Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 534/16 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Kaliszu z 2016-09-06

Sygn. akt II Cz 534/16

POSTANOWIENIE

K., dnia 6 września 2016 r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu, II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: S.S.O. Wojciech Vogt

po rozpoznaniu w dniu 6 września 2016 r. w Kaliszu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa E. G., J. G.

przeciwko P. I., S. I., B. J.

o zapłatę

w przedmiocie zażalenia powodów

na postanowienie Sądu Rejonowego w Jarocinie

z dnia 14 czerwca 2016 r., sygn. akt I C 936/15

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSO Wojciech Vogt

Sygn. akt II Cz 534/16

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 14 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Jarocinie oddalił wniosek E. G. i J. G. o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Sąd Rejonowy wskazał, że przedmiotowa sprawa nie jest skomplikowana, stąd nie było podstaw do uwzględnienia wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Zażalenie na powyższe orzeczenie w dniu 21 czerwca 2016 r. złożyli E. G. i J. G. domagając się jego zmiany przez ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

W uzasadnieniu skarżący wskazali, iż domagają się uwzględnienia wniosku
o ustanowienie pełnomocnika, gdyż nie wiedzą czy żądania wobec pozwanej B. J. zostały prawidłowo sformułowane i czy nie powinno się przedmiotowego pozwu wycofać.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie podlegało oddaleniu.

Analizując zarzuty zażalenia wskazania wymaga, że potrzebę ustanowienia pełnomocnika z urzędu wyznacza nie tylko stan majątkowy osoby zgłaszającej wniosek, ale
także stopień skomplikowania sprawy oraz nieporadność strony mającej kłopot
w sporządzeniu pisma procesowego czy też określeniu swojego stanowiska w sprawie. Wspomniane przesłanki określone zostały wprost w art. 117 § 5 k.p.c., stąd Sąd zobowiązany jest je zbadać rozstrzygając tego rodzaju wniosek.

Z uwagi na brzmienie wskazanej regulacji słuszność należy przyznać Sądowi Rejonowemu, który nie kwestionując trudnej sytuacji majątkowej powodów wskazał,
że przedmiotowa sprawa nie ma skomplikowanego charakteru, stąd nie było podstaw
do uwzględnienia wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Wskazać należy,
iż powodowie w sposób jasny i precyzyjny określili w pozwie swoje żądania oraz uzasadnili podstawę, w której upatrują zasadność dochodzonych należności. Wszystkie te okoliczności skutkują oceną, iż skarżący nie są osobami nieporadnymi, które nie potrafią należycie dbać
o swoje interesy i sformułować pisma procesowego.

Ubocznie należy wskazać, że jeżeli w toku postępowania pojawi się taka konieczność Sąd z urzędu pouczy stronę o potrzebie dokonania czynności procesowych i skutkach ich zaniedbań (art. 5 k.p.c. i art. 212 k.p.c.).

Mając na uwadze powyższe okoliczności Sąd Okręgowy na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. orzekł jak w sentencji.

Sygn. akt II Cz 534/16

SSO Wojciech Vogt

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Grażyna Żółtek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Kaliszu
Osoba, która wytworzyła informację:  Wojciech Vogt
Data wytworzenia informacji: