Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 628/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Pabianicach z 2016-02-08

Sygn. akt II K 628/15

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 08 lutego 2016 roku

Sąd Rejonowy w Pabianicach w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący – Sędzia S.R. Barbara Pasińska

Protokolant – sekr. sąd. Renata Jakóbczak

w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Pabianicach – Krzysztofa Sierugi

po rozpoznaniu w dniu 27 stycznia 2016 roku , 08 lutego 2016 roku

sprawy P. J.

syna A. i H. z domu (...)

urodzonego (...) w G.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

I.  Sądu Rejonowego w Pabianicach z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie II K 200/91 za przestępstwa popełnione:

a)  w dniu 29 października 1990 r. wyczerpujące dyspozycję art. 212 § 1 d.k.k. na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności i 600.000 (sześćset tysięcy) złotych grzywny z zamianą w razie nieuiszczenia na karę zastępczą 60 (sześćdziesięciu) dni pozbawienia wolności;

b)  w dniu l grudnia 1991 r. wyczerpujące dyspozycję art. 212 § 1 d.k.k. w zw. z art. 59 § 1 d.k.k. na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności i 600.000 (sześćset tysięcy) złotych grzywny z zamianą w razie nieuiszczenia na karę zastępczą 60 (sześćdziesięciu) dni pozbawienia wolności;

c)  w dniu l grudnia 1990 r. wyczerpujące dyspozycję art. 166 d.k.k. na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

d)  w dniu 20 stycznia 1991 r. wyczerpujące dyspozycję art. 158 § 1 d.k.k. w zw. z art. 59 § 1 d.k.k. na karę l (jednego) roku pozbawienia wolności:

W miejsce kar jednostkowych pozbawienia wolności orzeczono karę łączną w wymiarze 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności oraz karę łączną grzywny w wysokości 1.000.000 (jednego miliona) złotych grzywny z zamianą w razie nieuiszczenia na karę zastępczą 100 (stu) dni pozbawienia wolności:

II.  Sądu Rejonowego w Pabianicach z dnia 15 września 1993 r. w sprawie II K 212/93 za przestępstwo popełnione w dniu 3 sierpnia 1992 r. wyczerpujące dyspozycję art. 208 § l d.k.k. w zw. z art. 60 § 1 d.k.k. na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności i 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych grzywny;

III.  Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 06 czerwca 2000 r. w sprawie IV K 75/00 za
przestępstwo popełnione w dniu 23 lipca 1999 r., wyczerpujące dyspozycję art. 280 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 2 kk na karę l (jednego) roku pozbawienia wolności; na poczet kary pozbawienia wolności zaliczony został okres rzeczywistego pozbawienia wolności od 30 lipca 1999r. do 6 czerwca 2000 r;

IV.  Sądu Rejonowego w Kole z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie II K 259/03 za
przestępstwa popełnione:

a)  w dniu 31 stycznia 1998 r. wyczerpujące dyspozycję art. 13§1 k.k. w zw. z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. na karę l (jednego) roku pozbawienia wolności;

b)  w dniu 14 grudnia 1998 r. w ramach ciągu przestępstw wyczerpującego dyspozycje art. 288 § l k.k. w zw. z art. 64 § l k.k. na karę l (jednego) roku i 6
(sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz 80 (osiemdziesiąt) stawek
dziennych grzywny o wartości 20 (dwadzieścia) złotych każda;

W miejsce kar jednostkowych pozbawienia wolności orzeczono karę łączną w wymiarze l (jednego) roku i 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

V.  Sądu Okręgowego w Sieradzu z dnia 04 listopada 2004 r. w sprawie II K 4/04 za
przestępstwo popełnione 22 lutego 2004 r. wyczerpujące dyspozycję art. 280 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k. na karę 5 (pięciu) lat pozbawienia wolności i 80 (osiemdziesięciu) stawek dziennych grzywny o wartości 20 (dwadzieścia) złotych każda, oraz 3 (trzy) lata pozbawienia praw publicznych; na poczet kary pozbawienia wolności zaliczony został okres rzeczywistego pozbawienia wolności od 8 marca 2004 r. do 22 marca 2004 r.;

VI.  Sądu Rejonowego w Zgierzu z dnia 05 maja 2005 r. w sprawie VI K 226/04 za
przestępstwo popełnione w dniu 25 lutego 2004 r. wyczerpujące dyspozycję art. 178a § l k.k. na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 5 (pięć) lat;

VII.  Sądu Rejonowego w Zgierzu z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie II K 289/04 za przestępstwa popełnione:

a)  w dniu 8 marca 2004 r. wyczerpujące dyspozycję art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. na karę l (jednego) roku pozbawienia wolności;

b)  w dniu 26 stycznia 2004 r. wyczerpujące dyspozycję art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

W miejsce kar jednostkowych pozbawienia wolności orzeczono karę łączną w wymiarze l (jednego) roku i 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności;

VIII.  wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w Sieradzu z dnia 15 stycznia 2009 roku w sprawie sygn. akt II K 51/08 rozwiązano orzeczenia o karach łącznych zawarte w wyrokach o sygn. akt II K 259/03 i II K 289/04 , połączono kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami opisanymi w punkcie IV (sygn. akt II K 259/03), w punkcie V (sygn. akt II K 4/04) i w punkcie VII (sygn. akt II K 289/04) i wymierzono skazanemu karę łączną 6 (sześciu) lat i 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności oraz połączono kary grzywny orzeczone wyrokami opisanym w IV (sygn. akt II K 259/03) i w punkcie V (sygn. akt II K 4/04) i wymierzono skazanemu karę łączną grzywny w wymiarze 120 (stu dwudziestu) stawek dziennych, określając wysokość każdej stawki na kwotę 20 (dwudziestu) złotych, na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności zaliczono skazanemu okres pozbawienia wolności od dnia 08 marca 2004 roku do dnia 04 listopada 2004 roku. W pozostałym zakresie umorzono postępowanie .

IX.  Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie sygn. akt VI K 766/13 za przestępstwo z art. 178a § 1 i 4 k.k. popełnione w dniu 12 kwietnia 2013 roku na karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 (pięciu) lat próby, oddając oskarżonego w okresie próby pod dozór kuratora sądowego, na podstawie art. 71 § 1 k.k. wymierzono oskarżonemu karę grzywny w wysokości 100 (stu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięciu) złotych, na podstawie art. 42 § 2 k.k. orzeczono wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 4 (czterech) lat,

X.  Sądu Rejonowego w Pabianicach z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie sygn. akt II K 1100/13 za:

a)  wykroczenie z art. 63a § l k.w. popełnione w dniu 26 sierpnia 2013 r. na karę 300 (trzysta) złotych grzywny,

b)  przestępstwo z art. 62 ust. l i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii popełnione w dniu 26 sierpnia 2013 r. na karę jednostkową 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności,

c)  przestępstwo z art. 191 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w dniu 28 sierpnia 2013 r. na karę l (jednego) roku pozbawienia wolności,

d)  przestępstwo z art. 191 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w dniu 16 września 2013 r. na karę l (jednego) roku pozbawienia wolności,

e)  przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. popełnione w dniu 26 sierpnia 2013 r. na karę l (jednego) roku pozbawienia wolności,

f)  przestępstwo z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 282 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k. popełnione w okresie od dnia 16 października 2013 r. do dnia 23 października 2013 r. na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności,

na podstawie art. 85 k.k., art. 86 § l k.k. za zbiegające się przestępstwa wymierzono łączną karę 2 (dwóch) lat i 6 (sześciu miesięcy) pozbawienia wolności, na podstawie art. 42 § 2 k.k. orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 3 (trzech) lat, na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczono okres pozbawienia wolności od dnia 23 października 2013 r. do dnia 21 lutego 2014 r. i od dnia 26 sierpnia 2013 r. do dnia 27 sierpnia 2013 r., karę tę skazany odbywa od dnia 15 grudnia 2014 r.

XI.  Sądu Rejonowego w Pabianicach z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie sygn. akt II K 648/14 za:

a)  przestępstwo z art. 288 § 1 k.k. i art. 163 § 1 pkt. 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w dniu 24 marca 2014 roku na karę jednostkową 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności,

b)  przestępstwo z art. 190 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w dniach 25-26 marca 2014 roku na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności,

c)  przestępstwo z art. 163 § 1 pkt. 1 k.k. w zw. z art. 168 k.k. w zw. z art. 12 k.k. popełnione w dniach 25 - 26 marca 2014 roku na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności,

na podstawie art. 85 k.k., art. 86 § l k.k. za zbiegające się przestępstwa wymierzono łączną karę 3 (trzech) lat pozbawienia wolności, na podstawie art. 46 § 1 k.k. orzeczono obowiązek naprawienia szkody w całości w związku z przypisaniem przestępstwa z punktu a poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego kwoty 3.300 złotych , na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczono okres pozbawienia wolności od dnia 26 marca 2014 r. do dnia 15 grudnia 2014 r.

w przedmiocie wydania wyroku łącznego:

1.  rozwiązuje orzeczenia o karach łącznych zawarte w wyrokach opisanych w punkcie X (sygn. akt II K 1100/13) i XI (sygn. akt II K 648/14) ,

2.  na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2015r. w zw. z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2015r., Nr 396) w miejsce kar jednostkowych pozbawienia wolności opisanych w punkcie X b-f (sygn. akt II K 1100/13) i w punkcie XI a-c (sygn. akt II K 648/14) wymierza skazanemu P. J. karę łączną 5 (pięciu) lat pozbawienia wolności,

3.  na podstawie art. 577 k.p.k. zalicza skazanemu na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie II K 1100/13 -od dnia 23 października 2013 r. do dnia 21 lutego 2014r. i od dnia 26 sierpnia 2013 r. do dnia 27 sierpnia 2013 r. oraz w sprawie II K 648/14 - od dnia 26 marca 2014 r. do dnia 15 grudnia 2014 r. ,

4.  wyroki opisane w punktach X b-f i XI a-c w części dotyczącej kar pozbawienia wolności uznaje za pochłonięte karą łączną pozbawienia wolności wymierzoną w niniejszym wyroku łącznym, w pozostałej części podlegają one odrębnemu wykonaniu ,

5.  na podstawie art. 577 k.p.k. jako początek odbywania kary łącznej pozbawienia wolności orzeczonej w pkt 1 niniejszego wyroku określa dzień 15 grudnia 2014 r. ,

6.  na podstawie art. 572 k.p.k. w pozostałym zakresie postępowanie umarza,

7.  zasadza od Skarbu Państwa na rzecz adw. A. Ż. kwotę 147,60 (sto czterdzieści siedem i 60/100) złotych tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skazanemu z urzędu;

8.  zwalnia skazanego od zwrotu kosztów sądowych w całości, obciążając nimi Skarb Państwa.

Sygn. akt II K 628/15

UZASADNIENIE

P. J. został skazany wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w Sieradzu z dnia 15 stycznia 2009 roku w sprawie o sygn. akt II K 51/08. Wydając wyrok łączny Sąd Okręgowy w Sieradzu brał pod uwagę wcześniej wydane przeciwko skazanemu wyroki , a mianowicie wyrok :

Sądu Rejonowego w Pabianicach z dnia 24 czerwca 1991r. w sprawie II K 200/91 za przestępstwa popełnione:

a) w dniu 29 października 1990 r. wyczerpujące dyspozycję art. 212 § 1 d.k.k. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności i 600.000 złotych grzywny z zamianą w razie nieuiszczenia na karę zastępczą 60 dni pozbawienia wolności,

b) w dniu l grudnia 1991r. wyczerpujące dyspozycję art. 212 § 1 d.k.k. w zw. z art. 59 § 1 d.k.k. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności i 600.000 złotych grzywny z zamianą w razie nieuiszczenia na karę zastępczą 60 dni pozbawienia wolności,

c) w dniu l grudnia 1990r. wyczerpujące dyspozycję art. 166 d.k.k. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności,

d) w dniu 20 stycznia 1991r. wyczerpujące dyspozycję art. 158 § 1 d.k.k. w zw. z art. 59 § 1 d.k.k. na karę l roku pozbawienia wolności.

W miejsce kar jednostkowych pozbawienia wolności orzeczono karę łączną w wymiarze 2 lat pozbawienia wolności oraz karę łączną grzywny w wysokości 1.000.000 złotych grzywny z zamianą w razie nieuiszczenia na karę zastępczą 100 dni pozbawienia wolności.

Sądu Rejonowego w Pabianicach z dnia 15 września 1993r. w sprawie II K 212/93 za przestępstwo popełnione w dniu 3 sierpnia 1992r. wyczerpujące dyspozycję art. 208 § l d.k.k. w zw. z art. 60 § 1 d.k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności i 1.500.000 złotych grzywny .

Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 06 czerwca 2000r. w sprawie IV K 75/00 za przestępstwo popełnione w dniu 23 lipca 1999r., wyczerpujące dyspozycję art. 280 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k. na karę l roku pozbawienia wolności. Na poczet kary pozbawienia wolności zaliczony został okres rzeczywistego pozbawienia wolności od 30 lipca 1999r. do 6 czerwca 2000r .

Sądu Rejonowego w Kole z dnia 17 listopada 2004r. w sprawie II K 259/03 za przestępstwa popełnione:

a) w dniu 31 stycznia 1998r. wyczerpujące dyspozycję art. 13 §1 k.k. w zw. z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. na karę l roku pozbawienia wolności,

b) w dniu 14 grudnia 1998r. w ramach ciągu przestępstw wyczerpującego dyspozycje art. 288 § l k.k. w zw. z art. 64 § l k.k. na karę l roku i 6
miesięcy pozbawienia wolności oraz 80 stawek dziennych grzywny o wartości 20 złotych każda. W miejsce kar jednostkowych pozbawienia wolności orzeczono karę łączną w wymiarze l roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności.

Sądu Okręgowego w Sieradzu z dnia 04 listopada 2004r. w sprawie II K 4/04 za przestępstwo popełnione 22 lutego 2004r. wyczerpujące dyspozycję art. 280 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k. na karę 5 lat pozbawienia wolności i 80 stawek dziennych grzywny o wartości 20 złotych każda, oraz 3 lata pozbawienia praw publicznych. Na poczet kary pozbawienia wolności zaliczony został okres rzeczywistego pozbawienia wolności od 8 marca 2004r. do 22 marca 2004 r.

Sądu Rejonowego w Zgierzu z dnia 05 maja 2005r. w sprawie VI K 226/04 za przestępstwo popełnione w dniu 25 lutego 2004r. wyczerpujące dyspozycję art. 178a § l k.k. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 5 lat.

Sądu Rejonowego w Zgierzu z dnia 20 lipca 2006r. w sprawie II K 289/04 za przestępstwa popełnione:

a) w dniu 8 marca 2004r. wyczerpujące dyspozycję art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. na karę l roku pozbawienia wolności,

b) w dniu 26 stycznia 2004 r. wyczerpujące dyspozycję art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności.

W miejsce kar jednostkowych pozbawienia wolności orzeczono karę łączną w wymiarze l roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności.

Wydając wyrok łączny Sąd Okręgowy w Sieradzu rozwiązał orzeczenie o karach łącznych zawarte w wyrokach o sygn. akt II K 259/03 i II K 289/04 . Na podstawie art. 91 § 2 i 3 k.k. , art. 85 k.k. w zw. z art. 86 § 1 i 2 k.k. wymierzył P. J. w miejsce kar jednostkowych pozbawienia wolności wydanych w sprawie o sygn. akt II K 259/03 , II K 4/04 i II K 289/04 jedną karę łączną 6 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności oraz w miejsce kar grzywny orzeczonej w sprawie o sygn. akt II K 259/03 i II K 4/04 jedną karę łączną 120 stawek dziennych grzywny o wartości 20 złotych każda . W pozostałym zakresie postępowanie o wydanie wyroku łącznego zostało umorzone. (odpis wyroku łącznego k. 25-26, dane o karalności k. 15-17)

Następnie P. J. został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie o sygn. akt VI K 766/13 za przestępstwo z art. 178a § 1 i 4 k.k. popełnione w dniu 12 kwietnia 2013r. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 5 lat , oddany pod dozór kuratora sądowego , na podstawie art. 71 § 1 k.k. wymierzono oskarżonemu grzywnę w wysokości 100 stawek dziennych , ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 złotych , na podstawie art. 42 § 2 k.k. orzeczono środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 4 lat . Skazany będzie odbywał tą karę od dnia 22 maja 2019r. do dnia 15 marca 2020r. (odpis wyroku k. 45-46, dane o karalności k. 15-17)

Po raz kolejny został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Pabianicach z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie o sygn. akt II K 1100/13 za:

a) wykroczenie z art. 63a § l k.w. popełnione w dniu 26 sierpnia 2013r. na karę 300 (trzysta) złotych grzywny,

b) przestępstwo z art. 62 ust. l i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii popełnione w dniu 26 sierpnia 2013r. na karę jednostkową 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności,

c) przestępstwo z art. 191 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w dniu 28 sierpnia 2013r. na karę l (jednego) roku pozbawienia wolności,

d) przestępstwo z art. 191 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w dniu 16 września 2013r. na karę l (jednego) roku pozbawienia wolności,

e) przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. popełnione w dniu 26 sierpnia 2013r. na karę l (jednego) roku pozbawienia wolności,

f) przestępstwo z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 282 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k. popełnione w okresie od dnia 16 października 2013r. do dnia 23 października 2013r. na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności . Na podstawie art. 85 k.k., art. 86 § l k.k. za zbiegające się przestępstwa wymierzono łączną karę 2 (dwóch) lat i 6 (sześciu miesięcy) pozbawienia wolności, na podstawie art. 42 § 2 k.k. orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 3 (trzech) lat, na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczono okres pozbawienia wolności od dnia 23 października 2013r. do dnia 21 lutego 2014r. i od dnia 26 sierpnia 2013r. do dnia 27 sierpnia 2013r., karę tę skazany odbywa od dnia 15 grudnia 2014 r. (odpis wyroku k. 8-9, dane o karalności k. 15-17)

Po raz ostatni zaś wyrokiem Sądu Rejonowego w Pabianicach z dnia 09 stycznia 2015r. w sprawie o sygn. akt II K 648/14 za:

a) przestępstwo z art. 288 § 1 k.k. i art. 163 § 1 pkt. 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w dniu 24 marca 2014r. na karę jednostkową 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności,

b) przestępstwo z art. 190 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w dniach 25-26 marca 2014r. na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności,

c) przestępstwo z art. 163 § 1 pkt. 1 k.k. w zw. z art. 168 k.k. w zw. z art. 12 k.k. popełnione w dniach 25 - 26 marca 2014r. na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności. Na podstawie art. 85 k.k., art. 86 § l k.k. za zbiegające się przestępstwa wymierzono łączną karę 3 (trzech) lat pozbawienia wolności, na podstawie art. 46 § 1 k.k. orzeczono obowiązek naprawienia szkody w całości w związku z przypisaniem przestępstwa z punktu a poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego kwoty 3.300 złotych , na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczono okres pozbawienia wolności od dnia 26 marca 2014r. do dnia 15 grudnia 2014r. (odpis wyroku k. 10-11, dane o karalności k. 15-17 )

P. J. w dniu 17 sierpnia 2015r. wniósł o wydanie wyroku łącznego obejmującego kary orzeczone wyrokiem w sprawie VI K 766/13 , II K 1100/13 oraz II K 648/14 powołując się na pozytywną opinię z miejsca odbywania kary , dotychczas już odbytą karę oraz negatywne skutki odbywania kary pozbawienia wolności dla rodziny skazanego . (wniosek k. 2)

Z opinii o skazanym wynika, iż P. J. przebywa w izolacji

penitencjarnej od dnia 27 marca 2014r. , kiedy to został doprowadzony jako tymczasowo aresztowany . Zachowanie skazanego oceniono jako przeciętne . Był raz nagrodzony za dobre zachowanie , nie był karany dyscyplinarnie , nie były stosowane wobec skazanego środki przymusu bezpośredniego . Do przełożonych stara się odnosić regulaminowo , w relacjach z innymi osadzonymi jest bezkonfliktowy . Nie jest zatrudniony i nie czynił starań w tym kierunku . W związku z uzależnieniem skazany dobrowolnie odbył w 2015r. terapię odwykową w ZK nr 2 w G. . Z oceny końcowej przebiegu efektów terapii wynika , że skazany nie zrobił żadnego postępu , nadal nie czuje się uzależniony , bez potrzeby utrzymania abstynencji . Skazany ma na utrzymaniu jedno dziecko . Posiada wykształcenie podstawowe , bez wyuczonego zawodu . (opinia o skazanym k. 18)

Przepis art. 569 § 1 k.p.k. przewiduje, że wyrok łączny wydaje się wówczas, "jeżeli zachodzą warunki do orzeczenia kary łącznej" przy czym, zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2015r. , Nr 396) Sąd zastosował w niniejszej sprawie przepisy dotyczące warunków orzekania kary łącznej w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2015r.

Zgodnie z treścią przepisu art. 85 k.k. "jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw (...) sąd orzeka karę łączną (...)".

Zawarty w art. 85 k.k. zwrot: "zanim zapadł pierwszy wyrok" odnosi się do pierwszego chronologicznie wyroku, który zapadł przed popełnieniem przez sprawcę kolejnego (kolejnych) przestępstwa. (vide: uchwała Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 2005r., I KZP 36/04, OSNKW 2005/2/13)

Zwrot ustawy: "zanim zapadł pierwszy wyrok" określa warunek zbiegu - graniczny moment czasowy, pozwalający na przyjęcie, że te "dwa lub więcej przestępstw" do tego momentu pozostają w zbiegu. Przestępstwa muszą być popełnione wcześniej, niż zapadł wyrok. Możliwe jest jednak wystąpienie nie tylko jednego zbiegu realnego, ale i dalszych, przy spełnieniu warunków wskazanych w art. 85 k.k. Jednakże nawet przy kolejnych zbiegach obejmujących drugą, trzecią, itd. grupę przestępstw, zawsze wyjściowym punktem odniesienia będzie pozostawał ten chronologicznie "pierwszy wyrok", zamykający kolejne "grupy przestępstw" pozostających w zbiegu. Tylko te ostatnie tworzą zbieg realny, pozwalający na orzeczenie kary łącznej.

Kolejną przesłanką wymierzenia kary łącznej wynikającą z przepisu art. 85 k.k. jest okoliczność, aby kary jednostkowe orzeczone za pozostające w zbiegu realnym przestępstwa były tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, wówczas Sąd orzeka karę łączną, biorąc za podstawę kary z osobna wymierzone za zbiegające się przestępstwa.

Mając na względzie powyższe, Sąd uznał, iż w niniejszej sprawie zaszły przesłanki do połączenia węzłem kary łącznej jednostkowych kar pozbawienia wolności wymierzonych przez Sąd Rejonowy w Pabianicach wyrokiem z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie o sygn. akt II K 1100/13, opisanych w punkcie b-f oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Pabianicach z dnia 09 stycznia 2015r. wydanym w sprawie o sygn. akt II K 648/14 , opisanych w punkcie a-c . W związku z tym Sąd rozwiązał orzeczenie o karach łącznych zawarte w wyżej wymienionych wyrokach . Należy tutaj podkreślić , że wydając wyrok łączny Sąd nie brał pod uwagę kary grzywny wymierzonej w punkcie a wyroku w sprawie II K 1100/13 , gdyż czyn ten stanowił wykroczenie .

Czyny, za które nastąpiło skazanie w sprawie o sygn. akt II K 648/14 (odpowiednio w dniu 24 marca 2014r. , 25-26 marca 2014r. ) zostały popełnione zanim zapadł nieprawomocny wyrok w sprawie sygn. akt II K 1100/13 - w dniu 18 listopada 2014r. . Przesłanki do połączenia węzłem kary łącznej jednostkowych kar pozbawienia wolności nie zachodzą zaś już odnośnie wyroku w sprawie o sygn. akt VI K 766/13 , albowiem wyrok w tej sprawie został wydany w dniu 13 sierpnia 2013r. , a zatem przed popełnieniem czynów w sprawie II K 1100/13 , które to zostały popełnione odpowiednio : 26 sierpnia 2013r. , 28 sierpnia 2013r. , 16 września 2013r. , od dnia 16 października 2013r. do dnia 23 października 2013r.

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Pabianicach z dnia 09 stycznia 2015r. w sprawie sygn. akt II K 648/14 P. J. został skazany odpowiednio : w punkcie a - za przestępstwo z art. 288 § 1 k.k. i art. 163 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. popełnione w dniu 24 marca 2014r. na karę 2 lat pozbawienia wolności , w punkcie b - za przestępstwo popełnione w okresie czasu od dnia 25 marca 2014r. do dnia 26 marca 2014r. za czyn z art. 190 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 64 §1 k.k. na karę 1 roku pozbawienia wolności w punkcie c – za przestępstwo popełnione w okresie czasu od dnia 25 marca 2014r. do dnia 26 marca 2014r. za czyn z art. 163 k.k. w zw. z art. 168 k.k. w zw. z art. 12 k.k. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności . Na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. na łączną karę 3 lat pozbawienia wolności .

Wyrokiem zaś Sądu Rejonowego w Pabianicach z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie o sygn. akt II K 1100/13 P. J. skazany został za:

w punkcie b- za przestępstwo z art. 62 ust. 1 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii popełnione w dniu 26 sierpnia 2013r. na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności , w punkcie c- za przestępstwo z art. 191 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w dniu 28 sierpnia 2013r. na karę 1 roku pozbawienia wolności , w punkcie d- za przestępstwo z art. 191 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w dniu 16 września 2013r. na karę 1 roku pozbawienia wolności , w punkcie e – za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. popełnione w dniu 26 sierpnia 2013r. na karę 1 roku pozbawienia wolności , w punkcie f- za przestępstwo z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 282 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k. popełnione w okresie od dnia 16 października 2013r. do dnia 23 października 2013r. na karę 2 lat pozbawienia wolności Na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. na łączną karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, karę tą skazany odbywa w okresie czasu od dnia 15 grudnia 2014r.

Wobec powyższego za pozostające w zbiegu realnym przestępstwa ze spraw o sygn. akt II K 1100/13 i II K 648/14 wymierzono skazanemu kary tego samego rodzaju - kary pozbawienia wolności podlegające łączeniu.

Zgodnie z treścią przepisu art. 86 § 1 k.k., Sąd wymierza karę łączną od najwyższej z wymierzonych kar jednostkowych do ich sumy .

Wymierzając skazanemu łączną karę pozbawienia wolności Sąd zastosował zasadę mieszaną zbliżoną do absorpcji .

W odniesieniu do przestępstw pozostających w zbiegu realnym (w sprawach II K 1100/13 i II K 648/14) wymiar kary łącznej pozbawienia wolności oscylował w granicach od 2 lat pozbawienia wolności (najsurowsza kara jednostkowa) do 9 lat i 1 miesiąca pozbawienia wolności (suma orzeczonych kar pozbawienia wolności). Sąd wymierzył skazanemu karę łączną 5 lat pozbawienia wolności .

W piśmiennictwie i orzecznictwie wskazuje się, że zasadnicze znaczenie w zakresie wymiaru kary łącznej mają dyrektywy prewencyjne zarówno w aspekcie prewencji indywidualnej, jak i prewencji generalnej. Podkreśla się, że popełnienie kilku przestępstw jest istotnym czynnikiem prognostycznym przemawiającym za orzekaniem kary łącznej surowszej niż wynikałoby to z dyrektywy pełnej absorpcji. Wymiar kary łącznej w oparciu o absorpcję może mieć miejsce w tych przypadkach, w których granica pomiędzy realnym , a pomijalnym zbiegiem przestępstw nie jest zarysowana zbyt wyraźnie, gdy z dwóch pozostających w zbiegu przestępstw jedno dominuje w ocenie całości zdarzenia. Decydujące znaczenie przy wymiarze kary łącznej mają zatem cele zapobiegawcze i wychowawcze, jakie ma odnieść kara w stosunku do skazanego. (vide: P. Kardas (w:)G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, M. Szewczyk, p. Karda pod redakcją A. Zoll Kodeks karny. Komentarz. Część ogólna, Warszawa 2007, s. 951 ; wyrok SA w Warszawie z 12 lipca 2000 r., II Aka 171/00, OSA 2001, z. 2, poz. 5).

W ocenie Sądu wskazane powyżej okoliczności co do przestępstw pozostających w zbiegu realnym uniemożliwiały przy wymiarze kary łącznej w wyroku łącznym zastosowanie zasady pełnej absorpcji. Łączeniu podlegało osiem przestępstw skierowanych przeciwko różnym dobrom prawnym – mieniu , bezpieczeństwu w komunikacji , wolności , bezpieczeństwu powszechnemu , popełnione w znacznym przedziale czasu bo czyny popełnione w sprawie II K 1100/13 i II K 648/14 były popełniane w odstępstwie kilku miesięcy, co w kontekście uprzedniej, wielokrotnej , karalności P. J. wskazuje na rażące i wielokrotne naruszanie przez skazanego porządku prawnego. Nadto podnieść należy, iż z treści opinii o skazanym wynika, iż wprawdzie jego zachowanie w warunkach izolacji penitencjarnej nie budzi większych zastrzeżeń , ale prognoza penitencjarna jest umiarkowana . Z drugiej strony Sąd wziął pod uwagę, że niektóre z przestępstw zostały skierowane przeciwko tej samej osobie . Te okoliczności , w ocenie Sądu, przemawiały za zastosowaniem zasady mieszanej zbliżonej do zasady absorpcji , lecz nie pozwalały na przyjęcie pełnej absorpcji .

Na podstawie art. 577 k.p.k. początek odbywania kary łącznej określono dzień 15 grudnia 2014 roku , bowiem od tego dnia skazany odbywa jednostkową karę pozbawienia wolności ze sprawy II K 1100/13, którą pochłonięto przedmiotową karą łączną .

Ponadto , w oparciu o art. 577 k.p.k. Sąd zaliczył skazanemu na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie II K 1100/13 – od dnia 23 października 2013r. do dnia 21 lutego 2014r. i od dnia 26 sierpnia 2013r. do dnia 27 sierpnia 2013r. oraz w sprawie II K 648/14 – od dnia 26 marca 2014r. do dnia 15 grudnia 2014r .

Zgodnie z treścią przepisu art. 576 § 1 k.p.k. wyroki w sprawach o sygn. akt II K 1100/13 i II K 648/14 w zakresie orzeczonych nimi kar pozbawienia wolności Sąd uznał za pochłonięte karą łączną .

W zakresie skazań, co do których nie zostały spełnione przesłanki do połączenia ich węzłem kary łącznej, na podstawie art. 572 k.p.k. postępowanie w tym zakresie umorzono.

Skazanemu została udzielona pomoc prawna z urzędu, której koszty w całości nie zostały uiszczone . W związku z tym, na podstawie § 14 ust. 5 w zw. z § 2 ust. 2 i § 3 w zw. z § 16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu ( Dz.U. Nr 163 , poz. 1348 ze zm.) Sąd zasądził od Skarbu Państwa na rzecz adwokata A. Ż. kwotę 147,60 złotych.

Mając na uwadze treść art. 624 § 1 k.p.k. Sąd zwolnił skazanego w całości od zapłaty kosztów sądowych, uznając, iż w kontekście pobytu skazanego w zakładzie karnym i braku dochodów, obciążenie skazanego kosztami sądowymi byłoby dla niego nadmiernie uciążliwe.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Kuliberda
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Pabianicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Barbara Pasińska
Data wytworzenia informacji: