Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VII K 843/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2017-05-08

Sygn. akt VII K 843/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 maja 2017 r.

Sąd Rejonowy – w Piotrkowie Tryb. VII Wydział Karny

w składzie:

Przewodnicząca: SSR Jolanta Korkus

Protokolant: st. sekr. sądowy Agnieszka Chojnacka

po rozpoznaniu w dniach 27.03.2017 r., 08.05.2017 r., sprawy P. W., syna A. i G. z domu S., urodzonego (...) we W.

oskarżonego o to, że:

w dniu 22 października 2016 r. około godziny 02:05 w P. na ul. (...)/(...) woj. (...) kierował pojazdem mechanicznym – samochodem osobowym marki F. (...) o nr rej. (...) (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości z zawartością alkoholu w wydychanym powietrzu prowadzącą o godz. 02:37 do stężenia na poziomie 0,60 mg/l i o godz. 02:55 do stężenia na poziomie 0,55 mg/l, będąc uprzednio karanym za to samo przestępstwo w 2011 r., czym umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym

tj. o czyn z art. 178a § 4 kk

1.  oskarżonego P. W. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu z tą zmianą co do opisu czynu, że oskarżony był uprzednio karany prawomocnym wyrokiem Sądu (...) w S. w sprawie (...) z dnia (...) za przestępstwo z art. 178a § 1 kk czym wyczerpał dyspozycję art. 178a § 4 kk i za to na podstawie art. 178a § 4 kk wymierza mu karę 5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

2.  na podstawie art. 42 § 3 kk orzeka wobec oskarżonego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w strefie ruchu lądowego dożywotnio;

3.  na podstawie art. 43 a § 2 kk zasądza od oskarżonego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej kwotę 10000 (dziesięć tysięcy) złotych tytułem świadczenia pieniężnego;

4.  na podstawie art. 63 § 1 kk na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zalicza oskarżonemu okres zatrzymania od dnia 22.10.2016 r. godz. 02:05 do dnia 22.10.2016 r. godz. 18:00;

5.  zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 70 (siedemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu poniesionych wydatków oraz kwotę 120 (sto dwadzieścia) złotych tytułem opłaty.

Sygnatura akt VIIK 843/16

UZASADNIENIE

Oskarżony P. W. w dniu 22 października 2016r. około godz. 02:05 jechał samochodem osobowym marki F. (...) nr rej. (...) jako kierujący w rejonie skrzyżowania ul. (...) z ul. (...) w P. Jechał sam. Został zatrzymany do kontroli drogowej przez funkcjonariuszy Policji. .

(wyjaśnienia oskarżonego k. 10-11 , notatka urzędowa k.1)

Oskarżony został poddany badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. O godzinie 02:37 zawartość alkoholu w wydychanym przez oskarżonego powietrzu wynosiła 0,60 mg/l, godzinie 02:55 – 0,55 mg/l.

(protokół k. 2)

Oskarżony był uprzednio wielokrotnie karany.

( karta karna k. 18-19)

M in. prawomocnym wyrokiem Sądu (...) w S. z dnia (...) w sprawie (...) P. W. został skazany za przestępstwo z art. 178 a § 1 kk na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 lat, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w strefie ruchu lądowego na okres 2 lat. Wyrok uprawomocnił się w dniu 28 stycznia 2012r. Kara pozbawienia wolności nie została zarządzona do wykonania.

(odpis wyroku k. 20, opis postanowienia k. 21, akta sprawy (...) S R w S. )

Oskarżony przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i złożył wyjaśnienia zbieżne z ustalonym stanem faktycznym.

(wyjaśnienia oskarżonego k. 10-11)

Sąd uznał za przekonujące przyznanie się oskarżonego do winy.

Pozostałe zebrane dowody nie budzą zastrzeżeń pod względem wiarygodności.

Oskarżony P. W. wyczerpał dyspozycję art.178a § 4 kk . Oskarżony kierował pojazdem mechanicznym - samochodem - w stanie nietrzeźwym jadąc drogą publiczną . Oskarżony dopuścił się tego czynu będąc uprzednio skazany prawomocnym wyrokiem Sądu (...) w S.z dnia (...) w sprawie (...) za przestępstwo z art. 178 a § 1 kk.

Oskarżony umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ponieważ z własnej woli wprawił się w stan nietrzeźwości i w takim stanie kierował pojazdem po drodze publicznej. Oskarżony powinien przewidzieć skutki swojego postępowania w tym stanie. W stosunku do oskarżonego nie zachodzi żadna z okoliczności wyłączających winę rozumieniu kodeksu karnego.

Oceniając stopień społecznej szkodliwości czynu oskarżonego Sąd wziął pod uwagę stopień nietrzeźwości oskarżonego w chwili czynu, który należy ocenić jako umiarkowany. Oskarżony poruszał się pojazdem w późnych godzinach nocnych, kiedy natężenie ruchu pojazdów jest nieznaczne.

Jako okoliczność obciążającą Sąd poczytał uprzednią karalność oskarżonego.

Na korzyść oskarżonego Sąd poczytał, że oskarżony przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i wyraził skruchę.

Z tych względów uznał, że kara 5 miesięcy pozbawienia wolności będzie stanowić dla oskarżonego dolegliwość współmierną do stopnia społecznej szkodliwości czynu oskarżonego, która wdroży go do przestrzegania porządku prawnego w przyszłości i uzmysłowi mu naganność takiego postępowania.

Jednocześnie Sąd orzekł obligatoryjny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w strefie ruchu lądowego dożywotnio.

Orzeczenie świadczenia pieniężnego w kwocie co najmniej 10000 złotych było obligatoryjne.

Z tych wszystkich względów Sąd orzekł jak w sentencji wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Wojnarowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Jolanta Korkus
Data wytworzenia informacji: