Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III Ca 950/19 - wyrok Sąd Okręgowy w Łodzi z 2019-08-02

Sygn. akt III Ca 950/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 2 sierpnia 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia SO Bożena Rządzińska

po rozpoznaniu w dniu 2 sierpnia 2019 roku w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa G. C., A. Z. i A. G.

przeciwko M. C.

o zapłatę

na skutek apelacji powodów

od wyroku zaocznego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieści w Łodzi

z dnia 6 lutego 2019 r. sygn. akt I C 1307/18

I.  zmienia zaskarżony wyrok na następujący:

„1. zasądza od M. C. na rzecz G. C., A. Z. i A. G. solidarnie kwotę 2 690,98 zł (dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy) z odsetkami umownymi w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie od dnia 12 lipca 2018 roku do dnia zapłaty oraz kwotę 554,26 zł (pięćset pięćdziesiąt cztery złote dwadzieścia sześć groszy) tytułem zwrotu części kosztów procesu;

2.  oddala powództwo w pozostałym zakresie;

3.  nadaje wyrokowi w punkcie 1. rygor natychmiastowej wykonalności.”;

II.  oddala apelację w pozostałej części;

III.  zasądza od M. C. na rzecz G. C.,

A. Z. i A. G. solidarnie kwotę 299,75 zł (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt pięć groszy) tytułem zwrotu części kosztów postępowania apelacyjnego.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Sabina Szwed
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Bożena Rządzińska
Data wytworzenia informacji: