Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 632/20 - wyrok Sąd Rejonowy w Bełchatowie z 2021-02-26

Sygn. akt II K 632/20

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 lutego 2021 r.

Sąd Rejonowy w Bełchatowie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Bartłomiej Niedzielski

Protokolant: Monika Jasińska

przy udziale prokuratora: Beaty Góralskiej

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 lutego 2020 r.

sprawy M. K. ur. (...) w Ł. syna L. i E. z d. R.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

I.  łącznym Sądu Rejonowego w Bełchatowie z 17 marca 2017 r. sygn. akt II K 13/17 na karę:

- łączną 11 (jedenastu) lat pozbawienia wolności obejmującą:

A.  wyrok łączny Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa - w Łodzi z 15 października 2012 r. sygn. akt IV K 571/12 obejmujący:

a) karą łączną 2 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności z wyroków: Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa w Łodzi z 28 września 2005 r. sygn. akt VIII K 41/05 (za czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk popełniony 28 września 2004 r. oraz czyn z art. 48 ust. 1 ustawy z 24.04.1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii popełniony 28 września 2004 r.), Sądu Rejonowego w Zgierzu z 18 stycznia 2006 r. sygn. akt II K 502/05 (za czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 278 § 1 kk i art. 288 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk popełniony w okresie od 12 do 17 sierpnia 2005r.) oraz Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa w Łodzi z 24 marca 2006 r. sygn. akt IV K 569/05 (za czyn z art. 178a § 1 kk popełniony 13 czerwca 2005 r.);

b) karę łączną 2 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności z wyroków: Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa w Łodzi z 10 marca 2009 r. sygn. akt VIII K 6/09 (za czyn z art. 244 kk popełniony 27 września 2008 r.), Sądu Rejonowego w Pabianicach z 16 kwietnia 2009 r. sygn. akt VI K 153/09 (za czyn z art. 178a § 1 kk i art. 244 kk w zw. z art. 11 § 2 kk popełniony 31 grudnia 2008 r.) i Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa w Łodzi z 8 lutego 2010 r. sygn. akt III K 244/09 (za czyn z art. 177 § 1 kk w zw. z art. 178 § 1 kk i art. 244 kk w zw. z art. 11 § 2 kk popełniony 15 stycznia 2009 r.);

B.  karę łączną 2 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności z wyroku Sądu Rejonowego w Bełchatowie z 31 sierpnia 2015 r. sygn. akt II K 544/15 za przestępstwa: z art. 223 § 1 kk w zb. z art. 224 § 2 kk w zb. z art. 157 § 1 i 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk (popełnione 17 października 2013 r.), z art. 244 kk w zw. z art. 64 § 1 kk (popełnione 17 października 2013 r.), z art. 288 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk (popełnione 17 października 2013 r.), z art. 224 § 2 kk (popełnione 15 grudnia 2014 r.), z art. 288 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk (popełnione 15 grudnia 2014 r.), z art. 226 § 1 kk (popełnione 15 grudnia 2014 r.), z art. 222 § 1 kk w zb. z art. 157 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk (popełnione 15 grudnia 2014 r.), z art. 222 § 1 kk w zb. z art. 157 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk (popełnione 15 grudnia 2014 r.), z art. 178a § 4 kk w zw. z art. 64 § 1 kk (popełnione 15 grudnia 2014 r.), z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 235 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk (popełnione w dniach 16 i 17 grudnia 2014 r.) oraz z art. 223 § 1 kk w zb. z art. 224 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk (popełnione 6 maja 2015 r.);

C.  karę 2 miesięcy pozbawienia wolności z wyroku Sądu Rejonowego w Zamościu z 8 września 2015 r. sygn. akt II K 518/15 za czyn z art. 242 § 2 kk popełniony w okresie od 3 kwietnia 2013 roku do 19 maja 2015 r.;

D.  karę łączną 2 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności z wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z 27 października 2015 r. sygn. akt VI K 802/15 za przestępstwa: z art. 178a § 1 i 4 kk w zw. z art. 64 § 1 kk (popełnione 25 sierpnia 2013 r.) oraz z art. 235 kk i art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk (popełnione 25 sierpnia 2013 r.);

E.  karę łączną 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności z wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa w Łodzi z 28 grudnia 2015 r. sygn. akt IV K 556/15 za przestępstwa: z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk (popełnione 4 września 2013 r.) oraz z art. 284 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk (popełnione pod koniec listopada 2013 r.);

F.  karę 6 miesięcy ograniczenia wolności z wyroku Sądu Rejonowego w Bełchatowie z 6 lipca 2016 r. sygn. akt II K 486/16 za czyn z art. 291 § 1 kk popełniony pomiędzy 1 stycznia 2015 r. a 6 maja 2015r.;

G.  karę 6 miesięcy ograniczenia wolności z wyroku Sądu Rejonowego w Bełchatowie z 8 lipca 2016 r. sygn. akt II K 226/16 za czyn z art. 235 kk popełniony 19 czerwca 2014 r.;

- łączną grzywny w wysokości 120 (stu) dwudziestu stawek dziennych po 20 (dwadzieścia) złotych z wyroków (Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa w Łodzi z: 1 września 2009 r. sygn. akt IV K 244/09 oraz z 15 października 2012 r. sygn. akt IV K 571/12);

- łączny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w strefie ruchu lądowego na okres 15 lat z wyroków (Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa w Łodzi z 15 października 2012 r. sygn. akt IV K 571/12 – pkt 4 i 6, Sądu Rejonowego w Bełchatowie z 31 sierpnia 2015 r. sygn. akt II K 544/15, Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z 27 października 2015 r. sygn. akt VI K 802/15);

II.  Sądu Rejonowego w Bełchatowie z 3 sierpnia 2020 r. sygn. akt II K 415/20: za ciąg przestępstw z art. 222 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 4 § 1 kk popełnionych 19 czerwca 2014 r. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, przestępstwo z art. 226 § 1 kk w zw. z art. 4 § 1 kk popełnione 19 czerwca 2014 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz przestępstwo z art. 178a § 4 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 4 § 1 kk popełnione 19 czerwca 2014 r. na karę 1 roku pozbawienia wolności oraz zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 6 lat, a następnie na karę łączną 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, której nie zaczął jeszcze odbywać;

1.  na podstawie art. 85 § 1 i 2 kk oraz art. 86 § 1 i 4 kk (w brzmieniach obowiązujących w okresie od 15 kwietnia 2016 r. do 23 czerwca 2020 r.) w zw. z art. 4 § 1 kk łączy karę łączną pozbawienia wolności z wyroku z punktu I (Sądu Rejonowego w Bełchatowie sygn. akt II K 13/17 - pkt 1) oraz karę łączną pozbawienia wolności z wyroku z punktu II (Sądu Rejonowego w Bełchatowie sygn. II K 415/20 - pkt 4) i wymierza M. K. karę łączną 12 (dwunastu) lat pozbawienia wolności;

2.  w pozostałych częściach wyroki opisane w punktach I oraz II podlegają odrębnemu wykonaniu;

3.  na podstawie art. 572 kpk umarza postępowanie w pozostałym zakresie;

4.  na podstawie art. 577 kpk zalicza skazanemu na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności okresy rzeczywistego pozbawienia wolności: w dniu 28 września 2004 r., od 31 grudnia 2008 r. do 1 stycznia 2009r., od 15 do 16 stycznia 2009 r. oraz 21 stycznia 2012 r. do 24 marca 2013 r., a także od 19 czerwca (21:30) do 20 czerwca (godz. 15:15) 2014 r. (jako odpowiadający 2 dniom kary pozbawienia wolności);

5.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. P. L. kwotę 147,60 zł (stu czterdziestu siedmiu złotych i sześćdziesięciu groszy) tytułem zwrotu kosztów niepłaconej obrony udzielonej skazanemu z urzędu;

6.  zwalnia skazanego z obowiązku zwrotu wydatków.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Grabarz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Bełchatowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Bartłomiej Niedzielski
Data wytworzenia informacji: