Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 165/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kaliszu z 2018-10-11

Sygn. akt II K 165/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 października 2018 roku

Sąd Rejonowy w Kaliszu Wydział II Karny w składzie:

Przewodniczący : Sędzia Sądu Rejonowego Joanna Urbańska - Czarnasiak

Protokolant : stażysta Daria Włodarska

w obecności /-/

po rozpoznaniu w dniu 11 października 2018r.

sprawy karnej:

T. O.

syna R. i B. zd. H.

ur. (...) w K.

oskarżonego o to, że:

I. w okresie od 8 grudnia 2017 roku do 26 stycznia 2018 roku w K., działając czynem ciągłym w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru po uprzednim przepiłowaniu skobla w drzwiach wejściowych do piwnicy, dwukrotnie dostał się do jej wnętrza, skąd zabrał w celu przywłaszczenia jeden piec gazowy dwufunkcyjny firmy (...) wartości 600 złotych, dwa piece gazowe dwufunkcyjne firmy (...) wartości 600 złoty każdy, jeden gazowy podgrzewacz wody firmy (...) wartości 200 złotych, 450 złotych powodując łączne straty w kwocie 2700 złotych na szkodę J. D., przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu pięciu lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy katy pozbawienia wolności orzeczonej za przestępstwo podobne,

- tj. o czyn z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

II. w okresie od 8 stycznia 2018 roku do 13 stycznia 2018 roku w K., działając w krótkich odstępach czasu, z wykorzystaniem tej samej sposobności dokonał dwóch kradzieży mienia powodując łączne straty w wysokości 1417,50 złotych na szkodę I Liceum Ogólnokształcącego im. A. A. w K. w ten sposób, że :

a) w okresie od 8 do 10 stycznia 2018 roku w K. zabrał w celu przywłaszczenia miedziane rynny spustowe zamontowane na elewacji budynku szkoły powodując straty w wysokości 607,50 złotych działając na szkodę I Liceum Ogólnokształcącego im. A. A. w K., przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu pięciu lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy pozbawiania wolności orzeczonej za przestępstwo podobne

- tj. o czyn z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

b) w dniu 13 stycznia 2018 roku w K. zabrał w celu przywłaszczenia miedziane rynny spustowe zamontowane na elewacji budynku szkoły powodując straty w wysokości 810 złotych działając na szkodę I Liceum Ogólnokształcącego im. A. A. w K., przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu pięciu lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy pozbawiania wolności orzeczonej za przestępstwo podobne

- tj. o czyn z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

1.  oskarżonego T. O. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego wyżej w pkt I wypełniającego znamiona przestępstwa z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i za to na podstawie art. 279 § 1 kk wymierza mu karę 1 /jednego/ roku pozbawienia wolności,

2.  oskarżonego T. O. uznaje za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów opisanych wyżej w pkt II a) i b) z których każdy wypełnia dyspozycje art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i przyjmując, że przestępstwa te wchodzą w skład ciągu przestępstw, na podstawie art. 278 § 1 kk w zw. z art. 91 § 1 kk wymierza mu karę 8 /ośmiu/ miesięcy pozbawienia wolności,

3.  na podstawie art. 85 § 1 i 2 kk, art. 86 § 1 kk w zw. z art. 91 § 2 kk w miejsce orzeczonych wobec oskarżonego w pkt. 1 i 2 wyroku kar pozbawienia wolności wymierza oskarżonemu karę łączną 1/jednego/ roku i 4 /czterech/ miesięcy pozbawienia wolności,

4.  na podstawie art. 46 § 1 kk orzeka wobec oskarżonego obowiązek naprawienia wyrządzonej przestępstwami szkody poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonych:

- J. D. kwoty 2 700,00 /dwa tysiące siedemset 00/100/ złotych,

- I Liceum Ogólnokształcącego im. A. A. w K. kwoty (...),50 /jeden tysiąc czterysta siedemnaście 50/100/ złotych,

5.  na podstawie art. 44 § 2 kk orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodu rzeczowego w postaci płyty DVD z nagraniem monitoringu z dnia 13 stycznia 2018r. (1 szt.) znajdującej się na k. 48 akt sprawy, poprzez pozostawienie w aktach sprawy,

6.  na podstawie art. 624 § 1 kpk zwalnia oskarżonego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych.

SSR J. C.

Sygn. akt II K 165/18

UZASADNIENIE

Oskarżony T. O. w okresie od 8 grudnia 2017 roku do 26 stycznia 2018 roku w K. po uprzednim przepiłowaniu skobla w drzwiach wejściowych do piwnicy, należącej do J. D., dwukrotnie dostał się do jej wnętrza, skąd zabrał jeden piec gazowy dwufunkcyjny firmy (...) wartości 600 złotych, dwa piece gazowe dwufunkcyjne firmy (...) wartości 600 złoty każdy, jeden gazowy podgrzewacz wody firmy (...) wartości 200 złotych, przewody elektryczne wartości 250 złotych oraz mosiężne przedłużki ½ cala wartości 450 złotych powodując łączne straty w kwocie 2700 złotych.

( dowód: wyjaśnienia oskarżonego k. 16-17, 82-84, 109-110,

zeznania świadka J. D. k. 99-100,

protokół eksperymentu procesowego k. 20 – 22,

protokół oględzin miejsca k. 101- 102 )

W okresie od 8 stycznia 2018 roku do 13 stycznia 2018 roku w K. dokonał dwóch kradzieży mienia powodując łączne straty w wysokości 1.417,50 złotych na szkodę I Liceum Ogólnokształcącego im. A. A. w K.. W okresie od 8 do 10 stycznia 2018 roku w K. zabrał miedziane rynny spustowe zamontowane na elewacji budynku szkoły powodując straty w wysokości 607,50 złotych. Natomiast w dniu 13 stycznia 2018 roku zabrał miedziane rynny spustowe zamontowane na elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. A. A. w K. powodując straty w wysokości 810 złotych.

( dowód: wyjaśnienia oskarżonego k. 16-17, 82-84, 109-110,

notatki urzędowe k. 1,39, 40,

protokoły przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie k. 4-7, 42-44,

zeznania świadka U. J. k. 25-28, 42-43, 88-89,151v

protokoły oględzin miejsca k. 8 – 11, 45,

oświadczenie k. 28,

nagranie z monitoringu k. 48,

protokół odtworzenia zapisu k. 60-70 )

Zabrane rury i przedmioty z piwnicy J. D. oskarżony T. O. sprzedał w punktach skupu złomu w K. min. przy ul. (...).

( dowód: wyjaśnienia oskarżonego k. 16-17, 82-84, 109-110,

zeznania świadka Z. C. k. 50-51,151v,

zeznania świadka T. S. k. 52-53,152,

formularz przyjęcia odpadów metali k. 54 )

Oskarżony T. O. ma 40 lata. Nie posiada wyuczonego zawodu. Jest osobą bezrobotną, utrzymującą się z prac dorywczych uzyskującą dochód w wysokości ok. 300,- złotych miesięcznie. Jest kawalerem nie posiadającym nikogo na swoim utrzymaniu. Oskarżony nie posiada żadnego majątku. Był wcześniej wielokrotnie karany, w tym również za przestępstwa przeciwko mieniu (przestępstwa kradzieży oraz przestępstwo kradzieży z włamaniem i inne).

( dowód: dane osobo-poznawcze oskarżonego- k. 16-16v, 122,

dane o karalności- k. 29-33 , 137-139,

odpisy wyroków k. 71-73, 74, 75, 79, 92-93 )

Oskarżony T. O. w toku postępowania przygotowawczego przyznał się do zarzucanych mu czynów wskazując na swoją trudną sytuację materialną powodującą, że zajmuje się zbieraniem złomu. Podał, że w nocy z dnia 8 na 9 stycznia 2018r. przechodząc obok Liceum im. A. A. w K. wpadł na pomysł, że zdejmie rynny zamontowane na tej szkole. Wyrwał jedną rynnę o długości ok. 3 metrów ze ściany i wyniósł ją do bramy na ul. (...). W wyjaśnieniach z dnia 13.02.2018r. podał, że był tam jeszcze w dniu 13 stycznia 2018r.i z elewacji budynku zdemontował kolejne rynny miedziane, które później chował w krzakach, a potem ciął na małe kawałki i sprzedawał na złomie. Wyjaśnił również, iż w okresie świątecznym szukał złomu i dlatego wszedł do piwnicy budynku przy ul. (...) w ten sposób, że obciął brzeszczotem kłódkę drzwi wejściowych, a następnie wszedł do środka i zabrał z niej przewody, bojlery, które sprzedał na złomie za ok. 100 zł. Pieniądze przeznaczył na jedzenie. Wychodząc z piwnicy założył kłódkę w ten sposób, żeby nikt nie zauważył i po kilku dniach wrócił w to samo miejsce zabierając podgrzewacz, przewody i mosiężne elementy. Wszystkie te rzeczy sprzedał na złomie.

Dokonując oceny zebranego w sprawie materiału dowodowego, Sąd uznał wyjaśnienia oskarżonego za wiarygodne, gdyż w pełni odzwierciedlają ustalony stan faktyczny, a także wzajemnie uzupełniają się z dowodami zebranymi w niniejszej sprawie. Jednocześnie za polegające na prawdzie należało uznać zeznania pokrzywdzonych U. J. i J. D., które wraz z wyjaśnieniami oskarżonego i zeznaniami pozostałych świadków tworzą spójny stan faktyczny w niniejszej sprawie.

Według Sądu polegając również na prawdzie zeznania świadków Z. C. i T. S., którzy potwierdzili wyjaśnienia oskarżonego w zakresie sprzedaży już pociętych miedzianych rur w punktach złomu.

Za wiarygodne należało uznać także zaliczone w poczet materiału dowodowego dokumenty albowiem zostały one sporządzone przez uprawnione organy w ramach przysługujących im kompetencji, w sposób rzetelny i fachowy. Ich prawdziwość i autentyczność nie wzbudziła w ocenie Sądu wątpliwości.

Sąd zważył, co następuje:

Analiza zebranego w sprawie materiału dowodowego – w tym przyznanie się oskarżonego do winy - pozwala na przyjęcie w sposób nie budzący wątpliwości, że oskarżony T. O. dopuścił się wszystkich zarzucanych mu czynów.

Czynu z art. 278 § 1 kk dopuszcza się ten, kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą. Znamiona przestępstwa kradzieży wyczerpuje bezprawny zabór cudzego mienia, przedstawiającego wartość materialną, w zamiarze przywłaszczenia. Ów zabór mienia następuje bezprawnie, bez żadnej do tego podstawy i bez zgody właściciela lub osoby, od której mienie zabrano. Kradzież z włamaniem jest kwalifikowanym typem kradzieży i zachodzi wówczas, gdy sprawca zabiera mienie w celu przywłaszczenia w następstwie usunięcia przeszkody materialnej, będącej częścią konstrukcji pomieszczenia zamkniętego lub specjalnym zabezpieczeniem chroniącym dostęp do mienia (por. wyrok SN z dnia 3 lutego 1999 r., V KKN 566/98, Orz. Prok. i Pr. 1999, nr 7-8). Nie ulega wątpliwości, że do znamion przestępstwa włamania określonego w art. 279 § 1 kk należy, obok kradzieży mienia, usunięcie przeszkody materialnej zamykającej dostęp do tego mienia.

Nie ulega wątpliwości, iż działanie T. O. wyczerpało wszystkie te znamiona w zakresie wszystkich trzech czynów opisanych w pkt. I, II a i b.

Swym zachowaniem opisanym w pkt. I. wyroku wyczerpał ustawowe dyspozycje art. 279 § 1 kk w zw. z art. 12 kk albowiem w okresie od 8 grudnia 2017 roku do 26 stycznia 2018 roku w K., działając czynem ciągłym w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru po uprzednim przepiłowaniu skobla w drzwiach wejściowych do piwnicy, dwukrotnie dostał się do jej wnętrza, skąd zabrał w celu przywłaszczenia jeden piec gazowy dwufunkcyjny firmy (...) wartości 600 złotych, dwa piece gazowe dwufunkcyjne firmy (...) wartości 600 złoty każdy, jeden gazowy podgrzewacz wody firmy (...) wartości 200 złotych, przewody elektryczne wartości 250 złotych oraz mosiężne przedłużki ½ cala wartości 450 złotych powodując łączne straty w kwocie 2700 złotych na szkodę J. D.. Czynu tego dopuścił się w ciągu pięciu lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy katy pozbawienia wolności orzeczonej za przestępstwo podobne, co implikowało konieczność przyjęcia w/w kwalifikacji prawnej czynu łącznie z art. 64 § 1 kk.

Ponadto dopuścił się również czynów opisanych w pkt. II a i b wyczerpujących dyspozycje art. 278 § 1 kk.w zw. z art. 64 § 1 kk, bowiem w okresie od 8 stycznia 2018 roku do 13 stycznia 2018 roku w K., działając w krótkich odstępach czasu, z wykorzystaniem tej samej sposobności dokonał dwóch kradzieży mienia powodując łączne straty w wysokości 1417,50 złotych na szkodę I Liceum Ogólnokształcącego im. A. A. w K. w ten sposób, że : w okresie od 8 do 10 stycznia 2018 roku w K. zabrał w celu przywłaszczenia miedziane rynny spustowe zamontowane na elewacji budynku szkoły powodując straty w wysokości 607,50 złotych działając na szkodę I Liceum Ogólnokształcącego im. A. A. w K., a następnie w dniu 13 stycznia 2018 roku w K. zabrał w celu przywłaszczenia miedziane rynny spustowe zamontowane na elewacji budynku szkoły powodując straty w wysokości 810 złotych działając na szkodę I Liceum Ogólnokształcącego im. A. A. w K.. Przy czym czynów tych dopuścił się w ciągu pięciu lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy pozbawiania wolności orzeczonej za przestępstwo podobne i w warunkach ciągu przestępstw, bowiem zostały one popełnione w tym samym czasie, z wykorzystaniem tej samej sposobności (art. 91 § 1 kk).

Biorąc pod uwagę ustalony stan faktyczny, wskazać należy, że nie budzi wątpliwości Sądu, okoliczność, iż oskarżony T. O. jej winny popełnienia opisanych wyżej czynów, gdyż w czasie swojego bezprawnego i karalnego zachowania, mając możliwość podjęcia decyzji zgodnej z wymogami prawa, nie dał posłuchu normie prawnej. Zarzucane oskarżonemu czyny były przez niego zawinione, brak bowiem jakichkolwiek okoliczności wyłączających bezprawność bądź winę. Oskarżony w chwili dokonania czynu rozumiał jego znaczenie i mógł pokierować swoim postępowaniem.

Stopień społecznej szkodliwości czynów oskarżonego należało określić jak znaczny, albowiem oskarżony godził w dobro, jakim jest mienie innej osoby, w celu uzyskania dla siebie korzyści majątkowej.

Jako okoliczność obciążającą Sąd potraktował nagminność przestępstw skierowanych przeciwko mieniu oraz rodzaj i rozmiar ujemnych następstw wywołanych zachowaniem oskarżonemu oraz uprzednią wielokrotną karalność oskarżonego, w tym za przestępstwa przeciwko mieniu. Jako okoliczność łagodzącą Sąd uwzględnił przyznanie się oskarżonego do winy.

Mając powyższe na uwadze, Sąd kierując się określonymi w art. 53 § 1 k.k. dyrektywami wymiaru kary wymierzył oskarżonemu za pierwszy czyn - zagrożony w kodeksie karnym karą od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności - karę 1 roku pozbawienia wolności, a za czyny opisane w pkt. II – III, które oskarżony popełnił w ciągu przestępstw - zagrożone w kodeksie karnym karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności - karę 8 miesięcy pozbawienia wolności. W pkt. 3 wyroku Sąd wymierzył oskarżonemu karę łączną 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności, uznając, że wymierzona kara jest adekwatna do stopnia społecznej szkodliwości czynu, nie przekracza stopnia winy, a także czyni zadość celom w zakresie prewencji indywidualnej i generalnej. Jednocześnie stanowi zasłużoną dolegliwość, jaka spotyka sprawcę za naruszenie pozostających pod ochroną dóbr.

Biorąc pod uwagę uprzednią karalność oskarżonego, Sąd uznał, że nie zachodzą w przepadku T. O. podstawy do wymierzenia kary o niższym wymiarze, ani też warunkowego zawieszenia wykonania wymierzonej oskarżonemu kary. Oskarżony T. O. był w przeszłości wielokrotnie karany min. za przestępstwa z art. 288 § kk, art. 278 § 1 kk, art. 286 § 1 kk, art. 157 § 2 kk art. 279 § 1 kk. i art. 284 § 1 kk przeważnie na kary pozbawienia wolności bez ich warunkowego zawieszenia. Jest on zatem sprawcą niepoprawnym, który wykorzystuje każdą nadarzającą się sposobność by ponownie popełnić przestępstwo. Sąd nie dopatrzył się w sylwetce oskarżonego takich okoliczności, które świadczyłyby o tym, że w przyszłości zmieni swoje postępowanie i będzie przestrzegać porządku prawnego. Oskarżony nie wyciągnął żadnych wniosków co do dotychczasowego postępowania, które pozwalałyby założyć wobec niego pozytywną prognozę kryminologiczną. Zatem zdaniem Sądu, jedyną skuteczną karą za popełnione przestępstwa dla oskarżonego będzie kara łączna 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności, która pozwoli odizolować oskarżonego od społeczeństwa.

Z uwagi na fakt, iż oskarżony swoimi czynami wyrządził w mieniu innych osób szkody, a z drugiej strony jest osobą młodą i zdrową, która może po opuszczeni zakładu karnego znaleźć pracę, Sąd na podstawie art. 46 § 1 k.k. zobowiązał oskarżonego do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, przez uiszczenie na rzecz pokrzywdzonych J. D. kwoty 2 700,00 złotych oraz I Liceum Ogólnokształcącego im. A. A. w K. kwoty 1417,50 złotych.

Na podstawie art. 44 § 2 kk Sąd orzekł przepadek na rzecz Skarbu Państwa poprzez zniszczenie dowodów rzeczowego w postaci płyty DVD z nagraniem monitoringu z dnia 13 stycznia 2018r. (1 szt.) znajdującej się na k. 48 akt sprawy, poprzez pozostawienie w aktach sprawy.

O kosztach sądowych Sąd orzekł na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. Z uwagi na sytuację materialną oskarżonego, możliwości zarobkowe Sąd zwolnił oskarżonego od zwrotu na rzecz Skarbu Państwa kosztów postępowania, mając przy tym na uwadze fakt orzeczenia kary pozbawienia wolności bez jej warunkowego zawieszenia.

SSR J. C.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Dębowa
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kaliszu
Data wytworzenia informacji: