Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV Ka 299/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2013-06-07

Sygn. akt IV Ka 299/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 07 czerwca 2013 roku.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

Przewodniczący SSA Andrzej Szawel (spr.)

Sędziowie SO Marta Legeny-Błaszczyk

del. SR Katarzyna Trafisz

Protokolant Dagmara Szczepanik

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim I. S.

po rozpoznaniu w dniu 07 czerwca 2013 roku

sprawy P. H.

oskarżonego z art.56§1 kks w zw. z art.37§1 pkt 1 i 2 kks, art.54§2 kks, art.61§1 kks

z powodu apelacji wniesionej przez obrońcę

od wyroku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim

z dnia 28 stycznia 2013 roku sygn. akt II K 280/12

na podstawie art.437§1 kpk, art.624§1 kpk, art.17 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 49 poz. 223 z 1983 roku z późniejszymi zmianami) utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok, uznając apelację za oczywiście bezzasadną;

zwalnia oskarżonego od opłaty za drugą instancję i zwrotu wydatków poniesionych w postępowaniu odwoławczym.

Sygn. akt IV Ka 299/13

UZASADNIENIE

P. H. został oskarżony o to, że:

1. w złożonym w dniu 30.04.2007 r. w Urzędzie Skarbowym w T. M.. zeznaniu podatkowym o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) PIT-36 za 2006 r., działając jako właściciel firmy P.H. (...) P. H. z siedzibą ul. (...), (...)-(...) T. M.. i ul. (...) M. 24, (...)-(...) T. M.., czyniąc sobie z popełnienia przestępstwa skarbowego stałe źródło dochodu, podał nieprawdę poprzez:

-

odliczenie od dochodu niezapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 6.185,57 zł. oraz odliczenie od podatku niezapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 1.794,00 zł.,

- zawyżenie kosztów uzyskania przychodów w wyniku przyjęcia i wprowadzenia do dokumentacji księgowej firmy: Przedsiębiorstwo Handlowe (...) P. H., dokumentów w postaci faktur VAT na łączną kwotę netto 3.282.212,20 zł. i podatek VAT 722.086,68 zł., dotyczących zakupu złomu stali i metali kolorowych, które nie odzwierciedlały faktycznych zdarzeń gospodarczych, a wystawionych przez firmy:

1)  A. S. (...), NIP (...), P. ul. (...),

2)  (...) J. L., NIP (...), W., ul. (...),

tj. następujące faktury:

L.p.

NIP kontrahenta

Nr faktury VAT

Data faktury VAT

Wartość netto (zł.)

Podatek VAT (zł.)

1

693-128-74-90

(...)

19.06.2006

(...)

(...)

2

693-128-74-90

(...)

20.06.2006

(...)

(...),76

3

693-128-74-90

(...)

21.06.2006

(...)

(...)

4

693-128-74-90

(...)

22.06.2006

(...)

(...),24

5

693-128-74-90

(...)

23.06.2006

(...)

(...)

6

693-128-74-90

(...)

26.06.2006

(...)

(...),24

7

693-128-74-90

(...)

27.06.2006

(...)

(...),52

8

693-128-74-90

(...)

29.06.2006

(...)

(...),36

9

693-128-74-90

(...)

30.06.2006

(...)

(...),92

razem VI 2006 r.

(...)

(...),04

1

693-128-74-90

(...)

03.07.2006

(...)

(...),76

2

693-128-74-90

(...)

04.07.2006

(...)

(...),72

3

693-128-74-90

(...)

05.07.2006

(...)

(...),8

4

693-128-74-90

(...)

07.07.2006

(...)

(...),76

5

693-128-74-90

(...)

11.07.2006

(...)

(...),1

6

693-128-74-90

(...)

13.07.2006

(...)

(...),68

7

693-128-74-90

(...)

17.07.2006

(...)

(...),56

8

693-128-74-90

(...)

18.07.2006

(...)

(...),2

9

693-128-74-90

(...)

19.07.2006

(...)

(...),28

10

693-128-74-90

(...)

20.07.2006

(...)

(...),16

11

693-128-74-90

(...)

21.07.2006

(...)

(...),24

12

693-128-74-90

(...)

24.07.2006

(...)

(...),3

razem VII 2006 r.

(...)

(...),56

1

693-128-74-90

(...)

01.08.2006

(...)

(...),8

2

693-128-74-90

(...)

02.08.2006

(...)

(...),76

3

693-128-74-90

(...)

03.08.2006

(...)

(...),88

4

693-128-74-90

(...)

04.08.2006

(...)

(...),8

5

952-110-36-06

19

05.08.2006

(...)

(...),92

6

693-128-74-90

(...)

07.08.2006

(...)

(...),76

7

952-110-36-06

20

07.08.2006

(...)

3410

8

693-128-74-90

(...)

08.08.2006

(...)

(...),68

9

693-128-74-90

(...)

09.08.2006

(...)

(...)

10

952-110-36-06

21

09.08.2006

(...)

(...),6

11

693-128-74-90

(...)

10.08.2006

(...)

(...)

12

952-110-36-06

22

10.08.2006

(...)

3190

13

952-110-36-06

23

10.08.2006

(...)

(...)

14

952-110-36-06

24

11.08.2006

(...)

(...),72

15

952-110-36-06

25

11.08.2006

(...)

(...),06

16

952-110-36-06

26

14.08.2006

(...)

(...),5

17

952-110-36-06

27

14.08.2006

(...)

3250,5

18

952-110-36-06

28

16.08.2006

(...)

(...)

19

952-110-36-06

32

21.08.2006

(...)

(...),5

20

952-110-36-06

33

21.08.2006

(...)

5280

21

952-110-36-06

35

23.08.2006

(...)

9240

razem VIII 2006 r.

(...)

(...),48

1

952-110-36-06

42

02.09.2006

(...)

(...),28

2

952-110-36-06

43

04.09.2006

(...)

(...),08

3

952-110-36-06

45

05.09.2006

(...),2

(...),26

4

952-110-36-06

46

06.09.2006

(...),2

(...),68

5

952-110-36-06

47

06.09.2006

(...),8

(...),16

6

952-110-36-06

48

07.09.2006

(...)

(...),6

7

952-110-36-06

49

08.09.2006

(...)

(...),22

8

952-110-36-06

50

08.09.2006

(...)

(...),18

9

952-110-36-06

52

11.09.2006

(...)

(...),5

10

952-110-36-06

53

11.09.2006

(...)

(...),02

11

952-110-36-06

54

12.09.2006

(...)

(...),8

12

952-110-36-06

55

12.09.2006

(...)

(...)

13

952-110-36-06

56

13.09.2006

(...)

(...),4

14

952-110-36-06

57

14.09.2006

(...)

(...),12

15

952-110-36-06

58

14.09.2006

(...)

(...),08

16

952-110-36-06

59

15.09.2006

(...)

(...),56

17

952-110-36-06

60

15.09.2006

(...)

(...),32

18

952-110-36-06

61

18.09.2006

(...)

(...),6

razem IX 2006 r.

(...),2

(...),86

1

952-110-36-06

66

02.10.2006

(...)

(...),2

2

952-110-36-06

68

03.10.2006

(...)

(...),96

3

952-110-36-06

69

04.10.2006

(...)

(...),04

4

952-110-36-06

71

05.10.2006

(...)

(...)

5

952-110-36-06

70

05.10.2006

(...)

(...),6

6

952-110-36-06

73

06.10.2006

(...)

5300,9

7

952-110-36-06

75

09.10.2006

(...)

(...),76

8

952-110-36-06

76

10.10.2006

(...)

(...),3

9

952-110-36-06

77

11.10.2006

(...)

(...),28

10

952-110-36-06

79

12.10.2006

(...)

(...),1

11

952-110-36-06

80

13.10.2006

(...)

(...)

12

952-110-36-06

82

16.10.2006

(...)

(...),8

13

952-110-36-06

83

17.10.2006

(...)

(...),2

14

952-110-36-06

84

18.10.2006

(...)

(...)

15

952-110-36-06

85

19.10.2006

(...)

(...),2

razem X 2006 r.

(...)

(...),34

1

952-110-36-06

95

02.11.2006

(...),4

(...),23

2

952-110-36-06

96

02.11.2006

(...),6

(...),63

3

952-110-36-06

97

03.11.2006

(...),5

(...),75

4

952-110-36-06

98

03.11.2006

(...),5

(...),63

5

952-110-36-06

105

16.11.2006

(...)

(...),44

6

952-110-36-06

107

20.11.2006

(...)

(...),34

7

952-110-36-06

108

22.11.2006

(...)

(...),88

8

952-110-36-06

110

24.11.2006

(...)

(...)

9

952-110-36-06

112

27.11.2006

(...)

2640

10

952-110-36-06

114

28.11.2006

(...)

4450,6

razem XI 2006 r.

(...)

(...),5

1

952-110-36-06

115

02.12.2006

(...)

(...),6

2

952-110-36-06

116

04.12.2006

(...)

(...),36

3

952-110-36-06

117

05.12.2006

(...)

(...),44

4

952-110-36-06

118

05.12.2006

(...)

(...)

5

952-110-36-06

119

06.12.2006

(...)

(...),7

6

952-110-36-06

120

06.12.2006

(...)

(...)

7

952-110-36-06

122

08.12.2006

(...)

(...),9

8

952-110-36-06

123

08.12.2006

(...)

(...),6

9

952-110-36-06

126

12.12.2006

(...)

(...),3

razem XII 2006 r.

<

(...)

(...),9

RAZEM:

3.282.212,20

722.086,68

przez co naraził na uszczuplenie podatek dochodowy od osób fizycznych za 2006 r. w kwocie 1.631.412,00 zł., tj. wielkiej wartości, czym naruszył art. 22 ust. 1, art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a), art. 27b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), tj. o przestępstwo skarbowe określone w art. 56 § 1 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt 1 i 2 kks,

2. uchylając się od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych za 2007 r. nie ujawnił organowi podatkowemu w T. M.. przedmiotu i podstawy opodatkowania poprzez niezłożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) PIT-36 za 2007 r., w którym winien być wykazany przychód z prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości 733.351,60 zł. i dochód w wysokości 722.879,56 zł. oraz niewpłacanie w ustawowym terminie tego podatku, przez co naraził na uszczuplenie podatek dochodowy od osób fizycznych za 2007 r. w kwocie 274.757,00 zł., tj. małej wartości, czym naruszył art. 45 ust. 1 i art. 45 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), tj. o przestępstwo skarbowe określone w art. 54 § 2 kks;

3. w okresie od 01.01.2007 r. do 28 lutego 2007 r. nierzetelnie prowadził księgi rachunkowe dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 r. firmy: Przedsiębiorstwo Handlowe (...) P. H., czym naruszył art. 24a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), tj. o przestępstwo skarbowe określone w art. 61 § 1 kks.

Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim wyrokiem z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie II K 280/12 uznał oskarżonego P. H. za winnego dokonania zarzucanych mu czynów opisanych w punktach 1, 2, 3 aktu oskarżenia i skazał:

- za czyn 1 wyczerpujący dyspozycję art. 56 § 1 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt 1 i 2 kks na podstawie art. 56 § 1 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt 1 i 2 kks w zw. z art. 38 § 2 pkt 1 kks na karę 1 roku pozbawienia wolności oraz 400 stawek dziennych grzywny przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 60 złotych,

- za czyn 2 wyczerpujący dyspozycję art. 54 § 2 kks na podstawie art. 54 § 2 kks na karę 150 stawek dziennych grzywny przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 60 złotych,

- za czyn 3 wyczerpujący dyspozycję art. 61 § 1 kks na podstawie art. 61 § 1 kks na karę 50 stawek dziennych grzywny przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 60 złotych;

- na podstawie art. 39 § 1 kks, art. 85 kk i art. 86 § 2 kk w zw. z art. 20 § 2 kks
w miejsce orzeczonych kar grzywny za czyny 1,2,3 orzekł karę łączną 550 stawek dziennych grzywny przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 60 złotych;

- zwolnił oskarżonego od opłaty i zwrotu wydatków poniesionych w sprawie.

Powyższy wyrok zaskarżony został na korzyść oskarżonego przez obrońcę, w istocie w części dotyczącej orzeczenia o karze.

Apelacja wywiedziona z podstawy art. 438 pkt 4 kpk zarzuciła wyrokowi rażącą niewspółmierność – surowość – orzeczonych względem oskarżonego za przypisane mu przestępstwa jednostkowych kar grzywny oraz łącznej kary grzywny w wysokości stawki dziennej w kwocie 60 złotych, na skutek niedostatecznego uwzględnienia okoliczności związanych z dochodami sprawcy, warunkami osobistymi, rodzinnymi, stosunkami majątkowymi i możliwościami zarobkowymi.

W konkluzji skarżący wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku i orzeczenie wobec oskarżonego kar jednostkowych oraz kary łącznej grzywny przy ustaleniu wysokości stawki dziennej na kwotę 35 złotych.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Apelacja jest oczywiście bezzasadna.

Brak jest podstaw do kwestionowania rozstrzygnięcia sądu pierwszej instancji w zakresie kar grzywny wymierzonych oskarżonemu za przypisane czyny. Wbrew twierdzeniom zawartym w apelacji Sąd pierwszej instancji dokonał prawidłowego rozstrzygnięcia w zakresie zarówno jednostkowych kar grzywny wymierzonych oskarżonemu, jak i kary łącznej grzywny. Wymiar kar jednostkowych nastąpił stosownie do określonych w art. 53 § 1 i 2 kk dyrektyw jej wymiaru, w szczególności dyrektywy prewencji indywidualnej i generalnej. Uwzględniają one też stopień winy, stopień społecznej szkodliwości, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przestępstw a także zachowanie się oskarżonego po ich popełnieniu.

W odniesieniu do wywodów apelacji wskazać przede wszystkim należy, że Sąd Rejonowy prawidłowo określił wysokość jednej stawki dziennej ustalając ją na kwotę 60 złotych. Zgodnie z art. 23 § 1 i § 3 kks wymierzając karę grzywny sąd określa liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki dziennej, przy czym ustalając stawkę dzienną bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe, a stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jej czterystukrotności.

Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem Sądu Najwyższego (por. wyrok z dnia 5 listopada 2008 r., V KK 116/08, OSNKW 2009 nr 1, poz. 8; wyrok z dnia 05 maja 2010r., III KK 432/09, LEX nr 584767; wyrok z dnia 10 listopada 2011r., II KK 259/11, LEX nr 1084720; wyrok z dnia 28 czerwca 2012r., III KK 397/11, Biul. PK 2012/7/22) punktem wyjścia dla określenia stawki dziennej grzywny orzekanej za przestępstwa skarbowe jest wysokość minimalnego wynagrodzenia w chwili popełnienia przypisanego czynu, z uwzględnieniem jednak wymogów z art. 2 § 2 kks, co oznacza, że w razie zmiany owego wynagrodzenia na niższe między datą czynu a datą orzekania winno się brać pod uwagę względniejszą dla sprawcy podstawę ustalania granic stawki dziennej grzywny.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w roku 2007 ustalone na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314) – art. 53 § 4 kks wynosiło 936 złotych. Zatem w 2007 roku granice jednej stawki dziennej grzywny w Kodeksie karnym skarbowym wynosiły od 31,20 zł do 12.480 zł. W roku 2013 minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 1600 złotych.

Ustalona przez Sąd Rejonowy wysokość jednej stawki dziennej grzywny w kwocie 60 zł stanowi niespełna dwukrotność dopuszczalnej najniższej stawki. Mając na uwadze, ze oskarżony ma aktualnie 44 lata, z zawodu jest elektromechanikiem, a jednocześnie brak informacji aby był osobą niezdolną do pracy, uznać należało, że określona przez sąd pierwszej instancji stawka dzienna grzywny uwzględnia wszystkie wymogi określone w art. 23 § 3 kks. Oceny tej nie zmienia podniesiona w apelacji okoliczność, iż oskarżony od wielu lat cierpi na chorobę alkoholową i leczy się odwykowo oraz ciąży na nim obowiązek alimentacyjny względem 23-letniego syna.

Prawidłowo określony został, przy zastosowaniu zasady asperacji, wymiar kary łącznej grzywny. Uwzględnia on zarówno związek czasowy jak i przedmiotowy – podmiotowy pomiędzy przypisanymi oskarżonemu czynami.

Z powyższych względów Sąd Okręgowy orzekł jak w części dyspozytywnej.

Podstawę prawną rozstrzygnięcia w zakresie kosztów sądowych w postępowaniu odwoławczym stanowiły przepisy wskazane w wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Grażyna Dudek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Andrzej Szawel,  Marta Legeny-Błaszczyk ,  Katarzyna Trafisz
Data wytworzenia informacji: