Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV Ka 834/21 - wyrok Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2022-01-25

Sygn. akt IV Ka 834/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 stycznia 2022 r.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

PrzewodniczącySędzia Agnieszka Szulc-Wroniszewska (spr.)

SędziowieSławomir Gosławski

Robert Sobczak

Protokolantsekretarz sądowy Bożena Sobczyk

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim Olgi Gębickiej

po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2022 r.

sprawy F. N.

na skutek apelacji wniesionych przez skazanego i jego obrońcę

od wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim

z dnia 19 października 2021 r. sygn. akt II K 100/21

I.  zmienia zaskarżony wyrok łączny w ten sposób, że:

1.  uchyla rozstrzygnięcia zawarte w punktach 1 i 2,

2.  ustala, iż F. N. został ponadto skazany następującymi prawomocnymi wyrokami:

a). wyrokiem Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 7 lipca 2021r. sygn. IV Ka 359/21, zmieniającym wyrok łączny Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 8 marca 2021r. sygn. II K 510/20, na karę łączną 8 (ośmiu) lat pozbawienia wolności, która nie została wykonana, obejmującym kary pozbawienia wolności orzeczone w sprawach:

- Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 listopada 2019 roku, w sprawie sygn. akt II K 483/19 za przestępstwo z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnione w dniu 05 lipca 2019 roku, na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, gdzie kara pozbawienia wolności była wykonywana od 11 grudnia 2019 roku godz. 03:00 do 20 kwietnia 2020 roku, godz. 03:00;

- Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 listopada 2019 roku, w sprawie sygn. akt II K 426/19 za przestępstwo z art. 288 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk i art. 57a § 1 kk i art. 64 § 1 kk, popełnione w dniu 27 kwietnia 2019 roku, na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, gdzie na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczono skazanemu okres zatrzymania w sprawie od 27 kwietnia 2019 roku godz. 23:30 do 28 kwietnia 2019 roku, godz. 17:35;

- Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 stycznia 2020 roku, w sprawie sygn. akt II K 600/19, za przestępstwo z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w dniu 31 maja 2019 roku, na karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności;

- Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 stycznia 2020 roku, w sprawie sygn. akt II K 578/19, za przestępstwo z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w dniu 07 września 2019 roku, na karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

- Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 stycznia 2020 roku, w sprawie sygn. akt VII K 679/19, za przestępstwo z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w okresie od 25 lipca 2019 roku do 26 lipca 2019 roku, na karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

- gdzie kary pozbawienia wolności orzeczone w sprawach: II K 483/19, II K 426/19, II K 600/19, II K 578/19 oraz VII K 679/19 zostały objęte uprzednio wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 5 maja 2020r. sygn. VII K 1/20,

- Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 10 czerwca 2020 roku, w sprawie sygn. akt VII K 765/19, za przestępstwo z art. 281 k.k. w zw. z art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełnione w dniu 17 kwietnia 2019r., na karę 3 lat pozbawienia wolności;

- Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 19 czerwca 2020 roku, w sprawie sygn. akt II K 77/20, którym orzeczono karę łączną 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, obejmującą kary jednostkowe orzeczone za: ciąg przestępstw z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnionych w okresie od 21 sierpnia 2019r. do 28 listopada 2019r, na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, za przestępstwo z art. 278 § 5 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w dniu 10 września 2019r, na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, za przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełnione w dniu 28 sierpnia 2019r, na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz za przestępstwo z art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w dniu 28 listopada 2019r. na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności,

- Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 16 października 2020 roku, w sprawie sygn. akt II K 237/20, za przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w dniu 29 września 2019r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności;

- Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 stycznia 2021 roku, w sprawie sygn. akt II K 603/20, za przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 2 k.k., popełnione w okresie od 15 lipca 2019r. do 26 października 2019r., na karę 1 roku pozbawienia wolności,

b). Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 01 lutego 2017 roku, w sprawie sygn. akt VII K 776/16 za przestępstwa: z art. 280 § 1 kk, popełnione w dniu 13 września 2016 roku, na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności oraz z art. 281 kk, popełnione w dniu 13 września 2016 roku, na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności, za które orzeczono karę łączną 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności, która została wykonana;

c) Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 23 listopada 2017 roku, w sprawie sygn. akt VII K 161/17, za przestępstwo z art. 158 § 1 kk, popełnione w dniu 16 lutego 2017 roku, na karę grzywny w ilości 70 (siedemdziesiąt) stawek dziennych, przy ustaleniu wysokości jednej stawki na kwotę 20 (dwadzieścia) złotych, która została wykonana;

d) Sądu Rejonowego w Bełchatowie z dnia 11 marca 2020r. w sprawie sygn. akt II K 40/20, za przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełnione w dniu 01.10.2019r., na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny; gdzie kara pozbawienia wolności została wykonana;

3. na podstawie art. 85 § 1 i 2 kk oraz art. 86 § 1 i 4 kk w zw. z art. 4 § 1 kk w brzmieniu obowiązującym w dniu 23.06.2020 roku jednostkowe kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami opisanymi w punktach od I do VI części wstępnej oraz karę łączną orzeczoną wyrokiem opisanym w punkcie I.2.a. tj.: Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 7 lipca 2021r. sygn. IV Ka 359/21 łączy i w miejsce tych wszystkich kar orzeka wobec skazanego F. N. karę łączną 11 (jedenastu) lat pozbawienia wolności;

4. na podstawie art. 572 kpk umarza postępowanie w pozostałym zakresie;

5. przyjmuje, że rozstrzygnięcia zawarte w punktach 3 i 4 zaskarżonego wyroku łącznego odnoszą się do kary łącznej pozbawienia wolności orzeczonej w punkcie I.3. niniejszego wyroku;

7. na podstawie art. 577 kpk na poczet orzeczonej w punkcie I.3. niniejszego wyroku kary łącznej zalicza skazanemu F. N. dodatkowo okresy: od 17.04.2019r. godz. 23:30 do 28.04.2019r. godz. 17:35, od 01.08.2019r. godz. 17:40 do 02.08.2019r. godz. 15:50, od 28.11.2019r. godz. 03:00 do 20.04.2020r. godz. 03:00 oraz od 17.10.2020r. godz. 03.00 do 13.11.2020r. godz. 03:00;

II. utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok w pozostałej części;

III. zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokata E. M. kwotę 147,60 (sto czterdzieści siedem złotych i 60/100) tytułem wynagrodzenia za obronę udzielona skazanemu z urzędu w postepowaniu odwoławczym,

IV. zwalnia skazanego F. N. od zwrotu wydatków poniesionych przez Skarb Państwa w postępowaniu odwoławczym.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Karol Depczyński
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Data wytworzenia informacji: