Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III Ca 2455/19 - wyrok Sąd Okręgowy w Łodzi z 2021-02-18

Sygn. akt III Ca 2455/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 lutego 2021 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Bożena Rządzińska

Sędziowie: Marta Witoszyńska (spr.)

(del.) Bartosz Lewandowski

Protokolant: staż. Marek Sadawa

po rozpoznaniu w dniu 4 lutego 2021 r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa Ł. R.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w S.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego w Brzezinach

z dnia 2 października 2019 r., sygn. akt I C 48/18

I.  zmienia zaskarżony wyrok na następujący:

„ 1. zasądza od (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w S. na rzecz Ł. R. kwotę (...),21 (trzy tysiące dwieście siedemnaście i 21/100) zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie:

- od kwoty (...),67 (tysiąc trzysta dwadzieścia jeden i 67/100) zł od dnia 24 grudnia 2016 roku do dnia zapłaty,

- od (...),54 (tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt pięć i 54/100) zł od dnia 3 lipca 2019 roku do dnia zapłaty;

2. zasądza od (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w S. na rzecz Ł. R. kwotę (...) (tysiąc trzysta pięćdziesiąt cztery) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania;

3. nakazuje pobrać od (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w S. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Brzezinach kwotę 926,45 (dziewięćset dwadzieścia sześć i 45/100) zł tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych wyłożonych tymczasowo przez Skarb Państwa.”;

II.  zasądza od (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w S. na rzecz Ł. R. kwotę 650 (sześćset pięćdziesiąt) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Sabina Szwed
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Bożena Rządzińska
Data wytworzenia informacji: