Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III K 98/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2016-11-14

Sygn. akt III K 98/16

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 listopada 2016 r.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w Wydziale III Karnym w składzie:

Przewodniczący Sędzia SO Grzegorz Krogulec

Protokolant Magdalena Mazurkiewicz

przy udziale prokuratorów Lucjana Nowakowskiego i Roberta Wiznera

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 20.10.2016 r. i 14.11.2016 r.

sprawy D. W. , syna M. i E. z domu M.,

urodzonego (...) w B.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

I.  Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie o sygn. II K 211/12, za czyn popełniony w dniu 18 grudnia 2011 r. wyczerpujący dyspozycję art. 178a § 1 kk, za który wymierzono karę 10 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym; kara ograniczenia wolności została wykonana;

II.  Sądu Rejonowego w Radomsku z dnia 06 sierpnia 2012 r. w sprawie o sygn. VI K 447/12, za czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk popełniony w dniu 29 stycznia 2012 r., za który wymierzono karę 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 2 lat próby i grzywnę 100 stawek dziennych po 10 złotych każda;

III.  Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie o sygn. II K 1055/12, za czyn popełniony w dniu 21 lipca 2012 r. wyczerpujący dyspozycję art. 178a § 4 kk na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat próby oraz grzywnę na podstawie art. 71 § 1 kk w wymiarze 30 stawek dziennych po 10 złotych każda; postanowieniem z dnia 05 listopada 2014 r. w sprawie II Ko 2182/14 zarządzono do wykonania karę 6 miesięcy pozbawienia wolności; postanowieniem z dnia 15 stycznia 2015 r. orzeczono, że grzywna orzeczona na podstawie art. 71 § 1 kk nie podlega wykonaniu, zaś na poczet kary zasadniczej 6 miesięcy pozbawienia wolności zaliczono skazanemu 30 dni odpowiadające 30 dniom uiszczonej w całości grzywny;

IV.  Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie o sygn. II K 943/12 za trzy czyny: z art. 288 § 1 kk oraz art. 279 § 1 kk w zw. z art. 288 § 1 kk popełnione z 29/30 maja 2012 r. na jednostkowe kary 2 x po 6 m-cy pozbawienia wolności i 1 rok pozbawienia wolności i 3 x kary grzywny po 30 stawek dziennych po 10 złotych każda oraz na kary łączne: 1 rok i 3 miesiące pozbawienia wolności i grzywnę 50 stawek dziennych po 10 złotych, wykonanie kary łącznej pozbawienia wolności warunkowo zawieszono na okres próby 3 lata, a następnie postanowieniem z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie II Ko 360/16 zarządzono do wykonania karę łączną pozbawienia wolności, a na jej poczet zaliczono okres zatrzymania w dniu 05 czerwca 2012 r. od godz. 8:40 do godz. 13:00 uznając, że kara łączna pozbawienia wolności ulega skróceniu o jeden dzień; kara grzywny została wykonana;

V.  Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Krzyków we Wrocławiu z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie o sygn. II K 417/13 za dwa czyny: z art. 289 § 2 kk popełniony 19 lutego 2013 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności i z art. 244 kk popełniony w dniu 19 lutego 2013 r. na karę 4 miesiące pozbawienia wolności; na karę łączną obejmującą powyższe dwa skazania w wymiarze 8 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres próby 3 lata; postanowieniem Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie II Ko 367/16 zarządzono wykonanie kary łącznej 8 miesięcy pozbawienia wolności,

VI.  Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb. z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie o sygn. II K 448/13 za siedem czynów:

- z art. 278 § 1 kk popełniony w okresie 14 - 16 kwietnia 2012 r. na karę 1 roku pozbawienia wolności i grzywnę 100 stawek dziennych po 10 złotych każda (czyn CCXLIV),

- z art. 278 § 1 kk popełniony w okresie 24 stycznia 2012 r. do 03 lutego 2012 r. na karę 1 roku pozbawienia wolności i grzywnę 100 stawek dziennych po 10 złotych każda (czyn CCXLV),

- z art. 279 § 1 kk popełniony w okresie 15 -16 marca 2012 r. na karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności i grzywnę 100 stawek dziennych po 10 złotych każda (czyn CCXLVI),

- z art. 278 § 1 kk popełniony w okresie od września – do grudnia 2011 roku na karę 1 roku pozbawienia wonności (czyn CCXLVII),

- z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 278 § 1 kk popełniony w okresie 27-28 lutego 2012 roku na karę 1 roku pozbawienia wolności i grzywnę 100 stawek dziennych po 10 złotych każda (czyn CCXLVIII),

- z art. 279 § 1 kk popełniony w okresie 10-11 stycznia 2012 r. na karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności i grzywnę 100 stawek dziennych po 10 złotych każda (czyn CCXLIX),

- z art. 278 § 1 kk popełniony w okresie od 01 stycznia 2012 r. do 30 marca 2012 r. na karę 1 roku pozbawienia wolności i grzywnę 100 stawek dziennych po 10 złotych każda (czyn CCL),

- na karę łączną za zbiegających się siedem w.w przestępstw w wymiarze 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności i łączną karę grzywny 130 stawek dziennych po 10 złotych; kara grzywny nie została wykonana,

VII.  Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie o sygn. II K 539/13, za dwa czyny: z art. 288 § 1 kk w zw. z art. 12 kk popełniony w dniu 05 marca 2013 r., za który wymierzono karę 1 roku pozbawienia wolności i za czyn z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 12 kk popełniony w okresie 16 - 23 marca 2013 r., za który wymierzono karę 1 roku pozbawienia wolności i grzywnę 50 stawek dziennych po 10 zł każda; jednostkowe kary pozbawienia wolności połączono i orzeczono karę łączną 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres próby 5 lat; kara grzywny została wykonana,

VIII.  Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 01 kwietnia 2015 r. w sprawie o sygn. II K 859/14 za czyn z art. 209 § 1 kk popełniony w okresie 04 sierpnia 2012 r. do 04 lutego 2013 r. na karę 10 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym; z kary tej skazany wykonał 112 godzin, co odpowiada wykonaniu 56 dni pozbawienia wolności,

IX.  Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. z dnia 02 grudnia 2015 r. w sprawie o sygn. III K 93/15 za dwa czyny:

- z art. 258 § 1 kk popełniony w okresie od grudnia 2012 roku do maja 2014 roku na karę 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności,

- z art. 204 § 2 kk w zw. z art. 65 § 1 kk popełniony w okresie od grudnia 2012 roku do maja 2014 roku na karę 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności i grzywnę 120 stawek dziennych po 10 złotych każda,

- na karę łączną pozbawienia wolności obejmującą powyższe dwa skazania w wymiarze 1 roku i 8 miesięcy z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 4 lata; grzywna nie została wykonana,

orzeka:

1. na podstawie art. 85 § 1 i § 2 kk, art. 86 § 1 kk, art. 87 § 1 kk w zw. z art. 4 § 1 kk w zw. z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20.02.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw łączy:

a./ kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami opisanymi w punktach III (6 miesięcy), IV (rok i 3 miesiące), V (8 miesięcy), VI (rok i 6 miesięcy), VII (rok i 6 miesięcy), IX (rok i 8 miesięcy) i karę ograniczenia wolności opisaną w punkcie VIII (10 miesięcy) i wymierza skazanemu D. W. karę łączną 4 (cztery) lata pozbawienia wolności,

b./ kary grzywny orzeczone wyrokami opisanymi w punkach VI (130 stawek po 10 złotych) i IX (120 stawek po 10 złotych) i wymierza skazanemu D. W. karę łączną grzywny 150 (sto pięćdziesiąt) stawek dziennych po 10 (dziesięć) złotych każda,

2. na podstawie art. 63 § 1 kk na poczet kary łącznej pozbawienia wolności orzeczonej w punkcie 1a. zalicza skazanemu D. W. okresy pozbawienia wolności:

- 30 (trzydzieści) dni ze sprawy Sądu Rejonowego w Tomaszowie Maz. o sygn. II K 1055/12,

- okres zatrzymania w dniu 05 czerwca 2012 r. od godz. 8:40 do godz. 13:00 w sprawie Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim o sygn. II K 943/12, który odpowiada jednemu dniowi,

- 56 (pięćdziesiąt sześć) dni, które odpowiadają wykonaniu 112 godzin kary ograniczenia wolności orzeczonej w sprawie Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie o sygn. II K 859/14,

3. koszty postępowania związane z wydaniem wyroku łącznego przejmuje na rachunek Skarbu Państwa.

Sygn. akt III K 98/16

UZASADNIENIE

D. W. został skazanego następującymi wyrokami:

I.  Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie o sygn. II K 211/12, za czyn popełniony w dniu 18 grudnia 2011 r. wyczerpujący dyspozycję art. 178a § 1 kk, za który wymierzono karę 10 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym; kara ograniczenia wolności została w całości wykonana,

II.  Sądu Rejonowego w Radomsku z dnia 06 sierpnia 2012 r. w sprawie o sygn. VI K 447/12, za czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk popełniony w dniu 29 stycznia 2012 r., za który wymierzono karę 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 2 lat próby i grzywnę 100 stawek dziennych po 10 złotych każda,

III.  Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie o sygn. II K 1055/12, za czyn popełniony w dniu 21 lipca 2012 r. wyczerpujący dyspozycję art. 178a § 4 kk na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat próby oraz grzywnę na podstawie art. 71 § 1 kk w wymiarze 30 stawek dziennych po 10 złotych każda; postanowieniem z dnia 05 listopada 2014 r. w sprawie II Ko 2182/14 zarządzono do wykonania karę 6 miesięcy pozbawienia wolności; postanowieniem z dnia 15 stycznia 2015 r. orzeczono, że grzywna orzeczona na podstawie art. 71 § 1 kk nie podlega wykonaniu, zaś na poczet kary zasadniczej 6 miesięcy pozbawienia wolności zaliczono skazanemu 30 dni odpowiadające 30 dniom uiszczonej w całości grzywny,

IV.  Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie o sygn. II K 943/12 za trzy czyny: z art. 288 § 1 kk oraz art. 279 § 1 kk w zw. z art. 288 § 1 kk popełnione z 29/30 maja 2012 r. na jednostkowe kary 2 x po 6 m-cy pozbawienia wolności i 1 rok pozbawienia wolności i 3 x kary grzywny po 30 stawek dziennych po 10 złotych każda oraz na kary łączne: 1 rok i 3 miesiące pozbawienia wolności i grzywnę 50 stawek dziennych po 10 złotych, wykonanie kary łącznej pozbawienia wolności warunkowo zawieszono na okres próby 3 lata, a następnie postanowieniem z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie II Ko 360/16 zarządzono do wykonania karę łączną pozbawienia wolności, a na jej poczet zaliczono okres zatrzymania w dniu 05 czerwca 2012 roku od godz. 8:40 do godz. 13:00 uznając, że kara łączna pozbawienia wolności ulega skróceniu o jeden dzień; kara grzywny została wykonana,

V.  Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Krzyków we Wrocławiu z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie o sygn. II K 417/13 za dwa czyny: z art. 289 § 2 kk popełniony 19 lutego 2013 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności i z art. 244 kk popełniony w dniu 19 lutego 2013 r. na karę 4 miesiące pozbawienia wolności; na karę łączną obejmującą powyższe dwa skazania w wymiarze 8 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres próby 3 lata; postanowieniem Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie II Ko 367/16 zarządzono wykonanie kary łącznej 8 miesięcy pozbawienia wolności,

VI.  Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb. z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie o sygn. II K 448/13 za siedem czynów:

- z art. 278 § 1 kk popełniony w okresie 14 - 16 kwietnia 2012 r. na karę 1 roku pozbawienia wolności i grzywnę 100 stawek dziennych po 10 złotych każda (czyn CCXLIV),

- z art. 278 § 1 kk popełniony w okresie 24 stycznia 2012 r. do 03 lutego 2012 r. na karę 1 roku pozbawienia wolności i grzywnę 100 stawek dziennych po 10 złotych każda (czyn CCXLV),

- z art. 279 § 1 kk popełniony w okresie 15 -16 marca 2012 r. na karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności i grzywnę 100 stawek dziennych po 10 złotych każda (czyn CCXLVI),

- z art. 278 § 1 kk popełniony w okresie od września – do grudnia 2011 roku na karę 1 roku pozbawienia wonności (czyn CCXLVII),

- z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 278 § 1 kk popełniony w okresie 27-28 lutego 2012 roku na karę 1 roku pozbawienia wolności i grzywnę 100 stawek dziennych po 10 złotych każda (czyn CCXLVIII),

- z art. 279 § 1 kk popełniony w okresie 10-11 stycznia 2012 r. na karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności i grzywnę 100 stawek dziennych po 10 złotych każda (czyn CCXLIX),

- z art. 278 § 1 kk popełniony w okresie od 01 stycznia 2012 r. do 30 marca 2012 r. na karę 1 roku pozbawienia wolności i grzywnę 100 stawek dziennych po 10 złotych każda (czyn CCL),

- na karę łączną za zbiegających się siedem w.w przestępstw w wymiarze 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności i łączną karę grzywny 130 stawek dziennych po 10 złotych; kara grzywny nie została wykonana,

1.  Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie o sygn. II K 539/13, za dwa czyny: z art. 288 § 1 kk w zw. z art. 12 kk popełniony w dniu 05 marca 2013 r., za który wymierzono karę 1 roku pozbawienia wolności i za czyn z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 12 kk popełniony w okresie 16 - 23 marca 2013 r., za który wymierzono karę 1 roku pozbawienia wolności i grzywnę 50 stawek dziennych po 10 zł każda; jednostkowe kary pozbawienia wolności połączono i orzeczono karę łączną 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres próby 5 lat; kara grzywny została wykonana,

2.  Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 01 kwietnia 2015 r. w sprawie o sygn. II K 859/14 za czyn z art. 209 § 1 kk popełniony w okresie 04 sierpnia 2012 r. do 04 lutego 2013 r. na karę 10 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym; z kary tej skazany wykonał 112 godzin,

3.  Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. z dnia 02 grudnia 2015 r. w sprawie o sygn. III K 93/15 za dwa czyny:

- z art. 258 § 1 kk popełniony w okresie od grudnia 2012 roku do maja 2014 roku na karę 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności,

- z art. 204 § 2 kk w zw. z art. 65 § 1 kk popełniony w okresie od grudnia 2012 roku do maja 2014 roku na karę 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności i grzywnę 120 stawek dziennych po 10 złotych każda,

- na karę łączną pozbawienia wolności obejmującą powyższe dwa skazania w wymiarze 1 roku i 8 miesięcy z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 4 lata; grzywna nie została wykonana.

/dowód: informacje z KRK – k. 3-5, 134-137; odpisy orzeczeń – k. 7-10, 11, 18, 20, 21, 22, 23-24, 25-26, 45-46, 47-48, 49, 50-51, 52, 89, 90, 93-102, 121-123, 139, 141-142, 143; informacja kuratora dotycząca zakresu wykonania kary ograniczenia wolności orzeczonej w sprawie Sądu Rejonowego w Tomaszowie Maz. o sygn. II K 859/14 - k. 73 i 147; karta dłużnika nr (...) w sprawie Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. o sygn. III K 93/15 - k. 126/

Skazany D. W. od maja 2014 roku jest żonaty z B. W.. Ze związku tego ma (...)dzieci: (...). Posiada również (...) syna z E. P. i z tego tytułu zobowiązany jest do płacenia alimentów po 400 złotych miesięcznie. Alimenty płaci w niewielkiej wysokości. Wraz z żoną i (...) dzieci zamieszkuje w T. w dwupokojowym mieszkaniu, które sam wyremontował. Wcześniej mieszkał w N.. Był wychowywany przez babkę i otrzymywał rentę rodzinną. Aktualnie utrzymuje się z prac remontowo budowlanych, z których osiąga dochód miesięczny w przedziale 2-3 tys. złotych. Skazany w miejscu zamieszkania posiada przeciętną opinię. Postrzegany jest jako osoba grzeczna, uczynna. Poprawa jego zachowania nastąpiła po tym, jak poznał obecną małżonkę.

/wywiady środowiskowe – k. 42-43, 155-156/.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Kwestie orzeczenia kary łącznej uregulowane są w rozdziale IX kodeksu karnego. Obecnie obowiązujące przepisy obowiązujące od dnia 1 lipca 2015 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 396) oraz po kolejnej nowelizacji od 15 kwietnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 437) - wprowadziły fundamentalne zmiany dotyczące możliwości wydania kary łącznej. Jeśli mamy do czynienia z sytuacją, gdzie zapadały wyroki skazujące przed 1 lipca 2015 roku oraz po tej dacie, o tym które przepisy należy zastosować orzekając karę łączną w wyroku łącznym rozstrzyga treść art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 396). Zgodnie z jego brzmieniem, nowych przepisów nie stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych przed dniem wejścia w życie ustawy, czyli przed 1 lipca 2015 r., chyba że zachodzi potrzeba orzeczenia kary łącznej w związku z prawomocnym skazaniem po dniu wejścia w życie ustawy nowelizacyjnej. D. W. został skazany po 1 lipca 2015 roku wyrokiem Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. z dnia 02 grudnia 2015 r. o sygn. III K 93/15, co powoduje, że należy rozstrzygnąć jakie przepisy należy zastosować (z której daty, czy sprzed 1 lipca 2015 roku, czy aktualnie obowiazujace) orzekając karę bądź kary łączne w wyroku łącznym. Co do zasady wyrażonej w art. 4 § 1 kk stosuje się ustawę nową, a obowiązującą poprzednio wtedy, gdy jest względniejsza dla skazanego. Analiza dwóch stanów prawnych – przed i po 1 lipca 2015 roku prowadzi do wniosku, że uregulowania ustawy starej nie są względniejsze, a zatem zastosowanie znajdują obecnie obowiązujące przepisy rozdziału IX kodeksu karnego. Tak poprzednio, jak i obecnie obowiązujące przepisy pozwalają na łączenie kary pozbawienia wolności z karą ograniczenia wolności, bezwzględnych kar pozbawienia wolności, kar pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania, kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania i bez warunkowego zawieszenia ich wykonania. Obowiązkiem sądu jest połączenie kar w wyroku łącznym w razie stwierdzenia, że zachodzą warunki do orzeczenia kary łącznej. Takie warunki zachodzą w przedmiotowej sprawie.

Stosownie do treści art. 85 kk w brzmieniu do 1 lipca 2015 roku karę łączną można było orzec w przypadku, gdy sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju lub inne podlegające łączeniu. Jeśli przy tym w jakimś wyroku orzeczono karę łączną podlegała ona rozwiązaniu, a jednostkowe kary zsumowaniu. W przypadku skazania wyrokiem opisanym w punkcie VI, po rozwiązaniu kary łącznej 1 rok i 6 miesięcy, suma kar jednostkowych z tego wyroku wynosi 7 lat i 4 miesiące i do tak zsumowanych kar dolicza się kolejne, które mogą zostać połączone (kary jednostkowe orzeczone wyrokiem opisanym w punkcie VI podlegają połączeniu z karą ograniczenia wolności opisaną w punkcie I) i w ten sposób uzyskuje się górny pułap kary łącznej, której sąd przekroczyć nie może. W opisanym przypadku sąd orzekałby - zgodnie z treścią art. 86 § 1 kk - karę łączną pozbawienia wolności w granicach od 1 roku i 2 miesięcy do sumy kar, która wynosi 7 lat i 9 miesięcy (po dodaniu i zamianie na karę pozbawienia wolności kary ograniczenia wolności z punktu I). Nadto na „starych” zasadach połączeniu podlegałyby kary opisane w punktach II i IV oraz kary z wyroków opisanych w punktach V, VII i VIII. Tak więc sąd miałby obowiązek wymierzyć w jednym wyroku łącznym trzy kary łączne, wedle reguł mniej korzystnych dla skazanego niż obecne.

Na podstawie znowelizowanych przepisów, obowiązujących na chwilę wydawania wyroku łącznego, łączeniu podlegają kary łączne (bez ich rozwiązywania i sumowania), a więc w przywołanym wyroku opisanym w punkcie VI łączeniu podlega kara 1 rok i 6 miesięcy, nie zaś suma kar jednostkowych wynosząca 7 lat i 4 miesiące. Dodatkowo przy łączeniu kary pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania i orzeczeniu kary łącznej bez warunkowego zawieszenia, obecnie obowiązujące przepisy nakazują stosowanie korzystnego przelicznika polegającego na przyjęciu, że miesiąc kary pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania równa się 15 dniom kary bezwzględnej pozbawienia wolności. Nie ma zatem wątpliwości, że przy orzekaniu kary łącznej w wyroku łącznym korzystniejsze dla skazanego D. W. są przepisy rozdziału IX w aktualnie obowiązującym brzmieniu.

Na gruncie obowiązujących przepisów należy połączyć kary za popełnienie przez sprawcę dwóch lub więcej przestępstw, za które zostały wymierzone kary tego samego rodzaju lub inne podlegające łączeniu, zaś podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone i podlegające wykonaniu, w całości lub części kary lub kary łączne (art. 85 § 1 i 2 kk). Jeżeli łączeniu podlega kara pozbawienia wolności z karą ograniczenia wolności sąd wymierza karę łączną pozbawienia wolności przyjmując, że miesiąc ograniczenia wolności równa się 15 dniom pozbawienia wolności (art. 87 § 1 kk). Jeśli w skład łączonych kar wchodzi kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, a sąd orzeka karę łączną bezwzględnego pozbawienia wolności obowiązuje przelicznik, że miesiąc kary z warunkowym zawieszeniem jej wykonania równa się 15 dniom kary pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania (art. 89 § 1 i 1b kk). Według aktualnie obowiązujących zasad połączeniu podlegają kary wymienione w punktach od III do IX. W ich skład wchodzą cztery kary pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia ich wykonania opisane w punktach III, IV, V i VI, których suma wynosi 3 lata i 11 miesięcy, dwie kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania opisane w punktach VII i IX, których suma, po zastosowaniu przelicznika z art. 89 § 1b kk, wynosi 1 rok i 7 miesięcy oraz kara ograniczenia wolności opisana w punkcie VIII w wysokości, po zastosowaniu reguły z art. 87 § 1 kk i przy uwzględnieniu kary już wykonanej – 3 miesiące pozbawienia wolności. Nadto połączeniu podlegają kary grzywny, które nie zostały wykonane (z wyroków opisanych w punktach VI i IX). Sąd zatem, stosownie do treści art. 86 § 1 kk, ma obowiązek orzec wobec skazanego D. W. karę łączną pozbawienia wolności w granicach od 1 roku i 6 miesięcy (najwyższa z kar) do sumy kar podlegających łączeniu, czyli do 5 lat i 9 miesięcy, zaś grzywnę od 130 stawek do ich sumy, czyli 250 stawek. Sąd wymierzył D. W. karę łączna 4 lata pozbawienia wolności i karę łączną 150 stawek dziennych grzywny po 10 złotych każda. Przy wymierzaniu kary łącznej pozbawienia wolności sąd zastosował zasadę asperacji (mieszaną), podobnie jak przy orzekaniu kary grzywny, ale w tym przypadku zbliżonej do absorpcji. D. W. jest sprawcą karanym wielokrotnie. Za wyjątkiem skazania opisanego w punkcie II, które uległo zatarciu z mocy prawa, skazany został aż osiem razy za popełnienie kilkunastu przestępstw godzących w różne dobra chronione prawem, m. in. jazda pojazdem w stanie nietrzeźwości, niealimentacja, szereg przestępstw przeciwko mieniu, sutenerstwo i działanie w zorganizowanej grupie przestępczej. Przestępstwa te popełnione zostały w dość rozległym czasie, bo od września 2011 roku do maja 2014 roku. Kolejne przestępstwa były popełniane mimo świadomości, że wcześniej był prawomocnie skazywany. Są to okoliczności, które poczytano na niekorzyść skazanego. Na korzyść przemawia jego przeciętna opinia z miejsca zamieszkania, założenie rodziny, a przede wszystkim nie popełnienie przestępstwa przez okres ostatnich dwóch lat. Wymierzając łączną karę grzywny sąd uwzględnił możliwości zarobkowe i sytuację rodzinną skazanego, brak majątku i stałego zatrudnienia i z tych względów zastosował korzystną dla skazanego zasadę zbliżoną do absorpcji. Orzekając w.w kary łączne sąd miał na uwadze cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kary te mają osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Kara łączna pozbawienia wolności winna uświadomić skazanemu, że nie popłaca wielokrotne popełnianie przestępstw, uświadomi także skazanemu, że nie zawsze mogą być orzekane kary łagodne, probacyjne, wolnościowe.

Na poczet kary łącznej pozbawienia wolności podlegają zaliczeniu okresy wymienione w punkcie 2 wyroku.

Nie podlegają połączeniu w wyroku łącznym: kara opisana w punkcie I jako, że została wykonana, i w wyroku II, z powodu jej wykonania i zatarcia skazania. Trudna sytuacja materialna skazanego stanowi podstawę do zwolnienia go od kosztów związanych z wydaniem wyroku łącznego.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Sochacka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Grzegorz Krogulec
Data wytworzenia informacji: