest w przypadku oszustwa wprowadzenie w błąd, wyzyskanie błędu lub niezdolności osoby rozporządzającej mieniem do należytego pojmowania przedsiębranego działania. Z drugiej strony, sprawca musi mieć świadomość, że co najmniej może uzyskać korzyść majątkową z planowanego zachowania w wyniku zastosowanego sposobu działania oraz świadomość więzi przyczynowej łączącej podejmowane przez niego działania z niekorzystnym rozporządzeniem mieniem. Oszustwo z punktu widzenia znamion strony podmiotowej może być bowiem popełnione wyłącznie z zamiarem bezpośrednim, szczególnie zabarwionym (kierunkowym - dolus coloratus), obejmującym zarówno cel, jak i sposób działania sprawcy (zob. wyrok SN z 22 listopada 1973 r., III KR 278/73, OSNPG 1974, nr 7, poz. 81).

Przez korzyść majątkową rozumieć należy - zgodnie z brzmieniem art. 115 - korzyść dla sprawcy, innej osoby fizycznej lub prawnej, jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej lub grupy osób prowadzącej zorganizowaną działalność przestępczą. Korzyścią majątkową jest zwiększenie aktywów lub zmniejszenie pasywów majątkowych, czyli każde przysporzenie majątku lub uniknięcie strat albo zmniejszenie obciążeń.

Co do zasady dla ustalenia strony podmiotowej oszustwa nie jest konieczne wykazywanie, że sprawca podejmował określone zachowania mając zamiar nieziszczenia należności (jeżeli oszustwo realizowane jest w związku z umową o odroczonym terminie płatności). Brak konieczności ustalania, że sprawca nie miał zamiaru uregulować należności, dotyczy przede wszystkim tych wypadków oszustwa, w których korzyść majątkowa przejawia się w inny sposób niż powiększeniem przez przywłaszczenie składników majątkowych sprawcy. Należy jednak podkreślić, że w wypadkach gdy o niekorzystności rozporządzenia mieniem, a w konsekwencji o korzyści majątkowej po stronie sprawcy lub innej osoby przesądza fakt nieuregulowania należności, dla spełnienia znamion strony podmiotowej konieczne jest ustalenie, że sprawca w chwili wprowadzania w błąd lub wyzyskiwania błędu
i doprowadzania w ten sposób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem miał zamiar nieziszczenia należności. Zarazem jednak sam fakt nieziszczenia należności (w całości lub w części) automatycznie nie stwarza podstawy do przyjęcia, że sprawca działał z zamiarem oszustwa w chwili zawierania umów stanowiących podstawę obowiązku zapłaty. Dla ustalenia znamion strony podmiotowej w tych wypadkach konieczne jest ustalenie, z jakich powodów nie doszło do wypełnienia świadczenia przez sprawcę (por. wyrok SN z 14 stycznia 2004 r., IV KK 192/03, LEX nr 84458).

Przy ustalaniu zamiaru sprawcy oszustwa należy brać pod uwagę wszystkie okoliczności, na podstawie których można wyprowadzić wniosek dotyczący realności wypełniania obietnic złożonych przez sprawcę, a więc całokształt możliwości finansowych, w tym osiąganych realnie dochodów, skalę przyjętych, a także zaciągniętych wcześniej zobowiązań finansowych obciążających sprawcę, niezależnie od obciążeń, jakie bierze na siebie z tytułu zawieranej umowy, której niewypełnienie stanowiło podstawę wszczęcia postępowania karnego (por. wyrok SA w Katowicach z 13 grudnia 2001 r., II AKa 312/01, KZS 2002, z. 4, poz. 45).

Trafnie podkreśla się w orzecznictwie, że nawet ustalenie, że przedstawione przez sprawcę osobie rozporządzającej mieniem okoliczności były obiektywnie nieprawdziwe, samoistnie nie wystarcza do przyjęcia, że sprawca działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Do przyjęcia tego elementu strony podmiotowej konieczne jest ustalenie,
że sprawca miał świadomość przekazywania osobie rozporządzającej mieniem nieprawdziwych informacji i działał w celu doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem dla osiągnięcia korzyści majątkowej (por. wyrok SA w Katowicach z 17 sierpnia 2000 r., II Aka 168/00, OSA 2001, z. 7-8, poz. 51).

Na gruncie przedmiotowej sprawy bezspornym jest, iż R. C. aktywizując się w działalności firm (...) i (...), wiedział od początku swych działań, iż nie zostanie dokonana zapłata za zamówiony towar. Tym samym jego działanie należy uznać za z góry zaplanowane. Szeroki zakres wyłudzonych towarów, ich liczba oraz łączna wartość wskazuje, że oskarżony działał wraz z innymi wyłącznie w celu doprowadzenia podmiotów gospodarczych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości, a przy tym w celu osiągnięcia korzyści majątkowej (zdawał sobie sprawę z wartości zamawianego towaru).

Jak wynika z poczynionych ustaleń, działając w krótkich odstępach czasu (od 12 września 1996 roku do 12 października 1996 roku w ramach firmy (...)” oraz od 14 lutego do 30 kwietnia 1997 roku w ramach firmy (...)), w wykonaniu z góry powziętego zamiaru wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami , doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem blisko sto podmiotów gospodarczych.

Mając na uwadze powyższe rozważania nie może budzić wątpliwości powołanie w podstawie prawnej czynów przypisanych oskarżonemu art. 12 kk.

W zakresie przyjętej w opisie czynu formy zjawiskowej współsprawstwa można podnieść, że współsprawstwo jako postać sprawczego współdziałania czerpie swój sens ze wspólnego i podejmowanego w porozumieniu wykonywania czynu zabronionego. Współsprawcą jest zarówno ten, kto realizuje, współdziałając z inną (innymi) osobami, samodzielnie część znamion czasownikowych czynu zabronionego, jak i ten, kto wprawdzie w wyniku podziału ról nie realizuje żadnego znamienia czasownikowego popełnionego wspólnie czynu zabronionego, ale wykonywana przez niego czynność ma istotne znaczenie dla popełnienia tego czynu1. Do przyjęcia współsprawstwa wystarcza zatem obiektywne współdziałanie w samym wykonaniu, w ramach podziału ról uprzednio uzgodnionego czynu zabronionego, jeżeli każdy ze współsprawców obejmował swym zamiarem cały zespół przedmiotowych znamion przestępnego przedsięwzięcia. Od strony obiektywnej (przedmiotowej) współsprawstwem jest udział w wykonaniu przestępstwa, zaś od strony subiektywnej (podmiotowej) współsprawcą jest ten, kto wspólnie z innymi realizuje zespół znamion i uważa czyn za własne przedsięwzięcie, czyli działa cum animo auctoris.

Z istoty współsprawstwa wynika, że każdy ze współdziałających ponosi odpowiedzialność za całość popełnionego z co najmniej jedną jeszcze osobą przestępstwa, a więc także w tej jego części, w której znamiona czynu zabronionego zostały zrealizowane przez innego współdziałającego, przy czym każdy ze współsprawców ponosi odpowiedzialność tak, jak gdyby sam wykonał czyn zabroniony.2

Z tego względu R. C. ponosi odpowiedzialność karną nie tylko za wyłudzenie towarów, których dostawy sam oszukańczo zamówił, ale za całokształt przestępczej działalności osób ukrywających się pod szyldami firm (...) i (...).

Odnosząc się do usiłowania wyłudzenia sprzętu komputerowego od (...) Funduszu (...) przez firmę (...), należy wskazać, że nie ma potrzeby w kwalifikacji prawnej czynu ciągłego, na który składają się zachowania przestępne w postaci dokonanej oraz usiłowanej przywoływania przepisów kwalifikujące zachowania usiłowane. W takim też wypadku wymiar kary następuje za dokonanie (na podstawie przepisu części szczególnej kodeksu karnego), a nie na podstawie art. 14 § 1 k.k. w związku ze stosownym artykułem części szczególnej kodeksu karnego(wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 14 października 2008 r. sygn. akt II AKa 120/08, LEX nr 508308).

Pamiętając o zakazie czynienia ustaleń na niekorzyść oskarżonego wynikającym z art. 443 kpk, Sąd odmiennie niż oskarżyciel przyjął, iż:

- wartość towarów wyłudzonych od Zakładu (...) wyniosła 36.364,77 zł (w akcie oskarżenia przyjęto kwotę 44.364,70 zł). Z zeznań J. R. (4) oraz dołączonych do akt sprawy faktur VAT nr (...) wynika, iż łączna wartość zamówionego i wysłanego towaru wynosiła 44.362,77 zł (suma 5.908,97 zł i 38.455,80 zł), przy czym w momencie odbioru zamówionego towaru, pokrzywdzonej firmie została wpłacona kwota 8.000 zł. Ustalając wartość rzeczywistej szkody należało pomniejszyć kwotę 44.362,77 zł o 8.000 zł, co daje kwotę 36.364,77 zł;

- wartość towarów wyłudzonych od (...) Sp. z o.o. w W. wyniosła 6.438,83 zł, co wynika to z faktury korygującej -k. 3804(w akcie oskarżenia przyjęto kwotę 6.528,96 zł);

- wartość towarów wyłudzonych od „1 (...) Ż. w S.W. wyniosła 8.857,20 zł, co wynika z faktury VAT znajdującej się na kartach 3963-3965 (w akcie oskarżenia przyjęto kwotę 8.957 zł);

- wartość towarów wyłudzonych od (...) S.A. wyniosła 40.213,64 zł, co wynika to z zeznań A. C. (3) na k. 2135v (w akcie oskarżenia przyjęto kwotę 40.216,64 zł);

- wartość towarów wyłudzonych od (...) Spółka z o.o. Hurtownia w L. wyniosła 45.746,35 zł, co wynika z faktury znajdującej się na k. 2740 (w akcie oskarżenia przyjęto kwotę 47.746,35 zł).

Różnice pomiędzy kwotami stanowiącymi wartość wyłudzonych towarów przyjętymi w akcie oskarżenia, a ustalonymi w toku przewodu sądowego wynoszą odpowiednio dla:

- Zakładu (...) - 7.999,93 zł,

- (...) Sp. z o.o. w W. – 90,13 zł,

- „1 (...) Ż. w S.W. – 99,80 zł,

- (...) S.A. – 3 zł,

- (...) Spółka z o.o. Hurtownia w L. – 2.000 zł.

Z kolei suma wymienionych wyżej kwot wynosi 10.192,86 zł.

Tym samym łączną wartość wyłudzonych towarów określoną początkowo kwotę 1.602.147,57 zł należało pomniejszyć o 10.192,86 zł, co daje kwotę 1.591.954,71 zł, która stanowi łączną wartość wyłudzonego mienia w postaci produktów przemysłowych i spożywczych w ramach działalności firmy (...).

Odnosząc się do wartości sprzętu komputerowego, jaki firma (...) zamierzała wyłudzić od (...) Funduszu (...), to zauważyć należy, iż w świetle zebranego w sprawie materiału dowodowego, w tym w kontekście zeznań R. B., wartość ta wynosiła 61.381,10 zł. Jakkolwiek z faktur znajdujących się w aktach sprawy na k. 2142, k. 2156 i k. 2165 wynika, że łączna wartość wyłudzonego towaru wynosiła 61.381,10 zł, jak wskazano w akcie oskarżenia, jednakże zauważyć należy, iż faktura VAT na k. 2165 zawiera błędne wyliczenia odnośnie wartości brutto (tj. 5.416,80 zł), albowiem kwota zamówienia tj. 4.400 zł powiększona o podatek VAT daje sumę 5.368 zł, a nie jak wskazano w fakturze 5.416,80 zł. W uwzględnieniu poprawności wyliczeń, wynikających z załączonych do akt sprawy faktur VAT, stwierdzić należy, iż łączna wartość sprzętu stanowiła 61.332,30 zł, na co wskazywał także w swych zeznaniach świadek R. B..

Przepis art. 294 § 1 kk zaostrza karalność wymienionych w nim przestępstw, w tym przestępstwa z art. 286 § 1 kk, jeżeli przedmiotem czynu jest mienie znacznej wartości (tj. wartości przekraczającej w czasie jego popełnienia 200.000 zł - art. 115 § 6 kk). Nie budzi zatem wątpliwości fakt, że zarówno towary wyłudzone w ramach działalności firmy (...), jak i „B. stanowią mienie znacznej wartości.

Orzekając w zakresie wymiaru kary Sąd zważał, aby jej dolegliwość nie przekraczała stopnia winy oraz uwzględniała stopień społecznej szkodliwości czynów jakich się dopuścił. Sąd wziął również pod uwagę cele zapobiegawcze i wychowawcze, jakie kara ma osiągnąć w stosunku do oskarżonego oraz potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.

Przypisane oskarżonemu czyny odznaczają się wysokim stopniem winy. Oskarżony R. C. – działał umyślnie i z zamiarem bezpośrednim będąc świadomym, iż dokonywane przez niego czyny ze względu na wielość niezgodnych z prawem zachowań, działanie w grupie, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, wysoką wartość wyłudzonego mienia przestępstwami o szczególnie wysokim stopniu społecznej szkodliwości. Okolicznością zwiększającą stopień społecznej szkodliwości czynów stanowi również: zuchwałość poczynań, ilość wyłudzonych towarów, liczba pokrzywdzonych podmiotów gospodarczych.

Na wysokość wymierzonych mu kar wpłynęła także stosunkowo poślednia rola, jaką pełnił R. C. odegrał w realizacji omawianych przestępstw. Nie należał do grona organizatorów przestępczego przedsięwzięcia, nie kierował innymi sprawcami, był jedną z osób, które telefonowały do firm i zamawiały towary.

Wymierzając karę Sąd baczył też na kształtowanie świadomości prawnej społeczeństwa tak, aby dolegliwość karna pojęta została jako odpłata sprawiedliwa, będąca zdecydowaną i konsekwentną reakcją państwa na zachowanie o charakterze przestępnym, cechujące się społeczną szkodliwością.

Jako okoliczność łagodzącą Sąd uwzględnił niekaralność oskarżonego w chwili wydawania wyroku (dane o karalności R. C. k. 7392)

Rozważając wszystkie okoliczności zdarzenia, skutki przestępstw i właściwości podmiotowe oskarżonego Sąd za czyny przypisane w punkcie I i II wymierzył oskarżonemu kary po 2 lata pozbawienia wolności.

Na podstawie art. 85 kk i art. 91 § 2 kk Sąd połączył jednostkowe kary pozbawienia wolności orzeczone wobec R. C. i jako karę łączną wymierzył mu trzy lata i sześć miesięcy pozbawienia wolności.

W ocenie Sądu tak ukształtowana kara pozbawienia wolności jest proporcjonalna do stopnia zawinienia i skutków przestępstwa oraz adekwatna do właściwości podmiotowych sprawcy. Pozwoli na osiągnięcie względem oskarżonego celów wychowawczych i zapobiegawczych jak również odpowiada dyrektywie ogólnoprewencyjnej. W prawidłowy sposób spełni więc swoją wychowawczą i represyjną funkcję, powodując, że oskarżony zrozumie swoje naganne zachowanie i nie popełni kolejnego przestępstwa oraz w należyty sposób będzie przestrzegać porządku prawnego. W środowisku oskarżonego utwierdzi obowiązek przestrzegania norm prawnych, przekonanie o nieopłacalności ich naruszania, a ponadto wywoła poczucie nieuchronności kary za naruszenie prawa.

Sad uznał, że tylko kara tak ukształtowana zdoła powstrzymać oskarżonego od popełniania podobnych przestępstw w przyszłości oraz uświadomi mu, że takie zachowania są bezprawne i nie mogą być akceptowane. Jednocześnie tak orzeczona kara będzie dla potencjalnych sprawców wyraźnym sygnałem, że przestępne działania skierowane przeciwko mieniu spotykają się ze stanowczą reakcją ze strony organów wymiaru sprawiedliwości.

Na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet kary pozbawienia wolności Sąd zaliczył oskarżonemu okres tymczasowego aresztowania od dnia 7 października 2002 roku do dnia 16 lutego 2004 roku.

Sąd nie znalazł podstaw do zwolnienia oskarżonego od wywołanych przezeń kosztów, a orzeczenie zgodnie z zasadą ogólną ponoszenia kosztów przez oskarżonego w razie wydania wyroku skazującego znajduje w tym przypadku pełne uzasadnienie (art. 627 kpk).

Mając powyższe na względzie rozstrzygnięto, jak w sentencji.

1 Wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 22 XII 1987 r., IV KR 412/87, OSNPG 1988, z. 12, poz. 123, z dnia 16 VIII 1972 r., III KR 6/72, OSNKW 1972, z. 12, poz. 189, z dnia 12 VII 1979 r., II KR 189/79, OSNPG 1980, z. 1, poz. 3;

2 Postanowienie Sądu Najwyższego z 10 lutego 2014 II KK 17/14 LEX nr 1425048;

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Buzek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Lublinie
Data wytworzenia informacji: