Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV K 338/12 - wyrok Sąd Okręgowy w Lublinie z 2015-01-16

Sygn.akt IVK 338/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 stycznia 2015 roku

Sąd Okręgowy w Lublinie w IV Wydziale Karnym w składzie :

Przewodniczący SSO A. M.

Protokolant A. D., P. S.

Po rozpoznaniu dnia 11 marca, 24 kwietnia, 17 czerwca, 27 września, 25 listopada 2013 roku, 6 lutego, 7 maja, 14 sierpnia, 10 października, 24 listopada, 18 grudnia 2014 roku 9 stycznia 2015 roku

W obecności Prokuratora M. R.

sprawy U. B. z d.R. córki T. i E. z d.M. ur. (...) w L.

oskarżonej o to, że

I.  w dniu 3 kwietnia 2008 roku w Banku (...) S.A. w L. , działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadziła (...) Bank (...) S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w kwocie 14 568,51 zł w ten sposób, że w trakcie wypełniania wniosku o pożyczkę gotówkową złożyła stwierdzające nieprawdę ustne oświadczenie o zatrudnieniu na czas określony i wysokości osiąganych zarobków w firmie (...)-Ubezpieczeniowe (...)-(...) Ż. Ś. (...)” w sytuacji, gdy nie była w ogóle w tej firmie zatrudniona, który to dokument następnie osobiście podpisała i przedłożyła w banku i w ten sposób wprowadziła pracownika banku w błąd co do swojej zdolności kredytowej oraz zamiaru spłaty pożyczki, po czym zawarła z wyżej wymienionym bankiem umowę pożyczki oznaczoną numerem 540/206- (...) w wysokości 15 000 złotych, której nie spłaciła, działając w ten sposób, na szkodę (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty – nabywcy wierzytelności (...) Bank (...) S.A. tj. o czyn z art. 297 § 1 kk w zb.z art. 286 § 1 kk w zw.z art. 11 § 2 kk;

II.  w dniu 16 kwietnia 2008 roku w L. , działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, za pośrednictwem sklepu (...) doprowadziła (...) Bank S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w kwocie 2 804,90 zł w ten sposób, że wykorzystała wystawione przez B. S. stwierdzające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu na czas określony i wysokości osiąganych zarobków w firmie (...)-Ubezpieczeniowe S. B. A. (...)-(...) Ż. Ś. (...)” w sytuacji, gdy nie była w ogóle w tej firmie zatrudniona, który to dokument przedłożyła w sklepie i w ten sposób wprowadziła pracownika sklepu w błąd co do swojej zdolności kredytowej oraz zamiaru spłaty pożyczki, po czym zawarła z wyżej wymienionym bankiem reprezentowanym przez sklep (...) umowę kredytową oznaczoną numerem (...) w wysokości 3 308,82 złotych, której nie spłaciła, działając w ten sposób, na szkodę (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty – nabywcy wierzytelności (...) Bank S.A. tj. o czyn z art. 297 § 1 kk w zb.z art. 286 § 1 kk w zw.z art. 11 § 2 kk;

III.  w dniu 9 maja 2008 roku w L. woj. (...), działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadziła Bank (...) S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w kwocie 2 251,15 zł w ten sposób, że wykorzystała wystawione przez B. S. wystawiła stwierdzające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu na czas określony i wysokości osiąganych zarobków w firmie (...)-Ubezpieczeniowe (...)-(...) Ż. Ś. (...)” w sytuacji, gdy nie była w ogóle w tej firmie zatrudniona, który to dokument przedłożyła w banku i w ten sposób wprowadziła pracownika banku w błąd co do swojej zdolności kredytowej oraz zamiaru spłaty pożyczki, po czym zawarła z wyżej wymienionym bankiem umowę pożyczki gotówkowej oznaczoną numerem (...) w wysokości 3 000 złotych, której nie spłaciła, działając w ten sposób, na szkodę Banku (...) S.A. tj. o czyn z art. 297 § 1 kk w zb.z art. 286 § 1 kk w zw.z art. 11 § 2 kk;

IV.  w dniu 23 maja 2008 roku w L. woj. (...), działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, za pośrednictwem sklepu (...) doprowadziła (...) Bank S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w kwocie 905,26 zł w ten sposób, że w trakcie zawierania umowy kredytowej podała stwierdzające nieprawdę ustne oświadczenie o zatrudnieniu na czas określony i wysokości osiąganych zarobków w firmie (...)-Ubezpieczeniowe (...)-(...) Ż. Ś. (...)” w sytuacji, gdy nie była w ogóle w tej firmie zatrudniona i w ten sposób wprowadziła pracownika sklepu w błąd co do swojej zdolności kredytowej oraz zamiaru spłaty pożyczki, po czym zawarła z wyżej wymienionym bankiem reprezentowanym przez sklep (...) umowę kredytową oznaczoną numerem (...) w wysokości 905,26 zł, której nie spłaciła, działając w ten sposób, na szkodę (...) Bank (...) S.A. z siedzibą we W. tj. o czyn z art. 297 § 1 kk w zb.z art. 286 § 1 kk w zw.z art. 11 § 2 kk;

V.  w dniu 13 czerwca 2008 roku w L., działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, za pośrednictwem sklepu (...) sp.z o.o. doprowadziła (...) Bank S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w kwocie 2 452,00 zł w ten sposób, że w trakcie wypełniania wniosku o wydanie karty kredytowej V. podała stwierdzające nieprawdę oświadczenie o zatrudnieniu na czas nieokreślony i wysokości osiąganych zarobków w firmie (...)-Ubezpieczeniowe (...)-(...) Ż. Ś. (...)” w sytuacji, gdy nie była w ogóle w tej firmie zatrudniona, który to dokument następnie osobiście podpisała i przedłożyła w sklepie (...) Sp. z o.o. i w ten sposób wprowadziła pracownika sklepu w błąd co do swojej zdolności kredytowej oraz zamiaru spłaty pożyczki, po czym zawarła z wyżej wymienionym bankiem reprezentowanym przez (...) Sp. z o.o. umowę o kartę kredytową Euro-V. oznaczoną numerem (...) z limitem w wysokości 2 700 zł, której nie spłaciła, działając w ten sposób, na szkodę Banku (...) S.A. z siedzibą w K. następcy prawnego (...) Bank S.A. tj. o czyn z art. 297 § 1 kk w zb.z art. 286 § 1 kk w zw.z art. 11 § 2 kk;

VI.  w dniu 27 czerwca 2008 roku w Banku (...) S.A. w L. , działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadziła (...) Bank (...) S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w kwocie 5 929,10 zł w ten sposób, że w trakcie wypełniania wniosku o pożyczkę gotówkową przedłożyła stwierdzające nieprawdę pisemne oświadczenie o zatrudnieniu na czas nieokreślony i wysokości osiąganych zarobków w firmie (...)-Ubezpieczeniowe (...)-(...) Ż. Ś. (...)” w sytuacji, gdy nie była w ogóle w tej firmie zatrudniona, który to dokument następnie osobiście podpisała i przedłożyła w banku i w ten sposób wprowadziła pracownika banku w błąd co do swojej zdolności kredytowej oraz zamiaru spłaty pożyczki, po czym zawarła z wyżej wymienionym bankiem umowę pożyczki oznaczoną numerem (...) w wysokości 6 000 złotych, której nie spłaciła, działając w ten sposób, na szkodę B. (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w G. – nabywcy wierzytelności (...) Bank (...) S.A. tj. o czyn z art. 297 § 1 kk w zb.z art. 286 § 1 kk w zw.z art. 11 § 2 kk;

a także U. B. i M. B. syna J. i Z. z d.P. ur. (...) w L.

oskarżonych o to, że:

VII.  w dniu 25 kwietnia 2008 roku w C., działając wspólnie i w porozumieniu z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadzili (...) Bank S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w kwocie 249 715,48 zł, co stanowi mienie znacznej wartości, w ten sposób, że wykorzystali wystawione przez B. S. stwierdzające nieprawdę zaświadczenia o zatrudnieniu na czas nieokreślony i wysokości osiąganych zarobków w firmie (...)-Ubezpieczeniowe (...)-(...) Ż. Ś. (...)” w sytuacji, gdy nie byli oni w ogóle w tej firmie zatrudnieni, które to dokumenty przedłożyli w banku i w ten sposób wprowadzili pracownika banku w błąd co do swojej zdolności kredytowej oraz zamiaru spłaty kredytu, po czym zawarli z w/w bankiem umowę kredytu hipotecznego oznaczoną numerem (...) w wysokości w wysokości 256 355,45 zł, którego nie spłacili, działając w ten sposób, na szkodę (...) Bank S.A. z/s we W. tj. o czyn z art. 297 § 1 kk w zb.z art. 286 § 1 kk w zw.z art. 294 § 1 kk w zw.z art. 11 § 2 kk;

I.  U. B. uznaje za winną popełnienia czynu zarzuconego w pkt.I, polegającego na tym, że w dniu 3 kwietnia 2008 roku. w L., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadziła (...) Bank (...) S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w kwocie 15 000 zł w ten sposób, że ubiegając się o kredyt przedłożyła w banku pisemne nierzetelne oświadczenie o zatrudnieniu na czas określony i wysokości osiąganych zarobków w firmie (...)-Ubezpieczeniowe (...)-(...) Ż. Ś. (...)” w sytuacji, gdy nie była w tej firmie zatrudniona i w ten sposób wprowadziła pracownika banku w błąd co do swojej zdolności kredytowej oraz zamiaru spłaty pożyczki, po czym zawarła z wyżej wymienionym bankiem umowę pożyczki w wysokości 15 000 zł, oznaczoną numerem 540/206- (...), na podstawie której wypłacono jej gotówkę w kwocie 14 250 złotych, przy czym oskarżona pożyczki tej nie spłaciła, tj. występku z art. 297 § 1 kk w zb.z art. 286 § 1 kk w zw.z art. 11 § 2 kk;

II.  U. B. uznaje za winną popełnienia czynu zarzuconego w pkt.II, polegającego na tym, że w dniu 16 kwietnia 2008 roku w L., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadziła (...) Bank S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w kwocie 3 308,82 zł w ten sposób, że ubiegając się o kredyt w tymże banku, przedłożyła wystawione przez B. S., poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu na czas określony i wysokości osiąganych zarobków w firmie (...)-Ubezpieczeniowe S. B. A. (...)-(...) Ż. Ś. (...)” w sytuacji, gdy nie była w tej firmie zatrudniona i w ten sposób wprowadziła osobę działającą na rzecz banku w błąd co do swojej zdolności kredytowej oraz zamiaru spłaty kredytu, po czym zawarła z wyżej wymienionym bankiem reprezentowanym przez sklep (...) umowę kredytową oznaczoną numerem (...) o kredyt w wysokości 3 308,82 złotych, z którego nie spłaciła kwoty 2 804,90 zł tj. o występku z art. 297 § 1 kk w zb.z art. 286 § 1 kk w zw.z art. 11 § 2 kk;

III.  U. B. uznaje za winną dokonania czynu zarzuconego w pkt.III, polegającego na tym, w dniu 9 maja 2008 roku w L. woj. (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadziła Bank (...) S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w kwocie 3 000 zł w ten sposób, że ubiegając się o pożyczkę w w/w banku przedłożyła wystawione przez B. S. poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu na czas określony i wysokości osiąganych zarobków w firmie (...)-Ubezpieczeniowe (...)-(...) Ż. Ś. (...)” w sytuacji, gdy nie była w tej firmie zatrudniona i w ten sposób wprowadziła pracownika banku w błąd co do swojej zdolności kredytowej oraz zamiaru spłaty pożyczki, po czym zawarła z wyżej wymienionym bankiem umowę pożyczki gotówkowej oznaczoną numerem (...) w wysokości 3 000 złotych, z której to pożyczki spłaciła kwotę 894,76 zł tj. występku z art. 297 § 1 kk w zb.z art. 286 § 1 kk w zw.z art. 11 § 2 kk;

IV.  U. B. uznaje za winną dokonania czynu zarzuconego w pkt.IV, polegającego na tym, że w dniu 23 maja 2008 roku w L. woj. (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadziła (...) Bank S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w kwocie 905,26 zł w ten sposób, że ubiegając się o kredyt w w/w banku przedłożyła nierzetelne, pisemne oświadczenie o zatrudnieniu na czas określony i wysokości osiąganych zarobków w firmie (...)-Ubezpieczeniowe (...)-(...) Ż. Ś. (...)” w sytuacji, gdy nie była w tej firmie zatrudniona i w ten sposób wprowadziła osobę działającą na rzecz banku w błąd co do swojej zdolności kredytowej oraz zamiaru spłaty pożyczki, po czym zawarła z wyżej wymienionym bankiem reprezentowanym przez sklep (...) umowę kredytową oznaczoną numerem (...) o kredyt w wysokości 905,26 zł, przy czym oskarżona kredytu nie spłaciła tj. występku z art. 297 § 1 kk w zb.z art. 286 § 1 kk w zw.z art. 11 § 2 kk;

V.  U. B. uznaje za winną dokonania czynu zarzuconego w pkt.V, polegającego na tym, że w dniu 13 czerwca 2008 roku w L., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadziła (...) Bank S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w kwocie 2 700 zł w ten sposób, że ubiegając się o kredyt odnawialny na karcie kredytowej przedłożyła pisemne, nierzetelne oświadczenie o zatrudnieniu na czas nieokreślony i wysokości osiąganych zarobków w firmie (...)-Ubezpieczeniowe (...)-(...) Ż. Ś. (...)” w sytuacji, gdy nie była w tej firmie zatrudniona i w ten sposób doprowadziła osobę działającą na rzecz banku w błąd co do swojej zdolności kredytowej oraz zamiaru spłaty pożyczki, po czym zawarła z wyżej wymienionym bankiem reprezentowanym przez (...) Sp. z o.o. umowę o kartę kredytową Euro-V. oznaczoną numerem (...) z limitem w wysokości 2 700 zł, przy czym na poczet zobowiązania oskarżona zapłaciła kwotę 285 zł tj. występku z czyn z art. 297 § 1 kk w zb.z art. 286 § 1 kk w zw.z art. 11 § 2 kk;

VI.  U. B. uznaje za winną dokonania czynu zarzuconego w pkt.VI polegającego na tym, że w dniu 27 czerwca 2008 roku w L. , działając w w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadziła (...) Bank (...) S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w kwocie 6 000 zł w ten sposób, że ubiegając się o pożyczkę gotówkową, przedłożyła nierzetelne pisemne oświadczenie o zatrudnieniu na czas nieokreślony i wysokości osiąganych zarobków w firmie (...)-Ubezpieczeniowe (...)-(...) Ż. Ś. (...)” w sytuacji, gdy nie była w tej firmie zatrudniona, i w ten sposób wprowadziła pracownika banku w błąd co do swojej zdolności kredytowej oraz zamiaru spłaty pożyczki, po czym zawarła z wyżej wymienionym bankiem umowę pożyczki oznaczoną numerem (...) o pożyczkę w wysokości 6 000 złotych, przy czym oskarżona na poczet wynikającego z umowy zobowiązania spłaciła 70,90 zł tj. występku z art. 297 § 1 kk w zb.z art. 286 § 1 kk w zw.z art. 11 § 2 kk;

VII.  U. B. i M. B. uznaje za winnych dokonania czynu zarzuconego w pkt.VII polegającego na tym, że w dniu 25 kwietnia 2008 roku w C., działając wspólnie i w porozumieniu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadzili (...) Bank S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w kwocie 256 355,45 zł, co stanowi mienie znacznej wartości, w ten sposób, że ubiegając się o kredyt hipoteczny przedłożyli wystawione przez B. S. poświadczające nieprawdę zaświadczenia o zatrudnieniu na czas nieokreślony i wysokości osiąganych zarobków w firmie (...)-Ubezpieczeniowe (...)-(...) Ż. Ś. (...)” w sytuacji, gdy nie byli oni w tej firmie zatrudnieni i w ten sposób wprowadzili pracownika banku w błąd co do swojej zdolności kredytowej oraz zamiaru spłaty kredytu, po czym zawarli z w/w bankiem umowę kredytu hipotecznego oznaczoną numerem (...) o kredyt w kwocie 256 355,45 zł, którego nie spłacili, tj. występku z art. 297 § 1 kk w zb.z art. 286 § 1 kk w zw.z art. 294 § 1 kk w zw.z art. 11 § 2 kk;

VIII.  Za czyny przypisane U. B. w pkt.I, II, III, IV, V, VI skazuje ją, przyjmując za podstawę wymiaru kary art. 286 § 1 kk w zw.z art. 11 § 3 kk w zw.z art. 91 § 1 kk oraz art. 33 § 2 i 3 kk, na karę roku i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności i grzywnę w wysokości 200 (dwustu) stawek dziennych, ustalając wysokość stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięć) złotych;

IX.  Za czyn przypisany w pkt.VII skazuje U. B., przyjmując za podstawę wymiaru kary art. 294 § 1 kk w zw.z art. 11 § 3 kk oraz art. 33 § 2 i 3 kk, na karę roku i 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności i grzywnę w wysokości 400 (czterystu) stawek dziennych, ustalając wysokość stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięć) złotych;

X.  Na podstawie art. 91 § 2 kk orzeczone kary jednostkowe pozbawienia wolności i grzywny wymierzone U. B. łączy i jako kary łączne orzeka karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności i grzywnę w wysokości 500 (pięćset) stawek dziennych, ustalając wysokość stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięć) złotych;

XI.  Na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk, art. 70 § 1 pkt 1 kk wykonanie kary łącznej pozbawienia wolności warunkowo zawiesza tytułem próby na okres 5 (pięciu) lat;

XII.  Za czyn przypisany M. B. w pkt.VII, skazuje go, przyjmując za podstawę wymiaru kary art. art. 294 § 1 kk w zw.z art. 11 § 3 kk oraz art. 33 § 2 i 3 kk, na karę na karę roku i 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności i grzywnę w wysokości 400 (czterystu) stawek dziennych, ustalając wysokość stawki dziennej na kwotę 25 (dwadzieścia pięć) złotych;

XIII.  Na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk, art. 70 § 1 pkt 1 kk wykonanie kary pozbawienia wolności orzeczonej wobec M. B. warunkowo zawiesza tytułem próby na okres 5 (pięciu) lat;

XIV.  Zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. L. K. i adw. T. K. po (...) (dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt jeden) złotych 6 (sześć) groszy tytułem wynagrodzenia za wykonaną z urzędu obronę oskarżonych;

XV.  Zwalnia oskarżonych od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Buzek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Lublinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Artur Majsak
Data wytworzenia informacji: