Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 524/16 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Kaliszu z 2016-09-06

Sygn. akt II Cz 524/16

POSTANOWIENIE

K., dnia 6 września 2016 r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu, II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: S.S.O. Wojciech Vogt

po rozpoznaniu w dniu 6 września 2016 r. w Kaliszu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa E. G., J. G.

przeciwko A. H., A. H.

o zapłatę

w przedmiocie zażalenia powodów

na postanowienie Sądu Rejonowego w Jarocinie

z dnia 3 czerwca 2016 r., sygn. akt I C 987/15

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSO Wojciech Vogt

Sygn. akt II Cz 524/16

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 3 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Jarocinie oddalił wniosek E. G. i J. G. o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Sąd Rejonowy wskazał, że powodowie jako jedyną przyczynę uzasadniającą swój wniosek wskazali zwolnienie od kosztów sądowych. W ocenie Sądu I instancji z uwagi na nieskomplikowanie przedmiotowej sprawy nie było podstaw do uwzględnienia wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Zażalenie na powyższe orzeczenie w dniu 14 czerwca 2016 r., uzupełnione pismem procesowym wniesionym w dniu 20 czerwca 2016 r., złożyli E. G. i J. G. domagając się jego zmiany przez ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

W uzasadnieniu skarżący wskazali, iż domagają się uwzględnienia wniosku
o ustanowienie pełnomocnika, gdyż nie wiedzą czego mogą żądać od pozwanych poza wskazanym w pozwie odszkodowaniem.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie podlegało oddaleniu.

Analizując zarzuty zażalenia wskazania wymaga, że potrzebę ustanowienia pełnomocnika z urzędu wyznacza nie tylko stan majątkowy osoby zgłaszającej wniosek, ale
i stopień skomplikowania sprawy oraz nieporadność strony mającej kłopot
w sporządzeniu pisma procesowego czy też określeniu swojego stanowiska w sprawie. Wspomniane przesłanki określone zostały wprost w art. 117 § 5 k.p.c., stąd Sąd zobowiązany jest je zbadać rozstrzygając tego rodzaju wniosek.

Z uwagi na brzmienie wskazanej regulacji słuszność należy przyznać Sądowi Rejonowemu, który nie kwestionując trudnej sytuacji majątkowej powodów wskazał,
że przedmiotowa sprawa nie ma skomplikowanego charakteru, stąd nie było podstaw
do uwzględnienia wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Wyjaśnienia nadto wymaga, iż pełnomocnik ustanowiony z urzędu w danej sprawie zobowiązany jest do pomocy stronie w wykazaniu okoliczności uzasadniających żądanie złożonego pozwu. Wbrew stanowisku wskazanemu w zażaleniu zadaniem pełnomocnika
z urzędu nie jest wskazywanie powodom czego oprócz dochodzonego już roszczenia mogą żądać od przeciwnika procesowego.

Ubocznie wskazać należy, że pomoc prawną w zakresie wskazanym w zażaleniu powodowie mogą uzyskać w działających od początku 2016 r. punktach funkcjonujących
w ramach systemu darmowej pomocy prawnej, będącej rezultatem wejścia w życie ustawy
z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U.
z 2015 r., poz. 1255).

Mając na uwadze powyższe okoliczności Sąd Okręgowy na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. orzekł jak w sentencji.

SSO Wojciech Vogt

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Grażyna Żółtek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Kaliszu
Osoba, która wytworzyła informację:  Wojciech Vogt
Data wytworzenia informacji: