Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 224/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Brzezinach z 2017-11-22

Sygn. akt II K 224/17

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 listopada 2017 r.

Sąd Rejonowy w Brzezinach II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Marzena Cywińska

Protokolant: st. sekr. sąd. Dorota Patyna

przy udziale prokuratora Małgorzaty Misiak – Bieniaszczyk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 listopada 2017 r.

sprawy:

M. B.

s. A., L. z domu D.

ur. (...) w m. B.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

I. Sądu Rejonowego dla Ł. W. w Łodzi X Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w B. z dnia 24.02.2014 r. w sprawie (...) za czyn z art. 190§1 kk

-na karę 10 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 40 godzin w miesiącu. Wyrok uprawomocnił się w dniu 27.03.2014 r. Postanowieniem z dnia 27.03.2015 r. zamieniono karę na karę zastępczą pozbawienia wolności.

II. Sądu Rejonowego dla Ł. W.w Ł. X Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w B. z dnia 19.05.2014 r. w sprawie (...) za czyn z art. 278§1 kk na karę 1 roku pozbawienia wolności, za czyn z art. 157§1 kk na karę 1 roku pozbawienia wolności. Orzeczono karę łączną 2 lat pozbawienia wolności, a wykonanie łącznej kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszono na okres próby 5 lat. Wyroku uprawomocnił się w dniu 05.07.2014 r. Postanowieniem z dnia 25.09.2017 r. zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary.

III. Sądu Rejonowego dla Ł. W. w Ł. X Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w B.z dnia 31.07.2014 r. w sprawie (...) za czyn z art. 226§1 kk na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności; za czyn z art. 222§1 kk na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności , za czyn z art. 190§1 kk na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności; karę łączną 1 roku pozbawienia wolności; której wykonanie warunkowo zawieszono na okres próby 3 lat. Wyrok uprawomocnił się w dniu 15.08.2014 r. Postanowieniem Sądu Rejonowego w B. z dnia 16.12.2015 r. zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary.

IV. Sądu Rejonowego dla Ł. W. w Ł.X Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w B. z dnia 25.09.2014 r. w sprawie (...) za czyn z art. 216§1 kk na karę grzywny 50 stawek po 10 zł stawka, za czyn z art. 244 kk na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności; za czyn z art. 244 kk na karę 1 roku pozbawienia wolności, za czyn z art. 288§1 kk na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, za 3 czyny z art. 190§1 kk na kary po 6 miesięcy pozbawienia wolności, za czyn z art. 157§2 kk na karę grzywny 50 stawek po 20 zł stawka, za czyn z art. 284§1 kk na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, za czyn z art. 216§1 kk na karę grzywny 50 stawek po 10 zł. Orzeczono karę łączną 2 lat pozbawienia wolności; której wykonanie warunkowo zawieszono na okres próby 5 lat. Orzeczono karę grzywny 50 stawek po 20 zł, zaliczono okres tymczasowego aresztowania 26.05.2014 r. – 22.09.2014 r. Wyrok uprawomocnił się w dniu 03.10.2014 r. Postanowieniem Sądu Rejonowego w B. z dnia 20.01.2016 r. zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary.

V. Sądu Rejonowego w B. z dnia 07.09.2015 r. w sprawie (...) za czyn z art. 190§1 kk na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności, za czyn z art. 245 kk na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności. Orzeczono karę łączną 1 roku pozbawienia wolności. Zaliczono okres 02.03.2015 r. Wyrok uprawomocnił się w dniu 18.09.2015 r.

VI. Sądu Rejonowego w B. z dnia 06.07.2017 r. w sprawie (...) za czyn z art. 156§1 pkt 2 kk na karę 2 lat pozbawienia wolności, za czyn z art. 216§1 kk na karę grzywny 50 stawek po 10 zł, za czyn z art. 157§2 kk na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności. Orzeczono karę łączną 2 lat pozbawienia wolności. Wyrok uprawomocnił się w dniu 14.07.2017 r.

w przedmiocie wydania wyroku łącznego:

1.  na podstawie art. 569§1 kpk w zw. z art. 85§1 i 2 kk, art. 86§1 kk w zw. z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 396) kary pozbawienia wolności wymierzone M. B. wyrokami opisanymi w punktach: II, IV i VI łączy i wymierza M. B. karę łączną 4 (czterech) lat i 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności,

2.  na podstawie art. 577 kpk na poczet wymierzonej kary łącznej pozbawienia wolności ujętej w pkt. 1 zalicza M. B. okres tymczasowego aresztowania w dniach 26.05.2014 r. – 22.09.2014 r. ustalając początek kary na dzień 17.09.2017 r.,

3.  uznaje, że kary pozbawienia wolności orzeczone wobec M. B. w wyrokach opisanych w pkt. II, IV i VI zostały pochłonięte niniejszym wyrokiem łącznym, zaś w pozostałym zakresie wyroki podlegają odrębnemu wykonaniu,

4.  umarza postępowanie w odniesieniu do wyroków z pkt. I , III i V,

5.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz kancelarii adwokackiej (...) kwotę 120 (sto dwadzieścia) złotych tytułem nieopłaconych kosztów obrony udzielonej oskarżonemu z urzędu oraz kwotę 27,60 (dwadzieścia siedem 60/100) złotych tytułem podatku od towarów i usług VAT,

6.  zwalnia skazanego od ponoszenia kosztów wydania wyroku łącznego, obciążając nimi Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 14.08.2017r. do Sadu Rejonowego w B. wpłynęła informacja administracji Zakładu Karnego (...) w Ł., w którym przebywał M. B., że mogą zachodzić warunki do wydania wyroku łącznego wobec tego skazanego. Do informacji dołączono wykaz spraw, w których wprowadzono wobec skazanego do wykonania kary pozbawienia wolności.

(dowód: opinia o skazanym-k.3).

Wobec M. B. w dniu 16.05.2013r. Sąd Okręgowy w Ł. w sprawie o sygn. akt (...) wydał wyrok łączny skazujący go na karę łączną 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności, w którym połączono kary z wyroków jednostkowych Sądu Rejonowego w B. w sprawie o sygn. akt (...) oraz Sądu Okręgowego w Ł.o sygn. akt (...) Wyrok ten uprawomocnił się w dniu 23.05.2013r., a orzeczona nim kara została w całości wykonana.

(dowód: dane o karalności-k.6-8,

informacja o pobytach-k.22v).

Następnie M. B. został skazany prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego dla Ł. W. w Ł. X Zamiejscowego Wydziału Karnego z siedzibą w B. z dnia 24.02.2014 r. w sprawie (...) za czyn z art. 190§1 kk w zw. z art. 12 kk popełniony w okresie 27.07.2013r. – 11.08.2013r., którym wymierzono mu karę 10 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 40 godzin w miesiącu. Wyrok ten uprawomocnił się w dniu 27.03.2014 r. Postanowieniem z dnia 27.03.2015 r. zamieniono karę ograniczenia wolności na karę zastępczą pozbawienia wolności, którą skazany odbył w okresie 08.04.2015r. do 05.09.2015r.

(dowód: dane o karalności-k.6-8,

odpis wyroku-k.17,

opinia i informacja o pobytach-k.18, 21v-22).

Wyrokiem Sądu Rejonowego dla Ł.W. Ł.X Zamiejscowego Wydziału Karnego z siedzibą w B. z dnia 19.05.2014 r. w sprawie (...)za czyn I z art. 278§1 kk w zw. z art. 64§1 kk popełniony w dniu 21.09.2013r. skazano M. B. na karę 1 roku pozbawienia wolności, za czyn II z art. 157§1 kk popełniony również w dniu 21.09.2013r. - na karę 1 roku pozbawienia wolności. Orzeczono wobec niego karę łączną 2 lat pozbawienia wolności, a wykonanie łącznej kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszono na okres próby 5 lat. Wyrok uprawomocnił się w dniu 05.07.2014 r., a postanowieniem z dnia 25.09.2017 r. zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary, którą skazany będzie odbywał w okresie od 20.05.2021r. do 20.05.2023r.

(dowód: dane o karalności-k.6-8,

odpis wyroku-k.16,

odpis postanowienia-k.42,

opinia i informacja o pobytach-k.18, 21v-22, k.41).

Następnie wyrokiem Sądu Rejonowego dla Ł. W. w Ł. X Zamiejscowego Wydziału Karnego z siedzibą w B. z dnia 31.07.2014 r. w sprawie (...) M. B. został skazany za czyny popełnione w dniu 31.07.2013r., a mianowicie za czyn I z art. 226§1 kk na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności; za czyn II z art. 222§1 kk na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności; za czyn III z art. 190§1 kk na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności oraz na karę łączną 1 roku pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres próby 3 lat. Wyrok uprawomocnił się w dniu 15.08.2014 r. Postanowieniem Sądu Rejonowego w B. z dnia 16.12.2015 r. zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary. Karę tę skazany odbył w okresie 17.09.2016r. do 17.09.2017r.

(dowód: dane o karalności-k.6-8,

odpis wyroku-k.15,

opinia i informacja o pobytach-k.18, 21v, 41).

Wyrokiem Sądu Rejonowego dla Ł.W. Ł.X Zamiejscowego Wydziału Karnego z siedzibą w B. z dnia 25.09.2014 r. w sprawie (...) M. B. został skazany za czyn I z art. 216§1 kk popełniony w dniu 27.03.2014r. na karę grzywny 50 stawek po 10 zł stawka; za czyn II z art.244 kk w zw. z art.217§1 kk i art.11§2 kk popełniony w kwietniu 2014r. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności; za czyn III z art. 244 kk w zw. z art.190§1 kkw zw. z art. 216§1kk w zw. z art. 217§1 kk i art. 11§2 kk popełniony 18.05.2014r. na karę 1 roku pozbawienia wolności; za czyn IV z art. 288§1 kk w zw. z art. 64§1 kk popełniony w dniu 21.05.2014r. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności; za czyny V, VI, VII z art. 190§1 kk w zw. z art. 12 kk popełnione w okresie 21.04.2014r. – 24.05.2014r. na kary po 6 miesięcy pozbawienia wolności; za czyn VIII z art. 157§2 kk popełniony w dniu 23.05.2014r. na karę grzywny 50 stawek po 20 zł stawka; za czyn IX z art. 284§1 kk w zw. z art. 64§1 kk popełniony w dniu 21.05.2014r. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności; za czyn X z art. 216§1 kk w zw. z art. 12 kk popełniony w dniu 21.05.2014r. na karę grzywny 50 stawek po 10 zł. Orzeczono karę łączną 2 lat pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres próby 5 lat oraz karę łączną grzywny 50 stawek po 20 zł, zaliczając okres tymczasowego aresztowania 26.05.2014 r. – 22.09.2014 r. i uznając karę grzywny za wykonaną w całości. Wyrok uprawomocnił się w dniu 03.10.2014r. Postanowieniem Sądu Rejonowego w B. z dnia 20.01.2016 r. zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary. Skazany odbywa karę w okresie od 17.09.2017r. do 21.05.2019r.

(dowód: dane o karalności-k.6-8,

odpis wyroku-k.10-11,

opinia i informacja o pobytach-k.18, 20v-21, 41).

M. B. został także skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w B. z dnia 07.09.2015 r. w sprawie (...) za pięć czynów z art. 190§1 kk popełnionych w dniach 25-26.12.2014r., 26.12.2014r., 12.01.2015r., 02.03.2015r. przy przyjęciu ciągu przestępstw z art. 91§1 kk i wymierzono mu karę 8 miesięcy pozbawienia wolności, zaś za czyn z art. 245 kk popełniony w dniu 19-20.02.2015r. - na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności. Orzeczono karę łączną 1 roku pozbawienia wolności i zaliczono na jej poczet okres zatrzymania w dniu 02.03.2015 r. Wyrok uprawomocnił się w dniu 18.09.2015 r. Skazany odbył karę w okresie 27.10.2015r. – 17.09.2016r.

(dowód: dane o karalności-k.6-8,

odpis wyroku-k.13,

opinia i informacja o pobytach-k.18, 21, 41).

Ponadto, M. B. został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w B. z dnia 06.07.2017 r. w sprawie (...) za trzy czyny popełnione w dniu 07.09.2015r., tj. czyn I z art. 156§1 pkt 2 kk na karę 2 lat pozbawienia wolności, za czyn II z art. 216§1 kk na karę grzywny 50 stawek po 10 zł, za czyn III z art. 157§2 kk na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności. Orzeczono wobec niego karę łączną 2 lat pozbawienia wolności. Wyrok uprawomocnił się w dniu 14.07.2017 r. Skazany będzie odbywał karę w okresie 21.05.2019r. – 20.05.2021r.

(dowód: dane o karalności-k.6-8,

odpis wyroku-k.12,

opinia i informacja o pobytach-k.18, 20, 41).

Skazany posiada wykształcenie gimnazjalne, wyuczony zawód stolarza. Ze związków nieformalnych ma dwoje dzieci, ciąży na nim obowiązek alimentacyjny, którego do niedawna nie realizował, a po zatrudnieniu w zakładzie karnym rozpoczął częściową realizację zobowiązań alimentacyjnych. Przed osadzeniem M. B. nie pracował zarobkowo, podejmował jedynie prace dorywcze w branży budowlanej, w miejscu zamieszkania miał negatywną opinię w związku z używaniem przemocy fizycznej wobec partnerek, nadużywaniem alkoholu, zażywaniem dopalaczy i wielokrotną karalnością. Z danych uzyskanych w środowisku sąsiedzkim wynikało, że znajdując się pod wpływem alkoholu lub innych podobnie działających środków zachowywał się agresywnie, był nieobliczalny. Obecnie, od 27.10.2015r. skazany odbywa kolejne kary. Do Aresztu Śledczego w Ł. został doprowadzony przez funkcjonariuszy policji, gdyż nie stawił się tam dobrowolnie, zgłosił się natomiast do jednostki Policji, by uzyskać transport swoich rzeczy osobistych. Od 12.10.2016r. odbywał karę w Zakładzie Karnym (...) w Ł.w związku ze skierowaniem do odbycia terapii dla uzależnionych od alkoholu

M. B. od początku odbywania kary w warunkach zakładu karnego typu półotwartego zachowuje się w sposób zmienny. Za naruszenia porządku i dyscypliny został sześciokrotnie ukarany dyscyplinarnie, zaś za właściwe wywiązywanie się z obowiązku pracy i dobre zachowanie został osiem razy nagrodzony. Sporządzono wniosek o ukaranie go karą dyscyplinarną, lecz dyrektor odstąpił od jego wniesienia. W okresie 24.05.2016r. – 26.07.2016r. uczestniczył w zajęciach informacyjnych w zakresie uzależnień od alkoholu w Areszcie Śledczym w Ł.. W okresie od 13.10.2016r. – 08.12.2016r. przebywał w oddziale terapeutycznym w związku z uzależnieniem od alkoholu, ukończył program podstawowej psychoterapii uzależnienia w wymiarze 79 godzin w formie programu skróconego. Po jej zakończeniu, pomimo motywowania, nie był zainteresowany ustanowieniem dla niego indywidualnego programu oddziaływania. Aktualnie karę pozbawienia wolności odbywa w systemie zwykłym i nie wyraża zgody na współudział w opracowaniu i realizacji zadań wynikających z indywidualnego programu oddziaływania. Nie uczestniczy w podkulturze przestępczej, w grupie współosadzonych stara się funkcjonować zgodnie i bezkonfliktowo, jednak w stosunku do funkcjonariuszy nie zawsze przyjmuje postawy regulaminowe, co skutkowało wystosowaniem wobec niego wniosku o karę dyscyplinarną. Dotychczas nie odnotowano u niego zachowań agresywnych i autoagresywnych, nie stosowano wobec niego środków przymusu bezpośredniego.

Obecnie jest zatrudniony odpłatnie na terenie kuchni więziennej, wcześniej pracował jako roznoszący i wydający posiłki, przy czym nie zgłaszano zastrzeżeń do jakości jego pracy. Dotychczas zgromadził 815 złotych, a zarobione pieniądze przeznacza na własne potrzeby i na regulowanie zobowiązań alimentacyjnych. Nie wykazuje zainteresowania podjęciem nauki podczas izolacji więziennej. Wolny czas spędza oglądając telewizję i czytając. Od dnia 19.10.2017r. bierze udział w programie resocjalizacyjnym z zakresu przeciwdziałania agresji i przemocy ,,Przemoc i agresja”.

M. B. na terenie zakładu karnego wziął ślub ze skazaną, ma z nią widzenia. Utrzymuje regularny i serdeczny kontakt z siostrą, szwagrem, ich dziećmi oraz dalszą rodziną. Do popełnionych przestępstw prezentuje minimalny krytycyzm, umniejsza społeczna szkodliwość popełnionych czynów i obecnie nie wyciąga jakichkolwiek wniosków ze swojego postępowania i dotychczasowego stylu życia. Ogólna prognoza penitencjarna w zakresie odbywania kary pozbawienia wolności w warunkach zakładu karnego typu półotwartego wobec skazanego jest pozytywna.

(dowód: opinia o skazanym i informacja o pobytach-k.18-23;

zaświadczenia z k.54, 55, 56- k. 57).

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Stan faktyczny sprawy Sąd ustalił w oparciu o akta spraw, odpisy wyroków, złożonych zaświadczeń, a także na podstawie aktualnych danych z Krajowego Rejestru Karnego i opinii Dyrektora Zakładu Karnego (...) w Ł.. Materiał dowodowy w postaci tych dokumentów był spójny i wyczerpujący, a zatem nie było podstaw, aby uznać go za niewiarygodny.

Sąd Rejonowy w B., badając podstawy do orzeczenia nowego wyroku łącznego wobec M. B., miał na względzie, że wobec skazanego był już wydany w dniu 16.05.2013r. wyrok łączny przez Sąd Okręgowy w Ł. XVIII Wydział Karny w sprawie (...). Sąd ten wydawał wyrok łączny biorąc za podstawę kary orzeczone za zbiegające się przestępstwa z wyroków Sądu Rejonowego w B. w sprawie o sygn. akt (...) oraz Sądu Okręgowego w Ł. o sygn. akt (...), skazując M. B. na karę łączną 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności, gdzie karę tę skazany odbywał w okresie od 08.05.2012r. do 21.07.2013r. Badając zatem obecnie właściwość w zakresie wydania wyroku łącznego oraz podstawy do jego wydania tutejszy Sąd stanął na stanowisku, że sam fakt skazania wyrokiem sądu okręgowego nie powoduje konieczności orzekania w tym przedmiocie przez sąd wyższego rzędu, gdyż istotne jest, czy zachodzą warunki do orzeczenia kary łącznej z uwzględnieniem kary orzeczonej wyrokiem tego sądu. Ponieważ w niniejszej sprawie warunek ten nie był spełniony, za zasadne uznano rozpoznanie sprawy przed tutejszym Sądem.

Zgodnie z treścią art. 85 kk w brzmieniu obowiązującym do 30.06.2015r., podstawy do orzeczenia kary łącznej zachodzą, gdy sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju lub inne podlegające łączeniu. Natomiast zgodnie z aktualną treścią art. 85§1 kk sąd orzeka karę łączną, jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu. Zaś według art. 85§2 kk, podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone i podlegające wykonaniu, z zastrzeżeniem art. 89, w całości lub w części kary lub kary łączne za przestępstwa, o których mowa w § 1. Z uwagi na zmiany w treści przepisów dotyczących kar łącznych i wyroków łącznych, które miały charakter materialno-prawny, należało zbadać przesłanki do wydania wyroku łącznego na gruncie art. 4§1 kk, a więc mając na względzie, która z ustaw byłaby względniejsza dla skazanego. Sam ustawodawca wprowadził regułę intertemporalną w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. (Dz. U. z 20.03.2015r., poz. 396), według której wyłączono stosowanie znowelizowanych przepisów rozdziału IX kodeksu karnego do kar prawomocnie orzeczonych przed dniem wejścia w życie noweli lutowej, czyli przed 30.06.2015r. Ponieważ jednak w odniesieniu do M. B. ostatni wyrok skazujący opisany w punkcie VI, w sprawie (...), został wydany już po tej dacie, bo 06.07.2017r., zatem należało w niniejszej sprawie dokonać oceny zasadności wydania wyroku łącznego również przez pryzmat art. 4§1 kk.

Przy badaniu warunków do wydania wyroku łącznego na podstawie przepisów obowiązujących do 30.06.2015r. analiza prowadziła jednak do wniosku, że orzeczenie wyroku łącznego na podstawie przepisów obowiązujących poprzednio nie byłoby względniejsze dla M. B.. Pierwszą datą będącą cezurą wyznaczającą możliwość połączenia kar dotyczących popełnienia przez skazanego przestępstw zanim zapadł pierwszy choćby nieprawomocny wyrok za którekolwiek z tych przestępstw, była data 24.02.2014r. Tego dnia zapadł pierwszy nieprawomocny wyrok skazujący w sprawie (...)Sądu Rejonowego dla Ł. W. w Ł., zaś czyny za które skazano M. B. w sprawach (...) i (...) zostały popełnione przed tą datą, bo w dniach 31.07.2013r. i 21.09.2013r. Przy orzekaniu kary łącznej obowiązywałyby zasady określone w art. 86§1 kk, że karę łączną wymierza się w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie przekraczając kary 15 lat pozbawienia wolności. Biorąc pod uwagę, że najwyższą karą jednostkową była kara 1 roku pozbawienia wolności, zaś suma kar podlegających łączeniu wynosiła 3 lata i 7 m-cy (1 rok + 1 rok + 8 m-cy + 3 m-ce + 3 m-ce + 5 m-cy-po przeliczeniu kary ograniczenia wolności), kara łączna byłaby wymierzona w tym zakresie. Ponieważ jednak poza tym połączeniem niemożliwe byłoby objęcie wyrokiem łącznym kar w sprawach (...), (...) oraz (...), gdyż przestępstwa je obejmujące zostały popełnione już po 24.02.2014r., a nie zachodziły też warunki do połączenia tych kar w kolejną karę łączną, skazany musiałby kolejno odbyć kary z tych wyroków, których suma wynosiła 5 lat. Z tego względu, biorąc pod uwagę, iż po zastosowaniu nowej ustawy wymierzono skazanemu kare łączną w wymiarze 4 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności, w oczywisty sposób poprzednio obowiązujące przepisy nie byłyby względniejsze dla M. B..

Według aktualnie obowiązujących przepisów ustawodawca zrezygnował z warunku zbiegu przestępstw i jako warunek kary łącznej przyjął zbieg kar. Obecnie wykonanie kary w całości uniemożliwia orzeczenie kary łącznej, a zatem zbieg kar był możliwy jedynie w odniesieniu do tych orzeczonych wyrokami opisanymi w punktach: II (sygn. akt (...) - kara łączna 2 lat pozbawienia wolności), IV (sygn. akt (...) - kara łączna 2 lat pozbawienia wolności) i VI (sygn. akt (...) - kara łączna 2 lat pozbawienia wolności), które skazany aktualnie odbywa od 17.09.2017r. lub będzie odbywał w przyszłości. Były to kary łączne tego samego rodzaju, orzeczone za przestępstwa. Po 30.06.2015r. wyłączona bowiem jest możliwość obejmowania węzłem kary łącznej kar wykonanych w całości, a zatem w sprawach (...) (wykonana 17.09.2016r.) oraz (...) (wykonana 17.09.2017r.). Nie było także możliwe połączenie kary w sprawie o sygn. (...), gdyż kary orzeczone za wykroczenia nie podlegają łączeniu (por. uchwała SN z dnia 30.11.1972r., VI KZP 44/72, LEX nr 18538) czy zastępczej kary 25 dni w sprawie (...), gdyż kary zastępcze także nie podlegają łączeniu (por. wyrok SN z dnia 03.04.2006r., V KK 487/05, LEX nr 18279).

Biorąc pod uwagę, że zgodnie z art. 86§1 kk, najwyższą wymierzoną karą w sprawach sygn. akt (...), (...) i (...) była kara 2 lat pozbawienia wolności, zaś suma kar podlegających łączeniu wynosiła 6 lat, zasadne okazało się wymierzenie kary łącznej 4 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności. Na podstawie art. 577 kpk na poczet wymierzonej kary łącznej pozbawienia wolności ujętej w punkcie 1. wyroku łącznego zaliczono M. B. okres tymczasowego aresztowania w dniach 26.05.2014 r. – 22.09.2014r., ustalając początek kary na dzień 17.09.2017 r., Wyroki opisane w punktach II, IV, VI w części dotyczącej kar pozbawienia wolności uznano za pochłonięte wyrokiem łącznym, zaś w pozostałej części podlegają odrębnemu wykonaniu. Umorzono postępowanie w odniesieniu do wyroków z pkt. I, III i V.

Podstawą do orzeczenia kary łącznej w wymiarze 4 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności na podstawie art. 85§ 1 i 2 kk, 86§1 kk i do zastosowania zasady mieszanej łączenia kar, tj. zasady absorpcji częściowej była stosunkowo bliska więź przedmiotowa i podmiotowa między występkami popełnionymi w trzech sprawach, w których kary podlegały łączeniu. Należy zauważyć, że w sprawie (...) skazany dopuścił się kilku występków przeciwko osobom zamieszkującym w pobliżu jego miejsca zamieszkania, stosując wobec nich przemoc słowną, a także fizyczną wobec osób i należącego do niech mienia. Podobne formy zachowania były stosowane przez niego w sprawie (...) oraz (...). Osoby atakowane przez skazanego były mu dobrze znane, gdyż nie akceptowały jego niewłaściwego zachowania w miejscu pobytu, zażywanie dopalaczy, nadużywanie alkoholu. Pełna absorpcja nie była natomiast możliwa z uwagi na fakt uprzedniej wielokrotnej karalności sprawcy za przestępstwa umyślne, znaczny stopień demoralizacji i niewyciąganie należytych wniosków z uprzednich skazań. Wymierzona kara łączna w rozmiarze 4 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności spełni cele zapobiegawcze i wychowawcze wobec sprawcy, uczyni także zadość społecznemu poczuciu sprawiedliwości.

Na korzyść skazanego poczytano właściwe zachowanie w zakładzie karnym, zatrudnienie w jednostce penitencjarnej, ukończone kursy, odbycie podstawowej psychoterapii uzależnienia, ośmiokrotne nagrodzenie za właściwe wywiązywanie się z obowiązku pracy i dobre zachowanie, udział w programie resocjalizacyjnym ,,Przemoc i agresja”. Na korzyść przyjęto także, że nie uczestniczy on w podkulturze przestępczej, a w grupie współosadzonych stara się funkcjonować zgodnie i bezkonfliktowo, nie odnotowano u niego zachowań agresywnych i autoagresywnych, nie stosowano środków przymusu bezpośredniego. Dodatkowo, ustabilizował swoją sytuację rodzinną, gdyż na terenie zakładu karnego wziął ślub ze skazaną, ma z nią widzenia, utrzymuje regularny i serdeczny kontakt z siostrą, szwagrem, ich dziećmi oraz dalszą rodziną. Na niekorzyść należało przyjąć, że do popełnionych przestępstw M. B. prezentował minimalny krytycyzm, umniejszając społeczną szkodliwość popełnionych czynów oraz nie wyciągnął należytych wniosków ze swojego postępowania i dotychczasowego stylu życia. Był bowiem sześć razy ukarany za nawiązywanie nielegalnych kontaktów, utrudnianie realizacji porządku wewnętrznego, wystąpienie do apelu w nieodpowiednim ubraniu, używanie słów wulgarnych i palenie papierosów w miejscu niedozwolonym. Natomiast ogólna prognoza penitencjarna w zakresie odbywania kary pozbawienia wolności w warunkach zakładu karnego typu półotwartego wobec skazanego jest pozytywna.

W ocenie sądu orzekającego, wymierzona kara łączna spełni swe cele wychowawcze i zapobiegawcze wobec niepoprawnego sprawcy, który nie wyciągał konstruktywnych wniosków z orzekanych wyroków i kar nimi wymierzanych, a dopuszczał się kolejnych występków, podobnych lub wypełniających znamiona tych samych artykułów, za które był uprzednio karany. Jednocześnie jego aktualna postawa prezentowana podczas izolacji w warunkach zakładu karnego świadczy, że proces resocjalizacyjny tego sprawcy przebiega w sposób zmienny, a M. B. winien w jego trakcie zrozumieć niewłaściwość i bezprawność swych czynów, konieczność poniesienia odpowiednich, bo nieuchronnych i surowych konsekwencji prawnych. Dlatego też zastosowanie wobec niego zasady absorpcji częściowej jest celowe i uzasadnione.

Na podstawie § 14 ust. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz. 461 z późn. zm.) na rzecz obrońcy z urzędu adw. M. S. zasądzono od Skarbu Państwa kwotę 120 (sto czterdzieści cztery) złotych tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skazanemu z urzędu oraz kwotę 27,60 złotych tytułem podatku od towarów i usług VAT. Skazanego zwolniono od ponoszenia kosztów wydania wyroku łącznego, obciążając nimi Skarb Państwa, gdyż wprawdzie pracuje w warunkach izolacji, ale jednocześnie jest zobowiązany realizować obowiązek alimentacyjny wobec dwójki dzieci.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Sylwia Fijałkowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Brzezinach
Osoba, która wytworzyła informację:  Marzena Cywińska
Data wytworzenia informacji: