Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III Ca 448/15 - wyrok Sąd Okręgowy w Łodzi z 2015-06-30

Sygnatura akt III Ca 448/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 czerwca 2015 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia S.O. Bożena Rządzińska

Sędziowie: S.O. Dorota Kozarzewska

S.R. Tomasz Milski

Protokolant: Anna Kuśmierska

po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2015 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa S. L.

przeciwko (...) Towarzystwu (...) S.A. z siedzibą w (...) S.A. z siedzibą w W.

o zapłatę

i z powództwa A. Ł. i D. Ł.

przeciwko (...) Towarzystwu (...) S.A. z siedzibą w (...) S.A. z siedzibą w W.

o zapłatę

na skutek apelacji powodów od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z dnia 30 grudnia 2014 roku, sygnatura akt I C 1016/13

I.  zmienia zaskarżony wyrok na następujący:

1.  zasądza od pozwanych (...) Towarzystwa (...) S.A. z siedzibą w (...) S.A. z siedzibą w W. solidarnie na rzecz powodów A. Ł. i D. Ł. kwotę 49 000 zł (czterdzieści dziewięć tysięcy złotych) z ustawowymi odsetkami liczonymi:

a.  w stosunku do pozwanego (...) Towarzystwo (...) S.A. z siedzibą w W. od dnia 4 czerwca 2013 roku do dnia zapłaty,

b.  w stosunku do pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. od dnia 9 listopada 2013 roku do dnia zapłaty;

2.  zasądza:

a.  od pozwanych (...) Towarzystwa (...) S.A. z siedzibą w (...) S.A. z siedzibą w W. solidarnie na rzecz powoda S. L. kwotę 18 550 zł (osiemnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych) z ustawowymi odsetkami od dnia 10 września 2013 roku do dnia zapłaty,

b.  od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda S. L. kwotę 17 500 zł (siedemnaście tysięcy pięćset złotych) z ustawowymi odsetkami od dnia 10 września 2013 roku do dnia zapłaty;

3.  w pozostałym zakresie oddala powództwa;

4.  zasądza od pozwanych (...) Towarzystwa (...) S.A. z siedzibą w (...) S.A. z siedzibą w W. solidarnie na rzecz powodów A. Ł. i D. Ł. kwotę 3876,80 zł (trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt groszy) tytułem kosztów procesu;

5.  zasądza od pozwanych (...) Towarzystwo (...) S.A. z siedzibą w (...) S.A. z siedzibą w W. solidarnie na rzecz powoda S. L. kwotę 1669,20 zł (jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia groszy) oraz od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda S. L. kwotę 1572 zł (jeden tysiąc pięćset siedemdziesiąt dwa złote) tytułem kosztów procesu;

II.  oddala apelację w pozostałej części;

III.  zasądza od pozwanych (...) Towarzystwa (...) S.A. z siedzibą w (...) S.A. z siedzibą w W. solidarnie na rzecz powodów A. Ł. i D. Ł. kwotę 720 zł (siedemset dwadzieścia złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego;

IV.  zasądza od pozwanych (...) Towarzystwa (...) S.A. z siedzibą w (...) S.A. z siedzibą w W. solidarnie na rzecz powoda S. L. kwotę 370,80 zł (trzysta siedemdziesiąt złotych osiemdziesiąt groszy) oraz od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda S. L. kwotę 349,20 zł (trzysta czterdzieści dziewięć złotych dwadzieścia groszy) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Sabina Szwed
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Bożena Rządzińska,  Dorota Kozarzewska ,  Tomasz Milski
Data wytworzenia informacji: