Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III K 83/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2018-09-13

Sygn. akt III K 83/18

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 września 2018 r.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w Wydziale III Karnym w składzie:

Przewodniczący Sędzia SO Tomasz Olszewski

Protokolant starszy sekretarz sądowy Bożena Wolfram

przy udziale prokuratora Katarzyny Tomczyk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 września 2018 r.

sprawy

M. D. z domu B.

córki W. i E. z domu W.

urodzonej (...) w S.

skazanej prawomocnymi wyrokami:

I.  Sądu Rejonowego (...) w W. z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie (...) za dwa czyny popełnione :

a)  w dniu 1 kwietnia 2009 roku na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności,

b)  w dniu 1 kwietnia 2009 roku na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności;

jednostkowe kary pozbawienia wolności połączono i wymierzono karę łączną 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 4 lat, następnie zarządzoną do wykonania postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2015 roku, w sprawie (...); skazana odbyła karę pozbawienia wolności w okresie od dnia 29 listopada 2015 roku godz. 19:00 do dnia 28 listopada 2016 roku godz. 15:30;

II.  Sądu Rejonowego (...) w W. z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie (...) za czyn popełniony w bliżej nieokreślonym czasie nie później niż w dniu 3 lutego 2009 roku, na karę grzywny w wymiarze 30 stawek dziennych stawek dziennych ustalając wartość jednej stawki na kwotę 20,00 złotych; postanowieniem z dnia 19 maja 2015 roku, w sprawie (...) orzeczono 15 dni zastępczej kary pozbawienia wolności w zamian za karę grzywny; skazana odbyła karę zastępczą pozbawienia wolności w okresie od dnia 23 grudnia 2016 roku godz. 19:00 do dnia 7 stycznia 2017 roku godz. 19:00;

III.  Sądu Rejonowego (...) w W. z dnia 28 stycznia 2013 roku sprawie (...) za czyn popełniony w bliżej nieokreślonym czasie lecz nie później niż do dnia 13 marca 2009 roku na karę grzywnę w wymiarze 70 stawek dziennych ustalając wartość jednej stawki na kwotę 10,00 złotych; kara grzywny została wykonana w całości w dniu 26 lutego 2014 roku;

IV.  Sądu Rejonowego (...)w W. z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie (...) , zmienionym wyrokiem Sądu Okręgowego w W. z dnia 19 kwietnia 2013 roku w sprawie (...), za czyn popełniony w dniu 9 grudnia 2008 roku, na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 5 lat oraz karę grzywny w wymiarze 50 stawek dziennych ustalając wartość jednej stawki na kwotę 50,00 złotych; postanowieniem z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie (...) zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności; skazana obywała karę w okresie od dnia 18 marca 2014 roku do dnia 18 marca 2015 roku; postanowieniem z dnia 7 września 2015 roku, w sprawie (...) orzeczono 25 dni zastępczej kary pozbawienia wolności w zamian za karę grzywny; skazana odbyła karę zastępczą pozbawienia wolności w okresie od dnia 28 listopada 2016 roku godz. 19:00 do dnia 23 grudnia 2016 roku godz. 19:00

V.  Sądu Rejonowego (...) w W. dnia 27 marca 2013 roku w sprawie (...), za dwa czyny popełnione:

a)  w dniu 19 listopada 2009 roku na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wymiarze 100 stawek dziennych ustalając wartość jednej stawki na kwotę 20 złotych,

b)  w okresie od dnia 12 października do 4 listopada 2009 roku na karę 2 lat pozbawienia wolności i karę grzywny w wymiarze 300 stawek dziennych ustalając wartość jednej stawki na kwotę 20 złotych;

jednostkowe kary pozbawienia wolności oraz kary grzywny zostały połączone i wymierzono karę łączną 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 5 lat oraz karę łączną grzywny w wymiarze 300 stawek dziennych ustalając wartość jednej stawki na kwotę 20 złotych; karę pozbawienia wolności zarządzono do wykonania postanowieniem z dnia 15 marca 2017 roku, w sprawie (...); kara grzywny została wykonana w dniu 10 kwietnia 2015 roku; skazana nie rozpoczęła odbywania kary pozbawienia wolności;

VI.  Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 10 października 2013 roku w sprawie (...) , za cztery czyny popełnione:

a)  w dniu 11 grudnia 2009 roku na karę 1 roku pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wymiarze 100 stawek dziennych ustalając wartość jednej stawki na kwotę 20 złotych,

b)  w dniu 12 grudnia 2009 roku na karę 1 roku pozbawienia wolności i karę grzywny w wymiarze 100 stawek dziennych ustalając wartość jednej stawki na kwotę 20 złotych,

c)  w dniu 12 grudnia 2009 roku na karę 1 roku pozbawienia wolności i karę grzywny w wymiarze 100 stawek dziennych ustalając wartość jednej stawki na kwotę 20 złotych,

d)  w dniu 13 grudnia 2009 roku na karę 1 roku pozbawienia wolności i karę grzywny w wymiarze 100 stawek dziennych ustalając wartość jednej stawki na kwotę 20 złotych;

jednostkowe kary pozbawienia wolności oraz kary grzywny zostały połączone i wymierzono karę łączną 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 5 lat oraz karę łączną grzywny w wymiarze 250 stawek dziennych ustalając wartość jednej stawki na kwotę 20 złotych; kara grzywny została wykonana w całości w dniu 14 lutego 2014 roku;

VII.  Sądu Rejonowego (...) w W. z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie (...), za czyn popełniony w nieokreślonym czasie nie później niż do 25 lutego 2013 roku na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności; na poczet kary pozbawienia wolności zaliczono okres zatrzymania w dniu 12 września 2013 roku; skazana odbyła karę pozbawienia wolności w okresie od dnia 18 marca 2015 roku do dnia 17 czerwca 2015 roku;

VIII.  Sądu Rejonowego (...) w W. z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie (...) za dwa czyny popełnione :

a)  w dniu 31 grudnia 2009 roku na karę 2 lat pozbawienia wolności,

b)  w okresie od dnia 9 lutego 2010 roku do dnia 15 marca 2010 roku na karę 1 roku pozbawienia wolności;

jednostkowe kary pozbawienia wolności zostały połączone i wymierzono karę łączną 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 5 lat;

IX.  Sądu Rejonowego (...) w W. z dnia 8 czerwca 2015 roku w sprawie (...), za czyn popełniony w bliżej nieustalonym czasie nie później niż do dnia 25 lipca 2011 roku na karę 5 miesięcy pozbawienia wolności; skazana odbyła karę pozbawienia wolności w okresie od dnia 2 lipca 2015 roku godz. 19:00 do dnia 29 listopada 2015 roku godz. 19:00;

X.  Sądu Rejonowego (...) w W. z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie (...), za siedem czynów popełnionych:

a)  w dniach 16 i 17 kwietnia 2012 roku na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności,

b)  w dniu 13 kwietnia 2012 roku na karę 3 lat pozbawienia wolności,

c)  w okresie od bliżej nieustalonego dnia w kwietniu albo maju, nie później niż jednak w dniu 16 maja 2012 roku do dnia 25 maja 2012 roku na karę 5 lat pozbawienia wolności,

d)  w okresie od nieustalonego dnia w czerwcu 2012 roku nie później niż do dnia 13 lipca 2012 roku na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

e)  w marcu 2011 roku na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności,

f)  w kwietniu 2012 roku na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności,

g)  w dniu 18 maja 2012 roku na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności;

jednostkowe kary pozbawienia wolności zostały połączone i wymierzono karę łączną 8 lat pozbawienia wolności; na poczet kary łącznej pozbawienia wolności zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 20 grudnia 2013 roku do dnia 18 marca 2014 roku i od dnia 17 czerwca 2015 roku do dnia 2 lipca 2015 roku; skazana odbywa karę pozbawienia wolności od dnia 10 października 2017 roku;

XI.  Sądu Rejonowego (...)w W. z dnia 12 stycznia 2017 roku w sprawie (...), za dwa czyny popełnione :

a)  w dniu 6 maja 2013 roku na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności,

b)  w połowie września 2013 roku na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności;

jednostkowe kary pozbawienia wolności zostały połączone i wymierzono karę łączną 1 roku i 10 miesięcy pozbawienia wolności; skazana nie rozpoczęła odbywania kary

orzeka

1.  stwierdza, że wyroki opisane w punktach I., V., VI., VIII., X., XI. niniejszego wyroku łącznego w zakresie kar łącznych pozbawienia wolności i grzywny tracą swą moc;

2.  na podstawie art. 85 kk, art. 86 § 1 kk, art.89 § 1a kk w ich brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 lipca 2015r. w związku z art. 4 § 1 kk kary pozbawienia wolności wymierzone za zbiegające się przestępstwa w wyrokach opisanych w punktach I. a, b, IV., V. a, b , VI. a, b, c, d, VIII. a ,b, IX., X. a - g niniejszego wyroku łącznego łączy i wymierza M. D. karę łączną 6 (sześciu) lat pozbawienia wolności;

3.  na podstawie art. 577 kpk zalicza M. D. na poczet orzeczonej w punkcie 2. kary łącznej pozbawienia wolności okresy rzeczywistego pozbawienia wolności:

- od dnia 29 listopada 2015 roku godz. 19:00 do dnia 28 listopada 2016 r. godz. 15:30,

- od dnia 18 marca 2014 roku do dnia 18 marca 2015 roku,

- od dnia 20 grudnia 2013 roku do dnia 18 marca 2014 roku,

- od dnia 17 czerwca 2015 roku do dnia 2 lipca 2015 roku,

- od dnia 2 lipca godz. 19:00 do dnia 29 listopada 2015 roku godz. 19:00,

- od dnia 10 października 2017 roku;

4.  na podstawie art. 85 kk, art. 86 § 1 i 2 kk w ich brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 lipca 2015r. w związku z art. 4 § 1 kk kary grzywny wymierzone za zbiegające się przestępstwa w wyrokach opisanych w punktach II., III., IV., V. a, b, VI. a, b, c, d niniejszego wyroku łącznego łączy i wymierza M. D. karę łączną grzywny w wymiarze 420 (czterystu dwudziestu) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 40 (czterdzieści) złotych, uznając karę łączną grzywny za wykonaną w całości;

5.  na podstawie art. 85 kk, art. 86 § 1 kk w ich brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 lipca 2015r. w związku z art.4 § 1 kk kary pozbawienia wolności wymierzone za zbiegające się przestępstwa w wyrokach opisanych w punktach VII. i XI. podpunkt a, b niniejszego wyroku łącznego łączy i wymierza M. D. karę łączną 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności;

6.  na podstawie art. 577 kpk zalicza M. D.na poczet orzeczonej w punkcie 5. wyroku kary łącznej pozbawienia wolności okresy rzeczywistego pozbawienia wolności:

- w dniu 12 września 2013 roku,

- od dnia 18 marca 2015 roku do dnia 17 czerwca 2015 roku;

7.  wyroki opisane w punktach I. – XI. niniejszego wyroku w części odnoszącej się do kar pozbawienia wolności i grzywny uznaje za pochłonięte niniejszym wyrokiem łącznym, z przyjęciem, że w pozostałej części podlegają one odrębnemu wykonaniu;

8.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokat A. O. kwotę 177,12 (sto siedemdziesiąt siedem 12/100) złotych oraz na rzecz adwokata Ł. O. kwotę 147,60 (sto czterdzieści siedem 60/100) tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skazanej z urzędu;

9.  koszty postępowania związane z wydaniem wyroku łącznego przejmuje na rachunek Skarbu Państwa.

Sygn. akt III K 83/18

UZASADNIENIE

M. D. została skazana wyrokiem Sądu Rejonowego (...) w W. z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie (...) za dwa czyny :

a) z art. 13 §1 kk w zw. z art. 286 § kk w zb. z art. 270 1 kk w zb. art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk popełniony w dniu 1 kwietnia 2009 roku na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności,

b) z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 270 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk popełniony w dniu 1 kwietnia 2009 roku na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności.

Jednostkowe kary pozbawienia wolności połączono i wymierzono karę łączną
1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 4 lat, następnie zarządzoną do wykonania postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2015 roku, w sprawie (...). Skazana odbyła karę pozbawienia wolności w okresie od dnia 29 listopada 2015 roku godz. 19:00 do dnia 28 listopada 2016 roku godz. 15:30.

\informacja o karalności k. 3, 17, odpis wyroku Sadu Rejonowego (...) w W. k. 52-53, postanowienie Sądu Rejonowego (...) w W. w przedmiocie zarządzenia wykonania kary k. 54-55, obliczenie kary k. 56, zawiadomienie o zwolnieniu ze sprawy k. 57, informacja o pobytach i orzeczeniach k. 28, 201v- 202/

M. D. skazano również wyrokiem Sądu Rejonowego (...) w W. z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie (...) za czyn z art. 270§1 kk popełniony w bliżej nieokreślonym czasie nie później niż w dniu 3 lutego 2009 roku, na karę grzywny w wymiarze 30 stawek dziennych stawek dziennych ustalając wartość jednej stawki na kwotę 20,00 złotych. Postanowieniem z dnia 19 maja 2015 roku, w sprawie (...) orzeczono 15 dni zastępczej kary pozbawienia wolności w zamian za karę grzywny. Skazana odbyła karę zastępczą pozbawienia wolności w okresie od dnia 23 grudnia 2016 roku godz. 19:00 do dnia 7 stycznia 2017 roku godz. 19:00.

\informacja o karalności k. 3, 17, odpis wyroku Sądu Rejonowego (...) w W. k. 46, postanowienie Sądu Rejonowego (...) w W. w przedmiocie zarządzenia wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności k. 48, obliczenie kary k. 50\

M. D. została skazana także wyrokiem Sądu Rejonowego (...) w W. z dnia 28 stycznia 2013 roku sprawie (...) za czyn z art. 270 §1 kk popełniony w bliżej nieokreślonym czasie lecz nie później niż do dnia 13 marca 2009 roku na karę grzywnę w wymiarze 70 stawek dziennych ustalając wartość jednej stawki na kwotę 10,00 złotych. Kara grzywny została wykonana w całości w dniu 26 lutego 2014 roku.

/karta karna k. 3,17, odpis wyroku Sądu Rejonowego (...) w W. k. 83, karta dłużnika k. 31 akt wykonawczych (...)/

Nadto M. D. została skazana wyrokiem Sądu Rejonowego (...) w W. z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie (...), zmienionym wyrokiem Sądu Okręgowego w W. z dnia 19 kwietnia 2013 roku w sprawie (...), za czyn z art. 278 § 1 i 5 kk w zw. z art. 12 kk popełniony w dniu 9 grudnia 2008 roku, na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 5 lat oraz karę grzywny w wymiarze 50 stawek dziennych ustalając wartość jednej stawki na kwotę 50,00 złotych. Postanowieniem z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie (...) zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności. Skazana obywała karę w okresie od dnia 18 marca 2014 roku do dnia 18 marca 2015 roku. Postanowieniem z dnia 7 września 2015 roku, w sprawie (...) orzeczono 25 dni zastępczej kary pozbawienia wolności w zamian za karę grzywny. Skazana odbyła karę zastępczą pozbawienia wolności w okresie od dnia 28 listopada 2016 roku godz. 19:00 do dnia 23 grudnia 2016 roku godz. 19:00.

\ informacja o karalności k. 3v, 18, odpis wyroku Sądu Rejonowego (...)w W. k. 40, odpis wyroku Sądu Okręgowego w W. k. 41, postanowienie Sądu Rejonowego (...) w W. w przedmiocie zarządzenia zastępczej kary pozbawienia wolności k. 42-43, obliczenie kary k. 44, postanowienie Sądu Rejonowego(...) w W. w przedmiocie zarządzenia wykonania kary k. 18 akt wykonawczych (...), informacja o pobytach i orzeczeniach k. 27v, 201v /

Sąd Rejonowy (...) w W. dnia 27 marca 2013 roku w sprawie (...) skazał M. D. za dwa czyny:

a) z art. 286 § 1 kk popełniony w dniu 19 listopada 2009 roku na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wymiarze 100 stawek dziennych ustalając wartość jednej stawki na kwotę 20 złotych,

b) z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11§ 2 kk w zw. z art. 12 kk w okresie od dnia 12 października do 4 listopada 2009 roku na karę 2 lat pozbawienia wolności i karę grzywny w wymiarze 300 stawek dziennych ustalając wartość jednej stawki na kwotę 20 złotych. Jednostkowe kary pozbawienia wolności oraz kary grzywny zostały połączone i wymierzono karę łączną 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 5 lat oraz karę łączną grzywny w wymiarze 300 stawek dziennych ustalając wartość jednej stawki na kwotę 20 złotych. Karę pozbawienia wolności zarządzono następnie do wykonania postanowieniem z dnia 15 marca 2017 roku, w sprawie (...). Kara grzywny została wykonana w dniu 10 kwietnia 2015 roku. Skazana nie rozpoczęła odbywania kary pozbawienia wolności. Postanowieniem z dnia 9 sierpnia 2017 roku Sąd Rejonowy (...) w W. nie uwzględnił wniosku skazanej o odroczenie wykonania kary.

\ informacja o karalności k. 3v,18, odpis wyroku Sądu Rejonowego (...) w W. k. 97-108, wyrok Sądu Okręgowego w W. k. 109, postanowienie Sądu Rejonowego (...) w W. w przedmiocie zarządzenia wykonania kary k. 110-111, postanowienie Sądu Rejonowego (...) w W. w przedmiocie odroczenia wykonania kary k. 112, opinia o skazanej k. 199, informacja o pobytach i orzeczeniach k. 200-200v\

M. D. została skazana wyrokiem Sądu Okręgowego w P. z dnia 10 października 2013 roku w sprawie (...), za cztery czyny :

a) z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk popełniony w dniu 11 grudnia 2009 roku na karę 1 roku pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wymiarze 100 stawek dziennych ustalając wartość jednej stawki na kwotę 20 złotych,

b) z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk popełniony w dniu 12 grudnia 2009 roku na karę 1 roku pozbawienia wolności i karę grzywny w wymiarze 100 stawek dziennych ustalając wartość jednej stawki na kwotę 20 złotych,

c) z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk popełniony w dniu 12 grudnia 2009 roku na karę 1 roku pozbawienia wolności i karę grzywny w wymiarze 100 stawek dziennych ustalając wartość jednej stawki na kwotę 20 złotych,

d) z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk popełniony w dniu 13 grudnia 2009 roku na karę 1 roku pozbawienia wolności i karę grzywny w wymiarze 100 stawek dziennych ustalając wartość jednej stawki na kwotę 20 złotych. Jednostkowe kary pozbawienia wolności oraz kary grzywny zostały połączone i wymierzono karę łączną 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 5 lat oraz karę łączną grzywny w wymiarze 250 stawek dziennych ustalając wartość jednej stawki na kwotę 20 złotych. Kara grzywny została wykonana w całości w dniu 14 lutego 2014 roku.

/ informacja o karalności k.3v, 18, odpis wyroku Sądu Okręgowego w P.
k. 59-74, pismo Sadu Okręgowego w P. k. 224/

Nadto M. D. została skazana wyrokiem Sądu Rejonowego (...) w W. z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie(...), za czyn z art. 270 § 1 kk popełniony w nieokreślonym czasie nie później niż do 25 lutego 2013 roku na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności. Na poczet kary pozbawienia wolności zaliczono okres zatrzymania w dniu 12 września 2013 roku. M. D. odbyła karę pozbawienia wolności w okresie od dnia 18 marca 2015 roku do dnia 17 czerwca 2015 roku.

/ informacja o karalności k. 3v, 18, odpis wyroku Sądu Rejonowego (...) w W. k. 120, informacja o pobytach i orzeczeniach k. 201/

M. D. skazano także wyrokiem Sądu Rejonowego (...) w W. z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie (...) za dwa czyny:

a) z art. 286 § 1 kk popełniony w dniu 31 grudnia 2009 roku na karę 2 lat pozbawienia wolności,

b) z art. 270 §1 kk w zw. art. 12 kk popełniony w okresie od dnia 9 lutego 2010 roku do dnia 15 marca 2010 roku na karę 1 roku pozbawienia wolności. Jednostkowe kary pozbawienia wolności zostały połączone i wymierzono karę łączną 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 5 lat.

/ informacja o karalności k. 3v, 18, odpis wyroku Sądu Rejonowego (...) w W. k. 115-117, odpis wyroku Sądu Okręgowego w W. k. 118/

Sąd Rejonowy dla W. z dnia 8 czerwca 2015 roku w sprawie (...) skazał M. D.za czyn z art. 270 § 1 kk popełniony w bliżej nieustalonym czasie nie później niż do dnia 25 lipca 2011 roku na karę 5 miesięcy pozbawienia wolności. Skazana odbyła karę pozbawienia wolności w okresie od dnia 2 lipca 2015 roku godz. 19:00 do dnia 29 listopada 2015 roku godz. 19:00

/ informacja o karalności k. 3v, 18, odpis wyroku Sądu Rejonowego (...) w W. k. 85, obliczenie kary k. 87, informacja o pobytach i orzeczeniach k. 28, 201v/

Wyrokiem Sądu Rejonowego (...) w W. z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie XIV K 561/13 M. D. została skazana za siedem czynów:

a) z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 §1 kk w zb. z art. 270 § 1 kk popełniony w dniach 16 i 17 kwietnia 2012 roku na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności,

b) z art. 286 §1 kk w zb. z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk popełniony w dniu 13 kwietnia 2012 roku na karę 3 lat pozbawienia wolności,

c) z art. 286 §1 kk w zw. z art. 12 kk popełniony w okresie od bliżej nieustalonego dnia w kwietniu albo maju, nie później niż jednak w dniu 16 maja 2012 roku do dnia 25 maja 2012 roku na karę 5 lat pozbawienia wolności,

d) z art. 284 §1 kk popełniony w okresie od nieustalonego dnia w czerwcu 2012 roku nie później niż do dnia 13 lipca 2012 roku na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

e) z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 270 § 1kk w zw. z art. 11 § 2 kk popełniony w marcu 2011 roku na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności,

f) z art. 276 kk popełniony w kwietniu 2012 roku na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności,

g) z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk popełniony w dniu 18 maja 2012 roku na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Jednostkowe kary pozbawienia wolności zostały połączone i wymierzono karę łączną 8 lat pozbawienia wolności. Na poczet kary łącznej pozbawienia wolności zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 20 grudnia 2013 roku do dnia 18 marca 2014 roku i od dnia 17 czerwca 2015 roku do dnia 2 lipca 2015 roku. Skazana odbywa karę pozbawienia wolności od dnia 10 października 2017 roku.

/ informacja o karalności k. 19, odpis wyroku Sądu Rejonowego (...) w W. k.5-7v,148- 153, odpis wyroku Sądu Okręgowego w W.k. 8, 155, obliczenie kary k. 165, postanowienie Sądu (...) w W. w przedmiocie zaliczenia na poczet kary okresu rzeczywistego pozbawienia wolności k. 168, opinia o skazanej k. 199, informacja o pobytach i orzeczeniach k. 200 v- 201 /

Nadto M. D. została skazana wyrokiem Sądu Rejonowego (...) w W. z dnia 12 stycznia 2017 roku w sprawie XIV K 31/14, za dwa czyny:

a) z art. 286 § 1 kk popełniony w dniu 6 maja 2013 roku na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności,

b) z art. 284 § 2 kk popełniony w połowie września 2013 roku na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności. Jednostkowe kary pozbawienia wolności zostały połączone i wymierzono karę łączną 1 roku i 10 miesięcy pozbawienia wolności. M. D. nie rozpoczęła odbywania kary.

/ informacja o karalności k. 19, odpis wyroku Sądu Rejonowego (...) w W. k. 93-94, odpis wyroku Sądu Okręgowego w W. k. 95, opinia o skazanej k. 199, informacja o pobytach i orzeczeniach k. 200/

M. D. legitymuje się wykształceniem (...). Na moment sporządzania wywiadu skazana była zamężna z D. D., złożyła jednak pozew o rozwód. Przed osadzeniem zamieszkiwała w S. z rodzicami i (...) córką. Córka skazanej O. D. pozostaje w rodzinie zastępczej u rodziców M. D.. Skazana po uregulowaniu swojej sytuacji prawnej chciałaby starać się o odzyskanie władzy rodzicielskiej nad małoletnią córką, w wychowaniu której uczestniczy. Relacje między domownikami są dobre, nie występują większe konflikty.

M. D. po opuszczeniu zakładu karnego ( przed ponownym osadzeniem) zarejestrowała się jako bezrobotna, aktywnie poszukiwała pracy, jednak z uwagi na karalność miała problem ze znalezieniem zatrudnienia. Od dnia 19 maja 2017 roku została zatrudniona w P. P. w S. jako (...), na czas zastępstwa innego pracownika. Z tego tytułu uzyskiwała dochód miesięczny w kwocie(...) złotych brutto.

Sąsiedzi M. D.nie zgłaszali uwag co do jej zachowania. Nie była widywana pod wpływem alkoholu, nie zakłócała spokoju i porządku publicznego. Rodzina skazanej posiada bardzo dobrą opinię w środowisku sąsiedzkim. W czasie sporządzania wywiadu ojciec skazanej - W. B. bardzo pozytywnie wypowiadał się na temat córki wskazał, iż pracuje, zajmuje się córką, pomaga w codziennych pracach domowych, robi zakupy, dokłada się do opłat za mieszkanie. Z informacji uzyskanej z KMP w S. wynika, że w miejscu zamieszkania skazanej nie były prowadzone interwencje policyjne, nie prowadzone są postępowania przygotowawcze ani o wykroczenia dotyczące M. D.. Do dzielnicowego nie wpływały skargi dotyczące zachowania rodziny skazanej. Nie był wobec niej prowadzony nadzór w ramach procedury Niebieskiej Karty.

\kwestionariusz wywiadu środowiskowego z załącznikami k. 31-35/

M. D. została doprowadzona do odbycia kar pozbawienia wolności. Kary odbywa w systemie zwykłym ( na moment sporządzania opinii rozważała zmianę na system programowego oddziaływania). Zachowanie skazanej podczas odbywania kary określono jako poprawne. Była siedmiokrotnie nagradzana regulaminowo, nie karano jej dyscyplinarnie. Relacje ze współosadzonymi układa dobrze. Wobec przełożonych jest zawsze grzeczna i zdyscyplinowana. W czasie pobytu w izolacji penitencjarnej nie przejawiała zachowań autoagresywnych. W dobrym stopniu dba o porządek w miejscu zakwaterowania.

M. D. jest zatrudniona nieodpłatnie jako (...) oraz (...) znajdującej się na terenie jednostki. Z powierzonych obowiązków wywiązuje się bardzo dobrze. Skazana chętnie uczestniczy w organizowanych na terenie aresztu zajęciach kulturalno - oświatowych. Utrzymuje kontakt poprzez widzenia z rodzicami, córką oraz konkubentem. Otrzymuje stałe wsparcie materialne z zewnątrz.

M. D. nie jest uczestniczką podkultury przestępczej. Nie była też uczestniczką zdarzeń nadzwyczajnych. Skazana deklaruje krytyczny stosunek do popełnionych czynów.

/ opinia o skazanej k. 119v/

Żaden z dowodów przeprowadzonych na rozprawie głównej, w szczególności w postaci informacji o karalności, odpisów wyroków, postanowień, wywiadu środowiskowego, opinii o skazanej, informacji o pobytach i orzeczeniach nie był kwestionowany przez żadną ze stron. Sąd także nie miał żadnych wątpliwości co do ich rzetelności i wiarygodności. Żadna ze stron nie żądała uzupełnienia postępowania dowodowego.

Zgodnie z art. 569§1 kpk wyrok łączny wydaje się w przypadku spełnienia przesłanek do orzeczenia kary łącznej w stosunku do osoby, którą prawomocnie skazano lub wobec, której orzeczono karę łączną wyrokami różnych sądów.

Wyroki skazujące opisane w punktach X. i XI. uzasadnianego wyroku łącznego zapadły i uprawomocniły się po dniu 1 lipca 2015r., a zatem – po wejściu w życie przepisów nowelizujących Kodeks karny m.in. w części dotyczącej zasad orzekania kary łącznej.

Zgodnie z art.19 ust. 1 ustawy wprowadzającej owe zmiany, zawierającym regułę intertemporalną, przepisów rozdziału IX Kodeksu karnego w znowelizowanym brzmieniu nie stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych przed dniem 1 lipca 2015r., chyba że zachodzi potrzeba orzeczenia kary łącznej w związku z prawomocnym skazaniem po dniu wejścia w życie omawianych zmian.

Ponieważ w niniejszej sprawie konfiguracja skazań wskazuje, że M. D. skazana została jedenastoma wyrokami jednostkowymi, z których dwa wydane zostały po dniu 1 lipca 2015r. (pozostałe wydane zostały i uprawomocniły się przed tą datą), Sąd Okręgowy wyraża pogląd, że orzekanie kary łącznej winno być rozpatrywane przez pryzmat reguły intertemporalnej, zawartej w art. 4 § 1 kk, zgodnie z którą, gdy w czasie orzekania obowiązuje ustawa inna niż w czasie popełnienia przestępstwa, należy stosować ustawę nową, chyba że ustawa obowiązująca poprzednio była względniejsza dla sprawcy.

Sąd Okręgowy respektuje pogląd, zgodnie z którym należy każdorazowo rozważyć „względność” ustaw przy porównaniu stanu normatywnego z daty orzekania w przedmiocie wydania wyroku łącznego oraz stanu normatywnego z czasu popełnienia każdego z przestępstw wchodzących w skład zbiegu ( wyrok SN z dnia 09 stycznia 2015 IV KK 224/14). Zasada intertemporalności, przy wydawaniu wyroków łącznych winna skutkować w pierwszej kolejności rozważeniem przez orzekający sąd, która z konkurencyjnych ustaw w danym układzie procesowym jest względniejsza dla sprawcy ubiegającego się o wydanie wyroku łącznego ( tak: wyrok SN z dnia 25 czerwca 2014r., II KK 139/14). Sąd aprobuje nadto pogląd, iż pod pojęciem "ustawa" w rozumieniu art. 4 § 1 kk należy rozumieć nie wyłącznie konkretny akt prawny, ale cały obowiązujący w danym czasie porządek prawny (II AKa 384/13 - wyrok SA Katowice z dnia 18-03-2014), a ocena względności ustaw dokonana w ramach stosowania art. 4 § 1 kk nie może ograniczać się do prostego zestawienia wysokości sankcji zawartych w porównywanych przepisach, lecz wymaga analizy wszystkich karnoprawnych skutków wynikających dla oskarżonego z zastosowania ustawy nowej albo obowiązującej poprzednio, w tym poszczególnych okresów rzeczywistego pozbawienia wolności, które podlegają zaliczeniu na poczet przyszłej kary łącznej wydanej w wyroku łącznym.

Zauważyć należy, że w aktualnym (tj. obowiązującym w czasie orzekania w niniejszej sprawie) stanie prawnym łączeniu podlegają jedynie kary lub kary łączne podlegające w całości lub w części wykonaniu. Odmienne uregulowanie zawierał kodeks karny w art. 92 w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 lipca 2015r., kiedy to wydaniu wyroku łącznego nie stało na przeszkodzie, że poszczególne kary zostały już w całości bądź w części wykonane. Rozwiązanie to w przypadku, gdy skazana odbyła w całości większość z orzeczonych wobec niej kar jednostkowych, które podlegałyby łączeniu, jest dla niej w sposób oczywisty względniejsze.

W obecnym stanie prawnym łączeniu podlegają również uprzednio orzeczone kary łączne, bez konieczności ich rozwiązania, a tym samym – określania granic wymiaru kary łącznej na podstawie wszystkich orzeczonych kar jednostkowych za poszczególne przestępstwa będące w zbiegu. W przypadku M. D., mając na uwadze fakt, iż wyrokiem w sprawie XIV K 561/13 została skazana na karę łączną 8 lat pozbawienia wolności, a karę łączną według aktualnych reguł wymierza się od najwyższej z kar do ich sumy, nie jest to rozwiązaniem korzystnym względem zasad obowiązujących przed dniem 1 lipca 2015r., które nakazywały ustalanie dolnych granic kar łącznych w oparciu o karę najwyższą wymierzoną za przestępstwo pozostające w zbiegu.

Co więcej, przepis art. 86 §1 kk w brzmieniu obowiązującym przed 1 lipca 2015 roku w zakresie, w jakim przewiduje górną granicę możliwej do orzeczenia kary łącznej 15 lat pozbawienia wolności ( obecnie 20 lat ) jawi się jako względniejszy.

W kodeksie karnym w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 lipca 2015r. brak regulacji obecnie obowiązującej w 89 § 1b, zgodnie z którą w przypadku wymierzenia kary łącznej bez warunkowego zawieszenia jej wykonania przyjąć należy, że miesiąc pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia równy jest 15 dniom kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. W niniejszej sprawie zastosowanie przez Sąd nowej regulacji odniosłoby skutek jedynie w odniesieniu do kar łącznych orzeczonych w sprawach III K 69/13 oraz XIV K 1124/10, co skutkowałoby przyjęciem, że orzeczone w tychże sprawach kary łączne 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania są równoważne karom po 1 roku bezwzględnej kary pozbawienia wolności. Tak przyjęte kary łączne stanowiłaby następnie podstawę do orzeczenia kary łącznej.

Ważąc wszystkie powołane wyżej okoliczności przez pryzmat art. 4 § 1 kk Sąd zastosował ustawę w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2015 roku uznając, iż jest ona dla skazanej ustawą względniejszą. Przy zastosowaniu przepisów uprzednio obowiązujących Sąd miał możliwość objęcia wyrokiem łącznym wszystkich jedenastu wyroków, jakimi skazana została M. D., które w znacznej mierze zostały już wykonane, a w konsekwencji – okresy wykonywania kar podlegały zaliczeniu na poczet kar łącznych.

Na gruncie ustawy nowej połączeniu podlegałyby kary pozbawienia wolności wymierzone tylko w pięciu wyrokach ( VK 302/10, III K 69/3, XIV K 1124/10, XIV K 561/13, XIV K 31/14 ), zaś wymiar orzeczonej kary łacznej kształtowałby się w przedziale od 8 lat pozbawienia wolności do 13 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności, przy niewielkiej liczbie okresów podlegających zaliczeniu ( niewiele ponad dwa lata).

Warunki orzekania kary łącznej w ustawie obowiązującej przed dniem 1 lipca 2015r. zostały określone w art. 85 kk, zgodnie z którym orzeka się ją wówczas, gdy sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw zanim zapadł pierwszy, chociażby nieprawomocny wyrok, co do któregokolwiek z tych przestępstw.

Analiza konfiguracji dat przestępstw, za które skazana została M. D.z datami wydanych wyroków, potwierdziła spełnienie warunków określonych w art.85 kk i art.86 § 1 i 2 kk, powodujące konieczność wydania wyroku łącznego wobec skazanej.

Stosując zasady określone w art. 85 kk Sąd Okręgowy orzekł wobec skazanej trzy kary łączne za zbiegające się przestępstwa :

I.  karę łączną pozbawienia wolności za zbiegające się przestępstwa z wyroków opisanych w wyroku łącznym w punktach I. a, b, IV., V. a, b , VI. a, b, c, d, VIII. a ,b, IX., X. a – g wyroku łącznego ((...), (...), (...), (...), (...), (...), (...)), popełnione: w dniu 1 kwietnia 2009 roku, w dniu 9 grudnia 2008 roku, w dniu 19 listopada 2009 roku, w dniu 11 grudnia 2009 roku, w dniu 12 grudnia 2009 roku, w dniu 12 grudnia 2009 roku, w dniu 13 grudnia 2009 roku, w dniu 31 grudnia 2009 roku, w okresie od dnia 9 lutego 2010 roku do dnia 15 marca 2010 roku, w bliżej nieustalonym czasie nie później niż do dnia 25 lipca 2011 roku, w dniach 16 i 17 kwietnia 2012 roku, w dniu 13 kwietnia 2012 roku, w okresie od bliżej nieustalonego dnia w kwietniu albo maju, nie później niż jednak w dniu 16 maja 2012 roku, w okresie od nieustalonego dnia w czerwcu 2012 roku nie później niż do dnia 13 lipca 2012 roku, w marcu 2011 roku, w kwietniu 2012 roku, w dniu 18 maja 2012 roku, a przed wydaniem wyroku przez Sąd Rejonowy (...) w W. z dnia 21 czerwca 2012 roku ( (...));

II.  karę łączną grzywny za zbiegające się przestępstwa z wyroków opisanych w punktach II, III, V.a,b, VI a,b,c,d wyroku łącznego ((...), (...), (...), (...)), popełnione: w bliżej nieokreślonym czasie nie później niż w dniu 3 lutego 2009 roku, w bliżej nieokreślonym czasie lecz nie później niż do dnia 13 marca 2009 roku, w dniu 19 listopada 2009 roku, w dniu 11 grudnia 2009 roku, w dniu 12 grudnia 2009 roku, w dniu 12 grudnia 2009 roku, w dniu 13 grudnia 2009 roku, a przed wydaniem wyroku Sądu Rejonowego w (...) w W. z dnia 27 czerwca 2012 roku ( (...)) ;

III.  karę łączną pozbawienia wolności za zbiegające się przestępstwa z wyroków opisanych w punktach VII, XI.a,b wyroku łącznego ( (...), XIV K 31/14) popełnione w nieokreślonym czasie nie później niż do 25 lutego 2013 roku, w dniu 6 maja 2013 roku, w połowie września 2013 roku, a przed wydaniem wyroku Sądu Rejonowego (...) w W. z dnia 30 grudnia 2014 roku ( (...) ).

Wymierzając kary w wyroku łącznym pamiętać należy o tym, że Sąd nie powinien brać pod uwagę tych okoliczności, które legły u podstaw wymiaru poszczególnych kar wymierzonych prawomocnymi wyrokami podlegającymi połączeniu. Oznaczałoby to bowiem „podwójne„ premiowanie skazanego /gdyby chodziło o uwzględnienie okoliczności łagodzących/ lub „podwójne” jego napiętnowanie /gdyby chodziło o uwzględnienie okoliczności obciążających/.

Wymierzając karę łączną Sąd rozważył więc przede wszystkim to, czy pomiędzy poszczególnymi czynami, za które wymierzono kary jednostkowe, istnieje ścisły związek podmiotowo – przedmiotowy, czy też związek ten jest dość odległy lub w ogóle go brak, a ponadto, czy okoliczności, które zaistniały już po wydaniu poprzednich wyroków przemawiają za korzystnym lub niekorzystnym kształtowaniem kary łącznej.

Zastosowanie zasady absorpcji, asperacji, czy kumulacji przy orzekaniu tak kary łącznej, jak i wydawaniu wyroku łącznego, uwarunkowane jest przede wszystkim relacjami, jakie zachodzą pomiędzy prawomocnie osądzonymi czynami, objętymi tymże skazaniem. Relacje te sprowadzają się do określenia, jak bliski związek przedmiotowo – podmiotowy łączy te czyny oraz w jakich odstępach czasu zostały one popełnione. Im bliższe są te relacje, tym bardziej wyrok łączny powinien być zbliżony do dopuszczalnego minimum uwarunkowanego wysokością kar orzeczonych za przestępstwa objęte tym wyrokiem /por. Kodeks postępowania karnego. Komentarz pod redakcją Piotra Hofmańskiego, Elżbiety Sadzik, Kazimierza Zgryzka – teza 6 do art. 571 KPK – Legalis 2007, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 października 1983 r., IV KR 213/83, OSNKW 1984/5-6/65, wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 09 maja 2001 r., II AKa 63/01/.

Na wymiar kary łącznej w wyroku łącznym poza zasadami określonymi w art. 86 kk istotny wpływ ma zachowanie się skazanego w zakładzie karnym albo w środowisku, w którym znajduje się po prawomocnym skazaniu (tak: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 września 1985 r., II KR 245/85, OSNKW 1986/5-6/39).

Przenosząc powyższe rozważania na grunt przedmiotowej sprawy, uwzględniając związek podmiotowo – przedmiotowy, odstępy czasowe między poszczególnymi czynami, pozytywną opinię zakładu karnego, dobrą opinię środowiskową, wymierzając M. D. kary łączne pozbawienia wolności oraz karę łączną grzywny Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim zastosował zasadę częściowej kumulacji.

W myśl zasady wyrażonej w art.86 § 1 i 2 kk w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 lipca 2015 roku Sąd wymierzając karę łączną orzeka ją w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie przekraczając 810 stawek dziennych grzywny, 15 lat pozbawienia wolności, wymierzając karę łączną grzywny określa na nowo wysokość stawki dziennej.

Zatem granice, w jakich Sąd Okręgowy mógł kształtować wymiar kar łącznych wobec skazanej zawarte były pomiędzy dwiema wartościami odpowiednio:

I.  w odniesieniu do kary łącznej orzeczonej w punkcie 2. wyroku - od 5 lat pozbawienia wolności do 15 lat pozbawienia wolności ( bowiem jest to maksymalna granica kary łącznej pozbawienia wolności, choć w przypadku M. D. znacznie ją przekraczała – wyniosła 25 lat i 4 miesiące pozbawienia wolności);

II.  w odniesieniu do kary łącznej orzeczonej w punkcie 4. wyroku - od 300 stawek dziennych grzywny do 810 stawek dziennych (albowiem jest to jak wskazano maksymalna granica, choć w przypadku skazanej suma orzeczonych stawek dziennych grzywny wyniosła 950);

III.  w odniesieniu do kary łącznej orzeczonej w punkcie 5 wyroku - od 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności do 2 lat i 7 miesięcy pozbawienia wolności.

Orzekając kary łączne Sąd miał na uwadze kary jednostkowe orzeczone za poszczególne przestępstwa, ilość i charakter popełnionych przez skazaną czynów, ich czasookres, jak również postawę skazanej, jej wiek, warunki osobiste.

Wszystkie popełnione przez skazaną czyny z wyroków opisanych w punktach I. – XI. wyroku łącznego wykazują bliskie więzi przedmiotowo – podmiotowe. Skazana popełniała wyłącznie przestępstwa przeciwko mieniu ( art. 278 § 1 i 5 kk – kradzież karty płatniczej, art. 284 §1, 2 kk – przywłaszczenie, art. 286 §1 kk - oszustwo) przeciwko wiarygodności dokumentów ( art. 270 §1 kk fałszerstwo materialne, art. 276 kk – niwelowanie dokumentu) oraz przeciwko obrotowi gospodarczemu ( art. 297 §1 kk oszustwo kredytowe). Skazana popełniała je w zbiegu, bądź jako odrębne przestępstwa, w różnych formach stadialnych i rodzajach sprawstwa. Z opisów zawartych w wyrokach wynika, że popełniane były w podobny sposób. Przestępstwa popełnianie były przez M. D. w bliskiej więzi czasowej: pomiędzy grudniem 2008 roku a marcem 2010 roku - większość popełniona została w niewielkich odstępach czasowych następująco po sobie ( (...), (...), (...), (...), (...), (...) , (...)), w lipcu 2011 ( (...)) oraz w okresie kwietnia – maja 2012 roku ( (...)) w lutym, maju i wrześniu 2013 roku ( (...), (...)).

Nie można nie zauważyć, iż w przeciągu ostatnich kilku lat postępowanie skazanej znacznie się zmieniło. M. D. ostatniego przestępstwa dopuściła się we wrześniu 2013 roku ( a więc 5 lat temu). Po opuszczeniu zakładu karnego ( przed ponownym osadzeniem) podjęła starania o zatrudnienie. Skazana opiekowała się córką, pomagała w pracach domowych, partycypowała w kosztach utrzymania mieszkania. Posiadała pozytywną opinię środowiskową. Nie była widywana pod wpływem alkoholu, nie zakłócała spokoju i porządku publicznego. Nie toczą się wobec niej żadne nowe postępowania przygotowawcze, ani w sprawie o wykroczenie. M. D. chciałaby starać się też o odzyskanie władzy rodzicielskiej nad córką. Mimo pozbawienia władzy rodzicielskiej uczestniczy w jej wychowaniu. W zakładzie karnym utrzymuje kontakt z córką i rodzicami. Jej postawa w trakcie osadzenia także nie budzi zastrzeżeń. Była siedmiokrotnie nagradzana, pracuje nieodpłatnie – jej praca jest bardzo dobrze oceniana, nie uczestniczy w podkulturze przestępczej, deklaruje też krytyczny stosunek do popełnionych przestępstw. M. D. ma duże oparcie w najbliższych ( ojciec w trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego wypowiadał się o niej ciepło, był szczęśliwy, że przybywała w domu) co jest również bodźcem do kontynuowania podążania po właściwej ścieżce życiowej, dobrym prognostykiem na przyszłość.

Ważąc wszystkie okoliczności istotne dla ustalenia wymiaru kar łącznych Sąd Okręgowy uznał, że optymalnymi karami łącznymi, tj. takimi, które najpełniej uwzględnią dyrektywy ich wymiaru będą kary łączne:

I.  6 lat pozbawienia wolności;

II.  grzywny w wysokości 420 stawek dziennych po 20 złotych, przy uznaniu grzywny za wykonaną w całości;

III.  2 lat pozbawienia wolności.

Sąd orzekł kary łączne bezwzględnego pozbawienia wolności. W razie skazania za zbiegające się przestępstwa na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania oraz na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia wykonania norma wynikająca z przepisu art. 89 § 1a dkk, uprawnia do wymierzenia w wyroku łącznym kary pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania (wyrok SN, IV KK 439/13, OSNKW 2014/12/92). Brak jest jednocześnie podstaw do rozważania warunkowego zawieszenia wykonania kary wobec M. D. orzeczonej w punkcie 2. wyroku z uwagi na wymiar kary łącznej, która objęła skazania ze spraw (...) i (...) ( kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania) – 6 lat pozbawienia wolności.

Podkreślić jednocześnie należy, iż obowiązujące przepisy prawa nie wprowadzają automatyzmu w zakresie kształtowania kary łącznej. Jej indywidualizacja w każdym konkretnym przypadku należy do sądu, który poza stosowaniem ogólnych dyrektyw i zasad wymiaru kary uwzględnia nadto całokształt czynów przestępnych oraz podmiotowo-przedmiotowe relacje między nimi zachodzące, zaś popełnienie więcej niż jednego przestępstwa jest okolicznością, przemawiającą za odstępstwem od zasady pełnej absorpcji. Popełnienie większej ilości przestępstw jest istotnym czynnikiem prognostycznym, przemawiającym za orzekaniem kary łącznej surowszej od wynikającej z dyrektywy absorpcji. Jak już podkreślono, mimo stosunkowo młodego wieku skazana popadała wielokrotnie w konflikt z prawem. Zastosowanie więc zasady pełnej absorpcji wobec M. D. w ocenie Sądu byłoby nadmiernym premiowaniem skazanej. Jednakże mając na uwadze pozostałe powołane powyżej okoliczności Sąd orzekł wobec skazanej kary łączne niewiele wyższe, aniżeli te wynikające z zastosowania absorpcji.

Jednocześnie na podstawie art. 577 kpk Sąd zaliczył skazanej na poczet orzeczonej w punkcie 2. wyroku kary łącznej pozbawienia wolności okresy rzeczywistego pozbawienia wolności:

- od dnia 29 listopada 2015 roku godz. 19:00 do dnia 28 listopada 2016 r. godz. 15:30,

- od dnia 18 marca 2014 roku do dnia 18 marca 2015 roku,

- od dnia 20 grudnia 2013 roku do dnia 18 marca 2014 roku,

- od dnia 17 czerwca 2015 roku do dnia 2 lipca 2015 roku,

- od dnia 2 lipca godz. 19:00 do dnia 29 listopada 2015 roku godz. 19:00,

- od dnia 10 października 2017 roku.

Na poczet kary łącznej pozbawienia wolności orzeczonej w punkcie 5. wyroku Sąd zaliczył skazanej okresy rzeczywistego pozbawienia wolności:

- w dniu 12 września 2013 roku,

- od dnia 18 marca 2015 roku do dnia 17 czerwca 2015 roku.

Koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej M. D. z urzędu przez adwokat A. O. oraz adwokata Ł. O. Sąd ustalił na podstawie przepisów § 19 pkt 4, § 20 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 września 2002r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1714). Koszty postępowania związanego z wydaniem wyroku łącznego Sąd przejął na rachunek Skarbu Państwa mając na uwadze sytuację majątkową skazanej.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Sochacka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Tomasz Olszewski
Data wytworzenia informacji: