Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1136/13 - uzasadnienie Sąd Okręgowy w Płocku z 2013-07-10

Sygnatura akt I C 1136/13

Wyrok w imieniu

Rzeczypospolitej Polskiej

Dnia 10 lipca 2013r.

Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSO Agnieszka Bilkiewicz

Ławnicy: -----

Protokolant: sekretarz sądowy Izabela Sztupecka

po rozpoznaniu w dniu 10 lipca 2013r. w Płocku

sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. z siedzibą w W.

przeciwko (...) Szpitalowi Wojewódzkiemu w C.

o zapłatę

orzeka:

1. zasądza od pozwanego (...) Szpitala Wojewódzkiego w C. na rzecz powoda (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. kwotę 130.545,54zł (sto trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści pięć złotych 54/100 groszy) z ustawowymi odsetkami od kwot:

- 5.616,00zł od dnia 11 marca 2013r. do dnia zapłaty,

- 2.916,00zł od dnia 11 marca 2013r. do dnia zapłaty,

- 1.080,00zł od dnia 01 marca 2013r. do dnia zapłaty,

- 5.616,00zł od dnia 01 marca 2013r. do dnia zapłaty,

- 5.616,00zł od dnia 24 lutego 2013r. do dnia zapłaty,

- 1.080,00zł od dnia 23 lutego 2013r. do dnia zapłaty,

- 972,00zł od dnia 23 lutego 2013r. do dnia zapłaty,

- 5.616,00zł od dnia 17 lutego 2013r. do dnia zapłaty,

- 5.616,00zł od dnia 17 lutego 2013r. do dnia zapłaty,

- 3.780,00zł od dnia 09 lutego 2013r. do dnia zapłaty,

- 1.080,00zł od dnia 31 stycznia 2013r. do dnia zapłaty,

- 1.728,00zł od dnia 21 stycznia 2013r. do dnia zapłaty,

- 1.080,00zł od dnia 18 stycznia 2013r. do dnia zapłaty,

- 1.080,00zł od dnia 17 stycznia 2013r. do dnia zapłaty,

- 5.940,00zł od dnia 31 grudnia 2012r. do dnia zapłaty,

- 5.940,00zł od dnia 28 grudnia 2012r. do dnia zapłaty,

- 1.080,00zł od dnia 24 grudnia 2012r. do dnia zapłaty,

- 3.304,80zł od dnia 24 grudnia 2012r. do dnia zapłaty,

- 3.196,80zł od dnia 21 grudnia 2012r. do dnia zapłaty,

- 3.585,60zł od dnia 21 grudnia 2012r. do dnia zapłaty,

- 1.382,40zł od dnia 23 listopada 2012r. do dnia zapłaty,

- 2.160,00zł od dnia 18 listopada 2012r. do dnia zapłaty,

- 388,80zł od dnia 17 listopada 2012r. do dnia zapłaty,

- 388,80zł od dnia 10 listopada 2012r. do dnia zapłaty,

- 5.940,00zł od dnia 10 listopada 2012r. do dnia zapłaty,

- 3.304,80zł od dnia 08 listopada 2012r. do dnia zapłaty,

- 1.080,00zł od dnia 03 listopada 2012r. do dnia zapłaty,

- 3.013,20zł od dnia 28 października 2012r. do dnia zapłaty,

- 3.218,40zł od dnia 25 października 2012r. do dnia zapłaty,

- 3.110,40zł od dnia 18 października 2012r. do dnia zapłaty,

- 1.198,80zł od dnia 16 września 2012r. do dnia zapłaty,

- 7.654,50zł od dnia 09 września 2012r. do dnia zapłaty,

- 1.080,00zł od dnia 13 sierpnia 2012r. do dnia zapłaty,

- 3.196,80zł od dnia 13 sierpnia 2012r. do dnia zapłaty,

- 1.684,80zł od dnia 06 sierpnia 2012r. do dnia zapłaty,

- 3.304,80zł od dnia 20 lipca 2012r. do dnia zapłaty,

- 2.916,00zł od dnia 21 czerwca 2012r. do dnia zapłaty,

- 3.110,40zł od dnia 11 czerwca 2012r. do dnia zapłaty,

- 2.039,04zł od dnia 08 czerwca 2012r. do dnia zapłaty,

- 3.780,00zł od dnia 31 maja 2012r. do dnia zapłaty,

- 3.304,80zł od dnia 28 maja 2012r. do dnia zapłaty,

- 6.328,80zł od dnia 27 maja 2012r. do dnia zapłaty,

- 1.036,80zł od dnia 04 maja 2012r. do dnia zapłaty;

2. zasądza od pozwanego (...) Szpitala Wojewódzkiego w C. na rzecz powoda (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. kwotę 10.145zł (dziesięć tysięcy sto czterdzieści pięć złotych) tytułem kosztów procesu.

Sygn. akt I C 1136/13

UZASADNIENIE

Powód (...) sp. z o.o. w W. wystąpił przeciwko (...) Szpitalowi Wojewódzkiemu w C. o zapłatę kwoty 130.545,54zł wraz z odsetkami ustawowymi od kwoty:

- 5.616zł od dnia 11.03.2013r. do dnia zapłaty,

- 2.916zł od dnia 11.03.2013r. do dnia zapłaty,

- 1080zł od dnia 1. 03.2013r. do dnia zapłaty,

- 5.616zł od dnia 1.03.2013r. do dnia zapłaty,

- 5.616zł od dnia 24.02.03.2013r. do dnia zapłaty,

- 1080zł od dnia 23.02.2013r. do dnia zapłaty,

- 972zł od dnia 23.02.2013r. do dnia zapłaty,

- 5.616zł od dnia 17.02.2013r. do dnia zapłaty,

- 5.616zł od dnia 17.02.2013r. do dnia zapłaty,

- 3.780zł od dnia 9.02.2013r. do dnia zapłaty,

- 1080zł od dnia 31.01.2013r. do dnia zapłaty,

- 1.728zł od dnia 21.01.2013r. do dnia zapłaty,

- 1080zł od dnia 18.01.2013r. do dnia zapłaty,

- 1080zł od dnia 17.01.2013r. do dnia zapłaty,

- 5.940zł od dnia 31.12.2012r. do dnia zapłaty,

- 5.940zł od dnia 28.12.2012.r. do dnia zapłaty,

- 1080zł od dnia 24.12.2012r. do dnia zapłaty,

- 3.304,80zł od dnia 24.12.2012r. do dnia zapłaty,

- 3.196,80zł od dnia 21.12.2012r. do dnia zapłaty,

- 3.585,60zł od dnia 21.12.2012r. do dnia zapłaty,

- 1.382,40zł od dnia 23.11.2012r. do dnia zapłaty,

- 2.160zł od dnia 18.11.2012r. do dnia zapłaty,

- 388,80zł od dnia 17.11.2012r. do dnia zapłaty,

- 388,80zł od dnia 10.11.2012r. do dnia zapłaty,

- 5.940zł od dnia 10.11.2012r. do dnia zapłaty,

- 3.304,80zł od dnia 8.11.2012r. do dnia zapłaty,

- 1.080zł od dnia 3.11.2012r. do dnia zapłaty,

- 3.013,20zł od dnia 28.10.2012r. do dnia zapłaty,

- 3.218,40zł od dnia 25.10.2012r. do dnia zapłaty,

- 3.110,40zł od dnia 18.10.2012r. do dnia zapłaty,

- 1.198,80zł od dnia 16.09.2012r. do dnia zapłaty,

- 7.654,50zł od dnia 9.09.2012r. do dnia zapłaty,

- 1.080zł od dnia 13.08.2012r. do dnia zapłaty,

- 3.196,80zł od dnia 13.08.2012r. do dnia zapłaty,

- 1.684,80zł od dnia 6.08.2012r. do dnia zapłaty,

- 3.304,80zł od dnia 20.07.2012r. do dnia zapłaty,

- 2.916zł od dnia 21.06.2012r. do dnia zapłaty,

- 3.110,40zł od dnia 11.06.2012r. do dnia zapłaty,

- 2.039,04zł od dnia 8.06.2012r. do dnia zapłaty,

- 3.780zł od dnia 31.05.2012r. do dnia zapłaty,

- 3.304,80zł od dnia 28.05.2012r. do dnia zapłaty,

- 6.328,80zł od dnia 27.05.2012r. do dnia zapłaty,

- 1.036,80zł od dnia 4.05.2012r. do dnia zapłaty,

tytułem należności za zakupiony przez pozwanego u powoda materiały medyczne i środki farmaceutyczne oraz świadczone usługi serwisowe. Pomimo upływu terminów płatności wskazanych na poszczególnych fakturach oraz wezwania do zapłaty, pozwany nie uregulował należności (pozew k.3-7).

Sąd Okręgowy w Płocku w dniu 19 kwietnia 2013r. wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym (k.134).

Pozwany (...) Szpital Wojewódzki w C. – w sprzeciwie od nakazu zapłaty wniósł o rozłożenie zadłużenia pozwanego na 10 równych miesięcznych rat. Wskazał, iż żądanie jest uzasadnione, co do zasady. Pozostaje bowiem w opóźnieniu z realizacją zapłat na rzecz powoda, lecz nie jest to sytuacja zawiniona przez pozwanego, gdyż wpływy z NFZ nie wystarczają na uiszczanie bieżących należności. Podniósł, iż znajduje się w bardzo trudnej sytuacji finansowej, co jest faktem powszechnie znanym. Wymagalne zadłużenie pozwanego stale się powiększa i na koniec 2012r. wynosiło ok. 20 mln zł. Realizuje swoje zobowiązania w miarę swych możliwości finansowych. Wobec braku wystarczających środków finansowych na pokrycie wszystkich wymagalnych zobowiązań staje przed koniecznością dokonywania wyborów, które z zobowiązań uregulować w pierwszej kolejności: publicznoprawne, pracownicze, czy też należności za media, leki i sprzęty. W ostatnim czasie z uwagi na zbieg kilku egzekucji i lawinowy wpływ nakazów możliwość dokonywania dobrowolnych zapłat została zablokowana. Wniósł o oddalenie powództwa oraz rozłożenie zadłużenia na raty (sprzeciw k.136-137).

Pełnomocnik powoda – w odpowiedzi na sprzeciw – podtrzymał żądanie pozwu. Nie wyraził zgody na zawarcie ugody, której przedmiotem byłoby rozłożenie na raty należności dochodzonej pozwem (odpowiedź na sprzeciw k.146-149). Podtrzymał stanowisko na rozprawie w dniu 10.07.2013r. (protokół rozprawy k.158).

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Pozwany (...) Szpital Wojewódzki w C. nabywał do powoda (...) sp. z o.o. w W. materiały medyczne i środki farmaceutyczne. Korzystał też z jego usług serwisowych.

Powód, z tytułu należności za sprzedany towar oraz wynagrodzenia za świadczone usługi serwisowe wystawiał faktury Vat, wraz z terminami płatności.

Pozwany nie uiścił należności wskazanych w wystawionych fakturach oraz wymagalnych od nich odsetek; stanowiących łącznie na dzień 12.04.2013r. (data wniesienia powództwa) kwotę 130.545,54zł, w tym kwoty:

- 5.616zł z ustawowymi odsetkami od dnia 11.03.2013r. do dnia zapłaty,

- 2.916zł z ustawowymi odsetkami od dnia 11.03.2013r. do dnia zapłaty,

- 1080zł z ustawowymi odsetkami od dnia 1. 03.2013r. do dnia zapłaty,

- 5.616zł z ustawowymi odsetkami od dnia 1.03.2013r. do dnia zapłaty,

- 5.616zł z ustawowymi odsetkami od dnia 24.02.03.2013r. do dnia zapłaty,

- 1080zł z ustawowymi odsetkami od dnia 23.02.2013r. do dnia zapłaty,

- 972zł z ustawowymi odsetkami od dnia 23.02.2013r. do dnia zapłaty,

- 5.616zł z ustawowymi odsetkami od dnia 17.02.2013r. do dnia zapłaty,

- 5.616zł z ustawowymi odsetkami od dnia 17.02.2013r. do dnia zapłaty,

- 3.780zł z ustawowymi odsetkami od dnia 9.02.2013r. do dnia zapłaty,

- 1080zł z ustawowymi odsetkami od dnia 31.01.2013r. do dnia zapłaty,

- 1.728zł z ustawowymi odsetkami od dnia 21.01.2013r. do dnia zapłaty,

- 1080zł z ustawowymi odsetkami od dnia 18.01.2013r. do dnia zapłaty,

- 1080zł z ustawowymi odsetkami od dnia 17.01.2013r. do dnia zapłaty,

- 5.940zł z ustawowymi odsetkami od dnia 31.12.2012r. do dnia zapłaty,

- 5.940zł z ustawowymi odsetkami od dnia 28.12.2012.r. do dnia zapłaty,

- 1080zł z ustawowymi odsetkami od dnia 24.12.2012r. do dnia zapłaty,

- 3.304,80zł z ustawowymi odsetkami od dnia 24.12.2012r. do dnia zapłaty,

- 3.196,80zł z ustawowymi odsetkami od dnia 21.12.2012r. do dnia zapłaty,

- 3.585,60zł z ustawowymi odsetkami od dnia 21.12.2012r. do dnia zapłaty,

- 1.382,40zł z ustawowymi odsetkami od dnia 23.11.2012r. do dnia zapłaty,

- 2.160zł z ustawowymi odsetkami od dnia 18.11.2012r. do dnia zapłaty,

- 388,80zł z ustawowymi odsetkami od dnia 17.11.2012r. do dnia zapłaty,

- 388,80zł z ustawowymi odsetkami od dnia 10.11.2012r. do dnia zapłaty,

- 5.940zł z ustawowymi odsetkami od dnia 10.11.2012r. do dnia zapłaty,

- 3.304,80zł z ustawowymi odsetkami od dnia 8.11.2012r. do dnia zapłaty,

- 1.080zł z ustawowymi odsetkami od dnia 3.11.2012r. do dnia zapłaty,

- 3.013,20zł z ustawowymi odsetkami od dnia 28.10.2012r. do dnia zapłaty,

- 3.218,40zł z ustawowymi odsetkami od dnia 25.10.2012r. do dnia zapłaty,

- 3.110,40zł z ustawowymi odsetkami od dnia 18.10.2012r. do dnia zapłaty,

- 1.198,80zł z ustawowymi odsetkami od dnia 16.09.2012r. do dnia zapłaty,

- 7.654,50zł z ustawowymi odsetkami od dnia 9.09.2012r. do dnia zapłaty,

- 1.080zł z ustawowymi odsetkami od dnia 13.08.2012r. do dnia zapłaty,

- 3.196,80zł z ustawowymi odsetkami od dnia 13.08.2012r. do dnia zapłaty,

- 1.684,80zł z ustawowymi odsetkami od dnia 6.08.2012r. do dnia zapłaty,

- 3.304,80zł z ustawowymi odsetkami od dnia 20.07.2012r. do dnia zapłaty,

- 2.916zł z ustawowymi odsetkami od dnia 21.06.2012r. do dnia zapłaty,

- 3.110,40zł z ustawowymi odsetkami od dnia 11.06.2012r. do dnia zapłaty,

- 2.039,04zł z ustawowymi odsetkami od dnia 8.06.2012r. do dnia zapłaty,

- 3.780zł z ustawowymi odsetkami od dnia 31.05.2012r. do dnia zapłaty,

- 3.304,80zł z ustawowymi odsetkami od dnia 28.05.2012r. do dnia zapłaty,

- 6.328,80zł z ustawowymi odsetkami od dnia 27.05.2012r. do dnia zapłaty,

- 1.036,80zł z ustawowymi odsetkami od dnia 4.05.2012r. do dnia zapłaty (niesporne, k.18-132).

Pismem z dnia 21 marca 2013r. pozwany został wezwany do zapłaty kwoty 130.545,54zł wraz z odsetkami ustawowymi do dnia 29 marca 2013r. (wezwanie k.15-17).

Pozwany nie uiścił tej należności na rzecz powoda (niesporne).

Pozwany (...) Szpital Wojewódzki w C. jest w złej sytuacji finansowej. Nie spłaca zaległych zobowiązań oraz bieżących należności na rzecz wierzycieli. Na dzień 17.04.2013r. jego łączne zobowiązania, stwierdzone orzeczeniami sądowymi, stanowiły kwotę 3.531.768,71zł. Przeciwko pozwanemu toczą się postępowania egzekucyjne (niesporne, k.140-141v).

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o dokumenty zgromadzone w sprawie. Nie były one kwestionowane, dlatego Sąd uznał je za wiarygodne.

Sąd zważył, co następuje:

Stan faktyczny w sprawie był niesporny. Powód wykazał wskazanymi dokumentami dochodzoną pozwem należność.

Pozwany wprawdzie wnosił o oddalenie powództwa, tym niemniej uznał żądania pozwu, wnosząc o rozłożenie dochodzonej kwoty na raty.

Z tych względów Sąd orzekł jak w pkt.1 wyroku, zasądzając od pozwanego na rzecz powoda kwotę 130,545,54zł wraz z odsetkami ustawowymi od poszczególnych należności.

Jednocześnie Sąd rozważył możliwość rozłożenia powyższej kwoty na raty.

Zgodnie z art. 320 k.p.c. „W szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd może w wyroku rozłożyć na raty zasądzone świadczenie”. W piśmiennictwie wskazuje się, że uprawnienie to przysługuje sądowi w szczególnie uzasadnionych wypadkach, a więc w sytuacjach, w których ze względu na stan majątkowy, rodzinny czy zdrowotny spełnienie zasądzonego świadczenia byłoby dla pozwanego niemożliwe do wykonania lub w każdym razie bardzo utrudnione i narażałoby jego lub jego bliskich na niepowetowane szkody. Trudności w spełnieniu świadczenia mogą być także spowodowane działaniem samego dłużnika. Skorzystanie z przysługującego Sądowi uprawnienia ma na celu umożliwienie pozwanemu wykonanie wyroku w sposób dobrowolny (Komentarz do Kodeksu Postępowania Cywilnego Część Pierwsza Postępowanie Rozpoznawcze tom 1 pod redakcją Tadeusza Erecińskiego, Wydawnictwo Prawnicze Warszawa 1999r., str.543).

W ocenie Sądu sytuacja finansowa pozwanego nie uzasadnia rozłożenia zasądzonego świadczenia na raty. Pozwany sam przyznał, iż toczą się przeciwko niemu postępowania egzekucyjne i dlatego nie jest w stanie dobrowolnie regulować swoich zobowiązań. Brak jest więc podstaw do przyjęcia, że rozłożenie zasądzonej kwoty na raty umożliwi pozwanemu dobrowolne spełnienie swoich zobowiązań wobec powoda. O braku dobrej woli powoda w tym zakresie świadczy też fakt, iż pomimo swoich deklaracji powód nie stawił się na rozprawę by negocjować warunki ugody z pozwanym.

Z uwagi na powyższe Sąd orzekł jak w sentencji, o kosztach orzekając na podstawie art. 98 § 1 k.p.c., zasądzając od pozwanego na rzecz powoda kwotę 10.145zł. W ramach kosztów procesu Sąd uwzględnił następujące kwoty: opłatę w wysokości 6.528zł; opłatę skarbową od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł; koszt zastępstwa procesowego powoda w wysokości 3.600 zł (stawka minimalna w sprawach cywilnych wynikająca z § 6 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu( Dz.U. Nr 163, poz. 1349 ze zm.).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Kunikowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Płocku
Data wytworzenia informacji: