Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV K 271/21 - wyrok Sąd Okręgowy w Łodzi z 2023-12-11Sygn. akt IV K 271/21WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 grudnia 2023 roku


Sąd Okręgowy w Łodzi, IV Wydział Karny w składzie:


Przewodniczący Sędzia S.O. Edyta Markowicz

Protokolant st. sekr. sąd. Karol Łachut, sekr. sąd. Bogusława

Michalak


przy udziale Prokuratora: Tomasza Darnowskiego

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 6 lipca 2022 roku, 22 września 2022 roku, 30 listopada 2022 roku, 12 stycznia 2023 roku, 26 stycznia 2023 roku, 6 marca 2023 roku, 19 kwietnia 2023 roku, 1 czerwca 2023 roku, 14 czerwca 2023 roku, 27 lipca 2023 roku, 16 października 2023 roku, 11 grudnia 2023 roku

sprawy:


Ł. K. ,

syna J. i U. z domu Piekarska

ur. (...) w Ł.

K. S.

syna S. i J. z domu A.

ur. (...) w K.

U. K. z domu Piekarska

córki H. i K. z domu P.

ur. (...) w B.

M. G. z domu B.

córki L. i M. z domu R.

ur. (...) w M.

P. G.

syna F. i M. z domu B.

ur. (...) w P.


oskarżonych o to, że:

w okresie od 07.11.2019 roku do 05.12.2019 roku w Ł., działając wspólnie i w porozumieniu, w krótkich odstępach czasu, z góry powziętym zamiarem, w celu osiągniecia korzyści majątkowej, doprowadzili (...) SA z/s w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 417.760,88 zł w ten sposób, że wprowadzili przedstawicieli (...) SA w błąd co do faktycznego nabycia przez U. K. oraz Ł. K. różnych przedmiotów w celu dalszej ich sprzedaży (...) SA, która to instytucja miała oddać je do korzystania M. G. prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą (...) M. G. z/s w R. w ramach zawartych przez nią 5 ( pięciu) umów leasing nr: (...), (...), (...), (...), (...) i wystawiając (...) SA (...) ( pięć) nieprawdziwych faktur nabycia przedmiotów wyszczególnionych w nich i przedkładając je wraz z 5 ( pięcioma) nieprawdziwymi protokołami z dnia 28.11.2019 roku odbioru przedmiotu leasingu do w/wymienionych umów leasing wiedząc, że Ł. K. i U. K. nie nabyli i nie dostarczyli M. G. przedmiotów wymienionych w fakturach do nich załączonych, doprowadzili (...) SA do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 417 760,88 zł, która stanowi sumę wpłat dokonanych przez leasingujący podmiot pokrzywdzony na rachunki bankowe wskazane przez U. K. i Ł. K.

tj. o czyn z art. 286 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 294 §1 k.k. w zb. z art. 297 §1 k.k. w zb. z art. 270 §1 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k.


oskarżonego K. S. w miejsce zarzucanego mu czynu uznaje za winnego tego, że w okresie czasu od 07.11.2019 roku do 05.12.2019 roku w Ł., działając w zamiarze aby oskarżeni Ł. K., U. K., M. G. i P. G. dokonali czynu zabronionego polegającego na tym, że w wyżej wymienionym okresie czasu działając wspólnie i w porozumieniu, w krótkich odstępach czasu, z góry powziętym zamiarem, w celu osiągniecia korzyści majątkowej, doprowadzili (...) SA z/s w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 417.860,88 zł w ten sposób, że wprowadzili przedstawicieli (...) SA w błąd co do faktycznego nabycia przez U. K. oraz Ł. K. różnych przedmiotów w celu dalszej ich sprzedaży (...) SA, która to instytucja miała oddać je do korzystania M. G. prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą (...) M. G. z/s w R. w ramach zawartych przez nią 5 ( pięciu) umów leasing nr: (...), (...), (...), (...), (...) i wystawiając (...) SA (...) ( pięć) nieprawdziwych faktur nabycia przedmiotów wyszczególnionych w nich i przedkładając je wraz z 5 ( pięcioma) nieprawdziwymi protokołami z dnia 28.11.2019 roku odbioru przedmiotu leasingu do w/wymienionych umów leasing wiedząc, że Ł. K. i U. K. nie nabyli i nie dostarczyli M. G. przedmiotów wymienionych w fakturach do nich załączonych, doprowadzili (...) SA do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 417 860,88 zł, która stanowi sumę wpłat dokonanych przez leasingujący podmiot pokrzywdzony na rachunki bankowe wskazane przez U. K. i Ł. K. – swoim zachowaniem ułatwił jego popełnienie w ten sposób, że skontaktował Ł. K. i U. K. z M. G., a nadto udzielił informacji w/w oraz P. G. jak pozyskać pieniądze w wyniku czego doprowadził do zawarcia w/w umów leasingowych w siedzibie (...) w Ł., czym wypełnił dyspozycję art. 18 §3 k.k. w zw. z art. 286 §1 k.k. w zw. z art. 12 §1 k.k. w zw. z art. 294 §1 k.k. w zb. z art. 297 §1 k.k. w zb. z art. 270 §1 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k. i w zw. z art. 4 §1 k.k. i za to na podstawie art. 19 §1 k.k. w zw. z art. 294 §1 k.k. oraz art. 33 §2 k.k. wymierza mu karę 3( trzech) lat pozbawienia wolności i 250 ( dwieście pięćdziesiąt ) stawek dziennych grzywny przyjmując wysokość jednej stawki na kwotę 20 ( dwudziestu) złotych,


oskarżonych Ł. K., U. K., M. G. i P. G. uznaje za winnych popełnienia zarzucanego im czynu z tym, iż przyjmuje, że kwota niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez (...) w Ł. wynosi 417 860,88 złotych, czym wypełnili dyspozycję art. 286 §1 k.k. w zw. z art. 12 §1 k.k. w zw. z art. 294 §1 k.k. w zb. z art. 297 §1 k.k. w zb. z art. 270 §1 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k. i w zw. z art. 4 §1 k.k. i za to na podstawie art. 294 §1 k.k. oraz art. 33 §2 k.k. wymierza:

Ł. K. karę 2 ( dwóch) lat pozbawienia wolności oraz 200 ( dwieście ) stawek dziennych grzywny przyjmując wysokość jednej stawki na kwotę 20 ( dwudziestu) złotych,

U. K. karę 1 ( jeden) rok pozbawienia wolności oraz 100 ( sto ) stawek dziennych grzywny przyjmując wysokość jednej stawki na kwotę 20 ( dwudziestu) złotych,

M. G. karę 1 ( jeden) rok pozbawienia wolności oraz 100 ( sto ) stawek dziennych grzywny przyjmując wysokość jednej stawki na kwotę 20 ( dwudziestu) złotych,

P. G. karę 2 ( dwóch) lat i 6 ( sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz 250 ( dwieście pięćdziesiąt ) stawek dziennych grzywny przyjmując wysokość jednej stawki na kwotę 20 ( dwudziestu) złotych,

na podstawie art. 69 §1i §2 k.k. i art. 70 §1 k.k. wykonanie kary warunkowo zawiesza oskarżonym U. K. i M. G. na okres próby lat 3 (trzech),

na podstawie art. 72 §1 pkt 1 k.k. zobowiązuje oskarżone U. K. i M. G. do informowania sądu pisemnie co 6 miesięcy o przebiegu okresu próby,

zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. M. J. kwotę 3840,00 ( trzy tysiące osiemset czterdzieści ) złotych tytułem zawrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonej U. K. z urzędu,

zasądza od oskarżonych Ł. K. kwotę 1214,60 zł, U. K. kwotę 694,60 zł, K. S. kwotę 1514,60 zł, M. G. kwotę 694,60 zł oraz P. G. kwotę (...),60 na rzecz Skarbu Państwa tytułem zwrotu kosztów sądowych.


Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Suliga
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Edyta Markowicz
Data wytworzenia informacji: