Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 764/17 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi z 2018-02-05

Sygn. akt I Ns 764/17

POSTANOWIENIE

Dnia 5 lutego 2018 roku

Sąd Rejonowy dla Łodzi Widzewa w Łodzi Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Emilia Racięcka

Protokolant: st. sekr. sąd. Kamil Kowalik

po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2018 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z wniosku M. B.

z udziałem Gminy M. Ł. i B. H.

o stwierdzenie nabycia spadku

postanawia:

1.  stwierdzić, iż spadek po I. B. (1) z domu P., zmarłej 13 stycznia 1989 roku w Ł., ostatnio zamieszkałej w Ł., na podstawie ustawy nabyła wnuczka I. H. z domu F., w całości;

2.  ustalić, że każdy z uczestników ponosi koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie.

Sygn. akt I Ns 764/17

UZASADNIENIE

W dniu 30 sierpnia 2017 r. M. B., przez pełnomocnika będącego radcą prawnym, wniosła o stwierdzenie nabycia spadku po I. B. (2), w ten sposób, że spadek po I. B. (2) w całości nabyła w dziedziczeniu ustawowym Gmina M. Ł..

[wniosek k. 2]

Postanowieniem z dnia 4 stycznia 2018 sad wezwał do udziału w sprawie wnuczkę spadkodawczyni B. H.

[postanowienie k. 62]

Pismem z dnia 22 stycznia 2018 roku (data wpływu) uczestniczka B. H. zgłosiła swój udział w sprawie i przyłączyła się do wniosku o stwierdzenie przez nią spadku po I. B. (2).

[pismo procesowe k. 68]

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

I. B. (2), zmarła w dniu 13 stycznia 1989 r. jako wdowa, w Ł., ostatnio stale zamieszkując w Ł.. Nie pozostawiła po sobie dzieci ani przysposobionych. W chwili otwarcia spadku nie żyli rodzice spadkodawczyni, jak i jej jedyny syn. Syn I. B. (2), J. F., zmarł 9 marca 1986 roku, zostawił po sobie córkę B. H.. Spadkodawczyni testamentu nie sporządziła. Nikt ze spadkobierców nie odrzucił spadku, nie zrzekł się dziedziczenia ani nie został uznany za niegodnego dziedziczenia. Dotychczas nie było przeprowadzone postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po spadkodawczyni. Nie został także sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia po spadkodawczyni. B. H. nie składała oświadczenia o przyjęciu spadku.

[dowód: zapewnienie spadkowe k. 65, protokół elektroniczny 00:10:51, odpis skrócony aktu zgonu k.10, akt stanu cywilnego 63, akt urodzenia k. 59, akt zgonu k. 43]

Sąd zważył, co następuje:

Kodeks cywilny wskazuje dwa tytuły dziedziczenia: ustawowe i testamentowe.

Sąd spadku bada z urzędu, kto jest spadkobiercą. W szczególności Sąd bada czy spadkodawca nie pozostawił testamentu (art. 670 k.p.c.).

Sąd stwierdzi nabycie spadku przez spadkobierców, choćby były nimi inne osoby niż te, które wskazali uczestnicy. W postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku sąd wymienia spadkodawcę oraz wszystkich spadkobierców, którym spadek przypadł, jak również wysokość ich udziałów (art. 677 § 1 k.p.c.).

Z uwagi na to, iż I. B. (2) nie sporządziła testamentu, jej spadkobiercy dziedziczą na podstawie ustawy.

Stosownie do art. 931 § 1 k.c. w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek. Dziedziczą oni w częściach równych, jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Zgodnie z kolejnymi przepisami regulującymi dziedziczenie ustawowe, jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych.

Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy (art. 924 k.c.).

I. B. (2) zmarła jako wdowa, nie pozostawiając po sobie dzieci. Jej jedyny syn, J. F., nie dożył chwili otwarcia spadku. W kręgu potencjalnych spadkobierców ustawowych pozostawali zatem zstępni J. F.. J. F. pozostawił po sobie jedną córkę – B. H..

Zgodnie z ogólną zasadą prawa cywilnego, ustawa nie ma mocy wstecznej, chyba że wynika to z jej brzmienia lub celu. Zgodnie z tym przepisem do określenia skutków nabycia spadku przez spadkobierców zastosowanie znajdą przepisy obowiązujące in tempore mortis. Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 1015 § 1k.c. (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93) w dniu 13 stycznia 1989 roku, brak oświadczenia spadkobiercy w terminie 6 miesięcy od dowiedzenia się o tytule swojego powołania do spadku powoduje, że spadek jest dziedziczony bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe (dziedziczenie wprost)

O kosztach Sąd orzekł na podstawie art. 520 § 1 k.p.c.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Urszula Szulińska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Emilia Racięcka
Data wytworzenia informacji: