Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VII K 299/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2017-09-27

Sygn. akt VII K 299/17

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 września 2017 roku

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim - VII Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SR Mariusz Wieczorek

Protokolant: Anna Krawczyńska

w obecności Prokuratora - Adama Zarzyckiego

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 września 2017 roku sprawy:

D. P., urodzonego (...) w P., syna J. i G. z domu B.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

I.  Sądu (...) w B. z dnia 17 listopada 2003 roku w sprawie
(...) za przestępstwo z art. 280 § 1 kk i art. 157 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk popełnione w dniu 26 maja 2003 roku na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności oraz grzywnę w ilości 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięciu) złotych. Wyrok uprawomocnił się w dniu 5 maja 2004 roku. Kara grzywny i kara pozbawienia wolności zostały wykonane;

II.  Sądu (...) w P. (...) z dnia 25 września 2007 roku, w sprawie (...) za przestępstwa:

a) z art. 278 § 1 i 5 kk i in. popełnione w dniu 25 kwietnia 2007 roku na karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

b) z art. 291 § 1 kk i in. za czyn popełniony w kwietniu 2007 roku na karę 5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

za które orzeczono karę łączną 1 (jednego) roku pozbawienia wolności. Wyrok uprawomocnił się w dniu 4 października 2007 roku. Kara pozbawienia wolności została wykonana.

III.  Sądu (...) w P. (...) z dnia 25 sierpnia 2008 roku, w sprawie (...), za przestępstwo z art. 226 § 1 kk w zw. z art. 57a § 1 kk, popełnione w dniu 3 lutego 2008 roku, na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 2 (dwóch) lat oraz grzywnę w ilości 60 (sześćdziesięciu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięć) złotych. Wyrok uprawomocnił się w dniu 2 września 2008 roku. Kara grzywny została wykonana.

IV.  Sądu (...) w P. z dnia 21 października 2008 roku, w sprawie (...) za przestępstwo z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w dniu 16 lipca 2008 roku na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 5 (pięciu) lat oraz grzywnę w ilości 30 (trzydziestu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięć) złotych. Wyrok uprawomocnił się w dniu 7 listopada 2008 roku. Postanowieniem z dnia 3 sierpnia 2011 roku, w sprawie (...) zarządzono skazanemu wykonanie kary pozbawienia wolności. Kara grzywny i kara pozbawienia wolności zostały wykonane;

V.  Sądu (...) w P. (...) z dnia 4 stycznia 2011 roku, w sprawie (...) za przestępstwa:

a) z art. 288 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnione w okresie od dnia 6 września 2010 roku do dnia 8 września 2010 roku na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

b) z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk za czyn popełniony w okresie od dnia 6 września 2010 roku do dnia 8 września 2010 na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

za które orzeczono karę łączną 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 (trzech) lat. Ponadto orzeczono grzywnę ilości 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 20 (dwadzieścia) złotych. Wyrok uprawomocnił się w dniu 12 stycznia 2104 roku. Kara grzywny została wykonana. Postanowieniem z dnia 11 stycznia 2012 roku, w sprawie (...) zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności. W zakresie kary pozbawienia wolności wyrok został objęty wyrokiem łącznym Sądu (...) w P. (...) z dnia 14 stycznia 2013 roku, w sprawie (...)

VI.  Sądu (...) w P. (...) z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie
(...) za przestępstwo z art. 278 § 1 kk popełnione w dniu 23 grudnia 2010 roku na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności. Wyrok uprawomocnił się w dniu 6 lipca 2011 roku. Kara pozbawienia wolności została wykonana. Wyrok został objęty wyrokiem (...) Sądu (...) w P. (...) z dnia 14 stycznia 2013 roku, w sprawie (...)

VII.  Sądu (...) w P. (...) z dnia 7 maja 2012 roku w sprawie
(...) za przestępstwo z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnione w dniu 29 kwietnia 2011 roku na karę 5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności. Wyrok uprawomocnił się w dniu 15 maja 2012 roku. Kara pozbawienia wolności została wykonana;

VIII.  Wyrokiem (...) Sądu (...) w P. z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie (...) na karę łączną 1 (jednego) roku i 9 (dziewięciu) miesięcy pozbawienia wolności, obejmującą wyroki opisane w punktach V i VI niniejszego wyroku. Wyrok uprawomocnił się w dniu 1 lutego 2013 roku. Kara łączna pozbawienia wolności została wykonana;

IX.  Sądu (...) w P. (...) z dnia 15 września 2015 roku, w sprawie (...) za przestępstwo z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w dniach 3 i 4 lutego 2015 roku na karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności. Na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczono okres zatrzymania w sprawie w dniach od 4 lutego 2015 roku do 5 lutego 2015 roku. Wyrok uprawomocnił się w dniu 17 listopada 2015 roku. Kara pozbawienia wolności została wykonana;

X.  Sądu (...) w P. (...) z dnia 23 listopada 2016 roku, w sprawie (...) za przestępstwa:

a) z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 64 § 2 kk popełnione pomiędzy 9 a 12 października 2015 roku na karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

b) z art. 157 § 1 kk popełniony w dniu 23 października 2015 roku na karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności;

c) z art. 157 § 2 kk popełniony w dniu 23 października 2015 roku na karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności;

za które orzeczono karę łączną 1 (jednego) roku pozbawienia wolności. Wyrok uprawomocnił się w dniu 24 grudnia 2016 roku. Kara pozbawienia wolności będzie wykonywana od dnia 4 kwietnia 2017 roku do dnia 2 kwietnia 2018 roku.

XI. Sądu (...) w P. (...) z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie (...) za przestępstwo z art.281 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnione w dniu 10 marca 2015 roku na karę 1 (jednego) roku i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności. Wyrok uprawomocnił się w dniu 05 maja 2017 roku. Kara pozbawienia wolności będzie wykonywania w okresie od dnia 22 kwietnia 2018 roku do dnia 20 czerwca 2019 roku.

XII. Sądu (...) w P. (...) z dnia 21 lipca 2017 roku w sprawie (...) za przestępstwo z art.281 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnione w dniu 05 grudnia 2016 roku na karę 1 (jednego) roku i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności. Wyrok uprawomocnił się w dniu 29 lipca 2017 roku. Kara pozbawienia wolności będzie wykonywania w okresie od dnia 20 czerwca 2019 roku do dnia 18 sierpnia 2020 roku.

w przedmiocie wydania wyroku łącznego:

1.  na podstawie art. 85 § 1, 2, 3 k.k., art. 86 § 1 k.k., orzeczone w punkach X, XI i XII kary pozbawienia wolności łączy i wymierza skazanemu D. P. karę łączną 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności;

2.  na podstawie art. 63 § 1 kk w zw. z art. 577 kpk początek kary łącznej określa na dzień 04 kwietnia 2017 roku, a na poczet orzeczonej w punkcie pierwszym kary łącznej pozbawienia wolności zalicza skazanemu okres odbywania kary pozbawienia wolności w sprawie Sądu (...) w P. (...) sygn. akt (...) od dnia 04 kwietnia 2017 roku;

3.  na podstawie art. 576 § 1 kpk wyroki opisane w punktach X, XI i XII w części dotyczącej orzeczenia o karze pozbawienia wolności uznaje za pochłonięte niniejszym wyrokiem łącznym, zaś w pozostałym zakresie podlegają odrębnemu wykonaniu;

4.  na podstawie art. 572 kpk umarza postępowanie w zakresie objęcia wyrokiem łącznym wyroków opisanych w punktach I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX;

5.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokata M. J. kwotę 295,20 zł (dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy) tytułem nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej skazanemu przez obrońcę ustanowionego z urzędu

6.  zwalnia skazanego od ponoszenia kosztów sądowych, które przejmuje na rachunek Skarbu Państwa.

Sygn. akt VII K 299/17

UZASADNIENIE

W dniu 01 czerwca 2017 roku A. (...) w P. poinformował w trybie art. 12b kkw, iż mogą zachodzić warunki do wydania wyroku łącznego wobec skazanego D. P..

Na rozprawie sam skazany D. P. złoży wniosek o wydanie wyroku łącznego obejmującego jego kilka wyroków Sądu (...) w P. W uzasadnieniu wniosku skazany wniósł o skumulowanie mu tych kar, środków karnych, zastosowanie stanu prawnego po 1 lipca 2015 roku.

(dowód: wniosek skazanego k.2).

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

D. P. został skazany prawomocnymi wyrokami:

XI.  Sądu (...) w B. z dnia 17 listopada 2003 roku w sprawie
(...) za przestępstwo z art. 280 § 1 kk i art. 157 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk popełnione w dniu 26 maja 2003 roku na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności oraz grzywnę w ilości 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięciu) złotych. Wyrok uprawomocnił się w dniu 5 maja 2004 roku. Kara grzywny i kara pozbawienia wolności zostały wykonane;

XII.  Sądu (...) w P. (...) z dnia 25 września 2007 roku, w sprawie (...) za przestępstwa:

a) z art. 278 § 1 i 5 kk i in. popełnione w dniu 25 kwietnia 2007 roku na karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

b) z art. 291 § 1 kk i in. za czyn popełniony w kwietniu 2007 roku na karę 5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

za które orzeczono karę łączną 1 (jednego) roku pozbawienia wolności. Wyrok uprawomocnił się w dniu 4 października 2007 roku. Kara pozbawienia wolności została wykonana.

XIII.  Sądu (...) w P. (...) z dnia 25 sierpnia 2008 roku, w sprawie (...), za przestępstwo z art. 226 § 1 kk w zw. z art. 57a § 1 kk, popełnione w dniu 3 lutego 2008 roku, na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 2 (dwóch) lat oraz grzywnę w ilości 60 (sześćdziesięciu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięć) złotych. Wyrok uprawomocnił się w dniu 2 września 2008 roku. Kara grzywny została wykonana.

XIV.  Sądu (...) w P. z dnia 21 października 2008 roku, w sprawie (...) za przestępstwo z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w dniu 16 lipca 2008 roku na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 5 (pięciu) lat oraz grzywnę w ilości 30 (trzydziestu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięć) złotych. Wyrok uprawomocnił się w dniu 7 listopada 2008 roku. Postanowieniem z dnia 3 sierpnia 2011 roku, w sprawie (...)zarządzono skazanemu wykonanie kary pozbawienia wolności. Kara grzywny i kara pozbawienia wolności zostały wykonane;

XV.  Sądu (...) w P. (...) z dnia 4 stycznia 2011 roku, w sprawie (...) za przestępstwa:

a) z art. 288 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnione w okresie od dnia 6 września 2010 roku do dnia 8 września 2010 roku na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

b) z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk za czyn popełniony w okresie od dnia 6 września 2010 roku do dnia 8 września 2010 na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

za które orzeczono karę łączną 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 (trzech) lat. Ponadto orzeczono grzywnę ilości 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 20 (dwadzieścia) złotych. Wyrok uprawomocnił się w dniu 12 stycznia 2104 roku. Kara grzywny została wykonana. Postanowieniem z dnia 11 stycznia 2012 roku, w sprawie (...) zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności. W zakresie kary pozbawienia wolności wyrok został objęty wyrokiem łącznym Sądu (...) w P. (...) z dnia 14 stycznia 2013 roku, w sprawie (...);

XVI.  Sądu (...) w P. (...) z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie
(...) za przestępstwo z art. 278 § 1 kk popełnione w dniu 23 grudnia 2010 roku na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności. Wyrok uprawomocnił się w dniu 6 lipca 2011 roku. Kara pozbawienia wolności została wykonana. Wyrok został objęty wyrokiem (...) Sądu (...) w P. (...) z dnia 14 stycznia 2013 roku, w sprawie (...);

XVII.  Sądu (...) w P. (...) z dnia 7 maja 2012 roku w sprawie
(...) za przestępstwo z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnione w dniu 29 kwietnia 2011 roku na karę 5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności. Wyrok uprawomocnił się w dniu 15 maja 2012 roku. Kara pozbawienia wolności została wykonana;

XVIII.  Wyrokiem (...) Sądu (...) w P. z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie (...) na karę łączną 1 (jednego) roku i 9 (dziewięciu) miesięcy pozbawienia wolności, obejmującą wyroki opisane w punktach V i VI niniejszego wyroku. Wyrok uprawomocnił się w dniu 1 lutego 2013 roku. Kara łączna pozbawienia wolności została wykonana;

XIX.  Sądu (...) w P. (...) z dnia 15 września 2015 roku, w sprawie (...) za przestępstwo z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w dniach 3 i 4 lutego 2015 roku na karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności. Na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczono okres zatrzymania w sprawie w dniach od 4 lutego 2015 roku do 5 lutego 2015 roku. Wyrok uprawomocnił się w dniu 17 listopada 2015 roku. Kara pozbawienia wolności została wykonana;

XX.  Sądu (...) w P. (...) z dnia 23 listopada 2016 roku, w sprawie (...) za przestępstwa:

a) z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 64 § 2 kk popełnione pomiędzy 9 a 12 października 2015 roku na karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

b) z art. 157 § 1 kk popełniony w dniu 23 października 2015 roku na karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności;

c) z art. 157 § 2 kk popełniony w dniu 23 października 2015 roku na karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności;

za które orzeczono karę łączną 1 (jednego) roku pozbawienia wolności. Wyrok uprawomocnił się w dniu 24 grudnia 2016 roku. Kara pozbawienia wolności będzie wykonywana od dnia 4 kwietnia 2017 roku do dnia 2 kwietnia 2018 roku.

XI. Sądu (...) w P. (...) z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie (...) za przestępstwo z art.281 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnione w dniu 10 marca 2015 roku na karę 1 (jednego) roku i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności. Wyrok uprawomocnił się w dniu 05 maja 2017 roku. Kara pozbawienia wolności będzie wykonywania w okresie od dnia 22 kwietnia 2018 roku do dnia 20 czerwca 2019 roku.

XII. Sądu (...) w P. (...) z dnia 21 lipca 2017 roku w sprawie (...) za przestępstwo z art.281 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnione w dniu 05 grudnia 2016 roku na karę 1 (jednego) roku i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności. Wyrok uprawomocnił się w dniu 29 lipca 2017 roku. Kara pozbawienia wolności będzie wykonywania w okresie od dnia 20 czerwca 2019 roku do dnia 18 sierpnia 2020 roku.

(dowód: informacje o pobytach i orzeczeniach k.3-9, 32-38, 40-45, 59-66; odpis postanowienia (...) k.10-12, karta karna k. 15-16, 55-58,odpisy wyroków w sprawie (...) k.26-27, opinia o skazanym k.30-31, pismo skazanego k.47, 67-71, akta sprawy (...) akta sprawy (...))

Skazany D. P. ma przeciętną opinię z zakładu karnego. Karę odbywa warunkach w systemie zwykłym, jego zachowanie jest właściwe, nie był nagradzany ani karany dyscyplinarnie. Jest zatrudniony nieodpłatnie od czerwca 2017r. przy obsłudze kuchni i jednostki. Nie jest uczestnikiem struktur podkultury przestępczej. Czas wolny spędza na oglądaniu telewizji i zajęciach własnych. Nie stosowano środków przymusu bezpośredniego, nie odnotowano zachowań agresywnych, w tym tendencje autoagresywnych. Nie wymaga specjalistycznych oddziaływań. Odnośnie popełnionych czynów jest mało krytyczny.

Skazany aktualnie w warunkach A. (...) w dniu 10.07.2017 roku zawarł związek małżeński. Po opuszczeniu jednostki penitencjarnej ma zamiar zatrudnić się w prywatnej firmie jako pomocnik hydraulika.

(dowód: opinia o skazanym k. 30, kserokopia zaświadczenia k.70, kserokopia aktu małżeństwa k.71)

Sąd Rejonowy dokonał następującej oceny zebranego w sprawie materiału dowodowego i zważył co następuje:

Wniosek skazanego był generalnie zasadny.

Z dniem 1 lipca 2015 roku na podstawie Ustawy z dnia 20. 02. 2015 roku o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. Z 2015 roku nr 396) art. 85§1 kk otrzymał brzmienie -jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną. Zaś stosownie do treści art. 19 ust. 1 w/w ustawy przepisów rozdziału IX ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, chyba że zachodzi potrzeba orzeczenia kary łącznej.

Należy jednak zauważyć, że zasady orzekania kary łącznej w wyroku łącznym w kształcie wyżej wskazanym, znajdują zastosowanie do kar prawomocnie orzeczonych przed datą nowelizacji, o ile zachodzi potrzeba orzeczenia kary łącznej w związku z prawomocnym skazaniem po dacie 01.07.2015 roku (art. 19 ust 1 ustawy z dnia 20.02.2015r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. poz.396). Lektura karty karnej skazanego oraz odpisów wyroków wskazuje, że co do skazanego zachodzą przesłanki opisane w art. 19 ust 1 ustawy z dnia 20.02.2015r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Tym samym odnośnie skazanego należało zastosować reguły obowiązujące od dnia 01 lipca 2015 roku. Bowiem wyroki w sparwach: (...), (...), (...) i (...) uprawomocniły się, bądź zostały już wydane po dniu 01 lipca 2015 roku.

Na wstępie należy podnieść, iż poczynając od 1 lipca 2015 roku warunki pozytywne wymiaru kary łącznej przedstawiają się w ten sposób:

- wielość przestępstw (dwa lub więcej, poza objętymi orzeczeniami o jakich mowa w art. 114a kk) oraz zbieg kar rozumiany jako wymierzenie kar jednorodzajowych oraz innych, które z woli ustawodawcy podlegają łączeniu (art. 85 § 1 kk);

- kary wymierzone za opisane w § 1 art. 85 kk przestępstwa podlegają łączeniu węzłem kary łącznej o ile podlegające wykonaniu w całości albo w części (art. 85 § 2 kk), z odstępstwem na rzecz kar pozbawienia wolności orzeczonych z warunkowym zawieszeniem ich wykonania (odesłanie zawarte w nowym art. 85 § 2 kk -„z zastrzeżeniem art. 89",).

W sytuacji łączenia ,,po nowemu” Sąd mógł rozważać połączenie kar, które podlegają wykonaniu, a więc ze spraw opisanych w punktach od X - XII. Pozostałe wyroki z pozycji I-IX nie podlegały łączeniu, gdyż kary pozbawienia wolności w tych sprawach zostały już wykonane. Tym samym analizie poddano kar pozbawienia wolności z punktów X-XII.

W tej sytuacji biorąc nawet pod uwagę to, że granicę dolnych widełek stanowić będzie w tym przypadku kara wymierzona w pkt X co będzie dla skazanego bardziej korzystne mając na uwadze to, kiedy ma zakończyć odbywanie wszystkich kar.

Generalnie przy orzekaniu kary łącznej mogły mieć zastosowanie różne systemy: system kumulacji, polegający na podsumowaniu (skumulowaniu) kar wymierzonych za zbiegające się przestępstwa; system absorpcji (pochłaniania), według którego najsurowsza z kar wymierzonych staje się karą łączną; system redukcji, w którym karę wynikającą z sumy kar jednostkowych obniża się (redukuje) według przyjętego kryterium (np. ustawodawczej górnej granicy danego rodzaju kary, przyjętej zasady nadzwyczajnego zaostrzenia), wreszcie system asperacji (podwyższenia), w którym najwyższa kara jednostkowa podlega zaostrzeniu w przyjęty przez ustawodawcę sposób.

Zgodnie z art. 86 § 1 kk dolną granicę kary łącznej wyznacza najwyższa z kar wymierzonych za jedno z pozostających w zbiegu przestępstw. Górną granicę kary łącznej tworzą dwa kryteria: suma kar orzeczonych za poszczególne przestępstwa oraz wskazany wyraźnie w ustawie maksymalny wymiar kar poszczególnego rodzaju.

Mając na uwadze to, że skazany mimo młodego wieku był już kilkakrotnie karany i nie zmienił swojego zachowania, w dalszym ciągu dopuszczał się przestępstw o znacznej społecznej szkodliwości to brak było podstaw do zastosowania wobec niego zasady pełnej absorpcji. Byłaby to dla niego nagroda. Co więcej nawet aktualny pobyt w jednostce penitencjarnej nie zmobilizował go do zmiany swojego zachowania. Skazany ma przeciętną opinię, pozostaje bezrefleksyjny, prawie bezkrytyczny do popełnionych przez siebie przestępstw, które to szczegółowo jest opisane w opinii znajdującej się w aktach sprawy. Mając jednocześnie na uwadze to, że obecnie w zakładzie karnym zachowuje się regulaminowo i nie identyfikuje się z podkulturą przestępczą, należało rozważyć jak dłuższy pobyt jest potrzeby, aby doszło do skutecznej jego resocjalizacji. W ocenie Sądu kara łączna 2 lat pozbawienia wolności jest tu adekwatna i sprawiedliwa. Skazany i tak zyskuje na wymierzeniu kary łącznej w takim rozmiarze aniżeli miałby odbywać wszystkie kary po kolei - łącznie 3 lat i 4 m-ce. Orzeczenie w/w kary łącznej pozwoli skazanemu, staranie się o wcześniejsze warunkowe przedterminowe zwolnienie przez Sądem Penitencjarnym. Sąd z urzędu zaliczył skazanemu okresy już odbywanej kary w sprawie (...).

Obrońcy z urzędu zostało zasądzone stosowne wynagrodzenie.

Na podstawie art. 624 § 1 kpk i na podstawie art. 17 ust. 1 Ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych ( Dz. U. z 1983 roku , Nr 49, poz. 223 z późn. zm.) Sąd zwolnił skazanego z kosztów sądowych i od opłaty, uznając, iż skazany nie pracując w zakładzie karnym nie osiąga dochodów.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Wojnarowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Mariusz Wieczorek
Data wytworzenia informacji: