Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 80/18 - zarządzenie, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Kaliszu z 2018-07-17

Sygnatura akt III RC 80/18

UZASADNIENIE

W dniu 14 lutego 2018r. małoletnia O. G. działająca przez matkę B. L. wniosła do Sądu Rejonowego w Kaliszu pozew przeciwko M. G. o podwyższenie alimentów z kwoty 300 zł miesięcznie do kwoty po 900 zł miesięcznie, płatnych z góry do rąk matki małoletniej powódki do dnia 10-go każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat, poczynając od dnia wniesienia powództwa.

W uzasadnieniu matka małoletniej powódki wskazała, iż alimenty w kwocie 300 zł są niewystarczające do zaspokojenia potrzeb małoletniej O., gdyż usprawiedliwione potrzeby małoletniej znacznie wzrosły od czasu ostatniego rozstrzygnięcia w przedmiocie alimentów. Miesięczny koszt utrzymania małoletniej powódki wynosi obecnie ok. 1400 zł.

Matka małoletniej jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę z wynagrodzeniem brutto 10,10 zł/h. Zmuszona jest do pracowania ponad dobowy wymiar czasu pracy aby zabezpieczyć córce podstawowe potrzeby, lecz nie jest ona w stanie samodzielnie pokryć zwiększonych kosztów utrzymania małoletniej córki.

W odpowiedzi na pozew datowanej na dzień 17 kwietnia 2018r. pozwany M. G. reprezentowany przez pełnomocnika procesowego w osobie radcy prawnego wniósł o oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie od powódki na rzecz pozwanego zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa radcowskiego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwany podniósł, iż łączne koszty utrzymania córki nie przekraczają 1000 zł miesięcznie, a koszty wskazane przez matkę małoletniej w treści pozwu nie zostały w żaden sposób przez nią wykazane. Pozwany wskazał, iż obecnie jego wynagrodzenie wynosi 1670 zł netto miesięcznie, jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na okres próbny, co nie gwarantuje mu stabilności zatrudnienia. Z uwagi na swój stan zdrowia nie może wykonywać innej, bardziej dochodowej pracy – w tym w szczególności kierowcy w transporcie międzynarodowym gdyż nie może długo przebywać w jednostajnej pozycji. Pozwany dobrowolnie uiszczał alimenty w kwocie 400 zł miesięcznie, a zatem wyższej od tej, która wynikała z orzeczenia sądu. Oprócz alimentów pozwany wielokrotnie ponosił dodatkowe wydatki odpowiadające córce – m.in. telefon w ramach prezentu gwiazdkowego, ubrania czy zapewnienie rozrywki podczas weekendów spędzanych u pozwanego. Ponadto, pozwany opłaca abonament za telefon córki.

Na rozprawie w dniu 13 czerwca 2018r. matka małoletniej oświadczyła, iż zgodziłaby się na alimenty w kwocie 750 zł miesięcznie. Pozwany nie wyraził zgody na powyższe oświadczając, iż wyraziłby on zgodę na alimenty w wysokości 650 zł miesięcznie.

Sąd ustalił co następuje:

Małoletnia O. G. ur. (...) w K. pochodzi z nieformalnego związku (...).

Rodzice małoletniej pozostawali w związku nieformalnym do 2015r.

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 10 maja 2007r. wydanym w sprawie III RC 81/07 zasądzono od ojca małoletniej M. G. na rzecz córki O. G. alimenty w kwocie po 300 zł miesięcznie płatne z góry do dnia 15-tego każdego miesiąca do rąk matki małoletniej B. L. z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w terminie płatności którejkolwiek z rat.

(dowód: odpis zupełny aktu urodzenia k. 5, wyrok SR w Kaliszu z dn. 10.05.2007r. k. 12 w aktach III RC 81/07, zeznania B. L. z dnia 25.04.2018r. k. 103 – 104 czas od 00:08:23 do 00:35:10,)

Pozwany na rozprawie w dniu 10 maja 2007r. w sprawie III RC 81/07 uznał żądanie pozwu w całości. Był on wówczas zatrudniony w firmie (...) za miesięcznym wynagrodzeniem wynoszącym ok. 600 zł miesięcznie.

W dacie ostatniego wyrokowania w przedmiocie alimentów małoletnia O. G. miała 11 miesięcy i pozostawała pod bezpośrednią opieką matki.

B. L. również była zatrudniona w firmie (...) w K.. Pozostawała na urlopie wychowawczym, który miała udzielony od dnia 28.11.2006r. do dnia 25.06.2009r.

(dowód: pozew w sprawie III RC 81/07 k. 2 – 3, zaświadczenia na k. 5 i 6 w aktach III RC 81/07, oświadczenia rodziców małoletniej na rozprawie w dniu 10.05.2007r. k. 11 w aktach III RC 81/07)

Obecnie małoletnia powódka ma 12 lat i roku szkolnym 2017/2018 była uczennicą klasy V Szkoły Podstawowej nr (...) w K.. Otrzymała promocję do klasy VI. Podręczniki do piątej klasy były bezpłatne. Matka musiała dokupić jedynie ćwiczenia córce za kwotę ok. 50 zł. Na wycieczki szkolne, składki oraz przybory szkolne matka małoletniej przeznacza ok. 100 zł miesięcznie.

Małoletnia uczęszcza na dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, których miesięczny koszt wynosi 225 zł miesięcznie. Ponadto, ma jedną godzinę w tygodniu korepetycji z matematyki, których miesięczny koszt wynosi 60 zł (jedna godzina zajęć kosztuje 15 zł).

Małoletnia powódka sprawia problemy wychowawcze, jest uzależniona od telefonu, niewłaściwie zachowuje się podczas zajęć lekcyjnych, w niewłaściwy sposób odnosi się do nauczycieli. Na zakończenie roku szkolnego 2017/2018 uzyskała same oceny dostateczne oraz zachowanie niepoprawne.

Małoletnia O. G. mieszka wraz z matką w K.. Na koszty utrzymania mieszkania składa się: czynsz 239 zł miesięcznie, energia elektryczna 250 zł na 2 miesiące, gaz 30 zł miesięcznie, telewizja 90 zł miesięcznie. Na miesięczne koszty utrzymania małoletniej składa się: wyżywienie 350 zł, środki czystości 75 zł, odzież ok. 200 zł miesięcznie.

Małoletnia O. jest dzieckiem zdrowym. Uczęszcza do ortodonty oraz okulisty w ramach NFZ.

B. L. jest zatrudniona w oparciu o umowę o pracę na czas określony w firmie (...). (...) Sp. z o.o. w K. na stanowisku pakowaczki. Miesięczne wynagrodzenie matki małoletniej powódki z tytułu wykonywanej pracy wynosi średnio ok. 2300 zł netto (razem z nadgodzinami).

Matka powódki jest właścicielką działki rekreacyjnej położonej w K. przy ulicy (...). Roczny koszt utrzymania przedmiotowej działki wynosi 500 zł. Nie posiada innego majątku ani oszczędności.

B. L. spłaca raty kredytów w kwocie po 122 zł miesięcznie oraz po 116 zł miesięcznie, które były zaciągnięte na zakup mebli kuchennych oraz mebli do pokoju małoletniej powódki.

Matka małoletniej w ramach NFZ przeszła operację na żylaki oraz operację ginekologiczną. Ponadto, choruje na wrzody żołądka i dwunastnicy. Przebywała na zwolnieniu lekarskim w okresie od 22 maja 2018r. W dniu 25 czerwca 2018r. miała zaplanowany kolejny zabieg.

(dowód: PIT 11 k. 7 – 8, umowa o pracę k. 9, faktury, paragony, potwierdzenia przelewów k. 10 – 36, pismo (...) w K. k. 64 – 65, skierowanie do szpitala k. 66, regulamin (...) k. 70 -74, cennik korepetycji grupowych k. 75, umowa o świadczenie usług edukacyjnych k. 76-77, potwierdzenia przelewów, paragony k. 78 – 81, 101 – 102, zeznania B. L. z dnia 25.04.2018r. k. 103 – 104 czas od 00:08:23 do 00:35:10, dowód wpłaty k. 130, 131, karta informacyjna leczenia szpitalnego k. 132, zeznania B. L. z dnia 13.06.2018r. k. 137 – 138 czas od 00:09:42 do 00:49:24)

Pozwany M. G. pozostaje w nieformalnym związku z J. P.. Mieszka wraz z nią oraz jej rodziną (matką, bratem oraz 7-letnią córką) w Ł.. Miesięcznie na utrzymanie mieszkania oraz swoje wyżywienie przekazuje matce swojej partnerki kwotę 900 zł. Ponadto, pozwany przeznacza ok. 200 – 250 zł miesięcznie na papierosy.

M. G. jest zatrudniony w firmie (...) na stanowisku kierowcy/ magazyniera za miesięcznym wynagrodzeniem wynoszącym 2300 zł brutto. Firma w której zatrudniony jest pozwany należy do jego partnerki. Wcześniej pozwany był zatrudniony w charakterze kierowcy w innych firmach. W 2016r. osiągnął dochód w wysokości 39 492,22 zł, natomiast w 2017r. w wysokości 18 828,01 zł.

Pozwany ma uprawnienia do kierowania samochodami osobowymi oraz ciężarowymi.

M. G. cierpi na zespół bólowy kręgosłupa lędźwiowego, ma również problemy zdrowotne z sercem. Dwa razy do roku prywatnie uczęszcza do lekarza. Wizyta kosztuje 100 zł. Na leki pozwany przeznacza 80 zł miesięcznie.

Pozwany jest właścicielem domu położonego w miejscowości P.. Dom o pow. 200 m 2 , stoi na działce o pow. 14 arów i został wybudowany w 2000r. Pozwany planuje w nim zamieszkać wraz z partnerką, jednakże nie zna terminu przeprowadzki. Na koszty utrzymania przedmiotowej nieruchomości składa się: ubezpieczenie w kwocie 250 zł rocznie, opłata za wywóz śmieci w kwocie 40 zł miesięcznie, wywóz szamba 120 zł rocznie. Ogrzewanie nieruchomości w okresie zimowym wynosi 3500 zł. Ponadto, M. G. posiada 1 hektar gruntu rolnego, który jest obrabiany przez jego brata. Podatek rolny od gruntu w kwocie 135 zł rocznie jest opłacany przez brata pozwanego, który otrzymuje również dotacje na ten grunt w kwocie 461,55 zł.

Pozwany posiada samochód marki A. rocznik 2004r.

Partnerka pozwanego jest właścicielką dwóch sklepów (...). Zatrudnia ok. 40 osób. Ma przyznane alimenty na córkę w kwocie 500 zł miesięcznie, które nie są uiszczane przez ojca dziewczynki. J. P. nie prowadzi egzekucji tychże alimentów od ojca swojej córki.

Pozwany utrzymuje kontakt z małoletnią O. G. raz w miesiącu. Kupuje córce prezenty oraz odzież. Uiszcza na jej rzecz alimenty w kwocie po 400 zł miesięcznie tj. w kwocie wyższej niż zasądzona orzeczeniem sądu.

(dowód: potwierdzenia przelewów k. 45 – 48, zaświadczenia k. 49 – 53, umowa o pracę k. 54, PIT – 11 k. 55 – 60, zaświadczenia k. 67 – 68, zeznania M. G. z dn. 25.04.2018r. k. 104 – 105 czas od 00:35:10 do 00:52:54, zaświadczenie k. 109, potwierdzenia bankowe k. 110-111, akty notarialne k. 112 – 119, potwierdzenia przelewów k. 123 – 128, zaświadczenie lekarskie k. 129, zeznania M. G. z dnia 13.06.2018r. k. 138- 139 czas od 00:49:24 do 01:24:04)

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o powołane powyżej dowody. Sąd dał wiarę zeznaniom stron w zakresie ujętym w stanie faktycznym. Podane przez matkę małoletniej powódki koszty utrzymania córki są wiarygodne i poświadczone załączonymi do akt sprawy dokumentami.

Sąd nie dał wiary pozwanemu co do okoliczności, iż na paliwo przeznacza kwotę ok. 250 – 300 zł miesięcznie, gdyż codziennie dojeżdża on do pracy. Zeznania pozwanego w tym przedmiocie nie są spójne. Na rozprawie w dniu 13.06.2018r. w/w oświadczył, iż do pracy dojeżdża z partnerką, która finansuje koszty paliwa. Należało zatem uznać, iż pozwany nie ponosi kosztów paliwa w podanej przez siebie kwocie.

Sąd zważył co następuje:

Obowiązek alimentacyjny jest jednym z podstawowych obowiązków ciążących na obojgu rodzicach względem ich wspólnego dziecka.

Zgodnie z art. 133 § 1 KRiO (Dz.U. 1964 Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami) rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka , które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba, że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania.

Zgodnie z art. 135 § 1 KRiO zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Zgodnie z art. 138 krio można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego w razie zmiany stosunków, przy czym o zakresie obowiązku alimentacyjnego decydują usprawiedliwione potrzeby uprawnionego, a z drugiej zaś strony możliwości zarobkowe strony zobowiązanej do alimentacji (art. 135 § 1 krio).

Współzależność między usprawiedliwionymi potrzebami uprawnionego a zarobkowymi i majątkowymi możliwościami zobowiązanego wyraża się w tym, że usprawiedliwione potrzeby uprawnionego powinny być zaspokojone w takim zakresie, w jakim pozwalają na to możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego. Każde dziecko musi mieć zapewnione podstawowe warunki egzystencji w postaci wyżywienia zapewniającego jego prawidłowy rozwój fizyczny, stosowną do wieku odzież, środki na ochronę zdrowia, kształcenie podstawowe i zawodowe oraz na ochronę jego osoby i majątku. Zakres potrzeb dziecka, które powinny być przez oboje rodziców zaspokojone, wyznacza treść art. 96 krio. Rodzice w zależności od swoich możliwości zobowiązani są zapewnić dziecku środki do zaspokojenia zarówno jego potrzeb fizycznych (wyżywienie, mieszkanie, odzież, środki higieny osobistej, leczenia w razie choroby) jak i duchowych, kulturalnych a także wychowania, dostarczania rozrywek i wypoczynku. Zważyć należy, że wielokrotnie Sąd Najwyższy wskazywał , że trudna sytuacja materialna rodziców nie zwalnia ich z obowiązku świadczenia na potrzeby dzieci. Rodzice obowiązani są dzielić się z dziećmi nawet bardzo szczupłymi dochodami (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 .03. 2000 r. , I CKN 1538/99, LEGALIS nr 56351).

W ocenie Sądu zebrany w sprawie materiał dowodowy daje podstawy do podwyższenia alimentów od M. G. na rzecz jego małoletniej córki O. G.. Od momentu wydania orzeczenia w przedmiocie ostatnich alimentów na rzecz małoletniej powódki minęło ponad 11 lat. Przez cały ten okres usprawiedliwione potrzeby małoletniej O. G. wzrosły.

Małoletnia w trakcie orzekania w poprzedniej sprawie ustalającej wysokość alimentów była niemowlakiem. Obecnie jest nastolatką, uczęszcza do szkoły podstawowej oraz na zajęcia z języka angielskiego. Pobiera również korepetycję z matematyki. Małoletnia O. jest dzieckiem sprawiającym problemy wychowawcze. Jej miesięczny koszt utrzymania wynosi ok. 1300 zł. Należy wskazać, iż w kosztach tych nie zawarto kosztów jakie matka małoletniej ponosi w związku z rozpoczęciem roku szkolnego córki, bowiem książki do klasy piątej były bezpłatne.

Sytuacja materialna ojca małoletniej również uległa zmianie. W momencie ustalania ostatnich alimentów pozwany osiągał miesięczny dochód w kwocie ok. 600 zł miesięcznie, a obecnie zarabia on 2300 zł brutto. Pozwany posiada uprawnienia do kierowania samochodami osobowymi oraz ciężarowymi. W ocenie Sądu pracując u swojej partnerki nie wykorzystuje on w pełni swoich możliwości zarobkowania. M. G. twierdzi, iż z powodu problemów z kręgosłupem nie może wykonywać bardziej dochodowej pracy, w szczególności w charakterze kierowcy w transporcie międzynarodowym. Jednakże nie posiada on orzeczenia o stopniu niepełnosprawności czy innego dokumentu poświadczającego, iż ze względu na stan zdrowia nie może wykonywać pracy w tym charakterze. Z przedłożonego przez pozwanego w trakcie trwania niniejszej sprawy zaświadczenia wynika jedynie, iż w/w cierpi na zespól bólowy kręgosłupa lędźwiowego. Nie wynika z niego natomiast, iż ze względu na posiadane dolegliwości bólowe nie może on świadczyć pracy, która wymagałaby utrzymywania pozycji siedzącej przez dłuższy czas. Pozwany utrzymuje kontakt z córką, lecz to matka małoletniej czyni osobiste starania w wychowanie małoletniej. Pozwany powinien więc partycypować w kosztach utrzymania dziecka na wyższym poziomie niż matka, która sprawuje bezpośrednią opiekę nad córką. Jak już wyżej wskazano, w kwocie 1300 zł nie zawarto kosztów ponoszonych przez matkę małoletniej w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. M. G. powinien wygospodarować kwotę 700 zł miesięcznie na rzecz swojego dziecka, do którego alimentacji jest zobowiązany.

W tych okolicznościach Sąd na podstawie wyżej powołanych przepisów orzekł jak w punkcie 1 sentencji wyroku podwyższając obowiązek alimentacyjny pozwanego względem małoletniej córki O. z kwoty 300 zł do kwoty po 700 zł miesięcznie od dnia wniesienia pozwu tj. 14 lutego 2018r.

W punkcie 2 sentencji wyroku dalej idące powództwo o podwyższenie alimentów Sąd oddalił jako nadmiernie wygórowane.

Orzeczenie o rygorze natychmiastowej wykonalności zawarte w punkcie 3 sentencji wyroku oparto na treści art. 333 § 1 kpc.

Na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. 2005 Nr 167, poz. 1398 ze zm.) Sąd zasądził od M. G. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Kaliszu opłatę sądową, od której małoletnia powódka była zwolniona z mocy ustawy o czym w punkcie 4 wyroku.

O kosztach jak w punkcie 5 sentencji wyroku Sąd orzekł przy zastosowaniu przepisu art. 102 kpc biorąc pod uwagę sytuacje majątkową oraz życiową matki małoletniej powódki.

SSR Katarzyna Mituta – Nawrocka

Sygn. akt III RC 80/18

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)

- p. P. J.

3.  Za 14 dni

Kalisz, dn. 17.07.2018r.

SSR Katarzyna Mituta – Nawrocka

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Monika Tokarek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kaliszu
Data wytworzenia informacji: