Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 830/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kaliszu z 2019-02-08

Sygn. akt II K 830/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 08 lutego 2019r.

Sąd Rejonowy w Kaliszu w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący SSR Agnieszka Wachłaczenko

Protokolant st. sekretarz sądowy Agnieszka Dębowa

przy udziale oskarżyciela skarbowego K. W.

po rozpoznaniu dnia 15.01.2019r., 08.02.2019r

sprawy J. M., s. M. i M. zd. S., ur.(...) w P.

oskarżonego o to, że:

w okresie od 21 lutego 2014 r. do 21 stycznia 2015 r., jako prezes zarządu (...) Sp. z.o.o. z siedzibą w (...), (...)-(...) Ż. zajmując się na podstawie faktycznego wykonywania sprawami gospodarczymi, a w szczególności finansowymi (...) Sp. z.o.o. z siedzibą w (...), (...)-(...) Ż., która to spółka jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, w K. nie wpłacał w terminie na konto Drugiego Urzędu Skarbowego w K. pobranego podatku dochodowego od osób fizycznych przez (...) Sp. z.o.o. z siedzibą w (...), (...)-(...) Ż. za miesiące od stycznia do grudnia 2014 r. w łącznej kwocie 31.262,00 złotych w tym za:

- styczeń 2014 w kwocie 360,00 zł,

- luty 2014 r. w kwocie 2.334,00 zł,

- marzec 2014 r. w kwocie 760,00 zł,

- kwiecień 2014 r. w kwocie 3.310,00 zł,

- maj 2014 r. w kwocie 2.202,00 zł,

- czerwiec 2014 r. w kwocie 3.287,00 zł,

- lipiec 2014 r. w kwocie 2.594,00 zł,

- sierpień 2014 r. w kwocie 6.192,00 zł,

- wrzesień 2014 r. w kwocie 3.973,00 zł.

- październik 2014 r. w kwocie 2.786,00 zł,

- listopad 2014 r. w kwocie 3.361,00 zł,

- grudzień 2014 r. w kwocie 103,00 zł

czym naruszył normę art. 38 ust. 1 oraz 42 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( t.j. Dz.U. z 2016 r. nr 2032 ze zm.) zgodnie z którym płatnicy przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek dochodowy oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki

tj. o czyn z art. 77 § 2 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w zw. z art. 9 § 3 k.k.s.

1.  uznaje oskarżonego J. M. za winnego zarzucanego mu czynu wypełniającego dyspozycję art. 77 § 1 i 2 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w zw. z art. 9 § 3 k.k.s. i za to na podstawie 77 § 2 kks wymierza mu karę 30 (trzydziestu) stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 100 (sto) złotych,

2.  zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 370 (trzysta siedemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów sądowych.

SSR Agnieszka Wachłaczenko

II K 830/18

UZASADNIENIE

J. M. jest prezesem zarządu firmy (...) sp. z o.o z siedzibą w B..
W okresie od w okresie od 21 lutego 2014 r. do 21 stycznia 2015 r., nie wpłacał w terminie na konto Drugiego Urzędu Skarbowego w K. pobranego podatku dochodowego od osób fizycznych przez (...) Sp. z.o.o. za miesiące od stycznia do grudnia 2014 r. w łącznej kwocie 31.262,00 złotych w tym za: - styczeń 2014 w kwocie 360,00 zł,

- luty 2014 r. w kwocie 2.334,00 zł,

- marzec 2014 r. w kwocie 760,00 zł,

- kwiecień 2014 r. w kwocie 3.310,00 zł,

- maj 2014 r. w kwocie 2.202,00 zł,

- czerwiec 2014 r. w kwocie 3.287,00 zł,

- lipiec 2014 r. w kwocie 2.594,00 zł,

- sierpień 2014 r. w kwocie 6.192,00 zł,

- wrzesień 2014 r. w kwocie 3.973,00 zł.

- październik 2014 r. w kwocie 2.786,00 zł,

- listopad 2014 r. w kwocie 3.361,00 zł,

- grudzień 2014 r. w kwocie 103,00 zł

(dowód; wyjaśnienia oskarżonego – k. 37, zestawienia należności – k. 3-7, deklaracje – k. 9-10, protokół kontroli – k. 11-20).

J. M. ma 58 lat. Ma wykształcenie wyższe, z zawodu jest inżynierem ogrodnikiem. Utrzymuje się z prowadzonego gospodarstwa rolnego oraz prowadzonej działalności gospodarczej, z których to źródeł uzyskuje dochód w wysokości ok. 3.000 zł miesięcznie. Nie był karany

(dane osobowe – k. 36, nie był karany – k. 40).

Oskarżony J. M. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia (w postępowaniu przygotowawczym – k. 37), w których podał, iż otrzymywał informacje o wysokości podatku, który winien być uiszczony jednak z uwagi na brak dostatecznych środków nie przelewał należnych pieniędzy. Sąd nie znalazł podstaw, by zakwestionować te wyjaśnienia oskarżonego jak również pozostałe zgromadzone w sprawie dowody.

Zgodnie z treścią art. 77 § 1 k.k.s karze podlega płatnik, który pobranego podatku nie wpłaca w terminie na rzecz właściwego organu. J. M. był do tego zobowiązany jako prezes zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (...).

Oskarżony dopuścił się zarzucanego mu czynu umyślnie z zamiarem bezpośrednim. Sąd nie dopatrzył się okoliczności wyłączających winę lub bezprawność czynu oskarżonego. Biorąc pod uwagę informacje uzyskane od Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w K., zachowanie oskarżonego nie było zachowaniem incydentalnym. Oskarżony nie wykazał, by próbował w jakikolwiek sposób zapobiec powstaniu tych zaległości, Sad przyjął zatem iż wybrał najprostszą drogę kredytowania swojej działalności gospodarczej przez innych podatników. Z tych przyczyn Sąd nie umorzył warunkowo postępowania ale wymierzył oskarżonemu grzywnę – na podstawie art. 77 § 2 k.k.s. w wysokości początkowo akceptowanej przez samego oskarżonego, tj. 30 stawek dziennych grzywny po 100 zł każda stawka.

Sąd nie dopatrzył się okoliczności nakazujących zwolnienie oskarżonego od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Dębowa
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kaliszu
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Wachłaczenko
Data wytworzenia informacji: