Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV K 42/17 - wyrok Sąd Okręgowy w Łodzi z 2018-06-21

Sygn. akt IV K 42/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 czerwca 2018 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział IV Karny

w składzie:

Przewodnicząca: Sędzia S.R. (del.) Eliza Feliniak

Protokolant: Żaneta Maciąg, Agnieszka Grzymała, Magdalena Wodras,

Karol Łachut

w obecności Prokuratora Aleksandry Kinasiewicz

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 maja 2017 roku, 29 czerwca 2017 roku, 26 września 2017 roku, 30 października 2017 roku, 4 grudnia 2017 roku, 19 stycznia 2018 roku, 28 lutego 2018 roku, 15 marca 2018 roku, 18 kwietnia 2018 roku, 18 maja 2018 roku, 13 czerwca 2018 roku

sprawy:

W. S., syna J. i S. z domu S., urodzonego (...) w Z.

oskarżonego o to, że:

I.  w dniu 05 grudnia 2005 roku w Ł., udzielił pomocy co najmniej J. K. w doprowadzeniu Banku (...) S.A. Oddział (...) w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie co najmniej 102.829,43 zł odpowiadającej wartości 41 140 CHF (franków szwajcarskich) w wyniku zawarcia przez ten bank w dniu 19 grudnia 2005 roku z J. K. umowy pod nazwą kredytu hipotecznego w walucie wymienialnej nr (...), po uprzednim wprowadzeniu tego banku w błąd co do miejsca pracy i zarobków J. K., w wyniku posłużenia się przez J. K. w procesie ubiegania się o ten kredyt poświadczającym nieprawdę dokumentem tj. zaświadczeniem o jego zatrudnieniu w Przedsiębiorstwie Produkcyjnym (...) i uzyskiwanych z tego tytułu zarobków, w ten sposób, iż działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podpisał powyższe zaświadczenie jako prezes w/w przedsiębiorstwa

to jest o czyn z art.271§ 1 i 3 k.k. i art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

II.  w 2005 roku w Ł., udzielił pomocy co najmniej A. T. i P. C., w doprowadzeniu Banku (...) S.A w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie co najmniej 338 350 zł w wyniku zawarcia przez ten bank w dniu 26 sierpnia 2005 roku z A. T. umowy pod nazwa M. Dom nr KH/ (...), po uprzednim wprowadzeniu tego banku w błąd co do miejsca pracy i zarobków A. T., w wyniku posłużenia się przez A. T. w procesie ubiegania się o ten kredyt poświadczającym nieprawdę dokumentem tj. zaświadczeniem o jego zatrudnieniu w Przedsiębiorstwie Produkcyjnym (...) i uzyskiwanych z tego tytułu zarobków, w ten sposób, iż co najmniej kierował działaniami zmierzającymi do wystawienia powyższego zaświadczenia

to jest o czyn z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k.

III.  w 2005 roku w Ł., udzielił pomocy co najmniej M. C., A. T., P. C., J. D. w doprowadzeniu banku (...) S.A. XII Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie co najmniej 13.500 zł w wyniku zawarcia przez ten bank w dniu 14 września 2005 roku umowy o kredyt nr (...)- (...)-/2005, po uprzednim wprowadzeniu tego banku w błąd co do miejsca pracy i zarobków M. C., w wyniku posłużenia się przez M. C. w procesie ubiegania się o ten kredyt poświadczającymi nieprawdę dokumentami tj. zaświadczeniami wystawionymi w dniach 12 września 2005r. i 13 września 2005r. o jej zatrudnieniu w Przedsiębiorstwie (...) sp. z o.o. i uzyskiwanych z tego tytułu zarobkach, w ten sposób, że polecił J. D. wystawienie powyższego zaświadczenia

to jest o czyn z art.18 § 3 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k.

IV.  w 2005 roku w Ł., udzielił pomocy co najmniej A. T., P. C., B. G., w doprowadzeniu banku (...) S.A. XII Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie co najmniej 18.000 zł w wyniku zawarcia przez ten bank w dniu 10 listopada 2005 roku umowy o kredyt nr (...)- (...)-/2005, po uprzednim wprowadzeniu tego banku w błąd co do miejsca pracy i zarobków A. T., w wyniku posłużenia się przez A. T. w procesie ubiegania się o ten kredyt poświadczającym nieprawdę dokumentem tj. zaświadczeniem wystawionymi w dniu 9 listopada 2005r. o jego zatrudnieniu w Przedsiębiorstwie Produkcyjnym (...) i uzyskiwanych z tego tytułu zarobkach, w ten sposób, że działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej podpisał powyższe zaświadczenie jako prezes w/w przedsiębiorstwa

to jest o czyn z art. 271 § 1 i 3 k.k. i art.18 § 3 k.k. w zw. z art. 286§ 1 k.k. w zw. z art.11 § 2 k.k.

V.  w 2005 roku w Ł., udzielił pomocy co najmniej P. C. i B. G., w doprowadzeniu banku (...) S.A. XII Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie co najmniej 16.500 zł w wyniku zawarcia przez ten bank w dniu 23 sierpnia 2005 roku umowy o kredyt nr (...)- (...)-/2005, po uprzednim wprowadzeniu tego banku w błąd co do miejsca pracy i zarobków B. G., w wyniku posłużenia się przez B. G. poświadczającym nieprawdę dokumentem tj. zaświadczeniem wystawionymi w dniu 22 sierpnia 2005r. o jej zatrudnieniu w Przedsiębiorstwie Produkcyjnym (...) i uzyskiwanych z tego tytułu zarobkach, w ten sposób, że działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej podpisał powyższe zaświadczenie jako prezes w/w przedsiębiorstwa

to jest czyn z art. 271 § 1 i 3 k.k. i art.18 § 3 k.k. w zw. z art. 286§ 1 k.k. w zw. z art.11 § 2 k.k.

1.  oskarżonego W. S. uznaje za winnego popełnienia opisanego w punkcie I czynu, z tą zmianą, iż eliminuje z opisu tego czynu słowa „udzielił pomocy co najmniej J. K.” i uznając W. S. za sprawcę zarzucanego czynu przyjmuje, że oskarżony wyłudził wskazaną w zarzucie kwotę pieniędzy na szkodę Banku (...) S.A. Oddział (...) w Ł., zaś wskazane zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów J. K. w Przedsiębiorstwie Produkcyjnym (...) spółka z o.o., poświadczające nieprawdę i zawyżające wielkość uzyskiwanych dochodów, miało istotne znaczenie dla uzyskania kredytu hipotecznego, czym wypełnił dyspozycję art.286§ 1 k.k. i art.297§ 1 k.k. i art.271§1 i 3 k.k. w zw. z art. 11§ 2 k.k. i za to na podstawie art.286§ 1 k.k. w zw. z art.11§ 3 k.k. w zw. z art.4§ 1 k.k. wymierza karę 1 (jednego) roku i 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności oraz na podstawie art.33§ 2 k.k. w zw. z art.4§ 1 k.k. karę grzywny w wysokości 250 (dwustu pięćdziesięciu) stawek dziennych ustalając wysokość stawki dziennej na 50 (pięćdziesiąt) złotych;

2.  oskarżonego W. S., uznaje za winnego popełnienia czynu opisanego w punkcie II, przyjmując, że czyn miał miejsce w nieustalonym bliżej dniu między miesiącem majem 2005 roku a dniem 26 sierpnia 2005 roku w Ł., oraz z tym uzupełnieniem, że oskarżony działając w celu osiągnięciu korzyści majątkowej, w zamiarze aby A. T. uzyskał kredyt z banku, przy czym nie mając świadomości, co do rodzaju kredytu i kwoty uzyskanego przez A. T. kredytu, udzielił P. C. nieprawdziwych informacji w zakresie miejsca pracy, zajmowanego stanowiska, rodzaju umowy i okresu pracy, wysokości osiąganych dochodów A. T. w Przedsiębiorstwie Produkcyjnym (...) spółka z o.o. w Ł., w której pełnił funkcję prezesa zarządu, to jest czynu z art.18§ 3 k.k. w zw. z art. 297§ 1 k.k. i art.286§1 k.k. w zw. z art.11§ 2 k.k. i za to na podstawie art.286§ 1 k.k. w zw. z art.19§ 1 k.k. i art.11§3 k.k. i art.4§ 1 k.k. wymierza karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz na podstawie art.33§ 2 k.k. w zw. z art.4§ 1 k.k. karę grzywny w wysokości 150 (stu pięćdziesięciu) stawek dziennych ustalając wysokość stawki dziennej na 50 (pięćdziesiąt) złotych ;

3.  uniewinnia oskarżonego W. S. od popełnienia zarzucanego czynu opisanego w punkcie III, kosztami sądowymi w tej części obciążając Skarb Państwa;

4.  oskarżonego W. S., uznaje za winnego popełnienia czynu opisanego w punkcie IV, przyjmując, że oskarżony udzielił pomocy A. T. i P. C. w dniu 9 listopada 2005 roku w Ł., oraz z tym uzupełnieniem że oskarżony działał w celu osiągnięciu korzyści majątkowej, w zamiarze aby A. T. uzyskał kredyt z banku, przy czym nie miał świadomości, co do rodzaju kredytu i kwoty uzyskanego przez A. T. kredytu, zaś wskazane w zarzucie zaświadczenie podpisał jako prezes zarządu Przedsiębiorstwa Produkcyjnego (...) spółki z o.o. w Ł., to jest czynu z art.18§ 3 k.k. w zw. z art.297§ 1 k.k. i art.286§1 k.k. w zw. z art.11§ 2 k.k. i za to na podstawie art.286§ 1 k.k. w zw. z art.19§ 1 k.k. i art.11§3 k.k. i art.4§ 1 k.k. wymierza karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz na podstawie art.33§ 2 k.k. w zw. z art.4§ 1 k.k. karę grzywny w wysokości 150 (stu pięćdziesięciu) stawek dziennych ustalając wysokość stawki dziennej na 50 (pięćdziesiąt) złotych;

5.  oskarżonego W. S. uznaje za winnego popełnienia opisanego w punkcie V czynu, z tą zmianą, iż eliminuje z opisu tego czynu słowa „udzielił pomocy co najmniej P. C. i B. G.” i uznając W. S. za sprawcę zarzucanego czynu przyjmuje, że oskarżony wyłudził wskazaną w zarzucie kwotę pieniędzy na szkodę banku (...) S.A. Oddział XII w Ł., zaś wskazane zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów B. G. w Przedsiębiorstwie Produkcyjnym (...) spółce z o.o. , poświadczające nieprawdę i zawyżające wielkość uzyskiwanych dochodów, miało istotne znaczenie dla uzyskania kredytu, czym wypełnił dyspozycję art.286§ 1 k.k. i art.297 § 1 k.k. i art.271§1 i 3 k.k. w zw. z art.11§ 2 k.k. i za to na podstawie art.286§ 1 k.k. w zw. z art.11§ 3 k.k. w zw. z art.4§ 1 k.k. wymierza karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności oraz na podstawie art.33§ 2 k.k. w zw. z art.4§1 k.k. karę grzywny w wysokości 200 (dwustu) stawek dziennych ustalając wysokość stawki dziennej na 50 (pięćdziesiąt) złotych;

6.  na podstawie art. 85 k.k. i art. 86§ 1 i 2 k.k. w zw. z art.4§ 1 k.k. za zbiegające się czyny z punktu 1, 2, 4, 5 wymierza oskarżonemu W. S. łączną karę pozbawienia wolności w rozmiarze 2 (dwóch) lat oraz łączną karę grzywny w wysokości 350 (trzystu pięćdziesięciu) stawek dziennych ustalając wysokość stawki dziennej na 50 (pięćdziesiąt) złotych;

7.  na podstawie art. 69§ 1 i 2 k.k. i art.70§ 1 pkt 1 k.k. w zw. z art.4§1 k.k. wykonanie łącznej kary pozbawienia wolności orzeczonej wobec oskarżonego W. S. warunkowo zawiesza na okres 5 (pięciu) lat próby;

8.  na podstawie art.45§1 k.k. w zw. z art.4§1 k.k., w związku ze skazaniem za czyn z punktu 2, orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa równowartości korzyści majątkowej uzyskanej przez oskarżonego W. S. z przestępstwa w wysokości 2 000 (dwóch tysięcy) złotych;

9.  zwalnia oskarżonego W. S. z obowiązku zwrotu kosztów sądowych, obciążając nimi Skarb Państwa.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Suliga
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Eliza Feliniak
Data wytworzenia informacji: