Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1467/12 - wyrok Sąd Okręgowy w Łodzi z 2018-07-20

Sygnatura akt I C 1467/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

(...), dnia 20 lipca 2018 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi I Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Karol Ike-Duninowski

Protokolant: st.sekr.sąd. Stanisława Kwiryńska-Śniadek

po rozpoznaniu w dniu 6 lipca 2018 r. w Łodzi

na rozprawie sprawy z powództwa J. M.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W.

o zadośćuczynienie, odszkodowanie i rentę

I zasądza od (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz J. M.:

1. kwotę 69.000 (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych, tytułem dopłaty zadośćuczynienia, przy czym:

- kwotę 40.000 (czterdzieści tysięcy) złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 12 października 2012r. do dnia 31 grudnia 2015r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016r. do dnia zapłaty,

- kwotę 29.000 (dwadzieścia dziewięć tysięcy) złotych z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 12 grudnia 2017r. do dnia zapłaty;

2. kwotę 16.700 (szesnaście tysięcy siedemset) złotych, tytułem odszkodowania z ustawowymi odsetkami od dnia 12 października 2012r. do dnia 31 grudnia 2015r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016r. do dnia zapłaty;

3. kwotę 13.800 (trzynaście tysięcy osiemset) złotych, tytułem skapitalizowanej renty wyrównawczej, przy czym:

- kwotę 1.500 (jeden tysiąc pięćset) złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 11 listopada 2012r. do dnia 31 grudnia 2015r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016r. do dnia zapłaty,

- kwotę 1.500 (jeden tysiąc pięćset) złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 11 grudnia 2012r. do dnia 31 grudnia 2015r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016r. do dnia zapłaty,

- kwotę 1.500 (jeden tysiąc pięćset) złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 11 stycznia 2013r. do dnia 31 grudnia 2015r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016r. do dnia zapłaty,

- kwotę 1.500 (jeden tysiąc pięćset) złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 11 lutego 2013r. do dnia 31 grudnia 2015r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016r. do dnia zapłaty,

- kwotę 1.500 (jeden tysiąc pięćset) złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 11 marca 2013r. do dnia 31 grudnia 2015r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016r. do dnia zapłaty,

- kwotę 1.500 (jeden tysiąc pięćset) złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 11 kwietnia 2013r. do dnia 31 grudnia 2015r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016r. do dnia zapłaty,

- kwotę 1.600 (jeden tysiąc sześćset) złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 11 sierpnia 2013r. do dnia 31 grudnia 2015r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016r. do dnia zapłaty,

- kwotę 1.600 (jeden tysiąc sześćset) złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 11 września 2013r. do dnia 31 grudnia 2015r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016r. do dnia zapłaty,

- kwotę 1.600 (jeden tysiąc sześćset) złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 11 października 2013r. do dnia 31 grudnia 2015r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016r. do dnia zapłaty;

4. kwotę 1.099,64 (jeden tysiąc dziewięćdziesiąt dziewięć 64/100) złotych, tytułem częściowego zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

II. oddala powództwo w pozostałej części i nie obciąża powoda nieuiszczonymi kosztami sądowymi w tym zakresie;

III.  nakazuje pobrać od (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Łodzi kwotę 8.250 (osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) złotych, tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych od uwzględnionej części powództwa;

IV.  nakazuje zwrócić z konta sum na zlecenie Sądu Okręgowego w Łodzi na rzecz (...) Spółki Akcyjnej w W. następujące kwoty tytułem niewykorzystanych zaliczek na wynagrodzenie biegłych:

- 500 (pięćset) złotych – uiszczona w dniu 9 kwietnia 2013 roku, poz. 2411 130474,

- 60 (sześćdziesiąt ) złotych – uiszczona w dniu 9 stycznia 2018 roku , poz. 500025510366.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Katarzyna Barszczak vel Bartczak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Karol Ike-Duninowski
Data wytworzenia informacji: