Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Ns 1220/18 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi z 2019-11-19

Sygnatura akt II Ns 1220/18

POSTANOWIENIE

Dnia 19 listopada 2019 roku

Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny w składzie:

Przewodnicząca Sędzia SR A. S.

Protokolant st. sekr. sąd. M. R.

po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2019 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z wniosku G. P.

o stwierdzenie nabycia spadku po R. P.

postanawia

1.  stwierdzić, że spadek po R. P. synu M. i D. zmarłym w dniu 30 marca 2010 roku w P. ostatnio stale zamieszkałym w Ł. na podstawie ustawy nabył syn G. P. (syn R. i M.) w całości;

2.  uznać, iż wnioskodawca ponosi koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie.

Sygn. akt II Ns 1220/18

UZASADNIENIE

We wniosku z dnia 7 listopada 2018 roku G. P. wniósł o stwierdzenie nabycia spadku z dobrodziejstwem inwentarza po R. P., zmarłym w dniu 30 marca 2010 roku, ostatnio stale zamieszkałym w Ł.. Wyjaśnił, że spadkodawca zmarł jako rozwiedziony, pozostawiając syna – wnioskodawcę.

(wniosek k. 4)

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny

R. P. syn M. i D. zmarł w dniu 30 marca 2010 roku w P.. Ostatnio przed śmiercią stale zamieszkiwał w Ł.. Zmarł jako rozwiedziony. Pozostawił syna G. P. (syna M.). Nie miał innych dzieci własnych ani przysposobionych. Nie sporządził testamentu. Wnioskodawca nie zrzekał się dziedziczenia po ojcu, nie odrzucał spadku, nie został uznany za niegodnego dziedziczenia. O śmierci ojca dowiedział się w dniu jego zgonu.

( odpisy skrócone: aktu zgonu k. 5, aktu urodzenia k. 6, zapewnienie spadkowe k. 18)

Sąd Rejonowy zważył co następuje:

Zgodnie z art. 922 § 1 kc prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jego spadkobierców. Art. 926 kc stanowi, iż powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu, przy czym dziedziczenie ustawowe następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy.

Wobec tego, iż R. P. nie sporządził testamentu, w grę wchodzi dziedziczenie ustawowe.

Zgodnie z art. 931 § 1 kc w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek, dziedziczą oni w częściach równych, jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż ¼ całości spadku. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych. (art. 931 § 2 KC). R. P. nie pozostawił małżonki. Pozostawił natomiast jednego syna G. P., który stosownie do powołanych wyżej regulacji jest powołany do całości spadku.

Brak było okoliczności skutkujących wyłączeniem od dziedziczenia syna spadkodawcy i należało ustalić, iż przyjął on spadek poprzez upływ czasu wprost. (art. 1015 § 1 i 2 kc w brzmieniu obowiązującym na dzień otwarcia spadku). Przed wejściem w życie w dniu 18.10.2015 r. przepisów ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw z 20.3.2015 r. /Dz.U. 2015r poz. 539/ przepis art. 1015 § 2 KC przewidywał, że w razie niezłożenia przez spadkobiercę oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku w terminie wynikającym z art. 1015 § 1 KC, spadkobierca ten – w drodze zadziałania fikcji prawnej – nabywał spadek wprost.

Uwzględniając powyższe, Sąd postanowił jak w punkcie 1 sentencji.

W postępowaniu nieprocesowym, co do zasady, każdy uczestnik ponosi koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie (art. 520 § 1 kpc), o czym Sąd orzekł jak w pkt 2 postanowienia.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Grażyna Kopydłowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Dhahir-Swaidan
Data wytworzenia informacji: