Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 1080/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kaliszu z 2019-11-18

Sygn. akt II K 1080/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 listopada 2019r

Sąd Rejonowy w Kaliszu II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący SSR Marta Przybylska

Protokolant st. sekr. sąd. Ilona Pilarczyk

w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Kaliszu ---

po rozpoznaniu dnia 3.10.2019r, 18.11.2019r

sprawy K. L.

syna J. i M. zd. C.

ur. (...) w K.

oskarżonego o to, że:

w okresie od 12 marca 2018 roku do 02 kwietnia 2018 roku za pośrednictwem portalu internetowego ‘’allegro.pl’’ działając w krótkich odstępach czasu z wykorzystaniem tej samej sposobności w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w ogłoszeniach internetowych doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem różne osoby w ten sposób, że zamieszczał ogłoszenia sprzedaży różnych przedmiotów, a następnie przyjmował pieniądze od kupujących przelewem na swoje konto bankowe o nr (...) tytułem zapłaty za towar, a następnie nie przesyłał towaru lub przesyłał towar niezgodny z zamówieniem, czym nie wywiązał się ze zobowiązania powodując straty w łącznej kwocie 10450 zł i tak:

I.  w dniu od 12 marca 2018r. w J. w woj. (...) działając za pośrednictwem portalu internetowego ‘Allegro.pl’’, z góry powziętym zamiarem, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem B. S. w ten sposób, że wprowadził go w błąd co do zamiaru wywiązania się z transakcji zawartej w aukcji o numerze (...) dot. sprzedaży amplitunera marki M. za kwotę 4000,00 zł i pomimo wpłacenia przez pokrzywdzonego w/w kwoty na rachunek bankowy o nr (...) celowo nie przesłał zamówionego towaru, przesyłając w paczce trzy butelki pięciolitrowe wody, czym spowodował stratę w wysokości 4000 zł na szkodę B. S.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk

II.  w dniu 26 marca 2018r. w J. w woj. (...) działając za pośrednictwem portalu internetowego „Allegro.pl’’, z góry powziętym zamiarem, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem firmę (...) LTD Spółka Komandytowa reprezentowaną przez J. S. w ten sposób, że wprowadził go w błąd co do zamiaru wywiązania się z transakcji zawartej w aukcji o numerze (...) dot. sprzedaży telefonu A. (...)GB za kwotę 3200,00 zł i pomimo wpłacenia przez pokrzywdzonego w/w kwoty na rachunek bankowy (...), celowo nie przesłał zamówionego towaru, czym spowodował stratę w kwocie 3200 zł na szkodę (...) LTD

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk

III.  w dniu 02 kwietnia 2018r. w J. w woj. (...) działając za pośrednictwem portalu internetowego „Allegro.pl”, z góry powziętym zamiarem, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem D. S. (1) w ten sposób, że wprowadził go w błąd co do zamiaru wywiązania się z transakcji zawartej w aukcji o numerze (...) dot. sprzedaży telefonu A. (...) za kwotę 3250,00 zł i pomimo wpłacenia przez pokrzywdzonego w/w kwoty na rachunek bankowy o nr (...) celowo nie przesłał zamówionego towaru, przesyłając w paczce kartonowe pudełko wypełnione styropianem oraz tekturą, czym spowodował stratę w kwocie 3250 zł na szkodę D. S. (1)

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk

przy czym czynów dopuścił się z wykorzystaniem tej samej sposobności w krótkich odstępach czasu – w ciągu przestępstw – tj. w zw. z art. 91 § 1 kk

1.  oskarżonego K. L. uznaje za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów opisanych w pkt I-III z których każdy wyczerpuje dyspozycje art. 286 § 1 kk i przyjmując, że przestępstwa te wchodzą w skład ciągu przestępstw, na podstawie art. 286 § 1 kk w zw. z art. 91§1 kk wymierza mu karę 8 (osiem) miesięcy pozbawienia wolności,

2.  na podstawie art. 69§1 kk i art. 70§1 kk wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza oskarżonemu tytułem próby na okres 2 (dwóch) lat,

3.  na podstawie art. 72§1 pkt 1 kk zobowiązuje oskarżonego do informowania sądu o przebiegu okresu próby na piśmie co 3 (trzy) miesiące,

4.  na podstawie art. 46 § 1 kk orzeka wobec oskarżonego K. L. obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego B. S. kwoty 4000 (cztery tysiące) złotych,

5.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokata M. N. kwotę 504 (pięćset cztery) złote podwyższoną o 23% podatku od towarów i usług (...) tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu z urzędu,

6.  zwalnia oskarżonego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych i opłaty.

SSR Marta Przybylska

Sygn. akt II K 1080/18

UZASADNIENIE

Oskarżony K. L. ma 31 lat. Posiada wykształcenie zawodowe, z zawodu ślusarz - mechanik. Jest kawalerem, nie ma nikogo na swoim utrzymaniu. Oskarżony nie był uprzednio karany.

(wyjaśnienia oskarżonego k 231 - 234, 264 – 266, 338, karta karna 283, wydruk z księgi wieczystej k. 255 – 261)/

Oskarżony za pośrednictwem sieci Internet na portalu ogłoszeniowym allegro z konta „junior360” wystawił ogłoszenie o nr (...) dotyczące oferty sprzedaży amplitunera marki M. za kwotę 4000,00 zł. Pokrzywdzony B. S. zamieszkały w dniu 12 marca 2018 r. złożył zamówienie na w/w amplituner i przelał na wskazane przez oskarżonego konto o numerze (...) (należące do oskarżonego) kwotę 4000 złotych. K. L. miał przesłać w/w amplituner na adres wskazany przez pokrzywdzonego. Oskarżony wprowadził pokrzywdzonego w błąd co do swojego rzeczywistego zamiaru wywiązania się z warunków przedmiotowej transakcji i pomimo otrzymania przelewem pełnej kwoty na wskazany przez siebie rachunek bankowy przesłał pokrzywdzonemu 3 pięciolitrowe butelki wypełnione wodą. Oskarżony nie zwrócił pokrzywdzonemu otrzymanych pieniędzy czym spowodował wobec B. S. szkodę majątkową w powyższej kwocie.

(wyjaśnienia oskarżonego k 231 - 234, 264 – 266, 338, zeznania świadka B. S. k. 53 – 54, 338v, B. D. k. 348v, wezwanie do zapłaty k. 57- 58, wydruk korespondencji sms k. 59 – 72, wydruk z portalu allegro k. 73- 74,77 – 80, potwierdzenie przelewu k. 75 – 76, protokół szkody k. 80, informacja (...) k. 81 – 85, informacja allegro k. 86- 90, 93 – 98, informacja (...) SA k. 104 – 108, 122 – 132, informacja O. k. 110 – 114, 293 informacja z mBank k. 222 – 227, 287 – 289, pismo Poczty Polskiej SA k. 237 – 253, 262 – 263, materiał poglądowy k. 321 - 337)

Oskarżony za pośrednictwem sieci Internet na portalu ogłoszeniowym allegro z konta „junior360” wystawił ogłoszenie o nr (...) dotyczące oferty telefonu A. (...)GB za kwotę 3200,00. (...) LTD Spółka Komandytowa reprezentowana przez J. S. złożyła w dniu 26 marca 2018 r. zamówienie na w/w telefon i przelała na wskazane przez oskarżonego konto o numerze (...) (należące do oskarżonego) kwotę 3200 złotych. K. L. miał przesłać w/w telefon na adres wskazany przez pokrzywdzonego. Oskarżony wprowadził pokrzywdzonego w błąd co do swojego rzeczywistego zamiaru wywiązania się z warunków przedmiotowej transakcji i pomimo otrzymania przelewem pełnej kwoty na wskazany przez siebie rachunek bankowy nie przesłał pokrzywdzonemu zakupionego przedmiotu. Oskarżony nie zwrócił pokrzywdzonemu otrzymanych pieniędzy. (...) LTD Spółka Komandytowa otrzymała zwrot wpłaconych pieniędzy w ramach programu ochrony kupujących portalu allegro.

(wyjaśnienia oskarżonego k 231 - 234, 264 – 266, 338., zeznania świadka J. S. k. 15 - 16, potwierdzenie przelewu k. 4, informacja z allegro k. 5-8, wydruk z portalu allegro k. 30 – 36, informacja z O. k. 47 – 49, 293, wydruk z (...) k. 168 – 169, informacja z mBank k. 222 – 227, 287 – 289, pismo Poczty Polskiej SA k. 237 – 253, 262 – 263)

Oskarżony za pośrednictwem sieci Internet na portalu ogłoszeniowym allegro z konta „junior360” wystawił ogłoszenie o nr (...) dotyczące oferty telefonu A. (...) za kwotę 3250,00. Pokrzywdzony D. S. (2) w dniu 2 kwietnia 2018 r. złożył zamówienie na w/w telefon i przelał na wskazane przez oskarżonego konto o numerze (...) (należące do oskarżonego) kwotę 3250 złotych. K. L. miał przesłać w/w telefon na adres wskazany przez pokrzywdzonego. Oskarżony wprowadził pokrzywdzonego w błąd co do swojego rzeczywistego zamiaru wywiązania się z warunków przedmiotowej transakcji i pomimo otrzymania przelewem pełnej kwoty na wskazany przez siebie rachunek bankowy przesłał pokrzywdzonemu zapakowane pudełko ze styropianem i czterema kawałkami tektury. Oskarżony nie zwrócił pokrzywdzonemu otrzymanych pieniędzy. D. S. (2) otrzymał zwrot wpłaconych oskarżonemu pieniędzy w ramach programu ochrony kupujących portalu allegro.

(wyjaśnienia oskarżonego k 231 - 234, 264 – 266, 338, zeznania świadka D. S. (2) k. 138 - 139, 339, potwierdzenie przelewu k. 144, informacja z allegro k. 142 - 143, 158 – 161, 171 – 172, 176 – 179 wydruk z poczty elektronicznej k. 145 - 149, materiał poglądowy k. 151 – 154, informacja z (...) k. 180 – 184, informacja (...) SA k.185189, informacja z O. k. 190 – 200, 293, informacja z mBank k. 222 – 227, 287 – 289, pismo Poczty Polskiej SA k. 237 – 253, 262 – 263)

Oskarżony słuchany w toku postępowania przygotowawczego, jak i na rozprawie przed sądem nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień.

Zdaniem Sądu oświadczenie oskarżonego w zakresie nie przyznania się do winy nie znajduje potwierdzenia w zgromadzonym w toku postępowania materiale dowodowym i zdaniem Sądu stanowi linię obrony przyjętą przez oskarżonego. Przedstawiona przez oskarżonego wersja jest najbardziej korzystna z punktu widzenia jego obrony, jednakże pozostaje ona w sprzeczności z obiektywnie ustalonymi w oparciu o przeprowadzone dowody faktami, wskazaniami wiedzy i doświadczenia życiowego. Jak wynika z załączonych dokumentów, których wiarygodności oskarżony nie kwestionował zamieścił on przedmiotowe ogłoszenia na portalu allegro oraz jest właścicielem konta bankowego wskazanego do dokonania przelewu. Podał, iż przesłał w/w przedmioty pokrzywdzonym jednak nie wie z jakiego powodu do nich nie dotarły sugerując działanie pracowników Poczty Polskiej SA. Twierdzenia te nie zasługują na uznanie je za wiarygodnie albowiem zgodnie z załączonymi dokumentami oraz zeznaniami świadków paczki zostały dostarczone do adresatów w stanie nienaruszonym, o tej samej wadze co wskazana na listach przewozowych przez K. L.. Ponadto stan opakowań uniemożliwiał ingerencję osób trzecich w ich zawartość.

Sąd uznał za w pełni wiarygodne zeznania świadków B. S., D. S. (2) oraz J. S., którzy opisali jak doszło do zawarcia umowy z oskarżonym oraz jaką szkodę w wyniku działań oskarżonego ponieśli. B. S. oraz D. S. (2) opisali ponadto sposób dostarczenia im przesyłek oraz co stwierdzili po otwarciu opakowania. Sąd dał wiarę zeznaniom świadków, gdyż są one konsekwentne, logiczne, znajdują potwierdzenie w wiarygodnym materiale dowodowym – szczególnie w przedłożonych dokumentach.

Sąd uznał za wiarygodne zeznania świadka B. D. – kuriera firmy (...), który doręczał przesyłkę B. S.. Świadek wprawdzie nie był w stanie odtworzyć co do godziny dostarczenia przesyłki, jednak jednoznacznie wskazał co zawierała paczka po jej otwarciu w jego obecności przez pokrzywdzonego. Jego zeznania znajdują potwierdzenie w zgromadzonych dokumentach w tym w postaci spisanego przez świadka protokołu szkody i załączonym przez pokrzywdzonego materiale poglądowym .

Za wiarygodne należało uznać także zaliczone w poczet materiału dowodowego dokumenty, albowiem zostały one sporządzone przez uprawnione organy w ramach przysługujących im kompetencji, w sposób rzetelny i fachowy. Ich prawdziwość i autentyczność nie wzbudziła w ocenie sądu wątpliwości.

Sąd zważył, co następuje :

Oskarżony K. L. w dniu od 12 marca 2018r. w J. w woj. (...) działając za pośrednictwem portalu internetowego ‘Allegro.pl’’, z góry powziętym zamiarem, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem B. S. w ten sposób, że wprowadził go w błąd co do zamiaru wywiązania się z transakcji zawartej w aukcji o numerze (...) dot. sprzedaży amplitunera marki M. za kwotę 4000,00 zł i pomimo wpłacenia przez pokrzywdzonego w/w kwoty na rachunek bankowy o nr (...) celowo nie przesłał zamówionego towaru, przesyłając w paczce trzy butelki pięciolitrowe wody, czym spowodował stratę w wysokości 4000 zł na szkodę B. S., w dniu 26 marca 2018r. w J. w woj. (...) działając za pośrednictwem portalu internetowego „Allegro.pl’’, z góry powziętym zamiarem, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem firmę (...) LTD Spółka Komandytowa reprezentowaną przez J. S. w ten sposób, że wprowadził go w błąd co do zamiaru wywiązania się z transakcji zawartej w aukcji o numerze (...) dot. sprzedaży telefonu A. (...)GB za kwotę 3200,00 zł i pomimo wpłacenia przez pokrzywdzonego w/w kwoty na rachunek bankowy (...), celowo nie przesłał zamówionego towaru, czym spowodował stratę w kwocie 3200 zł na szkodę (...) LTD oraz pośrednictwem portalu internetowego „Allegro.pl”, z góry powziętym zamiarem, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem D. S. (1) w ten sposób, że wprowadził go w błąd co do zamiaru wywiązania się z transakcji zawartej w aukcji o numerze (...) dot. sprzedaży telefonu A. (...) za kwotę 3250,00 zł i pomimo wpłacenia przez pokrzywdzonego w/w kwoty na rachunek bankowy o nr (...) celowo nie przesłał zamówionego towaru, przesyłając w paczce kartonowe pudełko wypełnione styropianem oraz tekturą, czym spowodował stratę w kwocie 3250 zł na szkodę D. S. (1) czym wyczerpał dyspozycje art. 286§1 kk

K. L. w okresie od 12 marca 2018 roku do 02 kwietnia 2018 roku za pośrednictwem portalu internetowego ‘’allegro.pl’’ jako użytkownik „junior 360” w krótkich odstępach czasu z wykorzystaniem tej samej sposobności w celu osiągnięcia korzyści majątkowej działał w ramach ciągu przestępstw z art. 91 § 1 kk

Przestępstwo oszustwa polega na doprowadzeniu innej osoby do niekorzystnego rozporządzania własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania w celu uzyskania korzyści majątkowej. Zachowanie karalne określone zostało w przepisie art. 286 § 1 k.k. za pomocą znamienia czynnościowo-skutkowego. W sytuacji wprowadzenia w błąd sprawca wywołuje w świadomości pokrzywdzonego lub innej osoby, której mienie stanowi przedmiot rozporządzenia dokonywanego przez wprowadzonego w błąd, fałszywe wyobrażenie, zaś przy wyzyskaniu błędu wykorzystuje już istniejącą rozbieżność między stanem świadomości dokonującego rozporządzenia mieniem a rzeczywistością, której sprawca nie koryguje, lecz używa dla uzyskania przez siebie lub kogo innego osiągnięcia korzyści majątkowej, wynikającej z niekorzystnego dla pokrzywdzonego rozporządzenia mieniem (por. wyrok SN z 2 grudnia 2002 r., IV KKN 135/00, LEX nr 74478).

W przedmiotowej sprawie oskarżony zobowiązał się wobec pokrzywdzonych do dostarczenia konkretnych przedmiotów – amplitunera i telefonów wskazanych powyżej. W rzeczywistości oskarżony nie miał zamiaru wywiązania się z zawartych umów. Działanie sprawcy polegające na zaciągnięciu zobowiązania przy istnieniu już w momencie zawierania umowy zamiaru niewykonania tej umowy wyczerpuje znamiona przestępstwa z art. 286 § 1 kk. Oskarżony zawierając umowy, których nie wykonał doprowadził pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Pokrzywdzeni uregulowali przelewem należność za zamówione przesyłki, których nie otrzymali.

Przestępstwo oszustwa określone w art. 286 § 1 k.k. jest przestępstwem umyślnym, kierunkowym. Ustawa wymaga, aby zachowanie sprawcy było ukierunkowane na określony cel, którym jest osiągnięcie korzyści majątkowej. Sprawca, podejmując zachowanie, musi mieć wyobrażenie pożądanej dla niego sytuacji, która stanowić ma rezultat jego zachowania. Sprawca nie tylko musi chcieć uzyskać korzyść majątkową, lecz musi także chcieć w tym celu użyć określonego sposobu działania lub zaniechania. O zamiarze sprawcy przesądza całokształt tak podmiotowych, jak i przedmiotowych okoliczności sprawy. Dopiero bowiem na podstawie wszystkich okoliczności dotyczących danego wypadku i osoby sprawcy możliwe jest odtworzenie rzeczywistych przeżyć sprawcy i ustalenie, do czego zmierzał, czego chciał, względnie - postępując w określony sposób - co przewidywał i na co się godził. Oskarżony wiedział, iż nie wykona umów. Zaoferował do sprzedaży przedmioty, a następnie nie przesłał ich pokrzywdzonym.

Zarzucane oskarżonemu czyny były przez niego zawinione, brak bowiem jakichkolwiek okoliczności wyłączających bezprawność bądź winę oskarżonego. Oskarżony w chwili dokonania zarzucanych mu czynów rozumiał ich znaczenie i mógł pokierować swoim postępowaniem. Miał zdolność rozpoznania bezprawności czynów i zachodziła normalna sytuacja motywacyjna.

Przy wymiarze kary Sąd wziął pod uwagę jako okoliczność obciążającą stopień społecznego niebezpieczeństwa przestępstw. Wymierzając karę oskarżonemu sąd wziął pod uwagę stopień winy i społecznej szkodliwości czynów, które należy ocenić jako znaczne. Przemawia za tym postawa oskarżonego, postać zamiaru, a także sposób i okoliczności popełnienia zarzucanych mu czynów. Sąd uwzględnił również rodzaj i rozmiar ujemnych następstw wywołanych zachowaniem oskarżonego oraz uprzednią niekaralność oskarżonego.

Mając powyższe na uwadze Sąd kierując się określonymi w art. 53 § 1 i 2 k.k. dyrektywami wymiaru kary wymierzył oskarżonemu karę 8 miesięcy pozbawienia wolności. Zdaniem Sądu orzeczona kara jest sprawiedliwa i słuszna w odczuciu społecznym, spełniając tym samym wymogi prewencji generalnej, jak również stanowi zasłużoną dolegliwość, jaka spotyka sprawcę za naruszenie pozostających pod ochroną dóbr. Uwzględniając postawę oskarżonego, jego warunki osobiste i dotychczasowy sposób życia Sąd uznał, iż takie orzeczenie kary jest jedynym adekwatnym dla osiągnięcia wobec sprawcy celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa.

Sąd na podstawie art. 69 §1 kk i 70 § 1 kk warunkowo zawiesił wykonanie orzeczonej kary na okres próby 2 lat. Zdaniem Sądu dokonując oceny zarówno okoliczności przedmiotowych związanych z popełnionymi przez oskarżonego przestępstwami w niniejszej sprawie, jak i analizując postawę samego oskarżonego zauważyć należy, iż istnieją pozytywne prognozy na przyszłość, które dają podstawę do przyjęcia, iż mimo zawieszenia wykonania kary oskarżony więcej nie popełni już przestępstw. Podejmując decyzję o wymierzeniu kary pozbawienia wolności z warunkowym jej zawieszeniem Sąd uznał, iż spełni ona cele wychowawcze i prewencyjne wobec oskarżonego. Warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności będzie mobilizowało oskarżonego do spłaty przedmiotowej należności, gdyż brak spłaty zobowiązań skutkować może zarządzeniem wykonania kary pozbawienia wolności.

Na podstawie art. 72 § 1 pkt 1 kk zobowiązał oskarżonego do informowania sądu o przebiegu okresu próby na piśmie co 3 miesiące.

Na podstawie art. 46 § 1 kk sąd orzekł wobec oskarżonego obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego B. S. kwoty 4000 złotych. Wobec pozostałych pokrzywdzonych sąd nie orzekł w/w obowiązku z uwagi na fakt, iż szkoda pokrzywdzonych została naprawiona w ramach programu ochrony kupujących portalu allegro.

Sąd zasądził od Skarbu Państwa na rzecz adwokata M. N. kwotę 504 złote podwyższoną o 23% podatku od towarów i usług (...) tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu z urzędu.

Z uwagi na fakt, iż oskarżony nie uzyskuje dochodów sąd, na podstawie art. 624 § 1 kpk, zwolnił go od ponoszenia kosztów sądowych i opłaty.

SSR Marta Przybylska

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Dębowa
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kaliszu
Osoba, która wytworzyła informację:  Marta Przybylska
Data wytworzenia informacji: