Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 386/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Ciechanowie z 2016-12-23

Sygn. akt II K 386/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ŁĄCZNY

Ciechanów, dnia 23 grudnia 2016 roku

Sąd Rejonowy w C. II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Maciej Osiński

Protokolant: Paulina Demkowska

przy udziale Prokuratora: Piotra Tyszki

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 grudnia 2016 roku w C.

sprawy o wydanie wyroku łącznego wobec:

R. W., urodzonego dnia (...) w C., syna Z. i H. z domu S.,

wobec którego orzeczono:

1.  Wyrok łączny Sądu Rejonowego wC. – prawomocny w dniu 27 marca 2013 roku w sprawie o sygn. akt (...) i na podstawie art. 85 kk, art. 86§1 kk połączono kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami w sprawach o sygn. akt (...) i (...) i wymierzono skazanemu karę łączną 1 (jednego) roku i 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności; na podstawie art. 577 kpk na poczet kary łącznej zaliczono okres od dnia 11 października 2012 roku do dnia 12 marca 2013 roku.

2.  Wyrok Sądu Rejonowego w C. – prawomocny w dniu 12 maja 2015 roku w sprawie o sygn. akt (...) za przestępstwo z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii i na podstawie art. 62 ust. 1 w/w ustawy wymierzono skazanemu karę 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności; na podstawie art. 69§1 i 2 kk, art. 70§1 pkt 1 kk wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszono na okres próby 4 (czterech) lat.

3.  Wyrok Sądu Rejonowego w C. – prawomocny w dniu 16 maja 2015 roku w sprawie o sygn. akt (...) za:

a.  przestępstwo z art. 226§1 kk i na podstawie art. 226§1 kk wymierzono skazanemu karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności;

b.  przestępstwo z art. 190§1 kk i na podstawie art. 190§1 kk wymierzono skazanemu karę 1 (jednego) miesiąca pozbawienia wolności;

na podstawie art. 85 kk, art. 86§1 kk wymierzono skazanemu karę łączną 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności; na podstawie art. 69§1 i 2 kk, art. 70§1 pkt 1 kk wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszono na okres próby 3 (trzech) lat; na podstawie art. 71§1 kk wymierzono skazanemu karę 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych grzywny.

4.  Wyrok Sądu Rejonowego w C. – prawomocny w dniu 2 października 2015 roku w sprawie o sygn. akt (...) za przestępstwo z art. 288§1 kk i na podstawie art. 288§1 kk wymierzono skazanemu karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności.

5.  Wyrok Sądu Rejonowego w C. – prawomocny w dniu 20 maja 2016 roku w sprawie o sygn. akt (...) za cztery przestępstwa z art. 286§1 kk w zw. z art. 64§1 kk i na podstawie art. 286§1 kk w zw. z art. 91§1 kk w zw. z art. 37b kk wymierzono skazanemu karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności i karę 6 (sześciu) miesięcy ograniczenia wolności polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin miesięcznie.

6.  Wyrok Sądu Rejonowego w C. – prawomocny w dniu 29 czerwca 2016 roku w sprawie o sygn. akt (...) za:

c.  przestępstwo z art. 286§1 kk w zw. z art. 64§1 kk i na podstawie art. 286§1 kk w zw. z art. 37b kk wymierzono skazanemu karę 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę 4 (czterech) miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin miesięcznie;

d.  trzy przestępstwa z art. 286§1 kk w zw. z art. 64§1 kk i na podstawie art. 286§1 kk w zw. z art. 91§1 kk w zw. z art. 37b kk wymierzono skazanemu karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę 6 (sześciu) miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin miesięcznie;

na podstawie art. 91§2 kk, art. 86§1 kk wymierzono skazanemu karę łączną 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę łączną 8 (ośmiu) miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin miesięcznie.

7.  Wyrok łączny Sądu Rejonowego w C. – prawomocny w dniu 27 lipca 2016 roku w sprawie o sygn. akt (...) utrzymany w mocy wyrokiem Sądu Okręgowego w P. z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie o sygn. akt (...) i na podstawie art. 85§1 i 2 kk w zw. z art. 89§1b kk, art. 86§1 kk w zw. z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych ustaw połączono kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami w sprawach o sygn. akt (...), (...) oraz (...) i wymierzono skazanemu karę łączną 5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności.

8.  Wyrok Sądu Rejonowego w C. – prawomocny w dniu 3 sierpnia 2016 roku w sprawie o sygn. akt (...) za przestępstwo z art. 13§1 kk w zw. z art. 286§1 kk w zw. z art. 64§1 kk i na podstawie art. 14§1 kk w zw. z art. 286§1 kk w zw. z art. 37b kk w zw. z art. 4§1 kk wymierzono skazanemu karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę 4 (czterech) miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin miesięcznie.

orzeka:

1.  Na podstawie art. 85§1 i 2 kk, art. 86§1 i 4 kk, art. 87§1 kk w zw. z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r., poz. 396) łączy kary pozbawienia wolności orzeczone w wyrokach w sprawach o sygn. akt (...), (...) i (...) oraz kary ograniczenia wolności orzeczone w wyrokach w sprawach o sygn. akt (...), (...) i (...) i wymierza skazanemu R. W. karę łączną 1 (jednego) roku i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności.

2.  W pozostałym zakresie połączone wyroki podlegają odrębnemu wykonaniu.

3.  Na podstawie art. 577 kpk na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności zalicza okres od dnia 3 marca 2016 roku do dnia 1 lipca 2016 roku.

4.  Na podstawie art. 572 kpk w zakresie sprawy o sygn. akt (...) i (...) i orzeczonych w tych wyrokach karach pozbawienia wolności postępowanie umarza.

5.  Przyznaje adwokat E. K. od Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w C. kwotę 168 (sto sześćdziesiąt osiem) zł oraz 23% podatku VAT od tej sumy, tytułem wynagrodzenia obrońcy z urzędu.

6.  Kosztami sądowymi obciąża Skarb Państwa.

Sygn. akt II K 386/16

UZASADNIENIE

Skazany: R. W., urodzony dnia (...) w C., syn Z. i H. z domu S..

Skazany R. W. złożył wniosek o wydanie wyroku łącznego.

Wniosek o wszczęcie postępowania złożyła nadto jednostka penitencjarna.

Analizując dane o karalności to w zainteresowaniu sądu rejonowego pozostają:

9.  Wyrok łączny Sądu Rejonowego wC. – prawomocny w dniu 27 marca 2013 roku w sprawie o sygn. akt (...) i na podstawie art. 85 kk, art. 86§1 kk połączono kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami w sprawach o sygn. akt (...) i (...) i wymierzono skazanemu karę łączną 1 (jednego) roku i 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności; na podstawie art. 577 kpk na poczet kary łącznej zaliczono okres od dnia 11 października 2012 roku do dnia 12 marca 2013 roku.

10.  Wyrok Sądu Rejonowego w C. – prawomocny w dniu 12 maja 2015 roku w sprawie o sygn. akt (...) za przestępstwo z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii i na podstawie art. 62 ust. 1 w/w ustawy wymierzono skazanemu karę 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności; na podstawie art. 69§1 i 2 kk, art. 70§1 pkt 1 kk wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszono na okres próby 4 (czterech) lat.

11.  Wyrok Sądu Rejonowego w C. – prawomocny w dniu 16 maja 2015 roku w sprawie o sygn. akt (...) za:

e.  przestępstwo z art. 226§1 kk i na podstawie art. 226§1 kk wymierzono skazanemu karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności;

f.  przestępstwo z art. 190§1 kk i na podstawie art. 190§1 kk wymierzono skazanemu karę 1 (jednego) miesiąca pozbawienia wolności;

na podstawie art. 85 kk, art. 86§1 kk wymierzono skazanemu karę łączną 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności; na podstawie art. 69§1 i 2 kk, art. 70§1 pkt 1 kk wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszono na okres próby 3 (trzech) lat; na podstawie art. 71§1 kk wymierzono skazanemu karę 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych grzywny.

12.  Wyrok Sądu Rejonowego w C. – prawomocny w dniu 2 października 2015 roku w sprawie o sygn. akt (...) za przestępstwo z art. 288§1 kk i na podstawie art. 288§1 kk wymierzono skazanemu karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności.

13.  Wyrok Sądu Rejonowego w C. – prawomocny w dniu 20 maja 2016 roku w sprawie o sygn. akt (...) za cztery przestępstwa z art. 286§1 kk w zw. z art. 64§1 kk i na podstawie art. 286§1 kk w zw. z art. 91§1 kk w zw. z art. 37b kk wymierzono skazanemu karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności i karę 6 (sześciu) miesięcy ograniczenia wolności polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin miesięcznie.

14.  Wyrok Sądu Rejonowego w C. – prawomocny w dniu 29 czerwca 2016 roku w sprawie o sygn. akt (...) za:

a.  przestępstwo z art. 286§1 kk w zw. z art. 64§1 kk i na podstawie art. 286§1 kk w zw. z art. 37b kk wymierzono skazanemu karę 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę 4 (czterech) miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin miesięcznie;

b.  trzy przestępstwa z art. 286§1 kk w zw. z art. 64§1 kk i na podstawie art. 286§1 kk w zw. z art. 91§1 kk w zw. z art. 37b kk wymierzono skazanemu karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę 6 (sześciu) miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin miesięcznie;

na podstawie art. 91§2 kk, art. 86§1 kk wymierzono skazanemu karę łączną 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę łączną 8 (ośmiu) miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin miesięcznie.

2.  Wyrok łączny Sądu Rejonowego w C. – prawomocny w dniu 27 lipca 2016 roku w sprawie o sygn. akt (...) utrzymany w mocy wyrokiem Sądu Okręgowego w P. z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie o sygn. akt (...) i na podstawie art. 85§1 i 2 kk w zw. z art. 89§1b kk, art. 86§1 kk w zw. z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych ustaw połączono kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami w sprawach o sygn. akt (...), (...) oraz (...) i wymierzono skazanemu karę łączną 5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności.

3.  Wyrok Sądu Rejonowego w C. – prawomocny w dniu 3 sierpnia 2016 roku w sprawie o sygn. akt (...) za przestępstwo z art. 13§1 kk w zw. z art. 286§1 kk w zw. z art. 64§1 kk i na podstawie art. 14§1 kk w zw. z art. 286§1 kk w zw. z art. 37b kk w zw. z art. 4§1 kk wymierzono skazanemu karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę 4 (czterech) miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin miesięcznie.

Ponadto należy wskazać, że skazany zakończył odbywanie kary pozbawienia wolności ze spraw (...) i (...).

Dalej, dokonując oceny prawnej wniosku, przypomnieć trzeba, że ustawa karna, również w zakresie orzekania kary łącznej, w sposób istotny została zmieniona. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r., poz. 396) nadała nowe brzmienie przepisom rozdziału IX. Ustalić należy na wstępie, jakie przepisy znajdą zastosowanie w tej sprawie. Zgodnie z art. 19 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy przepisów obowiązujących po 1 lipca 2015 roku dotyczących wymiaru kary łącznej nie stosuje się do kar orzeczonych przed dniem 1 lipca 2015 roku, chyba że zachodzi potrzeba orzeczenia kary łącznej w związku ze skazaniem po dniu wejścia w życie tejże ustawy. Wobec skazanego zapadły również wyroki, które stały się prawomocne po 30 czerwca 2015 roku. Fakt ten nie tyle nawet aktualizuje konieczność wydania wyroku łącznego, co jest oczywiste, ale przede wszystkim narzuca potrzebę oceny konkurencji ustaw karnych, którą z nich należy zastosować. Innymi słowy sam fakt kolejnych skazań otwiera możliwość (a raczej czyni obowiązek) orzeczenia kary łącznej, natomiast okoliczność, że część wyroków zapadła po 1 lipca 2015 roku sytuuje dodatkowy obowiązek sądu oceny kwestii, jaką ustawę zastosować. Art. 19 cytowanej ustawy nie rozstrzyga tej kwestii (rozstrzyga jedynie, że jeżeli wszystkie kary były orzeczone przed 1 lipca 2015 roku to nie można stosować przepisów nowych), bo w tym zakresie znajduje zastosowanie ogólna reguła art. 4§1 kk. Wobec tego rozstrzygnąć należy, czy do tej sprawy przyjąć należy ustawę karną w brzmieniu sprzed 1 lipca 2015 roku, czy też ustawę obowiązującą po tej dacie. Dokonując analizy tego zagadnienia należy, rzecz jasna, mieć na względzie cytowany art. 4§1 kk, który stanowi, że zastosowanie znajdzie ustawa obowiązująca poprzednio, czyli przed 1 lipca 2015 roku tylko w wypadku, jeśli jest dla skazanego względniejsza. W tej sprawie, w ocenie sądu rejonowego, nie powinno budzić wątpliwości, że łagodniejsze (korzystniejsze) dla skazanego rozwiązania zawiera ustawa karna obowiązująca od 1 lipca 2015 roku. Na początek wskazać należy, że według stanu prawnego sprzed tej daty wymierzenie kary łącznej było możliwe jedynie w sytuacji szczególnego zbiegu przestępstw, to znaczy połączenie kar było dopuszczalne tylko wtedy, gdy czyny były popełnione przed datą pierwszego, nawet nieprawomocnego wyroku. Dokonując analizy cytowanych skazań R. W. to, jak wynika z dat orzeczeń oraz dat przypisanych czynów, w tak rozumianym zbiegu przestępstw pozostają wszystkie wymienione czyny objęte powołanymi na wstępie wyrokami, za wyjątkiem czynów objętych wyrokiem łącznym (...). Wszystkie następujące po nim wyroki pozostają w zbiegu przestępstw, to jest czyny ze spraw (...), (...), (...), (...), (...) i (...). W tym zakresie zatem, jak się wydaje, korzystniejsze rozwiązania zawiera ustawa „stara”, bo pozwala objąć karą łączną kary pozbawienia wolności już wykonane. Inne jednak rozwiązania uzasadniają ustawę nową. Po pierwsze orzekanie według stanu prawnego sprzed 1 lipca 2015 roku implikuje konieczność rozwiązania kary łącznej w sprawie o sygn. akt (...) i orzeczenie na nowo kary łącznej. Kara orzeczona w tym wyroku łącznym to pięć miesięcy pozbawienia wolności. Na taki jej wymiar bez wątpliwości ma wpływ art. 89§1b kk. W tymże wyroku łącznym kara łączna dotyczy trzech kar pozbawienia wolności, w tym dwóch z warunkowym zawieszeniem. Powołany w tymże przepisie przelicznik kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na karę bez takiego zawieszenia pozwolił korzystnie ukształtować karę łączną pozbawienia wolności na pięć miesięcy. Zastosowanie przepisów obowiązujących do 1 lipca 2015 roku skutkowałoby po pierwsze brakiem tego przelicznika, po drugie zastosowaniem – przy wyznaczaniu granic kary łącznej – sumy kar jednostkowych. Stąd z tych trzech wyroków o sygn. akt (...), (...) i (...) można byłoby orzec karę w granicach od czterech miesięcy do 10 miesięcy pozbawienia wolności (ze sprawy (...) granice wyznacza suma kar jednostkowych, nie zaś kara łączna). Taka jest suma tych kar - 10 miesięcy pozbawienia wolności. Dlatego stosując przepisy „stare” już tylko w zakresie tych trzech skazań sytuacja prawna skazanego jest potencjalnie dużo gorsza. Rzecz jasna również stosując przepisy „stare” była możliwość wymierzenia kary łącznej pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania z kar jednostkowych z warunkowym zawieszeniem – czyny były popełnione po dniu 8 czerwca 2010 roku, kiedy w tym zakresie zmieniono art. 89 kk. W tym zakresie oba stany prawne taką możliwość – wymierzenie kary bez warunkowego zawieszenia – przewidywały. Stąd za „nowym” stanem prawnym przemawia korzystniejszy przelicznik dla kar pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem. Takie dwie kary wobec skazanego zapadły. Kolejna sygnalizowana już rzecz to fakt, że orzeczenie kary łącznej na zasadach sprzed 1 lipca 2015 roku prowadzi do rozwiązania uprzednio orzeczonych kar łącznych i na nowo jej ukształtowanie, z kolejnymi skazaniami. Przy czym górne granice owej potencjalnie nowej kary łącznej wyznacza suma kar jednostkowych ze wszystkich wyroków, nie zaś suma kar łącznych pozbawienia wolności orzeczonych w poszczególnych wyrokach jednostkowych (tak: wyrok SN z 21.08.2007, II KK 96/07, Biul. PK 2007/15/5). „ Nie ma zatem żadnych podstaw do zaakceptowania tezy, że "granice nowej kary łącznej wyznaczają także poprzednie kary łączne” (orzeczenie SN cytowane wyżej). „ Granice wymiaru kary łącznej, określone w art. 86§1 in princ. k.k., obowiązują, lege non distinguente, zarówno w wypadku jednoczesnego orzekania tej kary, jak i w wypadku orzekania jej w wyroku łącznym - niezależnie od tego, czy wyrokami podlegającymi łączeniu orzeczono wyłącznie kary za poszczególne przestępstwa, czy także kary łączne” (postanowienie SN z 04.07. 2007, V KK 419/06, OSNKW 2007/10/74). Kara łączna poza wyrokiem łącznym o sygn. akt (...) jest orzeczona również w sprawie (...). Dlatego wymiar kary łącznej na zasadach określonych do 1 lipca 2015 roku skutkowałby pogorszeniem się sytuacji prawnej skazanego – w sprawie (...) kara podlegająca rozważeniu to byłoby nie trzy, a pięć miesięcy pozbawienia wolności. Wreszcie, jak to ocenia sąd rejonowy, potencjalna możliwość orzeczenia kary mieszanej uzasadnia zastosowanie stanu prawnego po 30 czerwca 2015 roku. Wobec R. W. orzeczono trzy kary mieszane – pozbawienia wolności i ograniczenia wolności. Zastosowanie przepisów „starych” powodowałoby konieczność orzeczenia wyłącznie kary łącznej pozbawienia wolności - bez żadnych wyjątków. Zastosowanie zasad kary łącznej obowiązujących po 30 czerwca 2015 roku pozwala – przy dalszych założeniach - orzec karę mieszana jako karę łączną – art. 87§2 kk. W tej sprawie, o czym dalej, sąd nie znalazł podstaw do wymierzenia kary łącznej mieszanej, ale taka potencjalna możliwość istnieje. Bez wątpliwości orzeczenie kary mieszanej, a więc niższy wymiar kary pozbawienia wolności w zamian za orzeczenie dodatkowo kary ograniczenia wolności jest sytuacją bardziej korzystną niż orzeczenie kary pozbawienia wolności w większym wymiarze. Dlatego też sąd rejonowy uznał, że w tej sprawie znajdzie zastosowanie ustawa karna obowiązująca od 1 lipca 2015 roku.

Dalej należy podnieść, że zgodnie z art. 85§2 kk podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone i podlegające wykonaniu w całości lub w części kary lub kary łączne za przestępstwa. W przedmiotowej sprawie R. W. w chwili wydania wyroku zakończył odbywanie kary pozbawienia wolności ze spraw (...) i (...). Dlatego kary te nie podlegały łączeniu i co do nich sąd postępowanie umorzył. Należy odnotować, że uchylono art. 92 kk pozwalający orzec karę łączną z wyroków już wykonanych.

Wobec tego orzec należało karę łączną pozbawienia wolności z pozostałych spraw o sygn. akt (...), (...) i (...).

Ponadto wobec skazanego orzeczono trzy kary ograniczenia wolności. Wszystkie one nie są wykonane – postępowanie w zakresie ich wykonania jest zawieszone. W tych zatem trzech sprawach orzeczono wobec skazanego kary mieszane. Zgodnie z art. 87§2 kk, jeżeli za zbiegające się przestępstwa wymierzono kary pozbawienia wolności oraz ograniczenia wolności i kara łączna pozbawienia wolności nie przekroczyłaby 6 miesięcy, a kara łączna ograniczenia wolności – 2 lat, sąd może orzec te kary łączne jednocześnie. Z powyższego wynika, że niespełnienie jednego z tych warunków skutkuje niemożnością orzeczenia kary mieszanej jako kary łącznej. W tej sprawie brak jest podstaw do wymierzenia kary łącznej pozbawienia wolności do sześciu miesięcy. Suma kar pozbawienia wolności z tych wyroków podlegających łączeniu, to jest ze spraw (...), (...) i (...) to 11 miesięcy (5+3+3). Uwzględniając przesłanki wymiaru kary, powołane dalej, sąd nie znajduje podstaw do wymiaru kary pozbawienia wolności w wymiarze do 6 miesięcy. Skutkuje to niemożnością wymierzenia kary łącznej mieszanej, co powoduje dalszą konsekwencję w postaci wymierzenia kary łącznej pozbawienia wolności z wymierzonych kar ograniczenia wolności. Cytowany zapis art. 87§2 kk jasno wskazuje sądowi rejonowemu, że niezbędnym warunkiem wymierzenia kary łącznej mieszanej jest wymiar kary pozbawienia wolności do 6 miesięcy. Niespełnienie tego warunku skutkuje niemożnością kary łącznej mieszanej. Należy w tym miejscu zauważyć, że wymiar kary 6 miesięcy pozbawienia wolności byłby wyjątkowo korzystny dla skazanego. W takiej zaś sytuacji w sprawie musiałyby wystąpić wyłącznie okoliczności za R. W.. Tak zaś nie jest. Jeśli brak jest możliwości orzeczenia kary łącznej pozbawienia wolności do 6 miesięcy, to skutkuje to koniecznością wymierzenia kary łącznej pozbawienia wolności z kar ograniczenia wolności. Ponieważ wszystkie z nich podlegają wykonaniu, wszystkie one podlegają łączeniu. Jednocześnie – potencjalnie – taka możliwość – wymiaru kary łącznej mieszanej istnieje, to są to przepisy, jak wskazano, względniejsze, bo poprzedni stan prawny takiej możliwości w ogóle nie przewiduje.

Zgodnie z art. 86§1 kk sąd wymierza karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymierzonych do ich sumy. §4 tegoż przepisu stanowi, że zasady wymiaru kary łącznej stosuje się odpowiednio, jeżeli przynajmniej jedną z kar podlegających łączeniu jest już orzeczona kara łączna. Zgodnie z tym przelicznikiem granice kary łącznej pozbawienia wolności to pięć miesięcy pozbawienia wolności (kara ze sprawy (...)) oraz jeden rok i osiem miesięcy pozbawienia wolności (11 miesięcy kar pozbawienia wolności ze spraw (...), (...) i (...) oraz 18 miesięcy kar ograniczenia wolności ze spraw (...), (...) i (...), co daje w przeliczeniu karę 9 miesięcy pozbawienia wolności, razem 20 miesięcy). Wymiar kary łącznej na podstawie przepisów obowiązujących od 1 lipca 2015 roku oznacza, jak wskazano, „doklejenie” kolejnej kary do już orzeczonych kar, w tym kar łącznych, nie oznacza zaś rozwiązania kary łącznej i wymierzenia nowej kary, z dodatkowym wyrokiem. Dlatego zresztą w tej sprawie orzeczenie kary łącznej nie było poprzedzone rozwiązaniem kary łącznej w innych sprawach.

Zgodnie z art. 85a kk orzekając karę łączną sąd bierze pod uwagę przede wszystkim cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.

Jak wskazano sąd uznał, że brak jest podstaw do wymierzenia skazanemu kary do sześciu miesięcy pozbawienia wolności. Oceniając przesłanki wymiaru kary i odnosząc je do wymierzonej kary łącznej pozbawienia wolności to na niekorzyść skazanego świadczy, iż R. W., mimo stosunkowo młodego wieku, jest już osobą wielokrotnie karaną. Dalej zauważyć trzeba, że pierwsze wyroki to kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Fakt ten nie spowodował zmiany zachowania skazanego, który ponownie dopuszczał się przestępstw, w tym przestępstw podobnych. Kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem nie spełniła swojej roli. Ponadto wymierzona kara łączna pozbawienia wolności obejmuje łącznie cztery wyroki. Jej ukształtowanie nie może polegać na tym, aby kara ta „znosiła” część skazań nawet, jak te kary są orzeczone w wymiarze trzech miesięcy. Taki zaś skutek byłby w wypadku wymierzenia kary w granicach kary minimalnej. Stąd też cele kary łącznej winny uwzględniać fakt, że R. W. jest osobą wielokrotnie karaną. Dalej sąd zauważa, że skazany posiada przeciętną opinię z jednostki penitencjarnej. Trudno z zachowania poprawnego, które winno być normą, wywodzić szczególne okoliczności, które mają uzasadniać inne kształtowanie kary łącznej. Kara łączna w niższym wymiarze mogłaby rodzić publiczny osąd bezkarności sprawcy. Analiza danych o karalności wskazuje, że R. W. z popełnienia przestępstw uczynił sobie pewien sposób na życie. Wszystko to uzasadnia po pierwsze konieczność orzeczenia kary łącznej pozbawienia wolności ze spraw (...), (...) i (...) w wymiarze wyższym niż sześć miesięcy, a w konsekwencji karę łączną z kar pozbawienia wolności i ograniczenia wolności w wymiarze jednego roku i dwóch miesięcy pozbawienia wolności.

Na jej poczet zaliczono okres odbycia kary z jednej ze spraw.

Co do kary pozbawienia wolności ze spraw (...) i (...) z uwagi na ich odbycie w całości sąd postępowanie umorzył.

Obrońcy z urzędu za trzy rozprawy stosowne do §17 ust. 5 oraz §20 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. z 2015r., poz. 1801) sąd przyznał wynagrodzenie wraz z kwotą podatku. Rozprawa nie była szczególnie skomplikowana. Nie uzasadnia to przekroczenia opłaty maksymalnej - §4 ust. 1 i 2 w/w rozporządzenia.

Kosztami procesu obciążono Skarb Państwa mając na uwadze ogólnie uznawaną regułę, mającą oparcie w art. 6 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych (t. j.: Dz. U. z 1983 r., Nr 49, poz. 223 ze zm.), że w sprawie o wyrok łączny to ten podmiot ponosi koszty procesu.

Z tych względów orzeczono jak w wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Czaplicka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Ciechanowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Maciej Osiński
Data wytworzenia informacji: