Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV K 390/21 - wyrok Sąd Okręgowy w Lublinie z 2022-01-11

Sygn. akt IV K 390/21

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 stycznia 2022 roku

Sąd Okręgowy w Lublinie, IV Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SO Andrzej Klimkowski

Protokolant: sekr. sąd. Joanna Basak

przy udziale Prokuratora Roberta Czochry

po rozpoznaniu w dniu 11 stycznia 2022 roku

sprawy:

M. B. , syna K. i Z. z domu S., urodzonego dnia (...) w L.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

1.  Sądu Rejonowego w L. z dnia 3 kwietnia 2002 roku w sprawie IV K 1259/99 za ciąg przestępstw popełniony w okresie od maja do 16 września 1999 roku wypełniający dyspozycję art. 279 § 1 k.k. i art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k.w zw. z art. 91 § 1 k.k. na karę 3 (trzech) lat pozbawienia wolności oraz na karę grzywny w wysokości 100 (sto) stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki na kwotę 30 (trzydzieści) złotych,

kara pozbawienia wolności została odbyta z dniem 8 marca 2005 roku, kara grzywny została wykonana w całości;

2.  Sądu Rejonowego L. (...) z dnia 17 lipca 2013 roku w sprawie sygn. akt III K 200/13 za czyn popełniony w styczniu 2011 roku wypełniający dyspozycję art. 291 § 1 k.k. na karę roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 3 (trzy) lata oraz na karę grzywny w wysokości 100 (sto) stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki na kwotę 10 (dziesięć) złotych,

kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania została wykonana z dniem 25 lipca 2016 roku, kara grzywny została wykonana w całości w dniu 15 lipca 2014 roku;

3.  Sądu Rejonowego L. (...) z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie sygn. akt IV K 1860/11 za czyn popełniony w dniu 4 stycznia 2011 roku wypełniający dyspozycję art. 289 § 2 k.k. w zb. z art. 276 k.k. w zb. z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. na karę roku pozbawienia wolności,

kara pozbawienia wolności nie została wykonana, skazany zacznie ją odbywać w dniu 24 lipca 2022 roku;

4.  Sądu Rejonowego L. Ś. z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie sygn. akt III K 1458/14 za:

- czyn popełniony w dniu 22 września 2014 roku wypełniający dyspozycję art. 177 § 1 k.k. w zw. z art. 178 § 1 k.k. na karę roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

- czyn popełniony w dniu 22 września 2014 roku wypełniający dyspozycję art. 178a § 1 k.k. na karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności,

na podstawie art. 85 § 1 k.k. i art. 86 § 1 k.k. orzeczone kary pozbawienia wolności połączono i wymierzono karę łączną 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 (pięciu) lat oraz na podstawie art. 71 § 1 k.k. orzeczono karę grzywny w wysokości 200 (dwieście) stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki na kwotę 10 (dziesięć) złotych,

postanowieniem Sądu Rejonowego Lublin –Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku z dnia 19 listopada 2019 roku w sprawie sygn. akt II Ko 1038/19 zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności oraz skrócono wykonanie kary o 200 dni jako odpowiadające uiszczonej karze grzywny w wymiarze 200 stawek dziennych, karę pozbawienia wolności skazany aktualnie odbywa od dnia 9 lutego 2021 roku;

5.  Sądu Okręgowego w L. z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie sygn. akt IV K 391/12 za czyny:

- popełniony w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 21 czerwca 2006 roku wypełniający dyspozycję art. 258 § 1 k.k. na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności,

- popełniony w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 21 czerwca 2006 roku wypełniający dyspozycję art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w brzmieniu obowiązującym do dnia 9 grudnia 2011 roku w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. na karę 4 (czterech) lat pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wysokości 250 (dwieście pięćdziesiąt) stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki na kwotę 20 (dwadzieścia) złotych,

na podstawie art. 85 § 1 k.k. i art. 86 § 1 k.k. orzeczone kary pozbawienia wolności połączono i wymierzono karę łączną 4 (czterech) lat pozbawienia wolności,

kara grzywny została wykonana w dniu 16 stycznia 2018 roku, kara pozbawienia wolności została wykonana w dniu 10 sierpnia 2012 roku.

orzeka:

I.  Na podstawie art. 569 § 1 i 2 k.p.k., art. 85 § 1 i 2 k.k., art. 85 a k.k. oraz art. 86 § 1 i 4 k.k. w brzmieniu obowiązującym przed 24 czerwca 2020 roku w zw. z art. 4 § 1 k.k. orzeczone wobec M. B. wyrokami: Sądu Rejonowego L. (...) z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie sygn. akt IV K 1860/11 (pkt 3) karę pozbawienia wolności oraz Sądu Rejonowego L. Ś. z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie sygn. akt III K 1458/14 (pkt 4) karę łączną pozbawienia wolności łączy i jako karę łączną orzeka karę 2 (dwóch) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności

II.  na podstawie art. 63 § 1 k.k. i art. 577 k.p.k. na poczet orzeczonej w pkt I wobec M. B. kary łącznej pozbawienia wolności zalicza okresy dotychczas odbytych kar z połączonych wyroków od dnia 9 lutego 2021 roku godzina 9.40 do dnia 11 stycznia 2022 roku;

III.  na podstawie art. 572 k.p.k. umarza postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego w zakresie dotyczącym kar orzeczonych wyrokami: Sądu Rejonowego w L. z dnia 3 kwietnia 2002 roku w sprawie IV K 1259/99 (pkt 1), Sądu Rejonowego L. (...) z dnia 17 lipca 2013 roku w sprawie sygn. akt III K 200/13 (pkt 2) oraz Sądu Okręgowego w L. z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie sygn. akt IV K 391/12 (pkt 5);

IV.  zwalnia M. B. od ponoszenia wydatków związanych z niniejszym postępowaniem, które przejmuje na rachunek Skarbu Państwa.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Maria Burdach
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Lublinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Andrzej Klimkowski
Data wytworzenia informacji: