Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III Ca 1362/17 - wyrok Sąd Okręgowy w Łodzi z 2017-11-28

Sygn. akt III Ca 1362/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 listopada 2017 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący - Sędzia SO Elżbieta Gawryszczak

Sędziowie: SO Bogdan Jachowicz

SR (del.) Monika Kawecka - Stępień

Protokolant: sekr. sąd. Monika Bura

po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2017 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa M. K.

przeciwko Gminie K.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego w Brzezinach

z dnia 14 marca 2017 roku, sygn. akt I C 344/16

I.  zmienia zaskarżony wyrok na następujący:

1. zasądza od Gminy K. na rzecz M. K. kwotę (...),26 (dziewięć tysięcy dwieście cztery i 26/100) zł wraz z odsetkami:

a/ od kwoty (...),26 (siedem tysięcy dwieście trzydzieści cztery i 26/100) zł - ustawowymi za opóźnienie od dnia 20 stycznia 2016r. do dnia zapłaty;

b/ od kwoty 1970 (tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt) zł – ustawowymi od dnia 30 grudnia 2014r. do dnia 31 grudnia 2015r. oraz ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016r. do dnia zapłaty;

2. oddala powództwo w pozostałej części;

3. zasądza od Gminy K. na rzecz M. K. kwotę 988 (dziewięćset osiemdziesiąt osiem) zł tytułem zwrotu części kosztów procesu;

II. oddala apelację w pozostałej części;

III. zasądza od Gminy K. na rzecz M. K. kwotę 192 (sto dziewięćdziesiąt dwa) zł tytułem zwrotu części kosztów postępowania apelacyjnego.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Sabina Szwed
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Elżbieta Gawryszczak,  Bogdan Jachowicz ,  Monika Kawecka-Stępień
Data wytworzenia informacji: