Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 946/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Kaliszu z 2013-12-16

Sygn. akt II Cz 946/13

POSTANOWIENIE

Dnia 16 grudnia 2013 r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący:

SSO Henryk Haak

Sędziowie:

SSO Marian Raszewski – spr.

SSO Paweł Szwedowski

po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2013 r. w Kaliszu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Naczelnika Urzędu Skarbowego w O. W..

przeciwko E. G.

o nadanie klauzuli wykonalności

na skutek zażalenia pozwanego

od postanowienia Sądu Rejonowego w Ostrowie W..

z dnia 25 października 2013r. sygn. akt I Co 2352/13

p o s t a n a w i a:

o d d a l i ć zażalenie

Sygn. akt II Cz 946/13

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 25 października 2013 r. Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim nadał klauzulę wykonalności administracyjnemu tytułowi wykonawczemu (...) wystawionemu przez wierzyciela naczelnika Urzędu Skarbowego w O. przeciwko dłużnikowi E. G. celem prowadzenia postępowania o wyjawienie majątku dłużnika.

Oddalając zażalenie dłużnika na powyższe postanowienie, Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Wyjawienie majątku to instytucja, której celem jest ujawnienie na potrzeby egzekucji majątku dłużnika, który nie jest znany wierzycielowi. Stąd bywa określana jako pomocniczy sposób egzekucji.

Odnosząc się do zarzutu skarżącego, iż nadanie klauzuli wykonalności było przedwczesne podnieść trzeba, że zasadniczo wystąpienie przez organ egzekucyjny lub wierzyciela do sądu o nakazanie zobowiązanemu wyjawienia majątku może nastąpić wtedy, gdy egzekucja należności pieniężnych okazała się bezskuteczna (art. 71§1 ustawy z 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Dz. Nr 36 poz. 16121391). Od tej reguły ustawa przewiduje wyjątki ( wskazane w art. 71§2 ustawy) dopuszczające wystąpienie o wyjawienie majątku także wtedy, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że egzekwowana należność pieniężna nie będzie mogła być zaspokojona ani ze znanego majątku zobowiązanego, ani tez z jego wynagrodzenia za pracę lub z przypadających mu periodycznie świadczeń za okres sześciu miesięcy. Możliwość taka istnieje już przed wszczęciem egzekucji lub w toku jej prowadzenia.

Z takiej możliwości administracyjny organ egzekucyjny skorzystał i przy spełnieniu przesłanek z art. 784 kpc i art. 71 powołanej wyżej ustawy uwzględnienie jego wniosku było uzasadnione.

Dlatego na podstawie art. 385 kpc w zw. z art. 397§2 i 13§2 kpc należało zażalenie oddalić.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Grażyna Żółtek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Kaliszu
Osoba, która wytworzyła informację:  Henryk Haak,  Paweł Szwedowski
Data wytworzenia informacji: