Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V RC 20/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi z 2015-08-13

Sygn. akt V RC 20/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 sierpnia 2015 r.

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Widzewa Wydział V Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym:

Przewodnicząca: SSR Dorota Łopalewska

Protokolant: stażysta Agnieszka Kostrzewa

po rozpoznaniu w dniu 30 lipca 2015 roku w Łodzi

na rozprawie sprawy

I.  z powództwa J. K.

przeciwko małoletniemu K. K. (1) reprezentowanemu przez matkę A. K. (1)

o obniżenie alimentów

oraz

II.  z powództwa wzajemnego małoletniego K. K. (1) reprezentowanego przez matkę A. K. (1)

przeciwko J. K.

o podwyższenie alimentów

I.1. obniża alimenty należne od J. K. na rzecz małoletniego K. K. (1) zasądzone wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie o sygn. XIIC 1799/11 z kwoty po 700 zł (siedemset) miesięcznie do kwoty po 500 zł (pięćset złotych) miesięcznie, płatnych z góry do 10-go dnia każdego miesiąca, z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia w terminie płatności którejkolwiek z rat, począwszy od dnia 30 grudnia 2014 roku;

I.2. oddala powództwo o obniżenie alimentów w pozostałej części;

II. oddala powództwo o podwyższenie alimentów

III. nie obciąża stron kosztami procesu.

Sygn. akt V RC 20/15

UZASADNIENIE

W dniu 30 grudnia 2014 roku, J. K. wniósł pozew o obniżenie alimentów, zasądzonych na rzecz jego małoletniego syna K. K. (1), z kwoty po 700 zł miesięcznie do kwoty po 400 zł miesięcznie. W uzasadnieniu podniósł, iż od poprzedniej konkretyzacji obowiązku alimentacyjnego zmniejszyły się jego możliwości zarobkowe, a dodatkowo w listopadzie 2014 r., z obecnego związku urodziły mu się bliźniaczki. (pozew – k. 3, 3-odw.)

W dniu 26 czerwca 2015 roku, przedstawicielka ustawowa małoletniego K. K. (1), złożyła pozew wzajemny, w którym nie uznawała powództwa o obniżenie alimentów i wnosiła o jego oddalenie, a ponadto wniosła o podwyższenie alimentów z kwoty po 700 zł miesięcznie do kwoty po 1.500 zł miesięcznie. W uzasadnieniu podniosła, iż wyraźnie wzrosły potrzeby małoletniego i wydatki na jego utrzymanie (pozew wzajemny: k. 12-16)

Na rozprawie w dniu 30 lipca 2015 roku, powód-pozwany wzajemny popierał powództwo o obniżenie alimentów i wnosił o oddalenie powództwa o podwyższenie alimentów. Przedstawicielka ustawowa małoletniego pozwanego-powoda wzajemnego zajmowała stanowisko jak w pozwie wzajemnym. (protokół rozprawy: k. 85)

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

Wyrokiem z dnia 10 stycznia 2012 roku, Sąd Okręgowy w Łodzi, w sprawie sygn. akt XIIC 1799/11, zobowiązał J. K. do uiszczania na rzecz małoletniego syna K. K. (1) alimentów w kwocie po 700 zł miesięcznie. (k. 23 akt sprawy sygn. XIIC 1799/11 - wyrok)

Powyższe orzeczenie zapadło, gdy powód - pozwany chwilowo pozostawał bez pracy, lecz w dacie składania pozwu o rozwód pracował i zarabiał 3.000 zł. Zamieszkiwał sam w kawalerce, gdzie świadczenia wynosiły 500 zł miesięcznie.

Małoletni pozwany-powód wzajemny miał 4,5 roku i uczęszczał do przedszkola. Matka małoletniego - A. K. (2) pracowała i zarabiała ok. 6.500 zł netto miesięcznie. (okoliczności bezsporne)

Powód-pozwany wzajemny J. K. ma 35 lat. Jest z wykształcenia dziennikarzem, choć w zawodzie pracował tylko rok.

J. K. w 2012 r. pracował w firmie (...) jako sprzedawca i zarabiał 4.000zł brutto, pracował tam rok. Później pracował w firmie (...) dla Firm” również jako sprzedawca, z wynagrodzeniem 2.000zł brutto. Pracował tam przez 2 lata do stycznia 2014 roku. Od stycznia 2014 roku powód-pozwany wzajemny prowadzi własną działalność gospodarczą. Przedmiotem prowadzonej działalności jest sprzedaż, obecnie pośredniczy przy sprzedaży odnawianych źródeł energii. W sprzedaży powód-pozwany ma ponad 10 lat doświadczenia.

Dochody z ostatniego półrocza, po odjęciu wszystkich kosztów działalności firmy, to kwota ok. 1.800 zł miesięcznie. W związku z prowadzoną działalnością powód-pozwany wzajemny nie ma długów firmowych. J. K. spłaca kredyt konsumpcyjny, którego rata wynosi 210 zł miesięcznie. W 2014 r. dochód pozwanego wyniósł ok. 34.000 zł.

W listopadzie 2014 r. z obecnego związku (...) urodziły się córki M. i Z.. Powód-pozwany mieszka razem z dziećmi i ich matką w mieszkaniu parterki, z którą prowadzi wspólnie gospodarstwo domowe. Opłaty za mieszkanie ponosi partnerka, płaci za czynsz kwotę 400zł miesięcznie. Powód-pozwany opłaca świadczenia za energię w kwocie od 90-110zł. Opłata za internet wynosi 80zł, ale jest to koszt firmy, ponieważ działalność jest zarejestrowana w miejscu zamieszkania powoda-pozwanego.

Małoletnie bliźniaczki są wcześniakami. Dzieci nie przyjmują leków, są zdrowe, pozostają pod opieką lekarza pediatry. Koszt zakupu mleka, które jest na receptę wynosi 600-800zł miesięcznie, koszt pieluch - ok. 600 zł miesięcznie na dwoje dzieci. Jak dotychczas koszt szczepienia dzieci wyniósł 1.500zł. Ojciec ocenia koszt zakupu środków pielęgnacyjnych dla córek, na kwotę 400 zł miesięcznie, a wyprawka dla noworodków w postaci wózka bliźniaczego, łóżeczka, pościeli, ubranek, to kwota 7.000zł.

Partnerka powoda-pozwanego pracuje jako sprzedawca w firmie (...) i otrzymuje wynagrodzenie w okolicach 6.000zł., ale uzależnione jest to wyników sprzedaży. J. K. otrzymał w darowiźnie od rodziców nieruchomość w miejscowości W., koło S.. Jest to działka budowlana o powietrzni 690m 2, Powód-pozwany ponosi koszty utrzymania działki wysokości 180 zł podatku rocznie i 30 zł za wodę. Od swoich rodziców powód-pozwany pożyczył kwotę 12.000zł z uwagi na problemy finansowe.

J. K. płaci alimenty, najwyżej z kilkudniowym opóźnieniem, nie ma zaległości z tego powodu. Widuje się z synem we wtorki i każdą sobotę. W co drugą sobotę zabiera go do siebie na noc i w tym czasie ponosi koszty jego utrzymania. Poza alimentami powód-pozwany kupuje synowi drobne prezenty okazjonalne. Ponadto zabiera syna na wakacje, w ubiegłym roku byli wspólnie nad morzem na 6-7 dni, gdzie koszt tego wyjazdu wyniósł 2.500 zł.

(dowód: k. 5,6 - kserokopie aktów urodzenia, k. 35-38 - PIT 5, k. 39-44 - PIT 36 za 2014 rok, k. 51-65, 67-81 - faktury, k. 86-87 - zeznania powoda-pozwanego wzajemnego, k. 87-88 częściowo zeznania przedstawicielki ustawowej)

Małoletni K. K. (2) ma prawie 8 lat. Od września br. rozpoczyna naukę w II klasie szkoły podstawowej. Wyprawka szkolna to koszt rzędu 600 zł. Małoletni uczęszcza na dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, których miesięczny koszt wynosi 240 zł. W bieżącym roku szkolny matka zakupiła synowi telefon, gdzie doładowanie na miesiąc wynosi 20 zł.

Małoletni jest alergikiem, jest uczulony na mleko i jajka. Alergia pokarmowa przekształciła się w wziewną i teraz dziecko przyjmuje leki sterydowe na stałe. Miesięczny koszt zakupu leków to kwota ok. 200-300zł. Syn stron jest na diecie eliminacyjnej. Ponadto małoletni musi stosować specjalne środki pielęgnacyjne.

U dziecka stwierdzono również skrzywienie kręgosłupa, w związku z czym uczęszcza na basen w ramach rehabilitacji, za który matka dziecka płaci 135 zł za kwartał. W tym roku przedstawicielka ustawowa opłaciła kolonie syna w kwocie 1.650 zł. Ponadto dziecko razem z matką wyjeżdża na wakacje, gdzie koszt takich wyjazdów to kwota rzędu ok. 5.000 zł w skali roku. Bieżące wydatki miesięczne na syna takie jak koszt zakupu ubrań to 150zł, natomiast wyżywienie to 500-600 zł.

Miesięczny koszt utrzymania syna jego matka ocenia na kwotę ok. 3.700 zł miesięcznie. W jej ocenie koszty utrzymania dziecka wzrosły dwukrotnie od czasu poprzedniej konkretyzacji obowiązku alimentacyjnego.

Z uwagi na to, iż przedstawicielka ustawowa pracuje, koniecznym jest zatrudnienie opiekunki . Średnie miesięczne wynagrodzenie opiekunki to kwota ok. 900 zł.

Przedstawicielka ustawowa pracuje w firmie (...) S.A. . Jej obecne wynagrodzenie wynosi 8.900 zł na miesięcznie, z uwzględnieniem premii sprzedażowej. Dochód przedstawicielki ustawowej w 2014 roku wyniósł ok. 130.000 zł.

Przedstawicielka ustawowa mieszka sama z synem, gdzie koszt utrzymania mieszkania to kwota 1.400 zł miesięcznie ze wszystkimi mediami. W koszt utrzymania mieszkania wchodzi kredyt hipoteczny we frankach i rata, która wynosi ponad 600zł miesięcznie. Przedstawicielka ustawowa posiada oszczędności w kwocie 20.000 zł. Są to pieniądze zamrożone i nie korzysta z nich.

(dowód: 17-20 - zaświadczenia, k. 21 - umowa, k. 24-32 - historia rachunku, k. 82 - faktura, k. 83 - zaświadczenie o zarobkach, k. 84 - PIT 11 za 2014 rok, k. 87-88 zeznania przedstawicielki ustawowej)

Stan faktyczny w niniejszej sprawie Sąd ustalił w oparciu o złożone w sprawie dokumenty oraz zeznania powoda-pozwanego wzajemnego i przedstawicielki ustawowej małoletniego.

Sąd nie dał wiary zeznaniom matki dziecka w części dotyczącej kosztów utrzymania syna, które oceniła na kwotę 3.700 zł. W ocenie Sądu, kwota ta jest znacznie zawyżona, a dokumenty znajdujące się w aktach, złożone przez stroną pozwaną-powodową nie dają podstaw do ustalenia, iż miesięczny koszt utrzymania małoletniego K. K. (1) to kwota 3.700 zł.

Sąd pominął dokumenty nie powołane w podstawie faktycznej rozstrzygnięcia ponieważ nie miały one znaczenia dla rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie, jak również kserokopie paragonów. Paragony nie są dokumentami, a jedynie ich surogatami. Są jedynie dowodem na to, że taki, a nie inny towar został zakupiony. Nie wynika z nich, dla kogo został zakupiony, ani przez kogo.

W tak ustalonym stanie faktycznym Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Powództwo o obniżenie alimentów podlegało częściowemu uwzględnieniu, natomiast powództwo o podwyższenie alimentów podlegało oddaleniu.

Zgodnie z art. 133 § 1 k.r.o., oboje rodzice są obowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, zaś zakres tego obowiązku sprecyzowano w art. 135 § 1 i 2 k.r.o., który wskazuje, że jest on wyznaczany z jednej strony przez usprawiedliwione potrzeby zobowiązanego, a z drugiej – przez zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego, przy czym obowiązek ten może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub wychowanie uprawnionego.

Zgodnie z art. 138 k.r.o., w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczących stosunku alimentacyjnego. Przez zmianę stosunków rozumieć należy wszelkie zmiany w statusie ekonomicznym stron, powodujące zmianę, a więc zwiększenie bądź zmniejszenie zakresu usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego albo zmianę, tj. zwiększenie bądź zmniejszenie zakresu możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego. Zmianę stosunków należy zatem rozumieć jako zmianę okoliczności istotnych z punktu widzenia ustawowych przesłanek obowiązku alimentacyjnego i jego zakresu. Rozstrzygnięcie żądania wywodzonego z art. 138 k.r.o. zawsze więc wymagać będzie porównania stanu istniejącego w dniu uprawomocnienia się orzeczenia zasądzającego alimenty lub w dacie umowy, dotyczącej obowiązku alimentacyjnego, ze stanem istniejącym w dacie orzekania o ich zmianie.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy, zaznaczyć należy, że po stronie powoda-pozwanego wzajemnego nastąpiła zmiana sytuacji rodzinnej. W listopadzie ubiegłego roku ponownie został ojcem, urodziły mu się bliźniaczki.

Sąd podziela stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w wyroku z dnia 14 maja 2002 r., V CKN 1032/00, iż sam fakt urodzenia się kolejnego dziecka nie pociąga za sobą automatycznie ustania obowiązku alimentacyjnego w stosunku do pozostałych dzieci. Może on ewentualnie wpłynąć na rozmiar istniejącego obowiązku (wysokość rat alimentacyjnych).

Faktem jest, że w trakcie wydawania wyroku w sprawie rozwodowej powód-pozwany wzajemny chwilowo pozostawał bez pracy, lecz jak sam deklarował wynikało to z tego, że był w trakcie zmiany pracy, którą zresztą w niedługim czasie podjął z wynagrodzeniem ok. 4.000 zł miesięcznie.

Obecnie sytuacja zarobkowa ojca pozwanego uległa pogorszeniu. Prowadzi on działalność gospodarczą, z której uzyskuje miesięczny dochód w wysokości ok. 1.800 zł, wcześniej pracował na etacie z wynagrodzeniem ok. 3.000 zł.

Nie ulega wątpliwości, iż aktualnie sytuacja zarobkowa matki dziecka jest zdecydowanie lepsza niż powoda-pozwanego. Posiada ona stałe zatrudnienie oraz oszczędności.

Jak już wskazano powyżej w świetle ustalonego stanu faktycznego koszty utrzymania małoletniego przedstawione przez jego matkę należy uznać za rażąco zawyżone. Koszt utrzymania 8 letniego dziecka określony na kwotę 3.7000 zł nie sposób uznać za usprawiedliwiony. Nie sposób też się zgodzić z twierdzeniem przedstawicielki ustawowej, iż od ostatniej sprawy alimentacyjnej usprawiedliwione potrzeby dziecka wzrosły dwukrotnie.

Podkreślić należy, iż w czasie sprawy o rozwód małoletni uczęszczał do przedszkola, więc występowały już koszty związane z jego edukacją. Również nowością nie są wydatki przeznaczone na wynagrodzenie opiekunki dla syna, które także już w owym czasie występowały.

Mając na uwadze powyższe rozważania, Sąd oddalił powództwo o podwyższenie alimentów, jako niezasadne z uwagi na zmiany jakie zaszły w sytuacji rodzinnej i majątkowej powoda-pozwanego wzajemnego. Ponadto, zmiana okoliczności w zakresie potrzeb małoletniego nie jest tak znacząca, iż wymagałaby korekty w celu podwyższenia alimentów.

Właśnie aktualna sytuacja rodzinna i zarobkowa powoda-pozwanego wzajemnego uzasadnia częściowe uwzględnienie żądania pozwu o obniżenie alimentów, stąd ustalono obowiązek alimentacyjny J. K. w kwocie po 500 zł miesięcznie. Zdaniem Sądu, zasądzona kwota jest kwotą odpowiednią w stosunku do jego aktualnego stanu rodzinnego i zarobkowego.

W pozostałej części, powództwo o obniżenie alimentów zostało oddalone jako żądanie nieadekwatne zarówno w stosunku do usprawiedliwionych potrzeb małoletniego K. K. (1), jak i w stosunku do możliwości zarobkowych powoda-pozwanego.

Mając na uwadze charakter roszczeń oraz szczególną sytuację, Sąd orzekł o kosztach procesu na podstawie przepisu art. 102 k.p.c., nie obciążając nimi stron.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Niespodziańska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Dorota Łopalewska
Data wytworzenia informacji: