Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII U 1434/16 - zarządzenie, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Łodzi z 2017-10-09

Sygn. akt VIII U 1434/16

UZASADNIENIE

Decyzją nr (...) z dnia 4 kwietnia 2016 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 3 oraz art. 38 ust. 1, art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 121 ze zm.), art. 21 ust. 2, art. 23 ust. 2, art. 24 ust. 1 i ust. 3, art. 26, art. 29 ust. 1, art. 148 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 roku o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391 ze zm.), art. 79 ust. 2, art. 81 ust. 2, art. 82 ust. 1, 3 i ust. 5, art. 87 ust. 1, art. 109 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 29 kwietnia 2015 roku, Nr 581 ze zm.) stwierdził, że wnioskodawca J. M. jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą: J. M. (...) ma obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w okresie od marca 2004 roku do września 2004 roku z dwóch źródeł przychodów, a w okresie od października 2004 roku do października 2015 roku z trzech źródeł uzyskiwanych z następujących rodzajów działalności: (...); WM-SPORT” S.C. oraz (...) P.H.U. S.C., a ponadto z wymienionego tytułu miesięczne podstawy wymiaru składek wynoszą:

- od marca 2004 roku do maja 2004 roku - 307,14 zł,

- od czerwca 2004 roku do sierpnia 2004 roku - 294,10 zł;

- za wrzesień 2004 roku - 296,92 zł;

-od października do listopada 2004 roku 445,38 zł;

- za grudzień 2004 roku - 450,99 zł;

- od stycznia 2005 roku do lutego 2005 roku - 464,64 zł;

- od marca 2005 roku do maja 2005 roku - 487,29 zł;

- od czerwca 2005 roku do sierpnia 2005 roku - 463,83 zł;

- od września 2005 roku do listopada 2005 roku - 472,44 zł;

- w grudniu 2005 roku - 477,30 zł;

- od stycznia 2006 roku do lutego 2006 roku - 491,34 zł;

- od marca 2006 roku do maja 2006 roku -525,75 zł;

- od czerwca 2006 roku do sierpnia 2006 roku - 499,98 zł;

- od września 2006 roku do listopada 2006 roku - 508,41 zł;

- w grudniu 2006 roku - 517,29 zł;

- od stycznia 2007 roku do lutego 2007 roku - 532,08 zł;

- od marca 2007 roku do maja 2007 roku - 571,56 zł;

- od czerwca 2007 roku do sierpnia 2007 roku - 554,40 zł;

- od września 2007 roku do listopada 2007 roku - 569,55 zł;

- od grudnia 2007 roku do lutego 2008 roku - 585,45 zł;

- od marca 2008 roku do maja 2008 roku - 628,77 zł;

- od czerwca 2008 roku do sierpnia 2008 roku - 617,61 zł;

- od września 2008 roku do listopada 2008 roku - 638,34 zł;

- od grudnia 2008 roku do lutego 2009 roku - 646,05 zł;

- od marca 2009 roku do grudnia 2009 roku - 672,72 zł;

- od lutego 2010 roku do grudnia 2010 roku - 699,96 zł;

- od stycznia 2011 roku do grudnia 2011 roku - 730,17 zł;

- stycznia 2012 roku do listopada 2012 roku - 763,65 zł;

- od stycznia 2013 roku do marca 2013 roku - 785,19 zł;

- od stycznia 2014 roku do kwietnia 2014 roku - 811,20 zł;

- od sierpnia 2014 roku do grudnia 2014 roku - 811,20 zł;

- od stycznia 2015 roku do października 2015 roku - 838,23 zł.

W uzasadnieniu organ rentowy podkreślił, że przeprowadził kontrolę w zakresie prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład przez płatnika składek J. M.. Kontrolą objęto okres od marca 2004 roku do października 2015 roku w trakcie, której ustalono, że płatnik składek prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej od 22 grudnia 1998 roku (...), a ponadto od 14 grudnia 1999 roku przystąpił do spółki cywilnej (...) S.C. zaś od 30 marca 2001 roku przystąpił do kolejnej spółki cywilnej (...) P.H.U. S.C. (...) płatnik składek nie zadeklarował drugiej obowiązkowej składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzenia dwóch spółek tego samego rodzaju (dwie spółki cywilne). Wobec powyższego miał on obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne od każdej prowadzonej działalności. A co za tym idzie był zobowiązany od marca 2004 roku do września 2004 roku deklarować dodatkowo jedną składkę z tytułu prowadzenia dwóch działalności w formie spółek cywilnych. Natomiast od października 2004 roku do października 2015 roku jako płatnik składek nie zadeklarował drugiej i trzeciej obowiązkowej składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzenia dwóch spółek cywilnych w ramach tego samego rodzaju działalności ponieważ od 1 października 2004 roku osoba prowadząca pozarolniczą działalność ma obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne od każdej prowadzonej działalności.

(decyzja k. 139 - 143v akt ZUS).

Odwołanie od powyższej decyzji złożył wnioskodawca zarzucając, że:

- wydanie decyzji ustalającej miesięczne podstawy wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne i składki na ubezpieczenie zdrowotne za okres od marca 2004 roku do marca 2006 roku i ustalenie obowiązku opłacania składek w tym okresie nastąpiło z naruszeniem art. 24 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń Społecznych z dn. 13.10.1998r (t.j. z 13.01.2015r Dz. U. z 2015r poz. 121) oraz art. 27 ust. 1 i 2 ustawy o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców z dn. 16.09.2011 roku (Dz. U. Nr 232 poz. 1378) tj. wobec należności przedawnionych,

- doszło do naruszenie art. 82 ust. 1, 3 oraz art. 83 ust. 2 ustawy z dn. 27.08.2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 29.04.2015r Nr 581 ze zm.) oraz art. 24 ust. 2 ustawy z dn. 32.01.2003r o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45 poz. 391 ze zm.) wobec ustalenia miesięcznych podstaw wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne i składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne i ustalenie obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za miesiące, w których nie został osiągnięty przychód tj. dla (...) s.c. za miesiące 1/2006, (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), 1-12/2015.

Mając powyższe na uwadze skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji.

(odwołanie z dnia 24 maja 2016 roku k. 2-5)

W odpowiedziach na odwołania organ rentowy podtrzymał argumentację przedstawioną w zaskarżonej decyzji i wniósł o oddalenie odwołania.

(odpowiedź na odwołanie z dnia 22 czerwca 2016 roku k. 10 -12)

W dniu 26 kwietnia 2016 roku pełnomocnik wnioskodawcy złożył pismo procesowe, w którym podtrzymał wszelkie twierdzenia podnoszone przez ubezpieczonego i uzupełniająco wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania ewentualnie zmianę skarżonej decyzji poprzez ustalenie, iż:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne, do których płatności był zobowiązany J. M., należne i nieopłacone za okres od marca 2004 roku do maja 2006 roku uległy przedawnieniu;

- J. M. w listopadzie 2006 roku, w okresie od stycznia 2008 roku do lutego 2008 roku, w okresie od lutego 2011 roku do marca 2011 roku, w okresie od maja 2011 roku do czerwca 2011 roku, w okresie od stycznia 2014 roku do marca 2014 roku oraz w całym roku 2015 miał obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne jedynie z dwóch tytułów, nie zaś z trzech, z czego z jednego tytułu składki zostały przez ubezpieczonego uiszczone w prawidłowej kwocie i terminowo;

- J. M. był obowiązany opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne z trzech tytułów za okres od czerwca 2006 roku do października 2006 roku, za okres od grudnia 2006 roku do grudnia 2007 roku, za okres od marca 2008 roku do stycznia 2011 roku, za kwiecień 2011 roku, za okres od lipca 2011 roku do grudnia 2013, za okres od kwietnia 2014 roku do grudnia 2014 roku, z czego z jednego tytułu składki zostały przez Ubezpieczonego uiszczone w prawidłowej kwocie i terminowo.

(pismo z dnia 26 kwietnia 2017 roku k. 63- 65v)

Na rozprawie w dniu 27 kwietnia 2017 roku pełnomocnik wnioskodawcy oświadczył, iż wnioskodawca uważa, iż powinien płacić składki jedynie z tytułu prowadzenia jednej działalności gospodarczej, które zostały opłacone w terminie. Nie kwestionuje faktu istnienia pozostałych działalności gospodarczych, w szczególności bycia wspólnikiem spółek cywilnych. Kwestionuje podstawę prawną i obowiązek opłacenia składek ze wszystkich działalności. Podkreślił, iż spółka (...) była tożsama zarówno w zakresie miejsca prowadzenia działalności i zakresu działalności z działalnością (...). Podniósł także iż spółka (...) w 2015 roku faktycznie nie wykonywała żadnej działalności, nie została jednak wyrejestrowana. Ponadto pełnomocnik wnioskodawcy wskazał, że w przypadku wydania niekorzystnego orzeczenia przez Sąd, wnosi o rozważenie możliwości ewentualnego rozłożenia należności na raty w orzeczeniu sądowym.

(stanowisko pełnomocnika wnioskodawcy k. 83 - 83 v)

Na rozprawie w dniu 7 września 2017 roku pełnomocnik wnioskodawcy poparł odwołanie i wniósł o zmianę zaskarżonej decyzji oraz zasądzenie na rzecz ubezpieczonego kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego. Ponadto oświadczył, iż zostały opłacone składki za marzec oraz kwiecień 2015 roku. Pełnomocnik wnioskodawcy wyjaśnił, że w treści punktu 3 pisma z dnia 26 kwietnia 2017 roku, w przypadku spółki (...), składki we wskazanych okresach nie powinny być płacone w całości. Nadto wskazał, iż jeśli chodzi o zestawienie w tabelach, wskazany przychód jest przychodem spółki, a nie samego wnioskodawcy.

Z kolei pełnomocnik ZUS wniósł o oddalenie odwołania oraz zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

(stanowiska stron e - protokół z dnia 7 września 2017 roku 00:01:26 - 00:02:29, 00:07:32 -00:10:15, 00:14:52 -00:19:12 oraz 00:02:29 -00:03:15 - płyta CD k.147).

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Płatnik składek J. M. prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą (...) w Ł. przy ul. (...) lok. 21, która to została zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 22 grudnia 1998 roku. Przedmiotem działalności jest prowadzenie sprzedaży detalicznej obuwia oraz wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Płatnik składek wykazał przychód za rok: 1999, 2000, 2001, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 , 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014.

(wypis z CEiIDzG – k. 11 akt ZUS, informacja GUS z dnia 23 listopada 2015 roku k. 12 akt ZUS, informacja Naczelnika I US Ł. z dnia 27 listopada 2015 roku k. 43 -44 akt ZUS )

W dniu 14 grudnia 1999 roku J. M. przystąpił do spółki cywilnej (...) S.C. (...) została zawarta pomiędzy M. W., J. M. i G. W. w celu prowadzenia wspólnej działalności gospodarczej w zakresie: handlu samochodami, handlu stacjonarnego i obwoźnego, detalicznego, i hurtowego art. przemysłowymi i spożywczymi pochodzenia krajowego i zagranicznego oraz eksportu i importu tych towarów. J. M. jako wspólnik posiadał udziały w wysokości 30%. Płatnik składek wykazał przychód za rok: 1999, 2000, 2002, 2003, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014. I tak przychód płatnika składek w kolejnych latach proporcjonalnie do udziału wyniósł:

- w 2004 roku: w lutym 575,41 zł, w marcu - 5400 zł, w kwietniu 281,56 zł, w maju 12.730,50 zł, w czerwcu 700,82 zł, w lipcu - 530,41 zł, w sierpniu -2850 zł, we wrześniu 540,98 zł, w listopadzie 27.000 zł, w grudniu - 15.000 zł.

- w 2005 roku: w marcu - 3.000 zł, w kwietniu - 307,38 zł, we wrześniu 24.000 zł, w grudniu 16.500 zł;

- w 2006 roku: w marcu - 1830 zł, w kwietniu 295,08 zł, w maju 2471,31 zł, w czerwcu 15.825 zł, w lipcu 2237,71 zł, w sierpniu - 1536,88 zł, we wrześniu 1595,91 zł, w październiku 860,70 zł i grudniu 22. 431,90 zł.

- w 2007 roku: w styczniu - 722,95 zł, w lutym 700,82 zł, w marcu - 614,76 zł, w kwietniu 442,62 zł, w maju 688,52 zł, w czerwcu 1904,07 zł, w lipcu 983,61 zł, w sierpniu - 6.196,72 zł, we wrześniu 12.960 zł, w październiku 18.000 zł, w listopadzie 6.252 zł, w grudniu - 61.944 zł.

- w 2008 roku: w marcu - 10.068,65 zł, w kwietniu 799,18zł, w maju 782,95 zł, w czerwcu 924,10 zł, w lipcu 956,56 zł, w sierpniu - 1032,79 zł, we wrześniu 855,98 zł, w październiku 3.734,26 zł, w listopadzie 1278,69 zł, w grudniu - 19.170 zł.

- w 2009 roku: w styczniu - 1067,71 zł, w lutym 845,65 zł, w marcu - 1123,28 zł, w kwietniu 995,65 zł, w maju 1581,64 zł, w czerwcu 1267,87 zł, w lipcu 597,54 zł, sierpniu - 848,36 zł, we wrześniu 799,19 zł, w październiku 899,50 zł, w listopadzie 865,09 zł, w grudniu - 12944,70 zł.

- w 2010 roku: w styczniu - 272,95 zł, w lutym 481,97 zł, w marcu - 723,44 zł, w kwietniu 734,27 zł, w maju 688,52 zł, w czerwcu 540,98 zł, w lipcu 614,76 zł, sierpniu - 634,43 zł, we wrześniu 1684,42 zł, w październiku 2790,98 zł, w listopadzie 554,76 zł, w grudniu - 1911,88 zł.

- w 2011 roku: w styczniu - 252 zł, w kwietniu 1359 zł, w lipcu 705 zł, sierpniu - 1461 zł, we wrześniu 2544 zł, w październiku- 2796 zł, w listopadzie 1380 zł, w grudniu - 1262,10 zł.

- w 2012 roku: w styczniu - 354 zł, w lutym 387 zł, w marcu - 465 zł, w kwietniu 537 zł, w maju 549 zł, w czerwcu 732 zł, w lipcu 504 zł, sierpniu - 531 zł, we wrześniu 378 zł, w październiku 309 zł, w listopadzie 297 zł, w grudniu - 801 zł.

- w 2013 roku: w styczniu - 252 zł, w lutym 309 zł, w marcu - 444 zł, w kwietniu 642 zł, w maju 585 zł, w czerwcu 765 zł, w lipcu 606 zł, sierpniu - 594 zł, we wrześniu - 522 zł, w październiku 441 zł, w listopadzie 315 zł, w grudniu - 309 zł.

W 2014 roku przychód spółki wyniósł: w kwietniu 528 zł, w maju 1535 zł, w czerwcu 1255 zł, w lipcu 1485 zł, sierpniu - 787 zł, we wrześniu 778 zł, w październiku 798 zł, w listopadzie 977 zł, w grudniu - 796 zł. Razem przychód za 2014 roku wyniósł 8939 zł

(umowa spółki z dnia 14 grudnia 1999 roku k. 15 - 17 akt ZUS, informacja Naczelnika I US Ł. z dnia 27 listopada 2015 roku k. 43 -44 akt ZUS, ewidencja przychodów 2005- 2014 k. 16 - 25, PIT - 28 k. 26 -28, ewidencja przychodów 2004 k. 66)

Od dnia 30 marca 2001 roku płatnik składek J. M. przystąpił do kolejnej spółki cywilnej (...) P.H.U. S.C. funkcjonującej od dnia 14 grudnia 1999 roku. Umowa spółki została zawarta pomiędzy A. W., E. K. i Z. K. w celu prowadzenia wspólnej działalności gospodarczej w zakresie: handlu samochodami, handlu stacjonarnego i obwoźnego, detalicznego, i hurtowego art. przemysłowymi i spożywczymi pochodzenia krajowego i zagranicznego oraz eksportu i importu tych towarów. J. M. jako wspólnik posiadał udziały w wysokości 80%, zaś od dnia 30 września 2002 roku w wysokości 5%. Płatnik składek wykazał przychód za rok: 2002, 2003, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014. I tak przychód płatnika składek za kolejne lata proporcjonalnie do udziału wyniósł:

- w 2005 roku: w styczniu - 1510,16 zł, w lutym 672 zł, w marcu - 6875,79 zł, w kwietniu 2651,03 zł, w maju 3330,76 zł, w czerwcu - 3731,65 zł, w lipcu - 2241,62 zł, w sierpniu - 3397,20 zł, we wrześniu - 2694,13 zł, w październiku - 1782,18 zł, w listopadzie - 710,18 zł, w grudniu - 5276,94 zł.

- w 2006 roku: w styczniu - 2837,47 zł, w lutym 1059,80 zł, w marcu - 2681,26 zł, w kwietniu 8810,79 zł, w maju - 2499,10 zł, w czerwcu - 4058,78 zł, w lipcu - (- 3032,45 zł), w sierpniu - 2266,61 zł, we wrześniu - 9624,60 zł, w październiku - 1559,24 zł, w listopadzie - 1075,48 zł, w grudniu - 4696,58 zł.

- w 2007 roku: w styczniu - 1263,93 zł, w lutym 1000,65 zł, w marcu - 4011,98 zł, w kwietniu 2634,86 zł, w maju 2062,45 zł, w czerwcu 2849,30 zł, w lipcu - 2743,09 zł, w sierpniu - 2647,71 zł, we wrześniu 2765,34 zł, w październiku -20.155,59 zł, w listopadzie 1850,69 zł, w grudniu - 2385,05 zł.

- w 2008 roku: w styczniu - 814,55 zł, w lutym -1553,94 zł, w marcu - 2194,87 zł, w kwietniu - 3539,05 zł, w maju - 8618,69 zł, w czerwcu -1503,90 zł, w lipcu - 3234,29 zł, w sierpniu - 1776,24 zł, we wrześniu - 1564,42 zł, w październiku - 2436,22 zł, w listopadzie 2929,37 zł, w grudniu - 3721,30 zł.

- w 2009 roku: w styczniu - 1277,45 zł, w lutym 912,79 zł, w marcu - 2219,99 zł, w kwietniu 6857,73 zł, w maju - 2999,05 zł, w czerwcu -2943,31 zł, w lipcu - 1450,69 zł, sierpniu - 1907,46 zł, we wrześniu - 3543,26 zł, w październiku - 2596,02 zł, w listopadzie 1835,03 zł, w grudniu - 4490,20 zł.

- w 2010 roku: w styczniu - 1878,80 zł, w lutym - 1595,54 zł, w marcu - 3184,21 zł, w kwietniu -4891,61 zł, w maju - 2825,81 zł, w czerwcu - 4410,01 zł, w lipcu - 1502,78 zł, sierpniu -1841,55 zł, we wrześniu - 2238,72 zł, w październiku - 4579,64 zł, w listopadzie 2278,50 zł, w grudniu - 1150,74 zł.

- w 2011 roku: w styczniu - 430,94 zł, w lutym - 855,24 zł, w marcu - 1460,25 zł, w kwietniu - 2575,13 zł, w maju - 1971,20 zł, w czerwcu - 1877,65 zł, w lipcu - 1273,63 zł, sierpniu - 1055,83 zł, we wrześniu - 1775,35 zł, w październiku - 1396,42 zł, w listopadzie 1521,79 zł, w grudniu - 2588,70 zł.

- w 2012 roku: w styczniu - 997,64 zł, w lutym - 1042,56 zł, w marcu - 2244,23 zł, w kwietniu - 2200,64 zł, w maju - 1983,41 zł, w czerwcu - 2214,92 zł, w lipcu - 2671,30 zł, sierpniu - 3418,37 zł, we wrześniu - 3022,19 zł, w październiku - 2864,43 zł, w listopadzie 2430,64 zł, w grudniu - 4355,93 zł.

- w 2013 roku: w styczniu - 454,84 zł, w lutym - 582,84 zł, w marcu - 2406,63 zł, w kwietniu - 1981,71 zł, w maju - 2072,98 zł, w czerwcu - 2004,03 zł, w lipcu - 930,77 zł, sierpniu - 1503,17 zł, we wrześniu - 1269,84 zł, w październiku - 1407,23 zł, w listopadzie 1254,96 zł, w grudniu - 2628,37 zł.

- w 2014 roku: w styczniu - 780,24 zł, w lutym - 1321,79 zł, w marcu - 2290,61 zł, w kwietniu - 2396,01 zł, w maju - 1427,47 zł, w czerwcu - 1426,06 zł, w lipcu - 1102,89 zł, sierpniu - 1574,97 zł, we wrześniu - 1738,97 zł, w październiku - 1254,59 zł, w listopadzie 733,30 zł, w grudniu - 1317,36 zł.

- w 2015 roku: w styczniu - 668,41 zł, w lutym - 1165,17 zł, w marcu - 1786,34 zł, w kwietniu - 2188,62 zł, w maju - 2199,71 zł, w czerwcu - 2024,64 zł, w lipcu - 1497,15 zł, sierpniu - 1938,56 zł, we wrześniu - 1858,38 zł, w październiku - 1943,39 zł, w listopadzie 1968,52 zł, w grudniu - 3652,89 zł.

(umowa spółki z dnia 14 grudnia 1999 roku k. 21- 23 akt ZUS, aneks nr (...) z dnia 30 marca 2001 roku do umowy spółki z dnia 14 grudnia 1999 roku k. 29 akt ZUS, aneks nr (...) z dnia 30 września 2002 roku do umowy spółki z dnia 14 grudnia 1999 roku k. 33 akt ZUS; informacja Naczelnika I US Ł. z dnia 27 listopada 2015 roku k. 43 -44 akt ZUS, ewidencja przychodów 2005- 2015 k. 30 - 40)

Wnioskodawca już w 2003 roku wykazał w PIT-36 przychody z z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółek.

(informacja Naczelnika I US Ł. z dnia 27 listopada 2015 roku k. 43 -44 akt ZUS)

J. M. złożył deklaracje rozliczeniowe za okres: styczeń 2010 roku, czerwiec 2012 roku, grudzień 2012 roku, kwiecień 2013 roku, maj 2013 roku, czerwiec 2013 roku, lipiec 2013 roku, wrzesień 2013 roku, październik 2013 roku, listopad 2013 roku grudzień 2013 roku, maj 2014 roku, czerwiec 2014 roku, grudzień 2014 roku oraz za styczeń 2015 roku, luty 2015 roku.

(deklaracje rozliczeniowe k. 90- 139)

Sąd ustalił powyższy stan faktyczny na podstawie dokumentacji zawartej w aktach rentowych, dokumentów przedstawionych w trakcie postępowania sądowego. Wskazać należy, iż spór w niniejszej sprawie sprowadził się w istocie do ustalenia obowiązku opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne i podstawę jej wymiaru, nie zaś jak błędnie przyjmował skarżący do obowiązku uiszczenia składek w określonej wysokości. W związku z tym decydujące znaczenia miało interpretacja przepisów prawa co do obowiązku lub nie opłacenia składek oraz jej wysokości i tylko w tym zakresie postępowanie zostało przeprowadzone.

Sąd Okręgowy oddalił wniosek pełnomocnika wnioskodawcy o dopuszczenie dowodu z zeznań świadka B. W. - inspektora kontroli ZUS na okoliczność sposobu przeprowadzenia kontroli i udzielonych pouczeń, w szczególności w zakresie możliwości zgłoszenia zastrzeżeń przez ubezpieczonego, z uwagi na brak konieczności prowadzenia postępowania we wskazanym kierunku. Sąd w toku postępowania odwoławczego rozpatruje jedynie prawidłowość wydanej decyzji. Wszelkie ewentualne nieprawidłowości dotyczące postępowania przed organem rentowym nie podlegają kontroli sądu. Wyjątek mogą stanowić jedynie zarzuty dotyczące nieważności bądź nieistnienia decyzji. Na mgarinesie jedynie zauważyć należy, iż wnioskodawca otrzymał protokół kontroli z dnia 9 grudnia 2015 roku, w którego treści zostało zawarte pouczenie o sposobie i terminie składania zastrzeżeń. Następnie zaś złożył pismo procesowe, w którym to ustosunkował się do poczynionych przez inspektora ustaleń poprzez wskazanie tych kwestii, których nie podzielił. Powyższe oznacza, że przede wszystkim stosowne pouczenia zostały wnioskodawcy udzielone a ponadto był na tyle jasno sformułowane, że J. M. skorzystał z przysługującego mu prawa i w piśmie procesowym z dnia 19 lutego 2016 roku złożył zastrzeżenia. W związku z tym przeprowadzanie postępowania dowodowego we wskazanej sytuacji było zbędne. Dlatego też Sąd Okręgowy powyższy wniosek oddalił.

Sąd Okręgowy w Łodzi zważył, co następuje:

Odwołanie płatnika składek J. M. jest nieuzasadnione.

Decyzja o objęciu określonym tytułem ubezpieczenia społecznego, jak również decyzja ustalająca podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne ma charakter decyzji deklaratoryjnej, albowiem stwierdza jedynie zaistnienie stanu prawnego zgodnego z przepisami prawa ubezpieczeń społecznych. Na kształt decyzji dotyczącej ubezpieczenia wpływa tym samym jedynie fakt istnienia bądź nieistnienia tytułu do objęcia ubezpieczeniami społecznymi, a w drugim przypadku – istnienie takiej sytuacji faktycznej, która odpowiada konkretnemu przepisowi regulującemu podstawę wymiaru składki.

Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1793 dalej jako "ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej ") obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi lub ubezpieczeniem społecznym rolników, które są osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą lub osobami z nimi współpracującymi, z wyłączeniem osób, które zawiesiły wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej

Na podstawie art. 69 ust. 1 wymienionej ustawy, obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c powstaje i wygasa w terminach określonych w przepisach o ubezpieczeniach społecznych.

Na mocy art. 13 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2015 roku, poz. 121 ze zm. dalej jako "ustawa o systemie ubezpieczeń", bądź "ustawa systemowa") obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu podlegają osoby prowadzące pozarolniczą działalność - od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 79 ust 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru składki, z zastrzeżeniem art. 82 i 242. Przy czym składka jest miesięczna i niepodzielna (art. 79 ust 2).

W myśl art. 46 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń na odwołującym się, jako płatniku składek spoczywał obowiązek obliczenia oraz opłacenia należnej składki za każdy miesiąc kalendarzowy oraz przesyłania deklaracji rozliczeniowej do właściwego organu rentowego.

Z kolei stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 roku o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391 ze zm.), art. 81 ust. 2 ustawy zdrowotnej w brzmieniu obowiązującym do 26 marca 2009 roku ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność od 01 kwietnia 2003 roku stanowiła zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75% przeciętnego wynagrodzenia.

Natomiast w myśl art. 81 ust. 2 w brzmieniu obowiązującym od 27 marca 2009 roku powołanej ustawy, nadanym ustawą z dnia 23 stycznia 2009 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 38 poz. 299) podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Składka w nowej wysokości obowiązuje od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku. Zgodnie z art. 2 ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przepis art. 81 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych stosuje się do składek należnych za okres od dnia 1 marca 2009 roku.

Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, art. 87 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, osoby prowadzące pozarolniczą działalność są obowiązane, bez uprzedniego wezwania, opłacić i rozliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne za każdy miesiąc kalendarzowy w trybie i na zasadach oraz w terminie przewidzianym dla składek na ubezpieczenia społeczne.

Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz odprowadzania składek na to ubezpieczenia dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ubezpieczeniowych zawiera art. 82 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Na mocy art. 24 ustawy ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, obowiązującym do 30 września 2004 roku:

1. Jeżeli spełnione są przesłanki do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w art. 9 ust. 1, z więcej niż jednego tytułu, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest z każdego z tych tytułów odrębnie, z zastrzeżeniem ust. 4-8.

2. Jeżeli ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego źródła przychodów w ramach tego samego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w art. 9 ust. 1, składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca się odrębnie od wszystkich uzyskiwanych przychodów, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Jeżeli ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego źródła przychodów w ramach tego samego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 lit. c, składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana od każdego ze źródeł przychodów.

Natomiast art. 82 ust. 2 ustawy zdrowotnej, bowiązującej od 1 października 2004 roku stanowi, że w przypadku gdy w ramach jednego z tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wymienionych w art. 66 ust. 1 (czyli także z tytułu prowadzenia działalności pozarolniczej) ubezpieczony uzyskuje więcej niż jeden przychód, składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana od każdego z uzyskanych przychodów odrębnie.

W ust. 3 tego artykułu stwierdzono, że jeżeli ubezpieczony prowadzący działalność pozarolniczą uzyskuje przychody z więcej niż jednego z rodzajów działalności określonych w ust. 5, składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana odrębnie od każdego rodzaju działalności.

Ust. 4 stanowi zaś, że jeżeli ubezpieczony prowadzący działalność pozarolniczą uzyskuje przychody z więcej niż jednej spółki w ramach tego samego rodzaju działalności, o której mowa w ust. 5 pkt 1-5, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest odrębnie od każdej prowadzonej spółki.

Ust. 5 wymienia min. działalność gospodarczą prowadzoną w formie spółki cywilnej (pkt 1) oraz inną pozarolniczą działalność gospodarcza prowadzoną na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych (pkt. 9). Ponadto ust. 5 wyróżnia jeszcze takie rodzaje działalności, jak: 2) działalność gospodarcza prowadzona w formie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością; 3) działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki jawnej; 4) działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki komandytowej; 5) działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki partnerskiej; 6) wykonywanie działalności twórczej lub artystycznej jako twórca lub artysta; 7) wykonywanie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne; 8) wykonywanie wolnego zawodu, z którego przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przechodząc na grunt niniejszej sprawy przede wszystkim stwierdzić należy, że przedmiot sporu w sprawie mogło stanowić tylko to, o czym orzekł organ rentowy w sentencji zaskarżonej decyzji. W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych przedmiot rozpoznania jest bowiem określony treścią decyzji organu rentowego, od której odwołanie wszczyna postępowanie przed sądem pracy i ubezpieczeń społecznych (por. np. postanowienia Sądu Najwyższego: z dnia 22 lutego 2012 r., II UK 275/11, LEX nr 1215286; z dnia 2 marca 2011 r., II UZ 1/11, LEX nr 844747; z dnia 18 lutego 2010 r., III UK 75/09, OSNP 2011 nr 15-16, poz. 215; z dnia 3 lutego 2010 r., II UK 314/09, LEX nr 604214). Zaskarżona decyzja dotyczyła zaś wyłącznie ustalenia obowiązku opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz podstawy wymiaru składek na to ubezpieczenie w okresie w niej wskazanym i tylko w takim zakresie mogła być kwestionowana przed Sądem. Inaczej rzecz ujmując, Sąd mógł skontrolować legalność tej decyzji tylko pod kątem prawidłowego ustalenia obowiązku opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz podstawy wymiaru składek na to ubezpieczenie. Poza zakresem przedmiotowym tej sprawy pozostawało więc zarówno przedawnienie części składek na ubezpieczenie zdrowotne, jak i kwestia możliwości ewentualnego ich rozłożenia na raty na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy systemowej.

Zgodnie bowiem z art. 24 ust. 4 cytowanej ustawy systemowej należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu.

Przedawnić może się zatem jedynie należność z tytułu składek, a nie prawo do ustalenia wysokości tych składek czy podlegania ubezpieczeniom. Roszczenie o ustalenie jako roszczenie niemajątkowe nie ulega przedawnieniu. Oznacza to, iż organ rentowy ma prawo do ustalenia zarówn podlegania jak i wysokości nieopłaconych składek, chociaż może nie mieć już prawa do ich egzekucji. Tak dzieje się właśnie w niniejszej sprawie. Sporna decyzja ma bowiem niewątpliwie charakter ustalający.

Pomocnicze znaczenie przy rozstrzyganiu tego problemu mogą mieć wyroki Sądu Administracyjnego, które co prawda, nie odnoszą się bezspośrednio do spornego zagadnienia, ale również wskazują na rożróżnienie kwestii ustalenia wysokości składek i kwestii ich egzekucji. W wyroku z dnia 18 III 2009 roku, wydanym w sprawie II GSK 835/08 NSA w W-wie stwierdził, iż zakres pojęć "rozliczać i opłacać" nie obejmuje biegu terminu i innych cech przedawnienia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne. Pojęcie "rozliczanie i opłacanie składek" należy rozumieć ściśle i odnosić do tych czynności, które poprzedzają rozpoczęcie terminu przedawnienia, takich jak: ustalenie podstawy wymiaru składek, obliczanie wysokości składki, składanie deklaracji itp. (LEX nr 570289). Podobnie także w wyroku WSA w Warszawie, z dnia 15 XII 2009 roku, w sprawie (...) SA/Wa (...), w którym sąd stwierdził, że decyzja dotycząca ustalenia okresów zadłużenia i kwot tego zadłużenia nie jest decyzją w zakresie wymiaru składek i ich poboru o jakiej mowa w art. 83 ust. 1 pkt 3 u.s.u.s. Ustalenie wysokości zadłużenia w decyzji orzekającej w przedmiocie umorzenia ma charakter wyłącznie informacyjny - jakiego zadłużenia sprawa dotyczy. ( LEX nr 583502 ).

Zarzut przedawnienia może być zatem skutecznie podnoszony przy kwestionowaniu decyzji organu rentowego wymierzającej składki, a takiego przedmiotu nie dotyczy decyzja zaskarżona w niniejszej sprawie. Natomiast kwestia rozłożenia na raty należności składkowych jest zupełnie odrębna tak od decyzji ustalającej podstawę wymiaru składek, jak i od decyzji wymierzającej te składki. Jej rozstrzygnięcie wymaga bowiem uprzedniego złożenia wniosku do organu rentowego z dowodami wymaganymi przez stosowne przepisy, rozpoznania tego wniosku i zawarcia stosownej umowy przez strony o rozłożeniu na raty tych należności, bądź odmowie uwzględnienia tego wniosku. Sąd nie ma natomiast żadnych kompetencji, aby niejako przy okazji rozpoznawania odwołania od decyzji o zupełnie innym przedmiocie (ustalenie obowiązku opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz podstawy wymiaru składek na to ubezpieczenie) rozważać, czy nie zachodzą podstawy do rozłożenia na raty składek na ubezpieczenie zdrowotne.

W związku z tym Sąd Okręgowy nie badał w niniejszej sprawie zarówno przedawnienia części składek jak też możliwości rozwożenia należności na raty - analizować.

Sąd był natomiast zobligowany wyłącznie do zbadania legalność zaskarżonej decyzji organu rentowego z 4 kwietnia 2016 roku dotyczącej ustalenia obowiązku opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz podstawy wymiaru składek na to ubezpieczenie za okres od marca 2004 roku do września 2004 roku z dwóch źródeł przychodów, a w okresie od października 2004 roku do października 2015 roku z trzech źródeł przychodów.

W przekonaniu skarżącego nie był on zobligowany do opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu udziału w dwóch innych spółkach cywilnych za wszystkie okresy wskazane przez organ rentowy, ale tylko za te w których osiągnął przychód za pozostałe już takiego obowiązku nie miał.

Z tak sformułowanym zarzutem nie sposób się zgodzić, w kontekście powyżej przytoczonych norm prawnych, które w sposób jednoznaczny regulują kwestii podlegania ubezpieczeniom tj. obowiązku opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz podstawy wymiaru tej składki. Wbrew twierdzeniom skarżącego ustawodawca nie uzależnił opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne od okoliczności osiągnięcia lub nieosiągnięci przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej Nie ma żadnego znaczenia dla ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne skarżącego to, czy i w jakiej wysokości osiągał on w spornym okresie przychody z prowadzonej działalności. Z przepisów przytoczonych powyżej wynika bowiem jasno, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej nie jest uzależniona od wysokości przychodu osiąganego przez ubezpieczonego. Podstawę tę zawsze stanowi zadeklarowana kwota, które jednak nie może być niższa niż określony przepisami procent przeciętnego wynagrodzenia, także wtedy, gdy ubezpieczony nie osiąga żadnych przychodów z tej działalności .

Rację ma organ rentowy twierdząc, iż obowiązek opłacania składek w związku z uzyskiwaniem przychodów z więcej niż jedngo źródła powstaje z chwilą uzyskania pierwszego przychodu z kolejnego źródła. Zdarzenie to powoduje powstanie obowiązku opłacania składek od wszystkich źródeł już na ogólnych zasadach. Oznacza to, że nieuzyskanie przychodu w późniejszych okresach nie wyłącza obowiązku opłacania składek. Jest to zresztą logiczne bowiem w przypadku pozarolniczej działalności gospodarczej niejednokrotnie zdarza się, iż przychód nie jest uzyskiwany w każdym miesiącu roku a np. kilkukrotnie a nawet jednokrotnie (po zakończeniu kontraktu). Co nie oznacza zaprzestania bądź zawieszenia prowadzonej działalności. Stanowisko takie prezentowane było także w orzeczeniach sądów, choć nie zawsze wynika wprost z tezy samego wyroku. Przykładowo zawarte zostało w uzasadnieniu orzeczenia, na które powołuje się pełnomocnik wnioskodawcy – w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 18 sierpnia 2009 r., w sprawie (...) SA/Wa 631/09, gdzie między innymi wskazano „Wymaga podkreślenia okoliczność, że ustawodawca posłużył się w ww. przepisach pojęciem "przychód" dla określenia momentu powstania obowiązku opłacania składki z kilku tytułów. W przypadku zbiegu tytułów - jak u skarżącego będącego pracownikiem prowadzącym jednocześnie działalność gospodarczą różnego rodzaju (pkt 2 i pkt 9 art. 82 ust. 5 ustawy o świadczeniach) - obowiązek odprowadzania składki na ubezpieczenie zdrowotne powstanie dopiero z chwilą osiągnięcia z obu tych tytułów przychodów. W przypadku gdy osoba taka zarejestrowała działalność gospodarczą, lecz nie osiągnęła z jej tytułu przychodów, obowiązek zapłaty składki nie powstanie do momentu uzyskania pierwszego przychodu . Ponieważ w całym art. 82 ustawodawca konsekwentnie odnosi się do przychodów, należy uznać, że dopiero ich osiągnięcie wywołuje skutek w postaci obowiązku zapłaty składki (por. Komentarz do art. 82 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135), (w:) J. Nowak-Kubiak, Bożena Łukasik, Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ABC, 2007).”

Nie ulega wątpliwości, iż wnioskodawca osiągnął pierwszy przychód od dodatkowych dzialalności w spornych okresach. Dalsze przerwy w osiąganiu przychodu nie mają już wpływu na istnienie obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

W związku z tym nie było możliwe przychylenie się do twierdzeń odwołującego, w sytuacji gdy nie znajdują one uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawa. Nie ma żadnych wątpliwości, że obowiązkiem wnioskodawcy było odprowadzanie składki na ubezpieczenie zdrowotne od każdej działalności gospodarczej prowadzonej w odrębnej formie wyróżnionej w ust. 5 art. 82 ww. ustawy, i to niezależnie od tego, czy przychód został osiągnięty czy też nie.

Bez znaczenia pozostawały także dodatkowe argumenty pełnomocnika wnioskodawcy dotyczące uiszczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za okres od stycznia do kwietnia 2015 roku, bowiem po pierwsze sąd bada prawidłowowść wydanej decyzji a zatem sprawdza, czy decyzja była prawidłowa w dacie jej wydania. Wszelkie późniejsze działania stron, co do zasady, nie wpływają na ocenę sądu, po wtóre decyzja miała charakter ustalający istnienie obowiązku opłacania składek i podstawę ich wymiaru nie określała zaległości z tytułu składek. W związku z tym fakt opłacenia czy też nie składek na ubezpieczenie zdrowotne za sporne okresy nie ma znaczenia w niniejszym postępowaniu. W nim ustalane są bowiem jedynie zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Reasumując Sąd Okręgowy uznał, że zaskarżona decyzja organu rentowego z dnia 4 kwietnia 2016 roku ustalająca obowiązek opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne i podstawę wymiaru składek na to ubezpieczenie za okres od marca 2004 roku do września 2004 roku z dwóch źródeł przychodów, a w okresie od października 2004 roku ( w związku ze zmianą przepisó) do października 2015 roku z trzech źródeł była prawidłowa, a podnoszone przez odwołującego się w odwołaniu zarzuty nie mogły się ostać.

Z uwagi na powyższe Sąd uznał, że brak jest podstaw do zmiany zaskarżonej decyzji i na podstawie art. 477 14 § 1 k.p.c. orzekł jak w sentencji.

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art.98 k.p.c. zasądzając od J. M. na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. kwotę 7.200 złotych tytułem kosztów zastępstwa procesowego. Wysokość wynagrodzenia pełnomocnika Sąd ustalił zgodnie z § 2 pkt 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2015 roku, poz.1804 ze zm.)

ZARZĄDZENIE

Odpis wyroku wraz z uzasadnienim doreczyć pełnomocnikowi wnioskodawcy.

E.W.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Łuczak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  A. Gocek
Data wytworzenia informacji: