Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV K 244/15 - wyrok Sąd Okręgowy w Łodzi z 2016-03-15

Sygn. akt IV K 244/15

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 marca 2016 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, IV Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: p.o. SSO Agnieszka Szeliga

Protokolant: Michał Karasiński

w obecności Prokuratora Ewy Wojtczak-Cierpikowskiej

po rozpoznaniu w dniu 15 marca 2016 roku

sprawy:

D. Z. , syna K. i A. z domu G., urodzonego w dniu (...) w Ł.,

skazanego prawomocnymi wyrokami:

I. Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi z dnia 3 sierpnia 2011 roku w sprawie o sygn. akt VI K 976/11 za czyn z art. 278 § 1 k.k. popełniony w dniu 14 maja 2011 roku na karę 5 (pięciu) miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin miesięcznie;

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi postanowieniem z dnia 15 października 2012 roku w sprawie o sygn. akt VI Ko 987/12 zarządził wobec skazanego karę zastępczą 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności w zamian za 4 (cztery) miesiące ograniczenia wolności;

II. Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi z dnia 17 lutego 2014 roku w sprawie o sygn. akt VI K 1474/13 na karę łączną 2 ( dwóch) lat i 8 ( ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności obejmującą skazania:

1/ za czyn z art. 280 § 1 k.k. popełniony w dniu 29 stycznia 2013 roku na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności,

2/ za czyn z art. 222 § 1 k.k. i art. 224 § 2 k.k. i art. 226 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. popełniony w dniu 12 października 2012 roku na karę 10 ( dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności,

3/ za czyn z art. 288 § 1 k.k. popełniony w dniu 15 listopada 2012 roku na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności,

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi postanowieniem z dnia 9 maja 2014 roku w sprawie o sygn. akt VI Ko 1295/14 zaliczył skazanemu na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 30 marca 2013 roku do dnia 30 kwietnia 2013 roku;

III. Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi z dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie o sygn. akt VI K 197/13 na karę łączną 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres 4 (czterech) lat tytułem próby obejmującą skazania:

1/ za czyn z art. 222 § 1 k.k. popełniony w dniu 10 listopada 2012 roku na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności,

2/ za czyn z art. 226 § 1 k.k. popełniony w dniu 10 listopada 2012 roku na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

IV. Sądu Rejonowego w dla Ł. w Ł. z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie o sygn. akt V K 787/14 za czyn art. 278 § 1 k.k. popełniony w dniu 24 maja 2013 roku na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres 3 (trzech) lat tytułem próby,

V. Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 26 września 2014 roku w sprawie o sygn. akt IV K 52/14 za czyn z art. 280 § 2 k.k. popełniony w dniu 14 października 2013 roku na karę 5 (pięciu) lat pozbawienia wolności, na poczet orzeczonej kary Sąd zaliczył skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 14 października 2013 roku do dnia 7 kwietnia 2014 roku;

VI. Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie o sygn. akt VI K 49/15 na karę łączną 4 (czterech) lat pozbawienia wolności obejmującą skazania:

1/ za czyn z art. 280 § 1 k.k. popełniony w dniu 16 września 2013 roku na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności,

2/ za czyn z art. 280 § 1 k.k. popełniony w dniu 3 sierpnia 2013 roku na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności,

3/ za czyn z art. 280 § 1 k.k. w zw. z art. 275 § 1 k.k. i art. 278 § 1 i 5 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. popełniony w dniu 7 lipca 2013 roku na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności,

4/ za czyn z art. 278 § 1 k.k. i art. 275 § 1 k.k. i art. 276 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. popełniony w dniu 20 maja 2013 roku na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

5/ za czyn z art. 278 § 1 k.k. popełniony w dniu 11 sierpnia 2013 roku na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

6/ za czyn z art. 279 § 1 k.k. popełniony pomiędzy 24 a 25 listopada 2012 roku na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności,

7/ za czyn z art. 278 § 1 k.k. popełniony pomiędzy 1 sierpnia a 30 września 2013 roku na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

8/ za czyn z art. 279 § 1 k.k. popełniony pomiędzy 14 a 15 sierpnia 2013 roku na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności,

9/ za czyn z art. 279 § 1 k.k. i art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. popełniony w pomiędzy 14 a 15 sierpnia 2013 roku na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności,

10/ za czyn z art. 279 § 1 k.k. i art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. popełniony pomiędzy 14 a 15 sierpnia 2013 roku na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności,

11/ za czyn z art. 279 § 1 k.k. popełniony pomiędzy 14 a 15 sierpnia 2013 roku na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności,

12/ za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 289 § 2 k.k. popełniony pomiędzy 14 a 15 sierpnia 2013 roku na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności,

13/ za czyn z art. 288 § 1 k.k. popełniony pomiędzy 14 a 15 sierpnia 2013 roku na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

14/ za czyn z art. 289 § 2 k.k. popełniony pomiędzy 14 a 15 sierpnia 2013 roku na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności,

15/ za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 289 § 2 k.k. popełniony pomiędzy 14 a 15 sierpnia 2013 roku na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności,

16/ za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 289 § 2 k.k. popełniony pomiędzy 14 a 15 sierpnia 2013 roku na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności,

w przedmiocie wydania wyroku łącznego:

I. na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw w miejsce kar pozbawienia wolności orzeczonych wyrokami opisanymi w punkcie II.1, 2, 3 (VI K 1474/13), III.1, 2 (VI K 197/13), IV. (V K 787/14), V. (IV K 52/14) i VI.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 (VI K 49/15) wyroku orzeka wobec skazanego D. Z. karę łączną 10 (dziesięciu) lat pozbawienia wolności;

II. wyroki opisane w punktach II.1, 2, 3 (VI K 1474/13), III.1, 2 (VI K 197/13), IV. (V K 787/14), V. (IV K 52/14) i VI.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 (VI K 49/15) wyroku w części dotyczącej kar pozbawienia wolności uznaje za pochłonięte niniejszym wyrokiem łącznym; w pozostałym zaś zakresie powyższe wyroki podlegają odrębnemu wykonaniu;

III. na podstawie art. 577 k.p.k. w zw. z art. 63 § 1 k.k. w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw na poczet orzeczonej w punkcie I. kary łącznej pozbawienia wolności zalicza skazanemu okresy rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 30 marca 2013 roku do dnia 30 kwietnia 2013 roku oraz od dnia 14 października 2013 roku do dnia 7 kwietnia 2014 roku;

IV. na podstawie art. 572 k.p.k. umarza postępowanie w przedmiocie objęcia niniejszym wyrokiem łącznym wyroku opisanego w punkcie I.;

V. zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokata A. Ś. – Kancelarii Adwokackiej w Ł. kwotę 147,60 (sto czterdzieści siedem złotych sześćdziesiąt groszy) złotych obejmującą podatek VAT tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skazanemu z urzędu;

VI. zwalnia skazanego z obowiązku uiszczenia kosztów sądowych w sprawie wydania wyroku łącznego, które przyjmuje na rachunek Skarbu Państwa.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Suliga
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  p.o. Agnieszka Szeliga
Data wytworzenia informacji: