Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II W 1778/18 - wyrok Sąd Rejonowy w Kaliszu z 2019-11-12

Sygn. akt II W 1778/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 listopada 2019r .

Sąd Rejonowy w Kaliszu Wydział II Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Joanna Urbańska - Czarnasiak

Protokolant: sekr. sądowy Daria Włodarska

w obecności oskarżyciela G. G. działającego w imieniu Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w K.

po rozpoznaniu w dniu 12 listopada 2019r.

sprawy przeciwko

T. T. (1)

synowi T. i E. zd. N.

ur. (...) w G.

oskarżonego o to, że:

w K., woj. (...), będąc podatnikiem podatku od towarów i usług, NIP (...), w okresie od 27.02.2018r. do 27.08.2018r., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, uporczywie nie wpłacał w terminie na rachunek Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w K. należnego podatku od towarów i usług za miesiące:

- styczeń 2018r. w kwocie 5.495,00 zł,
- luty 2018r. w kwocie 2.124,00 zł,

- maj 2018r. w kwocie 6.900,00 zł,

- czerwiec 2018 r. w kwocie 4.378,00 zł,

- lipiec 2018r. w kwocie 705,00 zł,

wykazanego w deklaracjach dla podatku od towarów i usług – (...)-7, w łącznej kwocie 19.602 zł, gdzie terminy płatności upłynęły 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym powstał obowiązek podatkowy, czym naruszył przepisy z art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U z 2017r. poz. 1221 z późn. zm.),

- tj. za wykroczenie z art. 57 § 1 kks w zw. z art. 6 § 2 kks

1.  oskarżonego T. T. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu wypełniającego znamiona wykroczenia z art. 57 § 1 kks w zw. z art. 6 § 2 kks i za to na podstawie art. 57 § 1 kks wymierza mu karę grzywny w kwocie 2500,00 /dwa tysiące pięćset/ złotych,

2.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz r. pr. I. R. kwotę 510,00 /pięćset dziesięć 00/100/ wraz z należnym podatkiem VAT tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu z urzędu,

3.  na podstawie art. 624 § 1 kpk w zw. z art. 113 § 1 kks zwalnia oskarżonego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych.

sędzia Joanna Urbańska – Czarnasiak

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Dębowa
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kaliszu
Data wytworzenia informacji: