Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 1913/16 - postanowienie Sąd Rejonowy w Kaliszu z 2018-06-11

Sygnatura akt I Ns 1913/16

POSTANOWIENIE

Dnia 11 czerwca 2018 roku

Sąd Rejonowy w Kaliszu w I Wydziale Cywilnym w osobie:

Przewodniczący: SSR Aneta Gintowt

protokolant: st. sekr. sąd. Katarzyna Paszczyńska

po rozpoznaniu w dniu 5 czerwca maja 2018 roku

na rozprawie

sprawy z wniosku I. O.

przy udziale M. O.

o podział majątku wspólnego

postanawia

1.  dokonać podziału majątku wspólnego I. O. zd. Pyka i M. O. w ten sposób, że prawo własności nieruchomości gruntowej o pow. 0,8700 ha położonej w Z., składającej się z działek ewidencyjnych o numerach (...), dla której Sąd Rejonowy w Kaliszu prowadzi księgę wieczystą o numerze (...) przyznać na wyłączną własność M. O. ,

2.  zasądzić od M. O. na rzecz I. O. zd. Pyka kwotę 14.200,00 złotych (czternaście tysięcy dwieście złotych 00/100) tytułem spłaty, płatnej w terminie 2 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia wraz z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia płatności do dnia zapłaty,

3.  zasądzić od M. O. na rzecz I. O. zd. Pyka kwotę 1.155,27 złotych (jeden tysiąc sto pięćdziesiąt pięć złotych 27/100),

4.  umorzyć postępowanie co do podziału ruchomości wchodzących w skład majątku wspólnego uczestników postępowania,

5.  oddalić wniosek w pozostałym zakresie,

6.  nakazać pobrać od M. O. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 934,00 (dziewięćset trzydzieści cztery złote) tytułem nie uiszczonych kosztów sądowych,

7.  nie obciążać wnioskodawczyni I. O. kosztami sądowymi,

8.  oddalić wnioski o zasądzenie kosztów postępowania.

SSR Aneta Gintowt

Z chwilą zawarcia małżeństwa, jeżeli małżonkowie nie zawarli umowy majątkowej, powstaje między małżonkami ustawowy ustrój majątkowy – wspólność majątkowa. Z chwilą powstania tego ustroju powstają trzy odrębne masy majątkowe, tj. majątek wspólny, majątek odrębny żony oraz majątek odrębny męża. Prawa majątkowe nabywane przez małżonków w trakcie trwania ustroju ustawowego, poza wyjątkami wymienionymi w art. 33 kro, wchodzą do majątku wspólnego. Zgodnie z art. 31 § 2 kro do majątku wspólnego należą w szczególności: pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, czy też dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Domaradzka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kaliszu
Osoba, która wytworzyła informację:  Aneta Gintowt
Data wytworzenia informacji: