Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV K 332/14 - wyrok Sąd Okręgowy w Lublinie z 2015-06-03

Sygn. akt IV K 332/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 czerwca 2015 roku

Sąd Okręgowy w Lublinie w IV Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SO M. B.

Protokolant: starszy sekretarz sądowy S. Z.

przy udziale prokuratora I. O.

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 26 stycznia 2015 roku, 13 marca 2015 roku, 24 kwietnia 2015 roku, 28 maja 2015 roku

sprawy:

P. M., syna A. i B. z domu W., ur. (...) w L.

oskarżonego o to, że:

w okresie od 20 lipca 2013 r. do 25 września 2013 r. w L. i A., woj. (...) działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru doprowadził A. M., E. C., M. K. (1), J. W., M. K. (2) i A. T. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w ten sposób, że pożyczył od w/w pieniądze w łącznej kwocie 206. 000 zł, nie mając zamiaru zwrócić w/w pożyczonych pieniędzy, a mianowicie:

- w dniu 20 lipca 2013 r. – kwotę 85.000 zł od A. M.;

- w dniu 28 lipca 2013 r. – kwotę 18.000 zł od M. K. (1);

- w dniu 28 lipca 2013 r. – kwotę 21.000 zł od E. C.;

- w dniu 22 sierpnia 2013 r. – kwotę 40.000 od J. W.;

- w dniu 22 września 2013 r. – kwotę 14.000 zł od M. K. (2);

- w dniu 25 września 2013 r. – kwotę 28.000 zł od A. T.;

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 kk

I. P. M. uznaje za winnego tego, że w okresie od początku 2013 r., daty bliżej nie ustalonej, do 25 września 2013 r. w L. i A., woj. (...) działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem A. M. w kwocie 85 000 zł, E. C. i A. C. w kwocie 21 000 zł, M. K. (1) w kwocie 18 000 zł, J. W. w kwocie 40 000 zł, M. K. (2) w kwocie 13 500 zł i A. T. w kwocie 28 000 zł, w ten sposób, że pożyczył od w/w pokrzywdzonych pieniądze nie mając zamiaru ich zwrócić, a łączna wysokość szkody stanowi mienie znacznej wartości w kwocie 205 500 zł, tj. popełnienia czynu wyczerpującego dyspozycję art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i za to, na podstawie art. 294 § 1 k.k. skazuje go na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności.-------------------------------------------------------

II. Na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k. i art. 70 § 1 pkt 1 k.k. wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby wynoszący 5 (pięć) lat.-------------------------------------------------------------------------------------

III. Na podstawie art. 72 § 2 k.k. zobowiązuje P. M. do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem poprzez zapłatę na rzecz A. M. kwoty 85 000 (osiemdziesiąt pięć tysięcy) zł, na rzecz M. K. (1) kwoty 18 000 (osiemnaście tysięcy) zł, na rzecz E. C. i A. C. kwoty 21 000 (dwadzieścia jeden tysięcy) zł, na rzecz J. W. kwoty 40 000 (czterdzieści tysięcy) zł, na rzecz M. K. (2) kwoty 13 500 (trzynaście tysięcy pięćset) zł i na rzecz A. T. kwoty 28 000 (dwadzieścia osiem tysięcy) zł w terminie roku od daty uprawomocnienia się wyroku.---------------------------------------------

IV. Zasądza od oskarżonego P. M. na rzecz oskarżycieli posiłkowych: A. M., M. K. (1), J. W., M. K. (2) i A. T. kwoty po 1 230 (tysiąc dwieście trzydzieści) zł tytułem zwrotu poniesionych wydatków.------------------------------

V. Zwalnia oskarżonego od kosztów sądowych, a wydatkami postępowania obciąża Skarb Państwa.--------------------------------------------------------------------

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Buzek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Lublinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Mirosław Brzozowski
Data wytworzenia informacji: