Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1815/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Płocku z 2016-02-15

Sygn. akt I C 1815/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 lutego 2016 roku

Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSO Łukasz Wilkowski

Protokolant:

st. sekr sądowy Magdalena Piechocka

po rozpoznaniu w dniu 15 lutego 2016 roku w Płocku na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Zakładów (...) - Spółka Akcyjna z (...) w T.

przeciwko (...) Szpitalowi Wojewódzkiemu w C. Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej z siedzibą w C.

o zapłatę kwoty 87.416,56 zł

I.  zasądza od pozwanego (...) Szpitala Wojewódzkiego w C. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w C. na rzecz powoda (...) Zakładów (...) - Spółka Akcyjna z (...) w T. kwotę 87.416,56 zł (osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta szesnaście złotych pięćdziesiąt sześć groszy) wraz z odsetkami ustawowymi naliczanymi w następujący sposób:

- od kwoty 295,20 zł od dnia 23-02-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 86,40 zł od dnia 26-02-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 248,83 zł od dnia 26-02-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 5.444,99 zł od dnia 28-02-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 622,08 zł od dnia 29-02-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 482,76 zł od dnia 05-03-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 129,60 zł od dnia 08-03-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 647,89 zł od dnia 08-03-2015 roku do dnia zapłaty

- od kwoty 488,16 zł od dnia 11-03-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 1.562,02 zł od dnia 09-03-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 2.462,40 zł od dnia 12-03-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 2.372,74 zł od dnia 16-03-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 86,40 zł od dnia 19-03-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 295,20 zł od dnia 19-03-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 622,08 zł od dnia 20-03-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 1.943,68 zł od dnia 24-03-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 8.849,76 zł od dnia 23-03-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 388,80 zł od dnia 26-03-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 12,96 zł od dnia 02-04-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 2.591,57 zł od dnia 02-04-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 928,65 zł od dnia 05-04-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 1.641,60 zł od dnia 08-04-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 228,96 zł od dnia 09-04-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 3.249,46 zł od dnia 09-04-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 518,40 zł od dnia 13-04-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 295,20 zł od dnia 17-04-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 12,96 zł od dnia 20-04-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 1.204,37 zł od dnia 19-04-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 561,60 zł od dnia 27-04-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 147,60 zł od dnia 24-04-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 5.896,80 zł od dnia 25-04-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 3.531,06 zł od dnia 27-04-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 1.260,58 z od dnia 04-05-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 3.525,66 zł od dnia 14-05-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 1.154,41 zł od dnia 14-05-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 295,20 zł od dnia 17-05-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 275,40 zł od dnia 20-05-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 209,30 zł od dnia 21-05-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 5.660,56 zł od dnia 22-05-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 593,57 zł od dnia 24-05-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 286,20 zł od dnia 25-05-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 4.649,40 zł od dnia 29-05-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 156,60 zł od dnia 29-05-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 1.051,14 zł od dnia 29-05-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 388,80 zł od dnia 01-06-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 3.283,20 zł od dnia 01-06-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 1.343,69 zł od dnia 30-05-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 325,13 zł od dnia 31-05-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 16,20 zł od dnia 09-06-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 71,45 zł od dnia 07-06-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 5.833,14 zł od dnia 08-06-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 531,90 zł od dnia 08-06-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 858,12 zł od dnia 11-06-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 3.283,20 zł od dnia 14-06-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 257,13 zł od dnia 12-06-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 388,80 zł od dnia 22-06-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 3.572,40 od dnia 26-06-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 147,60 zł od dnia 26-06-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 147,60 zł od dnia 26-06-2015 roku do dnia zapłaty;

II.  zasądza od pozwanego Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w C. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w C. na rzecz powoda (...) Zakładów (...) - Spółka Akcyjna z (...) w T. kwotę 7.988,00 zł (siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem) tytułem zwrotu kosztów postępowania, w tym kwotę 3.600,00 zł (trzy tysiące sześćset złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego.

Sygn. akt I C 1815/15

UZASADNIENIE

(...) Spółka Akcyjna z siedzibą w T. wniosła o zasądzenie od (...) Szpitala Wojewódzkiego w C. w postępowaniu upominawczym kwoty 87.416,56 zł z ustawowymi odsetkami:

- od kwoty 295,20 zł od dnia 23-02-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 86,40 zł od dnia 26-02-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 248,83 zł od dnia 26-02-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 5.444,99 zł od dnia 28-02-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 622,08 zł od dnia 29-02-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 482,76 zł od dnia 05-03-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 129,60 zł od dnia 08-03-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 647,89 zł od dnia 08-03-2015 roku do dnia zapłaty

- od kwoty 488,16 zł od dnia 11-03-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 1.562,02 zł od dnia 09-03-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 2.462,40 zł od dnia 12-03-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 2.372,74 zł od dnia 16-03-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 86,40 zł od dnia 19-03-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 295,20 zł od dnia 19-03-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 622,08 zł od dnia 20-03-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 1.943,68 zł od dnia 24-03-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 8.849,76 zł od dnia 23-03-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 388,80 zł od dnia 26-03-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 12,96 zł od dnia 02-04-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 2.591,57 zł od dnia 02-04-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 928,65 zł od dnia 05-04-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 1.641,60 zł od dnia 08-04-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 228,96 zł od dnia 09-04-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 3.249,46 zł od dnia 09-04-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 518,40 zł od dnia 13-04-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 295,20 zł od dnia 17-04-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 12,96 zł od dnia 20-04-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 1.204,37 zł od dnia 19-04-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 561,60 zł od dnia 27-04-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 147,60 zł od dnia 24-04-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 5.896,80 zł od dnia 25-04-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 3.531,06 zł od dnia 27-04-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 1.260,58 z od dnia 04-05-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 3.525,66 zł od dnia 14-05-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 1.154,41 zł od dnia 14-05-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 295,20 zł od dnia 17-05-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 275,40 zł od dnia 20-05-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 209,30 zł od dnia 21-05-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 5.660,56 zł od dnia 22-05-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 593,57 zł od dnia 24-05-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 286,20 zł od dnia 25-05-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 4.649,40 zł od dnia 29-05-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 156,60 zł od dnia 29-05-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 1.051,14 zł od dnia 29-05-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 388,80 zł od dnia 01-06-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 3.283,20 zł od dnia 01-06-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 1.343,69 zł od dnia 30-05-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 325,13 zł od dnia 31-05-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 16,20 zł od dnia 09-06-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 71,45 zł od dnia 07-06-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 5.833,14 zł od dnia 08-06-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 531,90 zł od dnia 08-06-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 858,12 zł od dnia 11-06-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 3.283,20 zł od dnia 14-06-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 257,13 zł od dnia 12-06-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 388,80 zł od dnia 22-06-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 3.572,40 od dnia 26-06-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 147,60 zł od dnia 26-06-2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 147,60 zł od dnia 26-06-2015 roku do dnia zapłaty;

oraz kosztami procesu, w tym kosztami zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu pozwu podała, że zawarła z pozwanym umowy sprzedaży materiałów opatrunkowych. Pozwany potwierdził odbiór zamówionych towarów, jednak nie zapłacił należności (k. 2-4)

Nakazem zapłaty z dnia 05 sierpnia 2015 roku wydanym w postępowaniu upominawczym Sąd Okręgowy w (...) zasądził powyższą kwotę wraz z żądanymi odsetkami i kosztami procesu (k. 145 - 146).

Sprzeciw od tego nakazu wniósł pozwany, który to zaskarżył go w całości, wniósł o wyznaczenie rozprawy, na której prawdopodobnie doszłoby do zawarcia ugody między stronami, o rozłożenie zadłużenia na 10 równych miesięcznych rat oraz zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów procesu wg. norm przepisanych. Wyjaśnił, że pozostaje w opóźnieniu w realizacji zapłat na rzecz uprawnionego podmiotu, jednak wskazana sytuacja występuje bez jego umyślnej winy, ponieważ wpływy środków finansowych z NFZ nie wystarczają na uiszczenie bieżących należności. Podał, że znajduje się w bardzo trudnej sytuacji finansowej, co skutkuje opóźnieniem w płatnościach. Zadłużenie s. które stało się wymagalne, wg. danych na rok 2015 r. wzrosło do ok. 39 mln złotych. Ponadto informacyjnie podał, że zawsze wykazuje dobrą wolę i realizuje swoje zobowiązania w miarę osiągalnych przez niego możliwości finansowych, stąd jego wniosek o rozłożenie należności na raty (k. 149 - 150).

Na rozprawie w dniu 15 lutego 2016 roku powód podtrzymał w całości swoje żądanie zawarte w pozwie, nie wyraził zgody na rozłożenie dochodzonej należności na raty i wniósł o zasądzenie od pozwanego na rzecz powodowej spółki kosztów procesu (k. 178).

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

W okresie od stycznia 2015 roku do maja 2015 roku (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w T. dostarczyły pozwanemu zamówione przez niego materiały medyczne i w okresie od 23 stycznia 2015 roku do 25 maja 2015 roku wystawiły z tego tytułu faktury na następujące kwoty

- 295,20 zł z terminem płatności 22-02-2015 roku do dnia zapłaty;

- 86,40 zł z terminem płatności 25-02-2015 roku do dnia zapłaty;

- 248,83 zł z terminem płatności 25-02-2015 roku do dnia zapłaty;

- 5.444,99 zł z terminem płatności 27-02-2015 roku do dnia zapłaty;

- 622,08 zł z terminem płatności 28-02-2015 roku do dnia zapłaty;

- 482,76 zł z terminem płatności 04-03-2015 roku do dnia zapłaty;

- 129,60 zł z terminem płatności 07-03-2015 roku do dnia zapłaty;

- 647,89 zł z terminem płatności 07-03-2015 roku do dnia zapłaty

- 488,16 zł z terminem płatności 10-03-2015 roku do dnia zapłaty;

- 1.562,02 zł z terminem płatności 08-03-2015 roku do dnia zapłaty;

- 2.462,40 zł z terminem płatności 11-03-2015 roku do dnia zapłaty;

- 2.372,74 zł z terminem płatności 15-03-2015 roku do dnia zapłaty;

- 86,40 zł z terminem płatności 18-03-2015 roku do dnia zapłaty;

- 295,20 zł z terminem płatności 18-03-2015 roku do dnia zapłaty;

- 622,08 zł z terminem płatności 19-03-2015 roku do dnia zapłaty;

- 1.943,68 zł z terminem płatności 23-03-2015 roku do dnia zapłaty;

- 8.849,76 zł z terminem płatności 22-03-2015 roku do dnia zapłaty;

- 388,80 zł z terminem płatności 25-03-2015 roku do dnia zapłaty;

- 12,96 zł z terminem płatności 01-04-2015 roku do dnia zapłaty;

- 2.591,57 zł z terminem płatności 01-04-2015 roku do dnia zapłaty;

- 928,65 zł z terminem płatności 04-04-2015 roku do dnia zapłaty;

- 1.641,60 zł z terminem płatności 07-04-2015 roku do dnia zapłaty;

- 228,96 zł z terminem płatności 08-04-2015 roku do dnia zapłaty;

- 3.249,46 zł z terminem płatności 08-04-2015 roku do dnia zapłaty;

- 518,40 zł z terminem płatności 12-04-2015 roku do dnia zapłaty;

- 295,20 zł z terminem płatności 16-04-2015 roku do dnia zapłaty;

- 12,96 zł z terminem płatności 19-04-2015 roku do dnia zapłaty;

- 1.204,37 zł z terminem płatności 18-04-2015 roku do dnia zapłaty;

- 561,60 zł z terminem płatności 26-04-2015 roku do dnia zapłaty;

- 147,60 zł z terminem płatności 23-04-2015 roku do dnia zapłaty;

- 5.896,80 zł z terminem płatności 24-04-2015 roku do dnia zapłaty;

- 3.531,06 zł z terminem płatności 26-04-2015 roku do dnia zapłaty;

- 1.260,58 zł z terminem płatności 03-05-2015 roku do dnia zapłaty;

- 3.525,66 zł z terminem płatności 13-05-2015 roku do dnia zapłaty;

- 1.154,41 zł z terminem płatności 13-05-2015 roku do dnia zapłaty;

- 295,20 zł z terminem płatności 16-05-2015 roku do dnia zapłaty;

- 275,40 zł z terminem płatności 19-05-2015 roku do dnia zapłaty;

- 209,30 zł z terminem płatności 20-05-2015 roku do dnia zapłaty;

- 5.660,56 zł z terminem płatności 21-05-2015 roku do dnia zapłaty;

- 593,57 zł z terminem płatności 23-05-2015 roku do dnia zapłaty;

- 286,20 zł z terminem płatności 24-05-2015 roku do dnia zapłaty;

- 4.649,40 zł z terminem płatności 28-05-2015 roku do dnia zapłaty;

- 156,60 zł z terminem płatności 28-05-2015 roku do dnia zapłaty;

- 1.051,14 zł z terminem płatności 28-05-2015 roku do dnia zapłaty;

- 388,80 zł z terminem płatności 31-05-2015 roku do dnia zapłaty;

- 3.283,20 zł z terminem płatności 31-05-2015 roku do dnia zapłaty;

- 1.343,69 zł z terminem płatności 29-05-2015 roku do dnia zapłaty;

- 325,13 zł z terminem płatności 30-05-2015 roku do dnia zapłaty;

- 16,20 zł z terminem płatności 08-06-2015 roku do dnia zapłaty;

- 71,45 zł z terminem płatności 06-2015 roku do dnia zapłaty;

- 5.833,14 zł z terminem płatności 07-06-2015 roku do dnia zapłaty;

- 531,90 zł z terminem płatności 07-06-2015 roku do dnia zapłaty;

- 858,12 zł z terminem płatności 10-06-2015 roku do dnia zapłaty;

- 3.283,20 zł z terminem płatności 13-06-2015 roku do dnia zapłaty;

- 257,13 zł z terminem płatności 11-06-2015 roku do dnia zapłaty;

- 388,80 zł z terminem płatności 21-06-2015 roku do dnia zapłaty;

- 3.572,40 z terminem płatności 25-06-2015 roku do dnia zapłaty;

- 147,60 zł z terminem płatności 25-06-2015 roku do dnia zapłaty;

- 147,60 zł z terminem płatności 25-06-2015 roku do dnia zapłaty.

(faktury VAT wraz z dowodami odbioru – 20 – 142)

Pozwany nie płacił należności wynikających z w/w faktur w terminach ich wymagalności (bezsporne).

W związku z powyższym powód pismem z dnia 11 czerwca 2015 roku wezwał (...) Szpital Wojewódzki w C. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w C. do zapłaty m.in. należności wynikających z tych faktur (wezwanie - k. 15 - 19).

Pozwany mimo tego wezwania nie zapłacił wymienionych wyżej należności w wyznaczonym mu terminie (bezsporne).

(...) Szpital Wojewódzki w C. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w C. jest w trudnej sytuacji finansowej, ale jednocześnie w sposób stały uzyskuje znaczne środki z Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z posiadanymi z nim kontraktami. Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku jego zobowiązania krótkoterminowe stanowiły kwotę 48.523.049,72 zł, zaś na dzień 31 marca 2015 roku kwotę 51.249.422,14 zł, w tym z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy odpowiednio 38.026.047,52 i 38.998.898,52 zł. Na koniec 2014 roku wygenerował on stratę w wysokości 9.695.597,79 zł. Nie posiada on wolnych środków finansowych. Prowadzi rozbudowaną działalność medyczną i udziela dziesiątek tysięcy porad medycznych rocznie i jeszcze więcej przeprowadza badań diagnostycznych (bilans – k. 152, rachunek zysków i strat – k. 153, wyciąg ze stanu rachunków – k. 154, zestawienia – k. 156 – 158, zawiadomienie o wszczęciu egzekucji – k. 155).

Powyższy stan faktyczny był bezsporny i dodatkowo znajdował potwierdzenie w zgromadzonych w aktach dokumentach. Pozwany nie kwestionował wysokości swojego zobowiązania, w tym również naliczonych odsetek ustawowych. Sporna była jedynie kwestia istnienia podstaw do rozłożenia należności na raty.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Powództwo podlegało uwzględnieniu w całości.

Strony niniejszego procesu łączyła umowa dostawy, z której wynika roszczenie powoda. Zgodnie z art. 605 k.c. przez umowę dostawy dostawca zobowiązuje się do wytworzenia rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku oraz do ich dostarczenia częściami albo periodycznie, a odbiorca zobowiązuje się do odebrania tych rzecz i do zapłacenia ceny. W sprawie niniejszej bezspornym było, iż dostawca spełnił swój obowiązek i dostarczył materiały, których dotyczyły zawarte między stronami umowy, zaś odbiorca odebrał je, lecz za wskazane wyżej faktury nie uiścił należności, mimo upływu terminu wskazanego w nich. Już, zatem z powyższego względu roszczenie powoda w zakresie należności głównych, było zasadne.

Zgodnie z treścią art. 481 § 1 k.c. jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. W świetle § 2 w/w przepisu (w jego brzmieniu sprzed dnia 1 stycznia 2016 roku), jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była z góry oznaczona, należą się odsetki ustawowe. Jednakże, gdy wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej niż stopa ustawowa, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy. Po dniu 1 stycznia 2016 roku nastąpiła zmiana § 2 w/w przepisu polegająca na wprowadzeniu nowego obok odsetek ustawowych rodzaju odsetek tj. odsetek ustawowych za opóźnienie. Przy czym odsetki te są wyższe od odsetek ustawowych sprecyzowanych w art 359 § 2 k.c. Powód mimo nabycia prawa do żądania odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku nie zmodyfikował powództwa w sprawie niniejszej i nadal domagał się niższych odsetek tj. odsetek ustawowych, do czego miał pełne prawo. Stąd też również to roszczenie powoda tj. o zasądzenie odsetek ustawowych od dnia następnego po dniu wymagalności, każdej z faktur, zasługiwało na uwzględnienie.

Sąd nie uwzględnił wniosku pozwanego szpitala o rozłożenia świadczenia na raty. Według stanowiska doktryny odmowa rozłożenia świadczenia na raty albo wyznaczenia terminu do spełnienia świadczenia nie wymaga odrębnego orzeczenia w sentencji wyroku, lecz powinna być umotywowana w uzasadnieniu ( K. Piasecki (w:) Kodeks postępowania cywilnego..., t. 1, red. K. Piasecki, s. 1504 ). Stosownie do art. 320 kpc, w szczególnie uzasadnionych wypadkach Sąd może w wyroku rozłożyć na raty zasądzone świadczenie, a w sprawach o wydanie nieruchomości lub o opróżnienie pomieszczenia - wyznaczyć odpowiedni termin do spełnienia tego świadczenia. W niniejszej sprawie pozwany ograniczył się jedynie do złożenia wniosku o rozłożenie świadczenia na raty w odpowiedzi na pozew oraz załączenia odpisu bilansu za 2014 rok oraz sporządzonych przez siebie zestawień. Pozwany wniósł o rozłożenie zadłużenia na dziesięć rat, ale biorąc pod uwagę to, iż pozwany nie płacił powodowi za towar od lutego 2015 roku (data wymagalności pierwszej z faktur), to trudno uwierzyć w dobrą wolę pozwanego, iż uiści zobowiązanie po rozłożeniu na raty. Szczególnie, że w sytuacji ewentualnego rozłożenia świadczenia na raty powód utraci odsetki od daty wyroku do dat płatności poszczególnych rat (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 września 1970 roku – zasada prawna III PZP 11/70). Z kolei daty płatności Sąd musi określić w taki sposób, aby były one uzależnione od uprawomocnienia się orzeczenia. W efekcie pozwany może na tyle przedłużać kwestie uprawomocnienia się orzeczenia, iż szkoda poniesiona przez powoda z tytułu utraconych odsetek, biorąc pod uwagę wartość należności głównej, będzie bardzo znaczna. W ocenie Sądu pozwany nie wykazał, iż jego sytuacja jest tak szczególna, aby uzasadniała rozłożenie świadczenia na raty. Sytuacja ta już od wielu lat jest podobna i mimo to nie są podejmowane żadne stanowcze działania w celu jej zmiany. Funkcjonowanie zaś placówki kosztem jej kontrahentów mija się z celem. Stwierdzenia pozwanego dotyczące sytuacji pacjentów należy uznać za górnolotne określenia, które nie są powiązane z rzeczywistością. Pozwany nie jest jedyną placówką świadczącą usługi medyczne, a kwestie jego relacji z NFZ nie mogą wpływać na sytuację jego kontrahentów, którzy zawierając umowy z pozwanym liczyli na wywiązanie się przez niego ze swoich zobowiązań w terminie i poświęcili swój kapitał na wykonanie ze swej strony zobowiązania. Gdyby w taki sposób, jak pozwany zachowała się większość kontrahentów powoda nie mógłby on w sposób normalny funkcjonować na rynku. (...) nie jest jedyną placówką tego typu w okolicy, ale jest jedyną, która w taki sposób traktuje swoich dostawców. Ogromna większość placówek medycznych w Polsce znajduje się w bardzo podobnej sytuacji do pozwanego w zakresie relacji z NFZ, a mimo to jest w stanie spełniać swe zobowiązania. Podejmując zaś decyzję o rozłożeniu świadczenia na raty Sąd musi brać pod uwagę również interes powoda, a nie tylko pozwanego. Jak wskazał Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 31 maja 2012 roku I ACa 242/12 ochrona, jaką zapewnia pozwanemu dłużnikowi art. 320 k.p.c., nie może być stawiana ponad ochronę wierzyciela w procesie cywilnym i wymaga uwzględnienia wszelkich okoliczności sprawy, w tym uzasadnionego interesu podmiotu inicjującego proces.

Orzekając o kosztach procesu, Sąd oparł się o zasadę odpowiedzialności za wynik postępowania określoną w art. 98 k.p.c., zgodnie, z którą strona przegrana winna zwrócić koszty procesu stronie wygranej. W sprawie niniejszej powód wygrał w całości proces, a zatem pozwany winien mu zwrócić wszystkie poniesione przez niego, a niezbędne koszty procesu. Na koszty te złożyła się opłata sądowa od pozwu w kwocie 4.371,00 zł oraz koszty zastępstwa procesowego w kwocie 3.600,00 zł, a także opłata skarbowa od pełnomocnictwa, w kwocie 17,00 zł. Koszty zastępstwa procesowego zostały ustalone stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu , które to rozporządzenie w oparciu o treść § 21 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych, znajduje zastosowanie w sprawie niniejszej.

Mając powyższe na uwadze Sąd Okręgowy orzekł, jak w sentencji wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Adam Michalski
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Płocku
Osoba, która wytworzyła informację:  Łukasz Wilkowski
Data wytworzenia informacji: