Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III Ca 1296/17 - wyrok Sąd Okręgowy w Łodzi z 2017-10-11

Sygn. akt III Ca 1296/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 października 2017 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy, w następującym składzie:

Przewodniczący: Sędzia SO Krzysztof Kacprzak

Sędziowie: SO Grażyna Młynarska-Wróblewska

SR Adam Borowicz

Protokolant: Anna Kuśmierska

po rozpoznaniu w dniu 11 października 2017 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa R. Z.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w S.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi z dnia 5 czerwca 2017 roku wydanego w sprawie o sygn. akt II C 86/14

1.  zmienia punkt I zaskarżonego wyroku na następujący:
„1. zasądza od (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w S. na rzecz R. Z.:

a.  kwotę 10.100 zł (dziesięć tysięcy sto złotych) z odsetkami ustawowymi za okres od dnia 20 grudnia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i odsetkami ustawowymi za opóźnienie za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

b.  kwotę 2.905 zł (dwa tysiące dziewięćset pięć złotych) z tytułu kosztów procesu;

2. nakazuje pobrać od (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w S. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi kwotę 1560,77 zł (jeden tysiąc pięćset sześćdziesiąt złotych siedemdziesiąt siedem groszy) z tytułu kosztów sądowych;
3. nakazuje zwrócić na rzecz R. Z. ze Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi:
a) kwotę 800 zł (osiemset złotych) stanowiącą niewykorzystaną zaliczkę na poczet wynagrodzenia biegłego, uiszczoną w dniu 27 marca 2014 roku, zaksięgowaną pod pozycją (...)/ (...),
b) kwotę 1000 zł (jeden tysiąc złotych) uiszczoną z tytułu opłaty sądowej od rozszerzonej części powództwa w dniu 28 lipca 2014 roku, zaksięgowaną pod pozycją (...)/ (...)”;

2.  zasądza od (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w S. na rzecz R. Z. kwotę 595 zł (pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych) z tytułu kosztów postępowania apelacyjnego.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Sabina Szwed
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Krzysztof Kacprzak,  Grażyna Młynarska-Wróblewska ,  Adam Borowicz
Data wytworzenia informacji: