Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 1056/16 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi z 2016-12-28

Sygn. akt I Ns 1056/16

POSTANOWIENIE

Dnia 28 grudnia 2016 roku

Sąd Rejonowy dla Łodzi Widzewa w Łodzi Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Emilia Racięcka

Protokolant: st. sekr. sąd. Milena Bartłomiejczyk

po rozpoznaniu w dniu 28 grudnia 2016 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z wniosku R. K.

z udziałem K. K.

o stwierdzenie nabycia spadku

postanawia:

1.  stwierdzić, iż spadek po Z. K., synu W. i J., zmarłym 11 stycznia 2014 roku w Ł., ostatnio zamieszkałym w Ł., na podstawie ustawy nabyli: żona K. K. z domu F. i syn R. K. (syn Z. i K.) - każde z nich po ½ części spadku;

2.  ustalić, że każdy z uczestników ponosi koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie.

Sygn. akt I Ns 1056/16

UZASADNIENIE

We wniosku z dnia 14 czerwca 2016 roku, sprecyzowanym w dniu 1 lipca 2016 roku, wnioskodawca R. K. wniósł o stwierdzenie nabycia spadku po ojcu.

/wniosek k. 2, pismo k. 8/

Na rozprawie w dniu 28 grudnia wnioskodawca popierał wniosek, zaś uczestniczka K. K. wnosiła o jego oddalenie.

/protokół elektroniczny k. 34/

Sąd Rejonowy ustalił, co następuje:

Z. K. zmarł w dniu 11 stycznia 2014 roku w Ł.. W chwili śmierci był żonaty. Jego żoną była K. K..

Z. K. miał jedno dziecko – syna R. K. urodzonego (...).

Z. K. nie pozostawił testamentu.

Nikt z osób uprawnionych do dziedziczenia nie zrzekał się dziedziczenia , nie odrzucał spadku i nie był uznany przez Sąd za niegodnego dziedziczenia. Akt poświadczenia dziedziczenia nie był sporządzany.

/akty stanu cywilnego k. 3-5, zapewnienie spadkowe protokół elektroniczny k. 34/

Sąd Rejonowy zważył, co następuje

Powołanie do spadku wynika z ustawy lub z testamentu. Dziedziczenie ustawowe co do całości spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy albo gdy żadna z osób, które powołał, nie chce lub nie może być spadkobiercą (art. 926 § 1 i 2 k.c.) Rozstrzygnięcie niniejszej sprawy sprowadzało się do prawidłowego ustalenia kręgu spadkobierców w sytuacji dziedziczenia ustawowego, jako że spadkodawca nie pozostawił testamentu. Przy czym do spadkobrania ustawowego stosuje się przepisy w brzmieniu obowiązującym na dzień otwarcia spadku.

Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, a spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 924 k.c. i art. 925 k.c.). Sąd spadku z urzędu bada, kto jest spadkobiercą. W szczególności Sąd bada czy spadkodawca nie pozostawił testamentu. (art. 670 k.p.c.). Sąd stwierdzi nabycie spadku przez spadkobierców, choćby były nimi inne osoby niż te, które wskazali uczestnicy. W postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku sąd wymienia spadkodawcę oraz wszystkich spadkobierców, którym spadek przypadł, jak również wysokość ich udziałów (art. 677 § 1 k.p.c.).

Reguły dziedziczenia ustawowego określone zostały w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 j.t.). W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. W niniejszej sprawie Sąd ustalił, że spadkodawca pozostawił żonę i jednego syna, a zatem nabyli oni spadek po ½ części. Skład spadku pozostaje w tej sprawie poza przedmiotem zainteresowania Sądu.

Podstawę orzeczenia o kosztach postępowania stanowił przepis art. 520 § 1 kpc.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Urszula Szulińska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Emilia Racięcka
Data wytworzenia informacji: