Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1329/12 - wyrok Sąd Okręgowy w Łodzi z 2014-11-14

Sygn. akt I C 1329/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 listopada 2014 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Karol Ike - Duninowski

Protokolant: sekr.sąd. Stanisława Kwiryńska-Śniadek

po rozpoznaniu w dniu 24 października 2014 r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa Ł. G.

przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu w W.

o zadośćuczynienie, rentę, odszkodowanie i ustalenie

1.  zasądza od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w W. na rzecz Ł. G. kwotę 5.616,19 (pięć tysięcy sześćset szesnaście 19/100) złotych, tytułem dopłaty odszkodowania z ustawowymi odsetkami:

a)  od kwoty 4.040,88 (cztery tysiące czterdzieści 88/100) złotych od dnia 14 września 2012r. do dnia zapłaty,

b)  od kwoty 1.575,31 (jeden tysiąc pięćset siedemdziesiąt pięć 31/100) złotych od dnia 14 listopada 2014r. do dnia zapłaty;

2.  ustala, że Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w W. ponosi odpowiedzialność wobec Ł. G. za skutki wypadku z dnia 8 stycznia 2012r., które mogą ujawnić się u powoda w przyszłości;

3.  umarza postępowanie w zakresie kwoty 71.085 (siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt pięć) złotych;

4.  oddala powództwo w pozostałej części i nie obciąża powoda nieuiszczonymi kosztami sądowymi w tym zakresie;

5.  nie obciąża powoda kosztami procesu poniesionymi przez pozwanego;

6.  nakazuje pobrać od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w W. na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Okręgowego w Łodzi kwotę 390 (trzysta dziewięćdziesiąt) złotych, tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych od uwzględnionej części powództwa.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Katarzyna Barszczak vel Bartczak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Karol Ike-Duninowski
Data wytworzenia informacji: