Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II C 703/18 - wyrok Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi z 2019-12-17

Sygnatura akt II C 703/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 grudnia 2019 roku

Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodnicząca Sędzia SR A. S.

Protokolant st. sekr. sąd. M. O.

po rozpoznaniu w dniu 3 grudnia 2019 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa M. W.

przeciwko T. K. i Towarzystwu (...) spółce akcyjnej w W.

o zapłatę

1.  zasądza od pozwanego T. K. na rzecz powoda kwotę 4662,26 zł (cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt dwa złote dwadzieścia sześć groszy) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie:

a)  od kwoty 4000 zł (cztery tysiące złotych) od dnia 3 listopada 2018 roku do dnia zapłaty,

b)  od kwoty 662,26 zł (sześćset sześćdziesiąt dwa złote dwadzieścia sześć groszy) od dnia 16 października 2019 roku do dnia zapłaty;

2.  oddala powództwo w pozostałej części w stosunku do T. K.;

3.  oddala powództwo w stosunku do pozwanego Towarzystwa (...) spółki akcyjnej w W.;

4.  nie obciąża powoda obowiązkiem zwrotu kosztów procesu na rzecz pozwanego Towarzystwa (...) spółki akcyjnej w W.;

5.  obciąża pozwanego T. K. na rzecz Skarbu Państwa Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi kwotą 1746,54 zł (jeden tysiąc siedemset czterdzieści sześć złotych pięćdziesiąt cztery grosze) tytułem tymczasowo wyłożonych przez Skarb Państwa kosztów sądowych;

6.  zasądza od pozwanego T. K. na rzecz powoda kwotę 1717 zł (jeden tysiąc siedemset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Grażyna Kopydłowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Dhahir-Swaidan
Data wytworzenia informacji: