Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III Ca 1447/18 - uzasadnienie Sąd Okręgowy w Łodzi z 2019-02-22

Sygn. akt III Ca 1447/18

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie z wniosku H. W. o uchylenie i zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po S. P., Sąd Rejonowy w Skierniewicach oddalił wniosek. Sąd Rejonowy stwierdził, że nie zachodzi wypadek określony w art. 679 kpc pozwalający na zmianę postanowienia spadkowego, a sam fakt, że spadkobierca S. P. zmarł po otwarciu spadku nie stanowi podstawy do żądania zmiany lub uchylenia postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po tej spadkodawczyni.

Apelację od tego rozstrzygnięcia złożył wnioskodawca wnosząc o jego uchylenie i zmianę w całości.

W uzasadnieniu skarżący wskazał, że w skład spadku po dziadkach W. W. i Z. W. wchodzi gospodarstwo rolne o pow. 5,45 ha w Huminie. W. W. zmarł w 1938 roku, a Z. W. w (...) Córka W. i Z. P. zmarła bezdzietnie w 1962 r. a gospodarstwo rolne przekazała testamentem swojemu mężowi J. P.. J. P. zmarł bezdzietnie w 2009 r. i wygasło nabyte prawo dziedziczenia testamentowego z dniem jego śmierci, a prawa przechodzą na następcę prawnego J. W. – ojca H. W..

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Apelacja wnioskodawcy jest bezzasadna i podlega oddaleniu.

Zgodnie z treścią art. 679 § 1 kpc dowód, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku, nie jest spadkobiercą lub że jej udział w spadku jest inny niż stwierdzony, może być przeprowadzony tylko w postępowaniu o uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku. W niniejszej sprawie skarżący nie twierdzi, że postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po S. P. obarczone jest błędem lecz, że na skutek bezpotomnej śmierci J. P. powstała sytuacja faktyczna, w której skarżący pracując w spadkowym gospodarstwie nie ma do niego prawnego tytułu, a jest krewnym poprzedników prawnych zmarłego spadkobiercy.

Taki stan faktyczny nie rodzi jednak po stronie wnioskodawcy prawa żądania zmiany postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po S. P.. Uzasadnienie Sądu Rejonowego zawiera w tej kwestii wywód prawny, który Sąd Okręgowy w całości podziela i nie widzi powodu aby powielać go w niniejszym uzasadnieniu.

Mając na uwadze powyższe Sąd Okręgowy na podstawie art. 385 kpc w zw. z art. 13 § 2 kpc, orzekł jak w postanowieniu.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Sabina Szwed
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Łodzi
Data wytworzenia informacji: