Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 878/20 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Bełchatowie z 2021-05-14

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

IIK878/20

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

H. B.

I. w dniu 24 sierpnia 2020 roku około godz. 18.55 na ul. (...) w B., woj. (...) kierował w ruchu lądowym samochodem osobowym marki F. (...) nr rej. (...), znajdując się w stanie nietrzeźwości z zawartością 0,79 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu .

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1. W dniu 24 sierpnia 2020 r. około godziny 18:55 funkcjonariusze Policji otrzymali informację o nietrzeźwym kierującym samochodem marki F. (...), który podjechał pod stację paliw (...) na ul. (...). (...) Kiedy udali się na miejsce ujawnili ww. pojazd o numerach rejestracyjnych (...), który zaparkowany był na parkingu stacji paliw (...). Kierowca nie przebywał w środku. Podczas patrolowania pobliskiego terenu funkcjonariusze zauważyli jak ww. samochód jedzie w kierunku ul. (...). Udali się za nim i dokonali jego zatrzymania na parkingu przy sklepie (...). Kierującym okazał się być H. B.. Wyczuwalna była od niego woń alkoholu z ust.

notatka urzędowa

k. 1

wyjaśnienia oskarżonego

k. 11

2. H. B. poddano badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu z wynikiem 0,79 mg/l o godzinie 19:18.

protokół badania stanu trzeźwości

k. 2

świadectwo wzorcowania

k. 3

3. H. B. nie był uprzednio karany. Posiada jeden wpis w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego dotyczący przekroczenia prędkości w 2019 r.

karta karna

informacja z ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

k. 7

4. H. B. posiada dobrą opinię środowiskową. Oskarżony prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z żoną. Jest na emeryturze. Angażuje się w wychowanie wnuków. W środowisku sąsiedzkim ma dobrą opinię. Nie jest widywany w towarzystwie osób popełniających przestępstwa.

wywiad środowiskowy

k. 43-44

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1

informacja z ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

Niekwestionowany dokument urzędowy.

karta karna

Niekwestionowany dokument urzędowy.

notatka urzędowa

Sporządzona przez uprawniony podmiot w ramach jego kompetencji. Treść nie budziła wątpliwości i nie była kwestionowana przez strony.

protokół badania stanu trzeźwości

Sporządzony przez uprawniony podmiot w ramach jego kompetencji. Treść logiczna, nie budząca wątpliwości, nie była kwestionowana przez strony.

świadectwo wzorcowania

Sporządzone przez uprawniony podmiot w ramach jego kompetencji. Treść logiczna, nie budząca wątpliwości, nie była kwestionowana przez strony.

wyjaśnienia oskarżonego

Oskarżony przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Wyjaśnienia te były spójne z ustalonym w sprawie stanem faktycznym.

wywiad środowiskowy

Sporządzony przez uprawniony podmiot w ramach jego kompetencji. Treść logiczna, nie budząca wątpliwości, nie była kwestionowana przez strony.

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

1.

H. B.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Oskarżony swoim zachowaniem wyczerpał dyspozycję art. 178a § 1 kk, bowiem kierował pojazdem mechanicznym po drodze publicznej znajdując się w stanie nietrzeźwości, który wyrażał się w stężeniu 0,79 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

1.

H. B.

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

W ocenie Sądu stopień winy oskarżonego oraz społeczna szkodliwość jego czynu nie są znaczne. Jak wynika z wywiadu kuratora oskarżony posiada dobrą opinię środowiskową. H. B. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i wyraził żal z powodu zaistniałej sytuacji. Do pokonania samochodem miał odległość około 1,5 km, a zatem nie była ona duża. Sam fakt prowadzenia przeciwko niemu postępowania w sprawie stanowił dla niego dużą dolegliwość.

W tym stanie rzeczy, Sąd uznał, że w oparciu o art. 66 § 1 kk oraz art. 67 § 1 kk zasadnym jest warunkowe umorzenie postępowania karnego wobec oskarżonego na okres 2 roku próby.

Oskarżony nie był dotychczas karany, nie wchodził w konflikt z prawem, prowadzi ustabilizowany i nienaganny tryb życia. Nie jest już osobą najmłodszą, a czyn którego dotyczy niniejsze postepowanie jest pierwszym popełnionym przez niego przestępstwem. Jego postawa na rozprawie wskazywała na to, iż zdarzenie będące przedmiotem niniejszego postępowania ma charakter incydentalny. Okoliczności te pozwalają przyjąć, że właściwości i warunki osobiste H. B. oraz dotychczasowy sposób jego życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania oskarżony będzie przestrzegać porządku prawnego, a w szczególności nie popełni nowego przestępstwa. Warunkowe umorzenie postępowania pozwoli na większą kontrolę wobec niego niż w przypadku orzeczenia grzywny.

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

H. B.

2.

I.

W oparciu o dyspozycję art. 67 § 3 kk w zw. z art. 39 pkt 3 kk Sąd orzekł wobec oskarżonego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 1 roku. Sąd uznał, iż oskarżony tracąc uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi wzbudzi w sobie większą refleksję nad swoim postępowaniem, a jednocześnie nie będzie to stanowiło zbytniej dolegliwości dla niego i jego rodziny.

H. B.

4.

I.

Na podstawie art. 67 § 3 kk w zw. z art. 39 pkt 7 kpk Sąd orzekł od oskarżonego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej świadczenie pieniężne w kwocie 5.000 zł. Zdaniem Sądu konieczność uiszczenia kwoty świadczenia pieniężnego we wskazanej wysokości spowoduje u oskarżonego realną dolegliwość związaną z popełnionym przestępstwem.

5.  Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

H. B.

3.

I.

Na podstawie art. 63 § 4 kk Sąd zaliczył oskarżonemu na poczet orzeczonego środka karnego okres zatrzymania prawa jazdy.

6.  inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

5.

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 629 kpk i zasądził od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 100 zł tytułem opłaty (por. art. 7 ustawy z dnia 23.06.1973r. o opłatach w sprawach karnych Dz. U. z 1983r. Nr 229 poz. 2272 z późn. zm.) oraz kwotę 151,28 zł tytułem zwrotu poniesionych w sprawie wydatków, na którą to sumę składają się: koszty postępowania przygotowawczego oraz zryczałtowane koszty doręczeń w postępowaniu sądowym oraz koszty wywiadu kuratora.

7.  Podpis

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Grabarz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Bełchatowie
Data wytworzenia informacji: