Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 2/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Kaliszu z 2014-01-13

Sygn. akt II Cz 2/14

POSTANOWIENIE

K., dnia 13 stycznia 2014 r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu, II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Henryk Haak – spr.

SSO Wojciech Vogt

SSO Paweł Szwedowski

po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2014 r. w Kaliszu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy egzekucyjnej o sygn. akt Km (...) prowadzonej przez Komornika J. K.działającego przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu,

wierzyciela Miasta K.

przeciwko dłużnikowi W. J.

w przedmiocie skargi na czynność komornika

na skutek zażalenia dłużnika

na postanowienie Sądu Rejonowego w Kaliszu

z dnia 17 października 2013 r., sygn. akt I Co 1860/13,

p o s t a n a w i a:

I.  oddalić zażalenie,

II.  nie obciążać dłużnika kosztami postępowania zażaleniowego.

Sygn. akt II Cz 2/14

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 17 października 2013 r. Sąd Rejonowy w Kaliszu oddalił skargę dłużnika W. J.na postanowienie Komornika J. K.z dnia 25 kwietnia 2013 r., wydane w sprawie o sygn. akt Km (...) z wniosku wierzyciela Miasta K.przeciwko temu dłużnikowi.

Postanowienie z dnia 17 października 2013 r. – zażaleniem z dnia 27 listopada 2013 r. – dłużnik W. J. zaskarżył w całości. Wniósł on o uchylenie zaskarżonego przez siebie postanowienia.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje.

Zażalenie nie jest zasadne.

Postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2013 r. Komornik Sądowy J. K. zmienił swoje postanowienie z dnia 13 marca 2013 r. w ten sposób, że zapis „należności osób powołanych do udziału w czynnościach” zmienił na „Inne (wpis do KW)”. Z uzasadnienia tego postanowienia wynika, że pobrał on 60 zł na wpis do KW (ponieważ wierzyciel wnioskował o zajęcie nieruchomości należącej do dłużnika i przeprowadzenie z niej egzekucji) oraz że dowód zapłaty za wpis do KW znajduje się w aktach sprawy pod kartą rozliczeniową.

W tej sytuacji opłata z tytułu dokonania wpisu do księgi wieczystej należy tu do kosztów niezbędnych do celowego przeprowadzenia egzekucji w sprawie. Sąd Rejonowy trafnie stwierdził, że wskazanie tego wydatku w postanowieniu Komornika o kosztach należy uznać za uzasadnione.

Wobec powyższego zażalenie podlega oddaleniu (art. 385 k.p.c. w zw. z m.in. art. 397 § 2 k.p.c.). O kosztach postępowania zażaleniowego orzeczono na podstawie m.in. art. 102 k.p.c.

K., dnia 13 stycznia 2014 r.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Grażyna Żółtek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Kaliszu
Osoba, która wytworzyła informację:  Henryk Haak –,  Wojciech Vogt ,  Paweł Szwedowski
Data wytworzenia informacji: