Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III K 15/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2015-03-20

Sygn. akt III K 15/15

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 marca 2015 r.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w Wydziale III Karnym w składzie:

Przewodniczący Sędzia SO Sławomir Cyniak

Protokolant : Bożena Wolfram

przy udziale prokuratora Janusza Omyły

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 marca 2015r.

sprawy S. P. syna D. i W. z domu Ł. urodzonego (...) w C.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

I.  Sądu Rejonowego w Radomsku z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie o sygn. akt VI K 969/10 za czyn popełniony w dniu 1 listopada 2010r. na karę 1 roku pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 lat oraz grzywnę w wymiarze 50 stawek dziennych po 10 złotych każda, kara pozbawienia wolności została następnie zarządzona do wykonania, którą skazany odbywał od dnia 7 listopada 2013r do dnia 7 listopada 2014r.;

II.  Sądu Rejonowego w Radomsku z dnia10 czerwca 2011r. w sprawie o sygn. akt VI K 276/11 za czyny opisane w pkt. I, II, III, IV wyroku popełnione w dniu 10 stycznia 2011r. i czyn opisany w pkt. V wyroku popełniony w dniu 6/7 stycznia 2011r. na karę – odpowiednio – 1 roku pozbawienia wolności i grzywnę w wysokości 50 stawek dziennych po 10 złotych, 1 roku pozbawienia wolności i grzywnę w wysokości 40 stawek dziennych po 10 złotych, 6 miesięcy pozbawienia wolności i grzywnę w wysokości 40 stawek dziennych po 10 złotych, 6 miesięcy pozbawienia wolności i grzywnę w wysokości 30 stawek dziennych po 10 złotych oraz 1 roku pozbawienia wolności i grzywnę w wysokości 50 stawek dziennych po 10 złotych, które to kary zostały połączone i wymierzona została kara łączna w wysokości 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby czterech lat 3 oraz grzywnę wymiarze 80 stawek dziennych po 10 złotych, kara pozbawienia wolności została następnie zarządzona do wykonania, na której poczet zaliczono skazanemu okresy od dnia 11 stycznia 2011r. do dnia 13 stycznia 2011r. Postanowieniem z dnia 2 września 2014r. umorzono postępowanie wykonawcze odnośnie kary wymierzonej za czyn opisany w pkt. IV wyroku;

III.  Sądu Rejonowego w Radomsku z dnia 8 lipca 2011r. w sprawie o sygn. akt VI K 390/11 za czyn popełniony w dniu 9 maja 2011r. na karę 6 miesięcy ograniczenia wolności, polegającej na wykonywaniu nieodpłatnej dozorowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym, kara ta została następnie zamieniona na karę pozbawienia wolności, którą skazany odbywał 2 listopada 2012r, do dnia 20 grudnia 2012r.;

IV.  Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie o sygn. akt III K 114/11 za czyn popełniony w dniu 29 kwietnia 2011 r. na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby trzech lat oraz grzywnę w wymiarze 50 stawek dziennych po 10 złotych, kara pozbawienia wolności została następnie zarządzona do wykonania, którą skazany odbywał od dnia 7 listopada 2014r. do dnia 7 marca 2015r.;

V.  Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie o sygn. akt VII K 879/12 za czyn popełniony w dniu 13 marca 2012r. na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 lat oraz grzywnę w wymiarze 40 stawek dziennych po 10 złotych, kara ta została następnie zarządzona do wykonania;

VI.  Sądu Rejonowego w Radomsku z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie o sygn. akt VI K 824/12 za dwa czyny popełnione w okresie od 5 sierpnia 2012r. do dnia 11 sierpnia 2012r. i w okresie od dnia 9 lipca 2012r. do 19 sierpnia 2012r. na karę – odpowiednio – 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 100 stawek dziennych po 10 złotych i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 50 stawek dziennych po 10 złotych, które to kary zostały połączone i wymierzona została kara łączna w wysokości 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby czterech lat oraz grzywna w wymiarze 130 stawek dziennych po 10 złotych;

VII.  Sądu Rejonowego w Radomsku z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie o sygn. akt VI K 315/12 za dwa czyny popełnione w dniu 4 marca 2012r. na kary – odpowiednio –po 6 miesięcy pozbawienia wolności, które to kary zostały połączone i wymierzona została kara łączna w wysokości 10 miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 lat oraz grzywnę w wysokości 50 stawek dziennych po 10 złotych;

VIII.  Sądu Rejonowego w Radomsku z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie o sygn. akt VI K 413/12 za dwa czyny popełnione w dniu 23 kwietnia 2012r. na kary – odpowiednio – 5 miesięcy i 3 miesięcy pozbawienia wolności, które to kary zostały połączone i wymierzona została kara łączna w wysokości 5 miesięcy pozbawienia wolności;

IX.  Sądu Rejonowego w Radomsku z dnia 16 października 2013r. w sprawie o sygn. akt VI K 326/13 za czyn popełniony w okresie od dnia 19 stycznia 2013r. do dnia 1 lutego 2013r.na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, z zaliczeniem na poczet kary okresu rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 1 lutego 2013r. do dnia 2 lutego 2013r.;

X.  Sądu Rejonowego w Radomsku z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie o sygn. akt VI K 795/13 za trzy czyny popełnione w dniu 20 lutego 2013r. na karę – odpowiednio – roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności, 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności i 1 roku pozbawienia wolności, które to kary zostały połączone i wymierzona została kara łączna w wysokości 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

orzeka

1.  rozwiązuje kary łączne pozbawienia wolności orzeczone wobec skazanego S. P. w wyrokach opisanych w punktach II, VI, VII, VIII, X;

2.  na podstawie art. 569 § 1 i 2 kpk, art. 85 kk i art.86 § 1 i 2 kk kary wymierzone za zbiegające się przestępstwa w wyrokach opisanych w punkcie I i II łączy i wymierza karę łączną 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności oraz karę łączną grzywny 100 (stu) stawek dziennych po 10 (dziesięć) złotych każda;

3.  na podstawie art. 569 § 1 i 2 kpk, art. 85 kk i art.86 § 1 kk kary pozbawienia wolności wymierzone za zbiegające się przestępstwa w wyrokach opisanych w punkcie III i IV łączy i wymierza S. P. karę łączną 5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

4.  na podstawie art. 569 § 1 i 2 kpk, art. 85 kk, art.86 § 1 kk i art. 89 § 1a kk kary pozbawienia wolności wymierzone za zbiegające się przestępstwa w wyrokach opisanych w punkcie V, VI, VII, VIII łączy i wymierza S. P. karę łączną 3 (trzech) lat pozbawienia wolności;

5.  na podstawie art. 569 § 1 i 2 kpk, art. 85 kk i art. 86 § 1 kk kary pozbawienia wolności wymierzone za zbiegające się przestępstwa w wyrokach opisanych w punkcie IX i X łączy i wymierza S. P. karę łączną 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności;

6.  na podstawie art. 577 kpk zalicza S. P. na poczet orzeczonej w punkcie 2 kary łącznej pozbawienia wolności okresy od dnia 11.01.2011r. od dnia 13.01.2011r, od dnia 21.08.2013r. do dnia 07.11.2013r. oraz od dnia 07.11.2013r. do dnia 07.11.2014r.;

7.  na podstawie art.577 kpk zalicza S. P. na poczet orzeczonej w punkcie 3 kary łącznej pozbawienia wolności okresy od dnia 02.11.2012r. do dnia 20.12.2012r., od dnia 07.11.2014r. do dnia 07 marca 2015r.;

8.  na podstawie art.577 kpk zalicza S. P. na poczet orzeczonej w punkcie 5 kary łącznej pozbawienia wolności okres od dnia 01.02.2013r. do dnia 02.02.2013r.;

9.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokat M. B. kwotę 147,60 (sto czterdzieści siedem 60/100) złotych tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skazanemu z urzędu;

10.  koszty postępowania związane z wydaniem wyroku łącznego przejmuje na rachunek Skarbu Państwa.

Sygn. akt III K 15/15

UZASADNIENIE

S. P. został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Radomsku z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie o sygn. akt VI K 969/10 za czyn z art. 279§1 kk popełniony w dniu 1 listopada 2010r. na karę 1 roku pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 lat oraz grzywnę w wymiarze 50 stawek dziennych po 10 złotych każda. Kara pozbawienia wolności została następnie zarządzona do wykonania. Skazany odbywał ją od dnia 7 listopada 2013r do dnia 7 listopada 2014r.

\informacja o karalności k. 22-23,

odpis wyroku Sadu Rejonowego w Radomsku k. 39, informacja AŚ w P. o pobytach i orzeczeniach k. 68v\

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Radomsku z dnia10 czerwca 2011r. w sprawie o sygn. akt VI K 276/11 za czyny opisane w pkt. I, II, III, IV wyroku z art. 279§1 kk, art. 279§1 kk, art. 289§1 kk, art. 278§1 kk popełnione w dniu 10 stycznia 2011r. i czyn opisany w pkt. V wyroku z art. 279§1 kk popełniony w dniu 6/7 stycznia 2011r. skazano S. P. na karę – odpowiednio – 1 roku pozbawienia wolności i grzywnę w wysokości 50 stawek dziennych po 10 złotych, 1 roku pozbawienia wolności i grzywnę w wysokości 40 stawek dziennych po 10 złotych, 6 miesięcy pozbawienia wolności i grzywnę w wysokości 40 stawek dziennych po 10 złotych, 6 miesięcy pozbawienia wolności i grzywnę w wysokości 30 stawek dziennych po 10 złotych oraz 1 roku pozbawienia wolności i grzywnę w wysokości 50 stawek dziennych po 10 złotych, które to kary zostały połączone i wymierzona została kara łączna w wysokości 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby czterech lat oraz grzywnę wymiarze 80 stawek dziennych po 10 złotych.

Kara pozbawienia wolności została następnie zarządzona do wykonania, na której poczet zaliczono skazanemu okresy od dnia 11 stycznia 2011r. do dnia 13 stycznia 2011r. Postanowieniem z dnia 5 listopada 2013r. Sąd Rejonowy w Radomsku wstrzymał wykonanie kary łącznej pozbawienia wolności orzeczonej wobec skazanego.

Postanowieniem z dnia 16 stycznia 2014r. zamieniono skazanemu orzeczoną za czyn z art. 278§1 kk opisany w pkt. IV wyroku karę 6 miesięcy pozbawienia wolności na 30 dni aresztu. Postanowieniem z dnia 2 września 2014r. Sąd uchylił powyższe postanowienie i umorzył postępowanie wykonawcze odnośnie kary wymierzonej za czyn opisany w pkt. IV wyroku.

\informacja o karalności k. 22-23,

odpis wyroku Sadu Rejonowego w Radomsku k. 40-40v, obliczenie kary k. 42, postanowienie Sądu Rejonowego w Radomsku z dnia 16 stycznia 2014r. k. 43-43v, postanowienie Sądu Rejonowego w Radomsku z dnia 2 września 2014r. k. 44-44v, informacja AŚ w P. o pobytach i orzeczeniach k. 68\

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Radomsku z dnia 8 lipca 2011r. w sprawie o sygn. akt VI K 390/11 S. P. został skazany za czyn z art. 178a§2 kk popełniony w dniu 9 maja 2011r. na karę 6 miesięcy ograniczenia wolności, polegającej na wykonywaniu nieodpłatnej dozorowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym.

Orzeczona kara została następnie zamieniona na karę pozbawienia wolności, którą skazany odbywał 2 listopada 2012r, do dnia 20 grudnia 2012r.

\ informacja o karalności k. 22-23,

odpis wyroku Sadu Rejonowego w Radomsku k. 45, informacja AŚ w P. o pobytach i orzeczeniach k. 69 \

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim wyrokiem z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie o sygn. akt III K 114/11 skazał S. P. za czyn z art. 137§1 kk popełniony w dniu 29 kwietnia 2011 r. na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby trzech lat oraz grzywnę w wymiarze 50 stawek dziennych po 10 złotych.

Kara pozbawienia wolności została następnie zarządzona do wykonania. Skazany odbywał ją od dnia 7 listopada 2013r. do dnia 7 marca 2015r.

\ informacja o karalności k. 22-23,

odpis wyroku Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim k. 26-27, postanowienie Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 9 lipca 2013r. k. 30-30v, obliczenie kary k. 32, informacja AŚ w P. o pobytach i orzeczeniach k. 67\

S. P. został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie o sygn. akt VII K 879/12 za czyn z art. 233§1 kk popełniony w dniu 13 marca 2012r. na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 lat oraz grzywnę w wymiarze 40 stawek dziennych po 10 złotych, kara ta została następnie zarządzona do wykonania.

\ informacja o karalności k. 22-23,

odpis wyroku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim k. 58-59, postanowienie Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 6 grudnia 2012r. k. 60-60v, obliczenie kary k. 61, informacja AŚ w P. o pobytach i orzeczeniach k. 68 \

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Radomsku z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie o sygn. akt VI K 824/12 skazano S. P. za dwa czyny z art. 279§1 kk i art. 278§1 kk popełnione w okresie od 5 sierpnia 2012r. do dnia 11 sierpnia 2012r. i w okresie od dnia 9 lipca 2012r. do 19 sierpnia 2012r. na karę – odpowiednio – 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 100 stawek dziennych po 10 złotych i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 50 stawek dziennych po 10 złotych.

Orzeczone kary zostały połączone i wymierzona została kara łączna w wysokości 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby czterech lat oraz grzywnę w wymiarze 130 stawek dziennych po 10 złotych.

\ informacja o karalności k. 22-23,

odpis wyroku Sądu Rejonowego w Radomsku k. 49\

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Radomsku z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie o sygn. akt VI K 315/12 S. P. został skazany za dwa czyny z art. 224§1 kk i art. 226§1 kk popełnione w dniu 4 marca 2012r. na kary – odpowiednio –po 6 miesięcy pozbawienia wolności, które to kary zostały połączone i wymierzona została kara łączna w wysokości 10 miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 lat oraz grzywnę w wysokości 50 stawek dziennych po 10 złotych.

\ informacja o karalności k. 22-23,

odpis wyroku Sądu Rejonowego w Radomsku k. 46 \

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Radomsku z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie o sygn. akt VI K 413/12 skazano S. P. za dwa czyny z art. 158§1 kk i art. 190§1 kk popełnione w dniu 23 kwietnia 2012r. na kary – odpowiednio – 5 miesięcy i 3 miesięcy pozbawienia wolności.

Orzeczone kary zostały połączone i wymierzona została kara łączna w wysokości 5 miesięcy pozbawienia wolności.

\ informacja o karalności k. 22-23,

odpis wyroku Sądu Rejonowego w Radomsku k. 47-48, informacja AŚ w P. o pobytach i orzeczeniach k. 67v \

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Radomsku z dnia 16 października 2013r. w sprawie o sygn. akt VI K 326/13 S. P. został skazany za czyn z art. 278§1 kk w zw. z art. 12 kk popełniony w okresie od dnia 19 stycznia 2013r. do dnia 1 lutego 2013r. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności.

Skazanemu zaliczono na poczet kary okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 1 lutego 2013r. do dnia 2 lutego 2013r.

\ informacja o karalności k. 22-23,

odpis wyroku Sądu Rejonowego w Radomsku k. 50, obliczenie kary k. 51, informacja AŚ w P. o pobytach i orzeczeniach k. 68v\

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Radomsku z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie o sygn. akt VI K 795/13skazano S. P. za trzy czyny z art. 279§1 kk, art. 279§1 kk i art. 13§1 kk w zw. z art. 279§1 kk popełnione w dniu 20 lutego 2013r. na karę – odpowiednio – 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności, 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności i 1 roku pozbawienia wolności.

Orzeczone kary zostały połączone i wymierzona została kara łączna w wysokości 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

\ informacja o karalności k. 22-23,

odpis wyroku Sądu Rejonowego w Radomsku k. 52, obliczenie kary k. 53, informacja AŚ w P. o pobytach i orzeczeniach k. 67v \

S. P. jest kawalerem. Posiada wykształcenie (...). Przed osadzeniem w zakładzie karnym zamieszkiwał wspólnie z matką i siostrą. Skazany nigdy nie pracował zawodowo, pozostawał na utrzymaniu matki. Będąc objęty dozorem kuratora, uchylał się od niego, nie przestrzegał porządku prawnego oraz utrzymywał kontakty z osobami karanymi.

\opinia o skazanym k. 65-66v\

S. P. ma bezkrytyczny stosunek do popełnionych przestępstw i dotychczasowego trybu życia.

Skazany odbywa karę w systemie programowego oddziaływania. Jednakże zadania (...) realizuje w stopniu umiarkowanym. U S. P. stwierdzono uzależnienie od alkoholu. Skazany wyraził zgodę na skierowanie na leczenia do OT. Termin przyjęcia przypada na dzień 17 sierpnia 2016r. w Areszcie (...) W.- M..

W trakcie pobytu w zakładzie karnym skazany był szesnastokrotnie nagradzany za dobre zachowanie m.in. za wykonywanie prac nieodpłatnych. Nie był karany dyscyplinarnie. Nie przynależy do podkultury przestępczej, nie wykazuje zainteresowania podjęciem nauki w warunkach izolacji penitencjarnej.

S. P. nie jest zatrudniony odpłatnie. Nieodpłatnie pracuje jako sprzątający oddział mieszkalny, z powierzonych mu obowiązków wywiązuje się właściwie. Skazany aktywnie uczestniczy w zajęciach kulturalno – oświatowych i sportowych.

Skazany utrzymuje kontakt z najbliższą rodziną poprzez rozmowy telefoniczne, widzenia, korespondencję. Otrzymuje od niej pomoc w formie paczek oraz wpłat na konto depozytowe.

\opinia o skazanym k. 65-66v \

Żaden z dowodów przeprowadzonych na rozprawie głównej, w szczególności odpisy wyroków, postanowień, opinie o skazanym i informacje o karalności nie był kwestionowany przez żadną ze stron. Sąd także nie miał żadnych wątpliwości co do ich rzetelności i wiarygodności. Zgodnie z art. 569§1 kpk wyrok łączny wydaje się w przypadku spełnienia przesłanek do orzeczenia kary łącznej. Natomiast warunki orzeczenia kary łącznej zostały określone w art. 85 kk, zgodnie z którym wydaje się wówczas gdy sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw zanim zapadł pierwszy, chociażby nieprawomocny wyrok, co do któregokolwiek z tych przestępstw.

Przyjmując ugruntowany w orzecznictwie i doktrynie pogląd uznać należy, iż wymóg art. 85 kk, że połączeniu mogą podlegać jedynie kary orzeczone za przestępstwa popełnione zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw, trzeba rozumieć nie, jako w ogóle pierwszy wyrok skazujący, ale chronologicznie pierwszy wyrok, zamykający daną grupę przestępstw pozostających w realnym zbiegu. Ustawodawca mówiąc o pierwszym wyroku, nie ogranicza możliwości łączenia w zbieg realny przestępstw popełnionych do tej tylko chwili, w której sprawca po raz pierwszy zostaje skazany, lecz chodzi tu o pierwsze skazanie za przestępstwo należące do grupy czynów nieprzedzielonych żadnym wyrokiem skazującym. Nie występują tym samym przeszkody prawne do utworzenia kolejnej grupy obejmującej skazania za czyny popełnione zanim zapadł kolejny „ pierwszy wyrok” z punktu widzenia następnej grupy przestępstw, tj. by wyrok łączny zawierał orzeczenie kilku kar łącznych, każda obejmująca skazania za przestępstwa z innego zbiegu ( Wyrok SN V KK 274/08, Lex nr 465594, Postanowienie SN, IV KK 245/08, Lex 424879, Wyrok SN IV KK 124/14, Biul.PK 2014/11/38-44 ).

Analiza konfiguracji dat przestępstw, za które skazany został S. P., z datami wydanych wyroków, potwierdziła spełnienie warunków określonych w art.85 kk i art.86 § 1 kk, powodujące konieczność wydania wyroku łącznego wobec skazanego.

Stosując zasady określone w art. 85 kk i mając także na uwadze treść art. 92 kk Sąd Okręgowy orzekł wobec skazanego cztery kary łączne. I tak pierwsza kara łączna została orzeczona za zbiegające się przestępstwa z wyroków opisanych w wyroku łącznym w pkt. I i II (VI K 969/10, VI K 276/11), popełnione w dniach 1 listopada 2010r., 6/7 stycznia 2011r., 10 stycznia 2011r., a przed wydaniem wyroku przez Sąd Rejonowy w Radomsku z dnia 31 stycznia 2011r. ( VI K 969/10). Druga objęła przestępstwa z wyroków opisanych w pkt. III i IV (VI K 390/11, III K 114/11) popełnione w dniach 29 kwietnia 2011r. i 9 maja 2011r., a przed wydaniem wyroku przez Sąd Rejonowy w Radomsku z dnia 8 lipca 2011r.( VI K 390/11). Kolejną karą łączną objęto przestępstwa opisanych w wyrokach w pkt. V, VI, VII i VIII (VII K 879/12, VI K 824/12, VI K 315/12, VI K 413/12) popełnionych w dniach 4 marca 2012r., 13 marca 2012r., 23 kwietnia 2012r., w okresie od 5 sierpnia 2012r. do 11 sierpnia 2012r., w okresie od 9 lipca 2012r. do 19 sierpnia 2012r., a przed wydaniem wyroku przez Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 6 grudnia 2012r. (VII K 879/12). Czwartą ostatnią karą łączną objęto przestępstwa z wyroków opisanych w pkt. IX, X (VI K 326/13, VI K 795/13) popełnione w okresie od 19 stycznia 2013r. do 1 lutego 2013r. oraz w dniu 20 lutego 2013r., a przed wydaniem wyroku przez Sąd Rejonowy w Radomsku z dnia 16 października 2013r. (VI K 326/13).

Wymierzając S. P. cztery kary łączne pozbawienia wolności Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim zastosował zasadę częściowej kumulacji. W myśl zasady wyrażonej w art.86 § 1 i 2 kk Sąd wymierzając karę łączną orzeka ją w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie przekraczając 810 stawek dziennych grzywny, 15 lat pozbawienia wolności, wymierzając karę łączną grzywny określa na nowo wysokość stawki dziennej.

Zatem granice, w jakich Sąd Okręgowy mógł kształtować wymiar kar łącznych zawarte były pomiędzy dwiema wartościami:

- w wypadku pierwszej kary łącznej obejmującej przestępstwa z wyroków VI K 969/10 i VI K 276/11 – od 1 roku pozbawienia wolności do 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz od 50 stawek dziennych grzywny do 230 stawek dziennych;

- w wypadku drugiej kary łącznej obejmującej przestępstwa z wyroków VI K 390/11 i III K 114/11 – od 4 miesięcy pozbawienia wolności do 7 miesięcy pozbawienia wolności. Przyjmując stosownie do art. 87 kk, że w razie skazania za zbiegające się przestępstwa na karę ograniczenia wolności i pozbawienia wolności sąd wymierza karę łączną pozbawienia wolności, przyjmując, ze jeden miesiąc pozbawienia wolności równa się 15 dniom ograniczenia wolności. I tak w niniejszej sprawie było to 6 miesięcy ograniczenia wolności, tj. 90 dni pozbawienia wolności, czyli 3 miesiące;

- w odniesieniu do trzeciej z kar łącznych obejmującej przestępstwa z wyroków VII K 879/12, VI K 824/12, VI K 315/12 i VI K 413/12 - od 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności do 3 lat i 11 miesięcy pozbawienia wolności;

- w przypadku kary czwartej obejmującej przestępstwa z wyroków VI K 326/13 i VI K 795/13 - od 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności do 3 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności.

Grzywny orzeczone w wyrokach na podstawie art. 71 § 1 kk, nie mogły ulec połączeniu, z uwagi na to, iż w momencie zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności, stosownie do § 2 powołanego artykułu, nie podlegały wykonaniu.

Orzekając kary łączne Sąd miał na uwadze kary jednostkowe orzeczone za poszczególne przestępstwa, ilość i charakter popełnionych przez skazanego czynów, ich czasookres, jak również postawę skazanego, jego wiek, warunki osobiste.

Zaznaczyć przy tym należy, iż instytucja kary łącznej nie jest instrumentem łagodzenia orzeczonych kar za pozostające w zbiegu realnym przestępstwa. Wymiar kary łącznej stanowi działalność racjonalną polegającą na oznaczeniu kary odpowiedniej do stopnia związku podmiotowo-przedmiotowego między zbiegającymi się realnie przestępstwami. Kara łączna w żaden sposób nie ma służyć premiowaniu skazanego przez ograniczenie jego odpowiedzialności karnej lecz musi rzeczywiście oddać zawartość kryminalną czynów, jakich się dopuścił. Orzeczona kara łączna musi stanowić całościową ocenę zachowań sprawcy przestępstw, będąc odpowiednią i celową z punktu widzenia prewencyjnego, reakcją na popełnione czyny, nie może być postrzegana jako instytucja mająca działać na korzyść skazanego, lecz jako instrument racjonalnej polityki karania w stosunku do sprawcy kilku przestępstw pozostających w realnym zbiegu ( wyrok SA w Krakowie, II AKa 241/11, KZS 2012/2/34, wyrok SA w Gdańsku, II AKa 98/14, LEX nr 1473943)

S. P. mimo, że jest osoba młodą, został już prawomocnie skazany 10 wyrokami różnych Sądów, za popełnienie w sumie 19 przestępstw w okresie 3 lat. Odnotować należy przy tym, iż były one popełniane w relatywnie krótkich odstępach czasowych, nadto godziły w różnego rodzaju dobra prawne. Spektrum jego przestępczych działań jest szerokie. S. P. popełniał czyny różnego rodzaju od kradzieży, kradzieży z włamaniem, przez pobicia, groźby karalne, znieważenie funkcjonariusza Policji, składanie fałszywych zeznań, aż po zniszczenie flagi państwa. Jak wynika z nadesłanej opinii sporządzonej dla potrzeb niniejszego postępowania w Areszcie (...) w (...) (...) S. P. przebywając w warunkach izolacji nadal nie wykazuje pożądanej postawy, która byłaby wyrazem krytycznego stosunku do popełnionych przestępstw, dowodząc skruchy i żalu – elementów niezbędnych dla zrozumienia karygodności swego postępowania. Jest on całkowicie bezkrytyczny wobec popełnionych czynów. Mimo, iż karę odbywa w systemie programowego oddziaływania, zadania programu realizuje w stopniu umiarkowanym. S. P. przebywając na wolności w okresach próby uchylał się od dozoru, utrzymywał kontakty z osobami karanymi, a nade wszystko permanentnie nie przestrzegał porządku prawnego. Okoliczności te stanowią na niekorzyść skazanego.

Ważąc wszystkie okoliczności istotne dla ustalenia wymiaru kar łącznych Sąd Okręgowy uznał, że optymalnymi karami łącznymi, tj. takimi, które najpełniej uwzględnią dyrektywy ich wymiaru określone w art. 53 kk będą kary łączne: 2 lat pozbawienia wolności i grzywna w wysokości 100 stawek dziennych po 10 złotych, 5 miesięcy pozbawienia wolności, 3 lat pozbawienia wolności oraz 2 lat pozbawienia wolności.

W odniesieniu do kary orzeczonej w pkt. 3 wyroku łącznego Sąd orzekł karę łączną w wymiarze 3 lat bezwzględnego pozbawienia wolności. W razie skazania za zbiegające się przestępstwa na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania oraz na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia wykonania norma wynikająca z przepisu art. 89 § 1a k.k., uprawnia do wymierzenia w wyroku łącznym kary pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania (wyrok SN, IV KK 439/13 , OSNKW 2014/12/92). W ocenie Sądu brak jest podstaw do warunkowego zawieszenia wykonania kary wobec S. P.. Podstawową przesłanką stosowania omawianej instytucji jest bowiem pozytywna prognoza, która wyraża się w przekonaniu Sądu, że sprawca czynu wykona nałożone obowiązki próby i nie powróci do przestępstwa, a zatem wykonanie wymierzonej mu kary nie jest konieczne. W odniesieniu do skazanego, jego dotychczasowy tryb życia, wielość i różnorodność popełnionych przestępstw, bezkrytyczna postawa w stosunku do nich, a nadto fakt, iż S. P. został sześciokrotnie skazany na kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania, z których następnie w pięciu zostały skazanemu zarządzone do wykonania, świadczą dobitnie o negatywnej prognozie wobec skazanego. Zastosowaniu zasady pełnej absorpcji wobec skazanego sprzeciwiają się okoliczności związane z popełnionymi przestępstwami i ich ilość. Jak już podkreślono mimo młodego wieku skazany popadał wielokrotnie w konflikt z prawem, popełniał liczne przestępstwa godzące w różnego rodzaju dobra prawne. Pomimo początkowo stosowanego warunkowego zawieszenia wykonania kary skazany w okresie próby rażąco naruszał porządek prawny. S. P. odbywając kolejną karę w areszcie śledczym nadal pozostaje bezkrytyczny w stosunku do popełnionych przestępstw. W ocenie Sądu S. P. można uznać za osobę zdemoralizowaną. Prognoza resocjalizacyjna wobec niego została określona opinii jako umiarkowana. Przepisy kodeksu karnego określają w sposób ogólny zasady orzekania kary łącznej. Nie zawierają one jednakże nakazu kierowania się wyłącznie dyrektywą pełnej absorpcji w odniesieniu do każdego skazanego ( Postanowienie SN , IV KK 459/06 LEX nr 310245, Prok.i Pr.-wkł. 2007/5/1, Prok.i Pr.-wkł. 2007/6/7). Wobec tego Sąd uznał, iż zastosowanie zasady absorpcji wobec S. P., byłoby niezasadne. Stanowiłoby to bowiem nienależne premiowanie skazanego, czego jego dotychczasowa postawa i droga życiowa w żaden sposób nie uzasadnia.

Jednocześnie na podstawie art. 577 kpk Sąd zaliczył skazanemu na poczet kar łącznych okresy jego pozbawienia wolności. Na poczet orzeczonej w punkcie 2 kary łącznej pozbawienia wolności okresy11.01.2011 od dnia 13.01.2011r, od dnia 21.08.2013r. do dnia 7.11.2013r. oraz od dnia 7.11.2013r. do dnia 7.11.2014r. Na poczet orzeczonej w punkcie 3 kary łącznej pozbawienia wolności okresy od dnia 02.11.2012r. do dnia 20.12.2012r., od dnia 7.11.2014r. do dnia 07.03.2015r., a na poczet orzeczonej w punkcie 5 kary łącznej pozbawienia wolności okres od dnia 01.02.2013r. do dnia 02.02.2013r.

Koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej S. P. z urzędu Sąd ustalił na podstawie § 14 ust. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 z późn. zm.), przejmując na rachunek Skarbu Państwa mając na uwadze sytuację majątkową skazanego i rozmiar wymierzonych kar łącznych pozbawienia wolności.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Sochacka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Sławomir Cyniak
Data wytworzenia informacji: