Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VII K 380/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2017-10-23

Sygn. akt VII K 380/17

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 października 2017 roku

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Tryb. w VII Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: Sędzia S.R. Agnieszka Zielińska

Protokolant: Joanna Siwek

w obecności Prokuratora Kamila Majdy

po rozpoznaniu dnia 22.08.2017 r. i 12.10.2017 roku

sprawy D. N. (1) syna T. i J. z domu P., ur.(...) w P.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

I. Sądu (...) w P. (...) z dnia (...) roku w sprawie o sygn. akt (...) za czyn wyczerpujący dyspozycję art.178a§1 kk na karę 1. roku pozbawienia wolności z warunkowym jej zawieszeniem na okres próby 3 lat- na podstawie art. 71 § 1 kk orzeczono karę grzywny w wysokości 80 stawek każda stawka po 10 złotych, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 4 lat, zaliczono okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 15.02.2014 roku, postanowieniem z dnia 22.03.2016 roku Sądu (...) w P. (...) (...) (...) kara pozbawienia wolności została zarządzono do wykonania- kara pozbawienia wolności została wykonana;

II. Sądu (...) w P. (1) z dnia (...) roku w sprawie o sygn. akt (...) za czyn wyczerpujący dyspozycję art.178a §1i4 kk na karę 1. roku pozbawienia wolności z warunkowym jej zawieszeniem na okres próby 4 lat- na podstawie art. 71 § 1 kk orzeczono karę grzywny w wysokości 80 stawek każda stawka po 10 złotych, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 4 lat, orzeczono o obowiązku zapłaty świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości 300, postanowieniem z dnia 19.04.2016 roku Sądu (...) w P. (...) (...) (...) kara pozbawienia wolności została zarządzono do wykonania- kara pozbawienia wolności nie została wykonana ;

III. Sądu (...) (...) z dnia 14.lipca 2014 roku w sprawie o sygn. akt (...) za czyn wyczerpujący dyspozycję art.178a §1i4 kk na karę 2.lat pozbawienia wolności z warunkowym jej zawieszeniem na okres próby 5 lat- na podstawie art. 71 § 1 kk orzeczono karę grzywny w wysokości 50 stawek każda stawka po 40 złotych, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 5 lat, postanowieniem z dnia (...) roku Sądu (...) w P. (...) (...) (...) kara pozbawienia wolności została zarządzono do wykonania- kara pozbawienia wolności nie została wykonana ;

IV. Sądu (...) w P. (...) z dnia 23. stycznia 2015 roku w sprawie o sygn. akt(...) za czyn wyczerpujący dyspozycję art. 178a§4 kk na karę 6. miesięcy pozbawienia wolności, orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 6 lat,- kara pozbawienia wolności została wykonana;

V. Sądu (...) w P. (1) z dnia 23. stycznia 2015 roku w sprawie o sygn. akt (...) za czyn wyczerpujący dyspozycję art. 244 kk na karę 8. miesięcy pozbawienia wolności - kara pozbawienia wolności została wykonana;

VI. Sądu (...) (...) z dnia (...) roku w sprawie o sygn. akt (...) za czyny wyczerpujące dyspozycję art.278 §1 kk i inne na karę łączną 1 roku ograniczenia wolności- kara ograniczenia wolności nie została wykonana ;

VII. Sądu (...) w Z. z dnia (...) roku w sprawie o sygn. akt (...) za czyn wyczerpujący dyspozycję art.270 §1 kk na karę 10. miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym jej zawieszeniem na okres próby 3 lat;

VIII. Sądu (...) (...) z dnia (...) roku w sprawie o sygn. akt (...) za czyn wyczerpujący dyspozycję art.191§1 kk i inne na karę 6. miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym jej zawieszeniem na okres próby 2 lat;

IX. Sądu (...) (...) z dnia (...) roku w sprawie o sygn. Akt. (...)za czyn wyczerpujący dyspozycję art. 244 kk na karę 8. miesięcy pozbawienia wolności - kara pozbawienia wolności nie została wykonana;

X. Sądu (...) w P. (...) z dnia (...)roku w sprawie o sygn. akt (...)za czyny wyczerpujące dyspozycję art. 278§1 kk, art. 178a§ 4 kk art. 244 kk art. 279§1 kk na karę łączną 2 lat i 8. miesięcy pozbawienia wolności, orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio, orzeczono o obowiązku zapłaty świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości 10.000 zł- kara pozbawienia wolności nie została wykonana;

w przedmiocie wydania wyroku łącznego

1.na podstawie art. 85 § 1 i 2 kk, art. 86 § 1 i 4 kk, art. 86 § 1 kk, art. 89 § 1b kk z wyroków opisanych w punktach II, III, VI, VII, VIII, IX, X wymierza skazanemu D. N. (1) karę łączną 3 (trzech) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

2.na podstawie art. 90 § 2 kk z wyroków opisanych w punkcie II, III i X wymierza skazanemu łączny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym dożywotnio;

3.na podstawie art. 90 § 2 kk z wyroków opisanych w punkcie II i X orzeka o łącznym obowiązku zapłaty świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości 10.000 (dziesięć tysięcy złotych);

4.na podstawie art. 576 § 1 kpk orzeka, że wyroki podlegające połączeniu nie podlegają wykonaniu w zakresie objętym niniejszym wyrokiem, a w pozostałym zakresie podlegają wykonaniu odrębnemu;

5.na podstawie art. 63 § 1 kk na poczet orzeczonej w punkcie 1 kary łącznej pozbawienia wolności zalicza skazanemu okres zatrzymania i tymczasowego aresztowania stosowany w sprawie (...) Sądu (...) w P. (...) od dnia 03.08.2015r. godz. 13.00 do dnia 04.08.2015r., godz. 15.15, od dnia 13.08.2015r. godz. 19.10 do dnia 14.08.2015r. godz. 22.05 i w dniu 21.07.2015r. godz. 14.40 do godz. 16.00 oraz tymczasowego aresztowania od dnia 20.08.2015r., godz. 12.05 do dnia 05.10.2015r. godz. 12.05 przyjmując, że jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności jest równoważny jednemu dniowi kary pozbawienia wolności;

6.zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokata A. J. kwotę 177,12 (sto siedemdziesiąt siedem złotych dwanaście groszy) tytułem pomocy prawnej świadczonej skazanemu z urzędu;

7.zwalnia skazanego od kosztów postępowania związanych z wydaniem wyroku łącznego przejmując je na rachunek Skarbu Państwa.

Sygn. akt VIIK 380/17

UZASADNIENIE

D. N. (2) został skazany następującymi wyrokami.

I. Sądu (...) w P. (...) z dnia (...) roku w sprawie o sygn. akt (...) za czyn wyczerpujący dyspozycję art.178a§1 kk na karę 1. roku pozbawienia wolności z warunkowym jej zawieszeniem na okres próby 3 lat- na podstawie art. 71 § 1 kk orzeczono karę grzywny w wysokości 80 stawek każda stawka po 10 złotych, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 4 lat, zaliczono okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 15.02.2014 roku, postanowieniem z dnia 22.03.2016 roku Sądu (...) w P. (...) (...) (...) kara pozbawienia wolności została zarządzono do wykonania- kara pozbawienia wolności została wykonana;

II. Sądu (...) w P. (1) z dnia 10. lipca 2014 roku w sprawie o sygn. akt (...) za czyn wyczerpujący dyspozycję art.178a §1i4 kk na karę 1. roku pozbawienia wolności z warunkowym jej zawieszeniem na okres próby 4 lat- na podstawie art. 71 § 1 kk orzeczono karę grzywny w wysokości 80 stawek każda stawka po 10 złotych, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 4 lat, orzeczono o obowiązku zapłaty świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości 300, postanowieniem z dnia 19.04.2016 roku Sądu (...) w P. (...) (...) (...) kara pozbawienia wolności została zarządzono do wykonania- kara pozbawienia wolności nie została wykonana ;

III. Sądu (...) (...) z dnia 14.lipca 2014 roku w sprawie o sygn. akt (...) za czyn wyczerpujący dyspozycję art.178a §1i4 kk na karę 2.lat pozbawienia wolności z warunkowym jej zawieszeniem na okres próby 5 lat- na podstawie art. 71 § 1 kk orzeczono karę grzywny w wysokości 50 stawek każda stawka po 40 złotych, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 5 lat, postanowieniem z dnia (...) roku Sądu (...) w P. (...) (...) (...) kara pozbawienia wolności została zarządzono do wykonania- kara pozbawienia wolności nie została wykonana ;

IV. Sądu (...) w P. (...) z dnia 23. stycznia 2015 roku w sprawie o sygn. akt (...) za czyn wyczerpujący dyspozycję art. 178a§4 kk na karę 6. miesięcy pozbawienia wolności, orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 6 lat,- kara pozbawienia wolności została wykonana;

V. Sądu (...) w P. (1) z dnia 23. stycznia 2015 roku w sprawie o sygn. akt (...) za czyn wyczerpujący dyspozycję art. 244 kk na karę 8. miesięcy pozbawienia wolności - kara pozbawienia wolności została wykonana;

VI. Sądu (...) (...) z dnia 2. marca 2016 roku w sprawie o sygn. akt (...) za czyny wyczerpujące dyspozycję art.278 §1 kk i inne na karę łączną 1 roku ograniczenia wolności- kara ograniczenia wolności nie została wykonana ;

VII. Sądu (...) w Z. z dnia (...) roku w sprawie o sygn. akt (...) za czyn wyczerpujący dyspozycję art.270 §1 kk na karę 10. miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym jej zawieszeniem na okres próby 3 lat;

VIII. Sądu (...) (...) z dnia 24. marca 2016 roku w sprawie o sygn. akt IVK 83/16 za czyn wyczerpujący dyspozycję art.191§1 kk i inne na karę 6. miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym jej zawieszeniem na okres próby 2 lat;

IX. Sądu (...) (...) z dnia 25. lipca 2016 roku w sprawie o sygn. Akt. (...) za czyn wyczerpujący dyspozycję art. 244 kk na karę 8. miesięcy pozbawienia wolności - kara pozbawienia wolności nie została wykonana;

X. Sądu (...) w P. (...) z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie o sygn. akt (...) za czyny wyczerpujące dyspozycję art. 278§1 kk, art. 178a§ 4 kk art. 244 kk art. 279§1 kk na karę łączną 2 lat i 8. miesięcy pozbawienia wolności, orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio, orzeczono o obowiązku zapłaty świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości 10.000 zł- kara pozbawienia wolności nie została wykonana;

(karta karna -k. 19-21;

obliczenie kary -k.22-23;

akta spraw i odpisy wyroków)

D. N. (1) ma 47 lat, obecnie jest osadzony w (...) w S.. Jak wynika z opinii przebywa w(...) na oddziale terapeutycznym z uwagi na zabuirzenia adaptacyjne. Zachowanie skazanego na terenie jednostki penitencjarnej zostało ocenione jako naganne.

Nie jest zatrudniony, nie wykazuje w tym zakresie zainteresowania, nie uczestniczy w zajęciach terapeutycznych, kontakt z nim jest utrudniony. Trzykrotnie dokonała autoagresji, nie uczestniczy w zajęciach kulturalnych.

Nie jest związany z podkulturą przestępcza.

(opinia o osadzonym -k.23)

Sąd Rejonowy dokonał następującej oceny zebranego w sprawie materiału dowodowego i zważył co następuje:

Na początku należy podnieść, że w sprawie zaistniała możliwość orzekania zarówno na podstawie ,,starych jak i nowych przepisów”. Brzmienie art. 85 kk zostało znowelizowane z dniem 1 lipca 2015 roku.

Zgodnie z treścią art.85 kk w brzmieniu obowiązującym przed 1 lipca: jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy chociażby nieprawomocny wyrok, co do któregokolwiek z tych przestępstw i wymierzona za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną, biorąc za podstawę kary z osobna wymierzone za zbiegające się przestępstwa. W art. 85 uregulowano sytuacje obejmowane pojęciem realnego zbiegu przestępstw. Zbieg taki zachodzi, gdy ten sam sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw, które podlegają łącznemu rozpoznaniu. Warunkiem łącznego rozpoznania jest, aby sprawca za żadne ze zbiegających się przestępstw nie był dotąd osądzony, chociażby nieprawomocnym wyrokiem (chodzi rzecz jasna o wyrok skazujący - por. wyrok SA w Lublinie z dnia 12 listopada 1996 r., II AKa 174/96, OSA 1988, nr 1, poz. 3). Zawarty w art. 85 k.k. zwrot "zanim zapadł pierwszy wyrok" odnosi się do pierwszego chronologicznie wyroku, który zapadł przed popełnieniem przez sprawcę kolejnego (kolejnych) przestępstw (uchwała SN z dnia 25 lutego 2005 r., I KZP 36/04, OSNKW 2005, nr 2, poz. 13). Podstawą orzeczenia kary łącznej w wyroku łącznym są kary wymierzone za poszczególne przestępstwa w odrębnych wyrokach. Okoliczności, które uwzględniono przy wymiarze tych kar, w tym ocena stopnia społecznej szkodliwości poszczególnych czynów i winy ich sprawcy, nie mają wpływu na wymiar kary łącznej w tym sensie, iż zostały już uwzględnione przy wymiarze poszczególnych kar (por. wyrok SN z dnia 28 listopada 1990 r., II KR 61/90, OSP 1991, z. 11, poz. 292 oraz wyrok SA w Krakowie z dnia 30 września 1998 r., II AKa 181/98, KZS 1998, z. 11, poz. 32). Zatem, aby móc rozstrzygać o ewentualnej wysokości kary w wyroku łącznym i uwzględniać przesłanki natury materialnej czy osobistej skazanego, rzutujące na wymiar kary, w pierwszej kolejności musiały zaistnieć przesłanki formalne dotyczące czasu popełnienia czynów i czasu wyrokowania.

Z dniem 1 lipca 2015 roku na podstawie Ustawy z dnia 20. 02. 2015 roku o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. Z 2015 roku nr 396) art. 85§1 kk otrzymał brzmienie -jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną.

Stosownie do treści art. 19 ust. 1 w/w ustawy przepisów rozdziału IX ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, chyba że zachodzi potrzeba orzeczenia kary łącznej w związku z prawomocnym skazaniem po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.

W niniejszej sprawie zaszła sytuacja, że wobec skazanego po 1 lipca 2015 roku uprawomocniło się kilka wyroków opisanych w karcie karnej.

Co za tym idzie zaistniała możliwość stosownie do treści art. 4§ 1 kk zastosowania ,,nowych lub starych” przepisów dotyczących orzekania w przedmiocie kary łącznej w zależności od tego, które są względniejsze.

W tym zakresie sąd musiał rozważyć, które połączenie kar jest dla skazanego korzystniejsze. W przypadku ,,starych” przepisów zastosowanie miałyby reguły realnego zbiegu przestępstw, w przypadku ,,nowych” zaś kwestie tego czy kara została już wykonana. Tylko bowiem kary nie wykonane mogły podlegać połączeniu.

Nadto sąd wziął pod uwagę i to, że przed 1.07.2015 roku podstawę kary łącznej mogły stanowić tylko kary jednostkowe, po 1.07.2015 roku połączeniu ulegają poszczególne kary łączne wymierzone w wyrokach. Co za tym idzie zmienia to diametralnie wysokość ,,dolnych widełek”.

Z analizy zebranych dokumentów w szczególności w postaci odpisów wyroków, postanowień, karty karnej i załączonych akt sprawy wynika, iż korzystniejszym dla skazanego jest łącznie kar wg stanu prawnego obowiązującego po 1 lipca 2015 roku.

W sytuacji łączenia ,,po nowemu” Sąd mógł rozważać połączenie kar, które podlegają wykonaniu, a więc ze spraw opisanych w punktach II,III,VI, VII,VIII,IX,X.

W tej sytuacji biorąc nawet pod uwagę to, że granicę dolnych widełek stanowić będzie w tym przypadku kara łączna wymierzona w pkt X to i tak będzie to dla skazanego bardziej korzystne mając na uwadze to, kiedy ma zakończyć odbywanie wszystkich kar.

Generalnie przy orzekaniu kary łącznej mogły mieć zastosowanie różne systemy: system kumulacji, polegający na podsumowaniu (skumulowaniu) kar wymierzonych za zbiegające się przestępstwa; system absorpcji (pochłaniania), według którego najsurowsza z kar wymierzonych staje się karą łączną; system redukcji, w którym karę wynikającą z sumy kar jednostkowych obniża się (redukuje) według przyjętego kryterium (np. ustawodawczej górnej granicy danego rodzaju kary, przyjętej zasady nadzwyczajnego zaostrzenia), wreszcie system asperacji (podwyższenia), w którym najwyższa kara jednostkowa podlega zaostrzeniu w przyjęty przez ustawodawcę sposób.

Zgodnie z art. 86 § 1 kk dolną granicę kary łącznej wyznacza najwyższa z kar wymierzonych za jedno z pozostających w zbiegu przestępstw. Górną granicę kary łącznej tworzą dwa kryteria: suma kar orzeczonych za poszczególne przestępstwa oraz wskazany wyraźnie w ustawie maksymalny wymiar kar poszczególnego rodzaju.

Mając na uwadze to, że skazany był już wielokrotnie karany i nie zmienił swojego zachowania, w dalszym ciągu dopuszczał się przestępstw o znacznej społecznej szkodliwości to brak było podstaw do zastosowania wobec niego zasady pełnej absorpcji. Byłaby to dla niego nagroda. Co więcej nawet wielokrotny pobyt w jednostkach penitencjarnych nie zmobilizował go do zmiany swojego zachowania, które szczegółowo jest opisane w opinii znajdującej się w aktach sprawy.

Mając na uwadze to, że obecnie w zakładzie karnym nie zachowuje się regulaminowo, ale jednocześnie nie identyfikuje się z podkulturą przestępczą należało rozważyć jak długi pobyt jest potrzeby, aby doszło do skutecznej jego resocjalizacji.

W ocenie Sądu kara łączna 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności jest tu adekwatna i sprawiedliwa. Skazany nie zasłużył na warunkowe jej zawieszenie mając na uwadze to, że takie kary były mu już wymierzane.

Sąd z urzędu zaliczył skazanemu okresy już odbytych kar i tymczasowego aresztowania.

Obrońcy z urzędu zostało zasądzone stosowne wynagrodzenie.

Sąd zwolnił skazanego z kosztów sądowych i od opłaty, uznając, iż skazany nie pracując w zakładzie karnym nie osiąga dochodów.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Wojnarowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Zielińska
Data wytworzenia informacji: