Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 764/19 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Brzezinach z 2019-11-08

Sygnatura akt I C 764/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 08 listopada 2019 r.

Sąd Rejonowy w Brzezinach I Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodnicząca: Sędzia Joanna Rezler-Wiśniewska

Protokolant: starszy sekretarz sądowy Jolanta Ostrowska

po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2019 r. w Brzezinach

na rozprawie sprawy z powództwa (...)Spółka Akcyjna z siedzibą

w W.

przeciwko P. S.

o zapłatę

oddala powództwo.

Sygn. akt I C 764/19

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 2 lipca 2019r. (...) S.A. z siedzibą w W. wniosła o zasądzenie od P. S. kwoty 2.006,89zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty tytułem odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości położonej w R., (...)/1 za okres od lutego do czerwca 2017r. Wniosła też o zasądzenie kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu podała, że pozwany nie regulował terminowo należności za lokal, w którym zamieszkiwał oraz opłat za media, powódka będąc właścicielką nieruchomości wypowiedziała mu umowę, a pozwany nadal zajmuje przedmiotowe mieszkanie i nie uiszcza żadnych opłat.

Pozwany nie uznał powództwa co do zasady i wysokości, wniósł o jego oddalenie w całości z powodu nieudowodnienia roszczenia i braku legitymacji czynnej powódki. Oświadczył, że nigdy nie wynajmował tego lokalu, nie mieszkał tam. Zamieszkuje od lat u rodziców 50 m dalej od tej nieruchomości.

Sąd ustalił, co następuje:

Powódka jest właścicielką nieruchomości zabudowanej położonej w R., (...)/1.

(odpis księgi wieczystej (...) k. 49 – 56)

Pozwany od 24 kwietnia 1991r. zamieszkuje w R., ul. (...).

(oświadczenie pozwanego k., wydruk z systemu Pesel – Sad k. 1, potwierdzenie doręczenia przesyłki pod ten adres k.58)

Pozwany nie wynajmował przedmiotowego lokalu w R., (...)/1, nie otrzymał też wypowiedzenia mu umowy najmu.

(oświadczenie pozwanego - sprzeciw k. 23 i protokół rozprawy k. 59, przemilczane przez powódkę)

Sąd rozważył, co następuje:

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gmin oraz zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. Nr 71, poz. 733 ze zm.) osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego są obowiązane do dnia opróżnienia lokalu co miesiąc uiszczać odszkodowanie. Z ust. 2 powołanego art. 18 wynika, że odszkodowanie, o którym mowa w ust.1 odpowiada wysokości czynszu, jaki właściciel mógłby uzyskać z tytułu najmu lokalu.

Powódka nie udowodniła przesłanek ustawowych odpowiedzialności pozwanego: nie wykazała, że P. S. był kiedykolwiek najemcom przedmiotowego lokalu, że wypowiedziano mu umowę najmu, że zamieszkiwał tam we wskazanym w pozwie okresie, ani wysokości ewentualnego czynszu / odszkodowania.

Pozwany zaprzeczył twierdzeniom pozwu, wobec tego strona powodowa (fachowo reprezentowana) powinna zgodnie z art. 6 k.c. udowodnić wyżej powołane okoliczności, które są istotne dla rozstrzygnięcia sprawy. Nie sprostała jednak ciężarowi dowodzenia, wykazała jedynie fakt, że jest właścicielką przedmiotowej nieruchomości, a to za mało aby uwzględnić powództwo, wobec tego oddalono je w całości.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Sikorska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Brzezinach
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Joanna Rezler-Wiśniewska
Data wytworzenia informacji: