Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III K 84/18 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2018-10-02

Sygn. akt III K 84/18

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 2 października 2018 r.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w Wydziale III Karnym w składzie:

Przewodniczący Sędzia SO Sławomir Cyniak

Protokolant starszy sekretarz sądowy Magdalena Mazurkiewicz

przy udziale prokuratora Beata Wojciechowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 października 2018 r.

sprawy

M. S. zd. N.

córki E. i K. z domu B.

urodzonej (...) w P.

skazanej prawomocnymi wyrokami:

I.  wyrokiem zaocznym Sądu Rejonowego w P. z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie (...) za czyn wyczerpujący dyspozycję art. 286 § 1 kk popełniony w dniu 26 lutego 2008 roku na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 2 lat i na podstawie art. 33 § 2 kk na karę 60 stawek dziennych grzywny przy ustaleniu jednej stawki dziennej na kwotę 10 zł, wykonanie kary pozbawienia wolności zarządzono postanowieniem Sądu Rejonowego P.z dnia 19.11.2010 r. w sprawie (...);

II.  wyrokiem Sądu Rejonowego w P. z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie (...):

a)  za czyn wyczerpujący dyspozycję art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zb. z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk. popełniony w dniu 27 września 2008 roku na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności oraz na podstawie art. 33 § 2 kk na karę grzywny 80 stawek dziennych przy ustaleniu jednej stawki dziennej na kwotę 25 złotych,

b)  za czyn wyczerpujący dyspozycję art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zb. z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk. popełniony w dniu 28 września 2008 roku na karę 8 miesięcy

pozbawienia wolności oraz na podstawie art. 33 § 2 kk na karę grzywny 80 stawek dziennych przy ustaleniu jednej stawki dziennej na kwotę 25 złotych,

c)  za czyn wyczerpujący dyspozycję art. 270 § 1 i 3 kk, popełniony w dniu 20 grudnia 2007 roku na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

powyższe kary jednostkowe zostały połączone i wymierzono M. S. karę łączną 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 lat oraz karę łączną 120 stawek dziennych grzywny przy ustaleniu jednej stawki dziennej na kwotę 25 złotych; postanowieniem Sądu Rejonowego w P.. z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie (...) zarządzono wykonanie orzeczonej wobec skazanej kary pozbawienia wolności;

III.  wyrokiem Sądu Rejonowego w P. z dnia 12 września 2012 roku w sprawie (...) za czyn wyczerpujący dyspozycję art. 278 § 5 kk popełniony w okresie od grudnia 2011 roku do 6 lutego 2012 roku, na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 2 lat oraz na podstawie art. 33 § 2 kk na karę 80 stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 złotych. Skazana uiściła grzywnę 24 listopada 2015 roku;

IV.  wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w P. z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie (...) obejmującym skazania ze spraw (...) i (...), na karę łączną 1 roku pozbawienia wolności oraz karę łączną grzywny w wymiarze 120 stawek dziennych ustalając wysokość stawki na kwotę 10 złotych; na poczet kary łącznej grzywny orzeczonej w pkt. 3 wyroku łącznego zaliczono skazanej okres wykonywania kary grzywny w formie zastępczej pracy społecznie użytecznej w sprawie (...)uznając, że odpowiada ona 20 stawkom dziennym grzywny oraz w sprawie (...) uznając, że odpowiada ona 20 stawkom dziennym grzywny; karę pozbawienia wolności orzeczoną w pkt. 2 wyroku łącznego skazana odbywała w okresie od dnia 12 marca 2013 roku do 19 czerwca 2013 roku; postanowieniem z dnia 18 czerwca 2013 roku Sądu Okręgowego w Ł. w sprawie (...) roku udzielono skazanej zezwolenia na odbycie orzeczonej kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego; postanowieniem z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie (...) Sąd Okręgowy w P. warunkowo zwolnił skazaną z odbycia reszty kary pozbawienia wolności i uchylił zezwolenie na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego; postanowieniem z dnia 25 września 2015 roku Sąd Okręgowy w P. odwołał udzielone skazanej warunkowe przedterminowe zwolnienie i zarządził wykonanie reszty nieodbytej kary pozbawienia wolności; postanowieniem z dnia 11 września 2017 roku Sąd Rejonowy w P. w sprawie (...) warunkowo zawiesił wobec M. S. karę pozbawienia wolności; kara grzywny została wykonana;

V.  Sądu Rejonowego w P. z dnia 28 stycznia 2013 roku, sygn. akt (...) :

a)  za czyn wyczerpujący dyspozycję art. 270 § 1 kk w zw. z art. 12 kk popełniony w okresie od 3 lipca 2007 roku do 10 września 2008 roku, na karę 9 miesięcy pozbawienia wolności,

b)  za czyn wyczerpujący dyspozycję art. 284 § 2 kk w zw. z art. 12 kk popełniony w okresie od 20 sierpnia 2007 roku do 2 kwietnia 2008 roku na karę 9 miesięcy pozbawienia wolności oraz na podstawie art. 33 § 2 kk na karę grzywny 80 stawek dziennych przy ustaleniu jednej stawki dziennej na kwotę 10 złotych,

c)  za czyn wyczerpujący dyspozycję z art. 297 §1 kk popełniony w dniu 31 stycznia 2008 roku na karę 9 miesięcy pozbawienia wolności,

d)  za czyn wyczerpujący dyspozycję art. 286 §1 kk popełniony w dniu 7 marca 2008 roku , na karę 1 roku pozbawienia wolności oraz na podstawie art. 33 § 2 kk na karę grzywny100 stawek dziennych przy ustaleniu jednej stawki dziennej na kwotę 10 złotych,

powyższe kary jednostkowe zostały połączone i wymierzono M. S. karę łączną 1 roku i 9 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 2 lat oraz karę łączną grzywny w wymiarze 120 stawek dziennych ustalając wartość jednej stawki na kwotę 10 złotych; postanowieniem z dnia 17 stycznia 2018 roku zarządzono skazanej wykonanie powyższej kary; M. S. nie rozpoczęła odbywania kary pozbawienia wolności;

VI.  Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 10 października 2013 roku , sygn. akt (...)

a)  za czyn wyczerpujący dyspozycję art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii i art. 12 kk popełniony w okresie od grudnia 2009 roku do maja 2010 roku na karę 1 roku pozbawienia wolności,

b)  za czyn wyczerpujący dyspozycję art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii popełniony w okresie od grudnia 2009 roku do maja 2010 roku na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności,

c)  za czyn wyczerpujący dyspozycję art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii popełniony w okresie od grudnia 2009 roku do maja 2010 roku, na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności,

d)  za czyn wyczerpujący dyspozycję art. 13§1 kk i art. 279§1 kk popełniony w dniach 27-31 grudnia 2009 roku na karę 1 roku pozbawienia wolności,

e)  za czyn wyczerpujący dyspozycję art. 279§1 kk popełniony w dniach 27-31 grudnia 2009 roku, na karę 1 roku pozbawienia wolności,

powyższe kary jednostkowe zostały połączone i wymierzono M. S. karę łączną 2 pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 5 lat; postanowieniem z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie (...)zarządzono skazanej wykonanie orzeczonej kary; M. S. nie rozpoczęła odbywania kary pozbawienia wolności;

VII.  Sądu Rejonowego (...)w K. z dnia 14 lutego 2017 roku, sygn. akt (...) za czyn wyczerpujący dyspozycję art. 278§ 1 kk w zw. z art. 64§1 kk popełniony w dniu 11 lipca 2014 roku na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności; na poczet kary zaliczono skazanej okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 11 lipca 2014 roku godzina 14.25 do dnia 12 lipca 2014 roku godz. 14:30; skazana nie rozpoczęła odbywania kary

orzeka

1.  na podstawie art. 85 § 1 kk, art. 86 § 1 kk, art. 89§ 1 b kk kary łączne pozbawienia wolności orzeczone w wyrokach opisanych w punktach IV, V, VI oraz karę pozbawienia wolności orzeczoną w wyroku opisanym w punkcie VII niniejszego wyroku łączy i wymierza M. S. karę łączną 3 (trzech) lat pozbawienia wolności;

2.  na podstawie art. 577 kpk zalicza M. S. na poczet orzeczonej w pkt.1 kary łącznej pozbawienia wolności okres wykonywania kary w sprawie (...) od dnia 12 marca 2013 roku do dnia 19 czerwca 2013 roku i od dnia 22 czerwca 2013 roku do dnia 25 listopada 2013 roku oraz okres zatrzymania w sprawie (...) od dnia 11 lipca 2014 roku godzina 14:25 do dnia 12 lipca 2014 roku godzina 14:30;

3.  na podstawie art. 572 kpk umarza postępowanie co do wydania wyroku łącznego obejmującego wyrok opisany w pkt. III niniejszego wyroku,

4.  w pozostałym zakresie wyroki opisane w pkt. IV, V, VI oraz VII niniejszego wyroku podlegają odrębnemu wykonaniu;

5.  koszty postępowania związane z wydaniem wyroku łącznego przejmuje na rachunek Skarbu Państwa.

Sygn. akt III K 84/18

UZASADNIENIE

M. S. została skazana wyrokiem zaocznym Sądu Rejonowego w P. z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie (...) za czyn wyczerpujący dyspozycję art. 286 § 1 kk popełniony w dniu 26 lutego 2008 roku na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 2 lat i na podstawie art. 33 § 2 kk na karę 60 stawek dziennych grzywny przy ustaleniu jednej stawki dziennej na kwotę 10 złotych. Wykonanie kary pozbawienia wolności zarządzono postanowieniem Sądu Rejonowego (...). z dnia 19.11.2010 r. w sprawie (...).

\informacja o karalności k. 23, odpis wyroku łącznego Sądu Rejonowego w P. k. 87-88\

M. S. skazano również wyrokiem Sądu Rejonowego w P. z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie (...) za czyn wyczerpujący dyspozycję art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zb. z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk. popełniony w dniu 27 września 2008 roku na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności oraz na podstawie art. 33 § 2 kk na karę grzywny 80 stawek dziennych przy ustaleniu jednej stawki dziennej na kwotę 25 złotych; za czyn wyczerpujący dyspozycję art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zb. z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk popełniony w dniu 28 września 2008 roku na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności oraz na podstawie art. 33 § 2 kk na karę grzywny 80 stawek dziennych przy ustaleniu jednej stawki dziennej na kwotę 25 złotych; za czyn wyczerpujący dyspozycję art. 270 § 1 i 3 kk, popełniony w dniu 20 grudnia 2007 roku na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności. Powyższe kary jednostkowe zostały połączone i wymierzono M. S. karę łączną 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 lat oraz karę łączną 120 stawek dziennych grzywny przy ustaleniu jednej stawki dziennej na kwotę 25 złotych. Postanowieniem Sądu Rejonowego w P. z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie (...) zarządzono wykonanie orzeczonej wobec skazanej kary pozbawienia wolności.

\informacja o karalności k. 23, odpis wyroku łącznego Sądu Rejonowego w P. k. 87-88\

M. S. została skazana także wyrokiem Sądu Rejonowego w P.z dnia 12 września 2012 roku w sprawie (...) za czyn wyczerpujący dyspozycję art. 278 § 5 kk popełniony w okresie od grudnia 2011 roku do 6 lutego 2012 roku, na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 2 lat oraz na podstawie art. 33 § 2 kk na karę 80 stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 złotych. Skazana uiściła grzywnę 24 listopada 2015 roku.

/karta karna k. 23, odpis wyroku Sądu Rejonowego w P. k. 86, pismo Sądu Rejonowego w P. z informacją o wykonanej grzywnie k. 85/

Wobec M. S. Sąd Rejonowy w P. w dniu 12 kwietnia 2013 roku w sprawie (...) wydał wyrok łączny, który objął skazania ze spraw (...) i (...). Wymierzono M. S. karę łączną 1 roku pozbawienia wolności oraz karę łączną grzywny w wymiarze 120 stawek dziennych ustalając wysokość stawki na kwotę 10 złotych. Na poczet kary łącznej grzywny orzeczonej w pkt. 3 wyroku łącznego zaliczono skazanej okres wykonywania kary grzywny w formie zastępczej pracy społecznie użytecznej w sprawie (...) uznając, że odpowiada ona 20 stawkom dziennym grzywny oraz w sprawie (...) uznając, że odpowiada ona 20 stawkom dziennym grzywny. Karę pozbawienia wolności orzeczoną w pkt. 2 wyroku łącznego skazana odbywała w okresie od dnia 12 marca 2013 roku do 19 czerwca 2013 roku. Postanowieniem z dnia 18 czerwca 2013 roku Sądu Okręgowego w Ł.w sprawie (...) roku udzielono skazanej zezwolenia na odbycie orzeczonej kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Postanowieniem z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie (...) Sąd Okręgowy w P. warunkowo zwolnił skazaną z odbycia reszty kary pozbawienia wolności i uchylił zezwolenie na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego. Postanowieniem z dnia 25 września 2015 roku Sąd Okręgowy w P. odwołał udzielone skazanej warunkowe przedterminowe zwolnienie i zarządził wykonanie reszty nieodbytej kary pozbawienia wolności. Postanowieniem z dnia 11 września 2017 roku Sąd Rejonowy w P. w sprawie (...) warunkowo zawiesił wobec M. S. wykonanie pozostałej do odbycia kary pozbawienia wolności; karę grzywny skazana uiściła w dniu 18 kwietnia 2016 roku.

/karta karna k. 24, odpis wyroku łącznego Sądu Rejonowego w P. k. 87-88, pismo Sądu Rejonowego w P. z informacją o wykonanej grzywnie k. 85, kserokopia obliczenia kary k. 89, kserokopia zawiadomienia o zwolnieniu ze sprawy k. 90, postanowienie Sądu Okręgowego w Ł. w przedmiocie udzielenia zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego k.91-92, postanowienie Sądu Okręgowego w P. w przedmiocie warunkowego zwolnienia z odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego k. 93-93v, informacja z Systemu Dozoru Elektronicznego k. 94, postanowienie Sądu Okręgowego w P. w przedmiocie odwołania warunkowego przedterminowego zwolnienia k. 95-95v, postanowienie Sądu Rejonowego w P. w przedmiocie zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności k. 96-96v /

Nadto M. S. została skazana wyrokiem Sądu Rejonowego w P. z dnia 28 stycznia 2013 roku, sygn. akt (...) za czyn wyczerpujący dyspozycję art. 270 § 1 kk w zw. z art. 12 kk popełniony w okresie od 3 lipca 2007 roku do 10 września 2008 roku, na karę 9 miesięcy pozbawienia wolności; za czyn wyczerpujący dyspozycję art. 284 § 2 kk w zw. z art. 12 kk popełniony w okresie od 20 sierpnia 2007 roku do 2 kwietnia 2008 roku na karę 9 miesięcy pozbawienia wolności oraz na podstawie art. 33 § 2 kk na karę grzywny 80 stawek dziennych przy ustaleniu jednej stawki dziennej na kwotę 10 złotych; za czyn wyczerpujący dyspozycję z art. 297 §1 kk popełniony w dniu 31 stycznia 2008 roku na karę 9 miesięcy pozbawienia wolności; za czyn wyczerpujący dyspozycję art. 286 §1 kk popełniony w dniu 7 marca 2008 roku na karę 1 roku pozbawienia wolności oraz na podstawie art. 33 § 2 kk na karę grzywny100 stawek dziennych przy ustaleniu jednej stawki dziennej na kwotę 10 złotych. Powyższe kary jednostkowe zostały połączone i wymierzono M. S. karę łączną 1 roku i 9 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 2 lat oraz karę łączną grzywny w wymiarze 120 stawek dziennych ustalając wartość jednej stawki na kwotę 10 złotych. Postanowieniem z dnia 17 stycznia 2018 roku zarządzono skazanej wykonanie powyższej kary. M. S. nie rozpoczęła odbywania kary pozbawienia wolności.

\ informacja o karalności k. 25, odpis wyroku Sądu Rejonowego w P. k. 41-80, odpis wyroku Sądu Okręgowego w P. k. 81-81v, postanowienie Sądu Rejonowego w P. w przedmiocie zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności k. 82, postanowienie Sądu Okręgowego w (...)w przedmiocie rozpoznania zażalenia na postanowienie Sądu Rejonowego w P. k. 83-83v, postanowienie Sądu Rejonowego w P. w przedmiocie odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności k. 84 /

Sąd Okręgowy w P. z dnia 10 października 2013 roku, sygn. akt (...) skazał M. S. za czyn wyczerpujący dyspozycję art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii i art. 12 kk popełniony w okresie od grudnia 2009 roku do maja 2010 roku na karę 1 roku pozbawienia wolności; za czyn wyczerpujący dyspozycję art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii popełniony w okresie od grudnia 2009 roku do maja 2010 roku na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności; za czyn wyczerpujący dyspozycję art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii popełniony w okresie od grudnia 2009 roku do maja 2010 roku na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności; za czyn wyczerpujący dyspozycję art. 13§1 kk i art. 279§1 kk popełniony w dniach 27-31 grudnia 2009 roku na karę 1 roku pozbawienia wolności; za czyn wyczerpujący dyspozycję art. 279§1 kk popełniony w dniach 27-31 grudnia 2009 roku, na karę 1 roku pozbawienia wolności. Powyższe kary jednostkowe zostały połączone i wymierzono M. S. karę łączną 2 pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 5 lat. Postanowieniem z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie (...) zarządzono wykonanie orzeczonej kary. M. S. nie rozpoczęła odbywania kary pozbawienia wolności.

\informacja o karalności k. 25, odpis wyroku Sądu Okręgowego w P. k. 4-19, postanowienie Sądu Rejonowego w P.w przedmiocie zarządzenia wykonania kary k. 103-103v\

M. S. została skazana wyrokiem Sądu Rejonowego (...)w K. z dnia 14 lutego 2017 roku, sygn. akt (...) za za czyn wyczerpujący dyspozycję art. 278§ 1 kk w zw. z art. 64§1 kk popełniony w dniu 11 lipca 2014 roku na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności. Na poczet kary zaliczono skazanej okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 11 lipca 2014 roku godzina 14.25 do dnia 12 lipca 2014 roku godz. 14:30. Skazana nie rozpoczęła odbywania kary.

/ informacja o karalności k.26, odpis wyroku Sądu Rejonowego (...) w K.k. 20-20v/

M. S. legitymuje się wykształceniem średnim (...). Skazana jest rozwódką. Ze związku małżeńskiego posiada (...) syna B. ucznia (...) gimnazjum. M. S. nie utrzymuje kontaktów z byłym mężem, który jest pozbawiony władzy rodzicielskiej. Ojciec dziecka płaci na jego utrzymanie 700 złotych miesięcznie tytułem alimentów. Z kolejnego związku skazana ma dwóch synów –(...) letniego O. oraz (...)letniego M.. Ojciec dzieci jest pozbawiony władzy rodzicielskiej. Obowiązek alimentacyjny ( po 400 złotych na każde z dzieci) realizowany jest przez Fundusz Alimentacyjny. M. S. ma ograniczoną władzę rodzicielską nad dziećmi. Sposób jej wykonywania nadzoruje kurator rodzinny.

Skazana jest zarejestrowana w PUP jako bezrobotna bez prawa do zasiłku. Podejmuje prace dorywcze. Sezonowo sprzedaje okulary przeciwsłoneczne, owoce, warzywa, kwiaty i znicze. Z tego tytułu otrzymuje wynagrodzenie w wysokości około 80 złotych dziennie. Pracuje w zależności od warunków pogodowych 4-5 dni w tygodniu. Skazana korzysta też z pomocy MOPR w formie zasiłku celowego na zakup żywności, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego oraz programu 500+. Korzysta również z dofinansowania czynszu i energii.

W miejscu zamieszkania nie jest widywana nietrzeźwa, dba o dzieci, nie ma zatargów z sąsiadami.

\kwestionariusz wywiadu środowiskowego k. 97-99/

Żaden z dowodów przeprowadzonych na rozprawie głównej, w szczególności w postaci informacji o karalności, odpisów wyroków, postanowień, informacji z Sądu Rejonowego w P. w przedmiocie wykonanej grzywny, kserokopii obliczenia kary i zawiadomienia o zwolnieniu ze sprawy, kwestionariusza wywiadu środowiskowego, nie był kwestionowany przez żadną ze stron. Sąd także nie miał żadnych wątpliwości co do ich rzetelności i wiarygodności. Żadna ze stron nie żądała uzupełnienia postępowania dowodowego.

Zgodnie z art. 569§1 kpk wyrok łączny wydaje się w przypadku spełnienia przesłanek do orzeczenia kary łącznej w stosunku do osoby, którą prawomocnie skazano lub wobec, której orzeczono karę łączną wyrokami różnych sądów.

Na wstępie wskazać należy, iż wyrok skazujący opisany w punkcie VII uzasadnianego wyroku łącznego zapadł i uprawomocnił się po dniu 1 lipca 2015r., a zatem – po wejściu w życie przepisów nowelizujących kodeks karny m.in. w części dotyczącej zasad orzekania kary łącznej.

Zgodnie z art.19 ust. 1 ustawy wprowadzającej owe zmiany, zawierającym regułę intertemporalną, przepisów rozdziału IX Kodeksu karnego w znowelizowanym brzmieniu nie stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych przed dniem 1 lipca 2015r., chyba że zachodzi potrzeba orzeczenia kary łącznej w związku z prawomocnym skazaniem po dniu wejścia w życie omawianych zmian.

Ponieważ w niniejszej sprawie konfiguracja skazań wskazuje, że M. S. skazana została sześcioma wyrokami jednostkowymi, z których jeden wydany został po dniu 1 lipca 2015r. (pozostałe wydane zostały i uprawomocniły się przed tą datą) Sąd Okręgowy wyraża pogląd, że orzekanie kary łącznej winno być rozpatrywane przez pryzmat reguły intertemporalnej zawartej w art. 4 § 1 kk, zgodnie z którą gdy w czasie orzekania obowiązuje ustawa inna niż w czasie popełnienia przestępstwa, należy stosować ustawę nową, chyba że ustawa obowiązująca poprzednio była względniejsza dla sprawcy.

Podkreślić należy, iż Sąd winien każdorazowo rozważyć „względność” ustaw przy porównaniu stanu normatywnego z daty orzekania w przedmiocie wydania wyroku łącznego oraz stanu normatywnego z czasu popełnienia każdego z przestępstw wchodzących w skład zbiegu ( wyrok SN z dnia 09 stycznia 2015 IV KK 224/14). Zasada intertemporalności, przy wydawaniu wyroków łącznych winna skutkować w pierwszej kolejności rozważeniem przez orzekający sąd, która z konkurencyjnych ustaw w danym układzie procesowym jest względniejsza dla sprawcy ubiegającego się o wydanie wyroku łącznego ( tak: wyrok SN z dnia 25 czerwca 2014r., II KK 139/14). Sąd uznaje jednocześnie za zasadny prezentowany w orzecznictwie pogląd, iż pod pojęciem "ustawa" w rozumieniu art. 4 § 1 kk należy rozumieć nie konkretny akt prawny, ale cały obowiązujący w danym czasie porządek prawny (II AKa 384/13 - wyrok SA Katowice z dnia 18-03-2014). Ocena względności ustaw dokonana w ramach stosowania art. 4 § 1 kk nie może ograniczać się do prostego zestawienia wysokości sankcji zawartych w porównywanych przepisach, lecz wymaga analizy wszystkich prawnokarnych skutków wynikających dla oskarżonego z zastosowania ustawy nowej albo obowiązującej poprzednio.

W obecnym stanie prawnym łączeniu podlegają uprzednio orzeczone kary łączne, bez konieczności ich rozwiązania, a tym samym określania wymiaru kary na podstawie wszystkich orzeczonych kar jednostkowych, co jest rozwiązaniem korzystniejszym dla skazanej.

W kodeksie karnym w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 lipca 2015r. brak regulacji obecnie obowiązującej w 89 § 1b, zgodnie z którą w przypadku wymierzenia kary łącznej bez warunkowego zawieszenia jej wykonania przyjąć należy, że miesiąc pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia równy jest 15 dniom kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. W niniejszej sprawie zastosowanie przez Sąd nowej regulacji odniosło skutek w odniesieniu do kary łącznej orzeczonej w sprawie (...)co skutkowało przyjęciem, że orzeczona w tej sprawie kara łączna 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania jest równoważna karze 6 miesięcy bezwzględnej kary pozbawienia wolności. Tak przyjęta kara łączna stanowiła następnie podstawę do orzeczenia kary łącznej.

Wskazać należy, iż zgodnie z w art. 85 kk ( w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 lipca 2015 roku) wyrok łączny wydaje się wówczas gdy sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw zanim zapadł pierwszy, chociażby nieprawomocny wyrok, co do któregokolwiek z tych przestępstw. Przyjmując zatem ugruntowany w orzecznictwie i doktrynie pogląd uznać należy, iż wymóg art. 85 kk, że połączeniu mogą podlegać jedynie kary orzeczone za przestępstwa popełnione zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw, trzeba rozumieć nie, jako w ogóle pierwszy wyrok skazujący, ale chronologicznie pierwszy wyrok, zamykający daną grupę przestępstw pozostających w realnym zbiegu. Ustawodawca mówiąc o pierwszym wyroku, nie ogranicza przy tym możliwości łączenia w zbieg realny przestępstw popełnionych do tej tylko chwili, w której sprawca po raz pierwszy zostaje skazany, lecz chodzi tu o pierwsze skazanie za przestępstwo należące do grupy czynów nieprzedzielonych żadnym wyrokiem skazującym.

Analiza konfiguracji dat przestępstw, za które skazana została M. S., z datami wydanych wyroków, potwierdziła spełnienie warunków określonych w art.85 kk i umożliwiających objęcie węzłem kary łącznej jedynie skazań ze spraw (...), (...) (po uprzednim rozwiązaniu kary łącznej wymierzonej w wyroku łącznym w sprawie (...)) oraz (...). Pozostałe zapadłe wobec skazanej wyroki na gruncie poprzednio obowiązujących przepisów nie podlegałyby łączeniu, lecz odrębnemu wykonaniu.

Ważąc wszystkie powołane wyżej okoliczności Sąd zastosował ustawę w brzmieniu obowiązującym po dniu 1 lipca 2015 roku uznając, że obowiązująca wcześniej ustawa nie byłaby dla skazanej względniejsza. Przy zastosowaniu przepisów nowo obowiązujących Sąd miał możliwość objęcia wyrokiem łącznym niemal wszystkich (poza skazaniem w sprawie (...)) wyroków jakimi skazana została M. S., przy zaliczeniu wykonywania kary i zatrzymania, na poczet kary łącznej.

Przesłanki orzeczenia kary łącznej określa aktualnie art. 85 §1 kk wedle którego jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną. Jednakże stosownie do § 2 powołanego przepisu podstawą orzeczenia kary łącznej są kary wymierzone i podlegające wykonaniu w całości lub w części. Tym samym na gruncie powołanych przepisów Sąd mógł połączyć kary łączne pozbawienia wolności ze spraw (...), (...), (...) oraz karę jednostkową pozbawienia wolności ze sprawy (...), które pozostały dotąd przez skazaną niewykonane.

Stosując zasady określone w 85 §1 kk Sąd Okręgowy orzekł więc wobec skazanej karę łączną za zbiegające się przestępstwa z wyroków w sprawach opisanych w punktach IV, V,VI oraz VII niniejszego wyroku łącznego.

Wymierzając karę łączną Sąd rozważył więc przede wszystkim to, czy pomiędzy poszczególnymi czynami, za które wymierzono kary jednostkowe istnieje ścisły związek podmiotowo – przedmiotowy, czy też związek ten jest dość odległy lub w ogóle go brak, a ponadto, czy okoliczności, które zaistniały już po wydaniu poprzednich wyroków przemawiają za korzystnym lub niekorzystnym kształtowaniem kary łącznej.

Zastosowanie zasady absorpcji, asperacji, czy kumulacji przy orzekaniu tak kary łącznej, jak i wydawaniu wyroku łącznego uwarunkowane jest przede wszystkim relacjami jakie zachodzą pomiędzy prawomocnie osądzonymi czynami, objętymi tymże skazaniem. Relacje te sprowadzają się do określenia, jak bliski związek przedmiotowo – podmiotowy łączy te czyny oraz w jakich odstępach czasu zostały one popełnione. Im bliższe są te relacje, tym bardziej wyrok łączny powinien być zbliżony do dopuszczalnego minimum uwarunkowanego wysokością kar orzeczonych za przestępstwa objęte tym wyrokiem /por. Kodeks postępowania karnego. Komentarz pod redakcją Piotra Hofmańskiego, Elżbiety Sadzik, Kazimierza Zgryzka – teza 6 do art. 571 KPK – Legalis 2007, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 października 1983 r., IV KR 213/83, OSNKW 1984/5-6/65, wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 09 maja 2001 r., II AKa 63/01/.

Na wymiar kary łącznej w wyroku łącznym poza zasadami określonymi w art. 86 kk istotny wpływ ma zachowanie się skazanego w zakładzie karnym albo w środowisku, w którym znajduje się po prawomocnym skazaniu (tak: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 września 1985 r., II KR 245/85, OSNKW 1986/5-6/39).

Przenosząc powyższe rozważania na grunt przedmiotowej sprawy, uwzględniając związek podmiotowo – przedmiotowy, odstępy czasowe między poszczególnymi czynami, pozytywną opinię środowiskową, wymierzając M. S. karę łączną pozbawienia wolności Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim zastosował zasadę częściowej kumulacji.

W myśl zasady wyrażonej w art. 86 § 1 kk w brzmieniu obowiązującym po dniu 1 lipca 2015 roku Sąd wymierzając karę łączną orzeka ją w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie przekraczając 810 stawek dziennych grzywny, 2 lat ograniczenia wolności, 20 lat pozbawienia wolności; karę pozbawienia wolności wymierza się w miesiącach i latach.

Zatem granice, w jakich Sąd Okręgowy mógł kształtować wymiar kary łącznej wobec skazanej zawarte były pomiędzy dwiema wartościami odpowiednio od 2 lat pozbawienia wolności do 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Orzekając karę łączną Sąd miał na uwadze kary jednostkowe orzeczone za poszczególne przestępstwa, ilość i charakter popełnionych przez skazaną czynów, ich czasookres, jak również postawę skazanej, jej wiek, warunki osobiste.

Popełnione przez skazaną czyny nie wykazują szczególnie bliskich więzi przedmiotowo – podmiotowych. Skazana popełniała przestępstwa wymierzone w różne dobra prawne - przeciwko mieniu ( art. 278 § 1 kk- kradzież, art. 279 § 1 kk – kradzież z włamaniem, art. 284 §2 kk – przywłaszczenie, art. 286 §1 kk - oszustwo) przeciwko wiarygodności dokumentów ( art. 270 §1 kk fałszerstwo materialne), przeciwko obrotowi gospodarczemu ( art. 297 §1 kk oszustwo kredytowe) oraz z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii ( art. 58 ust. 1, art. 59 ust. 1, art. 62 ust 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. ). Przestępstwa popełnianie były przez M. S. w różnych odstępach czasowych : w dniu 26 lutego 2008 roku, 27 i 28 września 2008 roku, od 3 lipca 2007 roku do 2 kwietnia 2008 roku, w dniu 31 stycznia 2008 roku, 7 marca 2008 roku, od grudnia 2009 roku do maja 2010 roku, w dniach 27-31 grudnia 2009 roku, w dniu 11 lipca 2014 roku.

Nie można pominąć również, że poza skazaniami przez sądy polskie M. S. została również skazana, jak wynika z karty karnej, trzema wyrokami sądów (...)w T. (12.06.2015r.), B. (10.11.2015r.), A. (2.07.2015r.) na kary grzywny za przestępstwa kradzieży popełnione na terenie (...).

Skazana jest osobą stosunkowo młodą. Jednak w przeciągu ostatnich kilku lat postępowanie skazanej nie zmieniło się znacznie, skoro pomimo obciążających ją wyroków – kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem- nadal dopuszczała się kradzieży, tym razem na terenie (...). Skazana miała dawaną szansę przy każdym kolejnym wyroku, dopiero przy ostatnim została skazana na karę bezwzględnego pozbawienia wolności. Choć jak wynika z wywiadu środowiskowego skazana jest troskliwą matką, ma pozytywną opinię w sąsiedztwie, lecz sam fakt posiadania dzieci nie zwalnia skazanej z obowiązku przestrzegania prawa, ani z odpłaty za popełnione przestępstwa.

Ważąc wszystkie okoliczności istotne dla ustalenia wymiaru kary łącznej Sąd Okręgowy uznał, że optymalną karą łączną będzie kara 3 lat pozbawienia wolności.

Sąd orzekł karę łączną bezwzględnego pozbawienia wolności. Brak jest podstaw do rozważania warunkowego zawieszenia wykonania kary wobec M. S., z uwagi na wymiar kary łącznej – 3 lata pozbawienia wolności.

Podkreślić jednocześnie należy, iż obowiązujące przepisy prawa nie wprowadzają automatyzmu w zakresie kształtowania kary łącznej. Jej indywidualizacja w każdym konkretnym przypadku należy do sądu, który poza stosowaniem ogólnych dyrektyw i zasad wymiaru kary, uwzględnia nadto całokształt czynów przestępnych oraz podmiotowo-przedmiotowe relacje zachodzące między nimi. Popełnienie większej ilości przestępstw jest istotnym czynnikiem prognostycznym, przemawiającym za orzekaniem kary łącznej surowszej od wynikającej z dyrektywy absorpcji. Jak już podkreślono mimo stosunkowo młodego wieku skazana popadała wielokrotnie w konflikt z prawem. Zastosowanie więc zasady pełnej absorpcji wobec M. S. w ocenie Sądu byłoby nadmiernym i bezpodstawnym premiowaniem skazanej. Choć skazana podczas wywiadu z kuratorem deklarowała krytyczny stosunek do popełnionych przestępstw, to zdaniem Sądu, nie można wobec niej wysnuć pozytywnej prognozy kryminologiczno - społecznej. Powyższe miało charakter deklaratywny, nie poparty postawą skazanej. Podstawą do zarządzenia wykonania kar ze spraw (...), (...) był art. 75 § 1 kk, a więc było to zarządzenie obligatoryjne z uwagi na skazanie jej na krę bezwzględnego pozbawienia wolności za popełnienie w okresie próby podobnego przestępstwa umyślnego. Podstawą zaś do odwołania udzielonego przez Sąd Penitencjarny warunkowego zwolnienia z dozoru elektronicznego był wniosek kuratora, skazana bowiem naruszała w okresie próby porządek prawny (wyrok Sądu w T. – wówczas z relacji rodziny wynikało, że skazana była osadzona w (...)zakładzie karnym) oraz opuściła miejsce zamieszkania bez uprzedniego poinformowania o tym kuratora. Są to okoliczności, które działają na niekorzyść skazanej.

Jednocześnie na podstawie art. 577 kpk Sąd zaliczył skazanej na poczet orzeczonej w punkcie 1 wyroku kary łącznej pozbawienia wolności okres wykonywania kary w sprawie (...)od dnia 12 marca 2013 roku do dnia 19 czerwca 2013 roku i od dnia 22 czerwca 2013 roku do dnia 25 listopada 2013 roku oraz okres zatrzymania w sprawie (...)od dnia 11 lipca 2014 roku godzina 14:25 do dnia 12 lipca 2014 roku godzina 14:30.

Koszty postępowania związanego z wydaniem wyroku łącznego Sąd przejął na rachunek Skarbu Państwa mając na uwadze sytuację rodzinną i majątkową skazanej.

ZARZĄDZENIE

- (...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Sochacka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Sławomir Cyniak
Data wytworzenia informacji: