Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II AKa 32/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Łodzi z 2013-04-02

Sygn. akt II AKa 32/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 2 kwietnia 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Łodzi, II Wydział Karny, w składzie:

Przewodniczący:

SSA Paweł Misiak

Sędziowie:

SA Marian Baliński

SO del. Sławomir Lerman (spr.)

Protokolant:

sekr. sądowy Łukasz Szymczyk

przy udziale J. P., Prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi

po rozpoznaniu w dniu 28 marca 2013 r.

sprawy

A. W.

oskarżonej z art. 286 §1 kk w zw. z art. 297 §1 kk w zw. z art. 11 §2 kk; art. 297 §1 kk i art. 13 §1 kk w zw. z art. 286 §1 kk w zw. z art. 11 §2 kk

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonej

od wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi

z dnia 19 września 2012 r., sygn. akt XVIII K 149/11

na podstawie art. 437 §1 i 2 kpk, art. 438 pkt 2, 3 i 4 kpk oraz art. 624 §1 kpk

1)  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że wobec oskarżonej A. W.:

-.

-

uchyla rozstrzygnięcie o środku karnym zawarte w punkcie 6;

-

łagodzi wymierzoną jej w punkcie 1 karę grzywny ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 100 (sto) złotych;

2)  utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok w pozostałej części;

3)  zwalnia oskarżoną od kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze.

II AKa 32/13

UZASADNIENIE

A. W. oskarżona została o to, że:

1)  w dniu 25 lipca 2008 roku w S. woj. (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i porozumieniu z innymi osobami, doprowadziła (...) Bank (...) SA z/s w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20 000 złotych, w ten sposób, iż nakłoniła J. M., by ten poprzez wprowadzenie występujących w imieniu Banku osób w błąd, co do swojego zatrudnienia oraz możliwości i zamiaru spłaty kredytu, przedkładając nieprawdziwe pisemne oświadczenie o zatrudnieniu i osiąganych dochodach z tytułu zatrudnienia od dnia 01 grudnia 2007 roku w Spółce (...) z o.o. na czas nieokreślony z miesięcznym wynagrodzeniem 3200 złotych, zawarł z (...) umowę pożyczki w kwocie 20 000 złotych, z której warunków nie miał zamiaru się wywiązać, czym działała na szkodę Banku, przy czym wspólnie z J. M. udała się do banku w celu podpisania umowy i potwierdzenia zatrudnienia w/w

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

2)  w dniu 27 maja 2008 roku w S. woj. (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i porozumieniu z innymi osobami, doprowadziła (...) Bank (...) S.A. z/s w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20 000 złotych, w ten sposób, iż nakłoniła K. F. by ten poprzez wprowadzenie występujących w imieniu Banku osób w błąd co do swojego zatrudnienia oraz możliwości i zamiaru spłaty kredytu, składając nieprawdziwe pisemne oświadczenie o zatrudnieniu i osiąganych dochodach z tytułu zatrudnienia w Spółce (...) z o.o. zawarł z w/w bankiem umowę pożyczki nr (...) z której warunków nie miał zamiaru się wywiązać, czym działała na szkodę Banku, przy czym wspólnie z K. F. udała się do banku w celu podpisania umowy i potwierdzenia zatrudnienia w/w

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

3)  w dniu 4 września 2008 roku w S. woj. (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i porozumieniu z innymi osobami, doprowadziła (...) Bank (...) SA z/s w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20 000 złotych, w ten sposób, iż nakłoniła J. S. by ten poprzez wprowadzenie występujących w imieniu Banku osób w błąd co do swojego zatrudnienia oraz możliwości i zamiaru spłaty kredytu, przedkładając nieprawdziwe pisemne oświadczenie o zatrudnieniu i osiąganych dochodach z tytułu zatrudnienia w Spółce (...) Sp. z o.o. oraz legitymacje ubezpieczeniową, z której wynikało, iż przysługują mu uprawnienia do świadczeń zdrowotnych z tytułu zatrudnienia w spółce (...) zawarł z w/w bankiem umowę pożyczki nr (...), z której warunków nie miał zamiaru się wywiązać, czym działała na szkodę Banku przy czym wspólnie z J. S. udała się do banku w celu podpisania umowy i potwierdzenia zatrudnienia w/w

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

4)  w dniu 18 listopada 2008 roku w S. woj. (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i porozumieniu z innymi osobami, doprowadziła (...) Bank (...) SA z/s w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20 500 złotych, w ten sposób, iż wystawiła K. Ś. nieprawdziwe pisemne zaświadczenie o zatrudnieniu i osiąganych dochodach z tytułu zatrudnienia w Spółce (...). z o.o z dnia 18 listopada 2008 roku i nakłoniła go by ten na jego podstawie, poprzez wprowadzenie występujących w imieniu Banku osób w błąd co do swojego zatrudnienia oraz możliwości i zamiaru spłaty kredytu, zawarł z w/w bankiem umowę pożyczki nr (...), z której warunków nie miał zamiaru się wywiązać, czym działała na szkodę Banku, przy czym wspólnie z K. Ś. udała się do banku w celu podpisania umowy i potwierdzenia zatrudnienia w/w

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

5)  w dniu 7 listopada 2008 roku w S. woj. (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i porozumieniu z innymi osobami, doprowadziła (...) Bank (...) SA z/s w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20 000 złotych, w ten sposób, iż nakłoniła A. M. by ten poprzez wprowadzenie występujących w imieniu Banku osób w błąd co do swojego zatrudnienia oraz możliwości i zamiaru spłaty kredytu, przedkładając nieprawdziwe pisemne oświadczenie o zatrudnieniu i osiąganych dochodach z tytułu zatrudnienia w Spółce (...) z o.o. zawarł z w/w bankiem umowę pożyczki nr (...), z której warunków nie miał zamiaru się wywiązać, czym działała na szkodę Banku, przy czym wspólnie z A. M. udała się do banku w celu podpisania umowy i potwierdzenia zatrudnienia w/w

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

6)  w dniu 4 września 2008 roku w S. woj. (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i porozumieniu z innymi osobami, doprowadziła (...) Bank (...) SA z/s w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20 000 złotych, w ten sposób, iż nakłoniła J. R. by ten poprzez wprowadzenie występujących w imieniu Banku osób w błąd, co do swojego zatrudnienia oraz możliwości i zamiaru spłaty kredytu, przedkładając nieprawdziwe pisemne oświadczenie o zatrudnieniu i osiąganych dochodach z tytułu zatrudnienia w Spółce (...) Sp. z o.o., na stanowisku handlowca z miesięcznym wynagrodzeniem 2500 złotych, zawarł z w/w bankiem umowę pożyczki nr (...), z której warunków nie miał zamiaru się wywiązać, czym działała na szkodę Banku, przy czym wspólnie z J. R. udała się do banku w celu podpisania umowy i potwierdzenia zatrudnienia w/w

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

7)  w dniu 3 października 2008 roku w S. woj. (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i porozumieniu z innymi osobami, doprowadziła (...) Bank (...) SA z/s w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20 500 złotych, w ten sposób, iż doprowadziła do tego by D. S. poprzez wprowadzenie występujących w imieniu Banku osób w błąd, co do swojego zatrudnienia oraz możliwości i zamiaru spłaty kredytu, przedkładając nieprawdziwe pisemne zaświadczenie o zatrudnieniu od dnia 01 grudnia 2007 roku i osiąganych dochodach z tytułu zatrudnienia w Spółce (...) z o.o., z miesięcznym wynagrodzeniem 3000 złotych, zawarł z w/w bankiem umowę pożyczki nr (...), z której warunków nie miał zamiaru się wywiązać, czym działała na szkodę Banku, przy czym wspólnie z D. S. udała się do banku w celu podpisania umowy i potwierdzenia zatrudnienia w/w

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

8)  w dniu 17 grudnia 2008 roku w S. woj. (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i porozumieniu z innymi osobami, doprowadziła (...) Bank (...) SA z/s w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20 000 złotych, w ten sposób, iż nakłoniła D. A. by ten poprzez wprowadzenie występujących w imieniu Banku osób w błąd, co do swojego zatrudnienia oraz możliwości i zamiaru spłaty kredytu, przedkładając nieprawdziwe pisemne oświadczenie o zatrudnieniu i osiąganych dochodach z tytułu zatrudnienia w Spółce (...) Sp. z o.o., z miesięcznym wynagrodzeniem 4500 złotych na stanowisku pracownika budowlanego, zawarł z w/w bankiem umowę pożyczki nr (...), z której warunków nie miał zamiaru się wywiązać, czym działała na szkodę Banku

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

9)  w dniu 30 września 2008 roku w S. woj. (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i porozumieniu z innymi osobami, doprowadziła (...) Bank (...) SA z/s w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20 000 złotych, w ten sposób, iż nakłoniła W. K. (1) by ten poprzez wprowadzenie występujących w imieniu Banku osób w błąd, co do swojego zatrudnienia oraz możliwości i zamiaru spłaty kredytu, przedkładając nieprawdziwe pisemne oświadczenie o zatrudnieniu i osiąganych dochodach z tytułu zatrudnienia w Spółce (...) Sp. z o.o. zawarł z w/w bankiem umowę pożyczki nr (...), z której warunków nie miał zamiaru się wywiązać, czym działała na szkodę Banku, przy czym wspólnie z W. K. (1) udała się do banku w celu podpisania umowy i potwierdzenia zatrudnienia w/w

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

10)  w dniu 30 maja 2008 roku w S. woj. (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i porozumieniu z innymi osobami, doprowadziła (...) Bank (...) SA z/s w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20 000 złotych, w ten sposób, iż nakłoniła R. R. by ten poprzez wprowadzenie występujących w imieniu Banku osób w błąd co do swojego zatrudnienia oraz możliwości i zamiaru spłaty kredytu, przedkładając nieprawdziwe pisemne oświadczenie o zatrudnieniu i osiąganych dochodach z tytułu zatrudnienia w Spółce (...) Sp. z o.o. zawarł z w/w bankiem umowę pożyczki nr (...)-/2008, z której warunków nie miał zamiaru się wywiązać, czym działała na szkodę Banku, przy czym wspólnie z R. R. udała się do banku w celu podpisania umowy i potwierdzenia zatrudnienia w/w

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

11)  w dniu 26 marca 2009 roku w S. woj. (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i porozumieniu z innymi osobami, doprowadziła (...) Bank (...) SA z/s w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10 000 złotych, w ten sposób, iż nakłoniła K. G. by ten poprzez wprowadzenie występujących w imieniu Banku osób w błąd co do swojego zatrudnienia oraz możliwości i zamiaru spłaty kredytu, przedkładając nieprawdziwe pisemne oświadczenie o zatrudnieniu i osiąganych dochodach w kwocie 6000 złotych z tytułu zatrudnienia w Spółce (...) Sp. z o.o. zawarł z w/w bankiem umowę pożyczki nr (...), z której warunków nie miał zamiaru się wywiązać, czym działała na szkodę Banku

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

12)  w dniu 11 listopada 2008 roku w S. woj. (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i porozumieniu z innymi osobami, doprowadziła (...) Bank (...) SA z/s w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20 000 złotych, w ten sposób, iż nakłoniła W. S. by ten poprzez wprowadzenie występujących w imieniu Banku osób w błąd, co do swojego zatrudnienia oraz możliwości i zamiaru spłaty kredytu, przedkładając nieprawdziwe pisemne oświadczenie o zatrudnieniu i osiąganych dochodach z tytułu zatrudnienia w Spółce (...) Sp. z o.o. na stanowisku montera z miesięcznym wynagrodzeniem 2000 złotych zawarł z w/w bankiem umowę pożyczki, z której warunków nie miała zamiaru się wywiązać, czym działała na szkodę Banku

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

13)  w dniu 10 czerwca 2009 roku w S. woj. (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i porozumieniu z innymi osobami, usiłowała doprowadzić (...) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 105 300 złotych w ten sposób, iż nakłoniła W. S. by ten poprzez wprowadzenie występujących w imieniu Banku osób w błąd, co do swojego zatrudnienia oraz możliwości i zamiaru spłaty kredytu, przedkładając nieprawdziwe pisemne zaświadczenie o zatrudnieniu i osiąganych dochodach z tytułu zatrudnienia w Spółce (...) Sp. z o.o. z którego wynikało, iż jest zatrudniony w Spółce w charakterze kierownika robót z miesięcznym wynagrodzeniem 6000 złotych brutto, ubiegał się o zawarcie umowy o kredyt konsolidacyjny w kwocie 105 300 złotych na spłatę zadłużenia w (...) (kredyt 20 000 złotych) (...) (24 000) złote, (...) Bank (kredyty 12 619 złotych oraz 9000 złotych) (...) Bank (...) na spłatę 9000 złotych z tytułu zadłużenia limitowego, przy czym zamierzonego celu w postaci wyłudzenia kredytu w w/w kwocie nie osiągnęła z uwagi na odmowę akceptacji wniosku przez bank

tj. o przestępstwo z art. 297 § 1 kk i art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

14)  w dniu 17 listopada 2008 roku w S., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i porozumieniu z innymi osobami, doprowadziła (...) Bank (...) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 12 672, 66 złotych, w ten sposób, iż nakłoniła W. S. by ten poprzez wprowadzenie występujących w imieniu Banku osób w błąd, co do swojego zatrudnienia oraz możliwości i zamiaru spłaty kredytu, przedkładając nieprawdziwe pisemne oświadczenie o zatrudnieniu i osiąganych dochodach z tytułu zatrudnienia w Spółce (...) Sp. z o.o. z którego wynikało, iż jest zatrudniony w Spółce z miesięcznym wynagrodzeniem 3 123, 19 złotych oraz nieprawdziwe pisemne oświadczenie o wysokości zadłużenia w kwocie 3 532,32 złotych z tytułu zawartej umowy pożyczki w (...) Banku (...) zawarł z (...) Bank (...) umowę o pożyczkę nr (...) w w/w kwocie z której warunków nie miał zamiaru się wywiązać, czym działała na szkodę Banku

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

15)  w dniu 3 października 2008 roku w G., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i porozumieniu z innymi osobami, doprowadziła (...) Bank (...) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 3 606 złotych, w ten sposób, iż nakłoniła W. S. by ten poprzez wprowadzenie występujących w imieniu Banku osób w błąd, co do swojego zatrudnienia oraz możliwości i zamiaru spłaty kredytu, przedkładając nieprawdziwe pisemne oświadczenie o zatrudnieniu i osiąganych dochodach z miesięcznym stałym wynagrodzeniem w kwocie 3500 złotych zawarł z (...) Bank (...) umowę o pożyczkę nr (...) w w/w kwocie, z której warunków nie miał zamiaru się wywiązać, czym działała na szkodę Banku 

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

16)  w dniu 14 listopada 2008 roku w S., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i porozumieniu z innymi osobami, doprowadził (...) Bank (...) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1900 złotych w ten sposób, ze nakłoniła W. S. by ten poprzez wprowadzenie występujących w imieniu Banku osób w błąd, co do swojego zatrudnienia oraz możliwości i zamiaru spłaty kredytu, przedkładając nieprawdziwe pisemne oświadczenie o zatrudnieniu i osiąganych dochodach z miesięcznym stałym wynagrodzeniem w kwocie 3100 złotych zawarł z (...) Bank (...) umowę o limit zadłużenia w kwocie nr (...), na podstawie której bank udzielił mu limitu zadłużenia na koncie w kwocie 1900 złotych, z której warunków nie miał zamiaru się wywiązać, czym działała na szkodę Banku

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

17)  w dniu 16 grudnia 2008 roku w P. działając w celu osiągnięcia Korzyści majątkowej, wspólnie i porozumieniu z innymi osobami, doprowadziła (...) są do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 54 000 złotych w ten sposób, że nakłoniła W. S. by ten poprzez wprowadzenie występujących w imieniu Banku osób w błąd, co do swojego zatrudnienia oraz możliwości i zamiaru spłaty kredytu, przedkładając nieprawdziwe pisemne oświadczenie o zatrudnieniu i osiąganych dochodach w (...) Sp. z o.o. z miesięcznym stałym wynagrodzeniem w kwocie 3248 złotych zawarł z (...) Bankiem SA z/s w K. umowę kredytu nr (...) w kwocie 54 000 złotych na sfinansowanie zakupu pojazdu marki R. (...) rok produkcji 2007, z której warunków nie miał zamiaru się wywiązać, czym działała na szkodę Banku

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

18)  w dniu 18 listopada 2008 roku w S., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i porozumieniu z innymi osobami, doprowadziła (...) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 9000 złotych w ten sposób, iż nakłoniła W. S. by ten poprzez wprowadzenie występujących w imieniu Kasy osób w błąd co do swojego zatrudnienia oraz możliwości i zamiaru spłaty kredytu, przedkładając nieprawdziwe pisemne oświadczenie o zatrudnieniu i osiąganych dochodach z tytułu zatrudnienia w Spółce (...) Sp. z o.o. z którego wynikało, iż jest zatrudniony w Spółce od dnia 01 maja 2008 roku na stanowisku montera kierowcy z miesięcznym wynagrodzeniem 3 248 złotych zawarł ze (...) umowę pożyczki nr (...) w kwocie 9000 złotych, z której warunków nie miał zamiaru się wywiązać, czym działała na szkodę Banku

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.

19)  w dniu 1 lipca 2008 roku w S. woj. (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i porozumieniu z innymi osobami, doprowadziła (...) Bank (...) SA z/s w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20 000 złotych, w ten sposób, iż nakłoniła S. K. by ten poprzez wprowadzenie występujących w imieniu Banku osób w błąd co do swojego zatrudnienia oraz możliwości i zamiaru spłaty kredytu, przedkładając nieprawdziwe pisemne oświadczenie o zatrudnieniu i osiąganych dochodach z tytułu zatrudnienia w Spółce (...) z o.o. oraz z tytułu renty, zawarł z w/w bankiem umowę pożyczki nr (...)-/2008, z której warunków nie miał zamiaru się wywiązać, czym działała na szkodę Banku

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

20)  w dniu 4 czerwca 2008 roku w S. woj. (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i porozumieniu z innymi osobami, doprowadziła (...) Bank (...) SA z/s w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20 000 złotych, w ten sposób, iż nakłoniła G. K. by ten poprzez wprowadzenie występujących w imieniu Banku osób w błąd co do swojego zatrudnienia oraz możliwości i zamiaru spłaty kredytu, składając nieprawdziwe pisemne oświadczenie o zatrudnieniu i osiąganych dochodach z tytułu zatrudnienia w Spółce (...) Sp. z o.o., zawarł z w/w bankiem umowę pożyczki nr (...)-/2008, z której warunków nie miał zamiaru się wywiązać, czym działała na szkodę Banku, przy czym wspólnie z G. K. udała się do banku w celu podpisania umowy i potwierdzenia zatrudnienia w/w

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

21)  w dniu 02 czerwca 2008 roku w S. woj. (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i porozumieniu z innymi osobami, doprowadziła (...) Bank (...) SA z/s w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20 000 złotych, w ten sposób, iż nakłoniła E. D. by ta poprzez wprowadzenie występujących w imieniu Banku osób w błąd, co do swojego zatrudnienia oraz możliwości i zamiaru spłaty kredytu, przedkładając nieprawdziwe pisemne oświadczenie o zatrudnieniu i osiąganych dochodach z tytułu zatrudnienia w Spółce (...) z o.o. zawarła z w/w bankiem umowę pożyczki nr (...), z której warunków nie miał zamiaru się wywiązać, czym działała na szkodę Banku

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

22)  w dniu 13 sierpnia 2009 roku w S. woj. (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i porozumieniu z innymi osobami, usiłowała doprowadzić (...) Bank S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 23 174, 74 złotych poprzez wprowadzenie występujących w imieniu Banku osób w błąd co do swojego zatrudnienia oraz możliwości i zamiaru spłaty kredytu w ten sposób, iż wystawiła K. G. stwierdzające nieprawdę pisemne zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów (...) Sp. z o.o. z/s w S. na podstawie którego w/w, ubiegał się o zawarcie umowy o kredyt gotówkowy w w/w kwocie, przy czym zamierzonego celu nie osiągnęła z uwagi na odmowę akceptacji wniosku o kredyt

tj. o przestępstwo z art. 297 § 1 kk i art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

23)  w dniu 4 maja 2009 roku w S. woj. (...) działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i porozumieniu z innymi osobami, usiłowała doprowadzić (...) (...) Oddział w S. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 11 100 złotych w ten sposób, iż wystawiła K. G. stwierdzające nieprawdę pisemne zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów w (...) Sp. z o.o. z/s w S. z dnia 4 maja 2009, na podstawie którego w/w, poprzez wprowadzenie występujących w imieniu Kasy osób w błąd co do swojego zatrudnienia oraz możliwości i zamiaru spłaty kredytu, ubiegał się o pożyczkę w w/w kwocie, przy czym zamierzonego celu nie osiągnęła z uwagi na odmowę akceptacji wniosku o kredyt, przy czym potwierdziła nieprawdziwe dane zawarte w przedmiotowym zaświadczeniu

tj. o przestępstwo z art. 297 § 1 kk i art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.

24)  w dniu 03 lutego 2009 roku w S. woj. (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i porozumieniu z innymi osobami, usiłowała doprowadzić (...) Bank (...) S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 100 000 złotych, w ten sposób, iż wystawiła K. G. stwierdzające nieprawdę pisemne zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów w N. Sp z o.o. z/s w S. z dnia 28 maja 2009 roku, na podstawie którego K. G. ubiegał się o zawarcie umowy o kredyt gotówkowy w w/w kwocie, przy czym zamierzonego celu nie osiągnęła z uwagi na odmowę akceptacji wniosku o kredyt

tj. o przestępstwo z art. 297 § 1 kk i art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.

25)  w dniu 06 lutego 2009 roku w S. woj. (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i porozumieniu z innymi osobami, usiłowała doprowadzić Spółdzielcza Kasę Oszczędnościowo- Kredytowa im. F. S. z/s w G. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 22 000 złotych w ten sposób, iż wystawiła K. G. stwierdzające nieprawdę pisemne zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów w N. Sp z o.o. z/s w S. z dnia 6 lutego 2009, na podstawie którego K. G. poprzez wprowadzenie występujących w imieniu Kasy osób w błąd co do swojego zatrudnienia oraz możliwości i zamiaru spłaty kredytu, ubiegał się o zawarcie umowy o pożyczkę w w/w kwocie, przy czym zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na odmowę akceptacji wniosku

tj. o przestępstwo z art. 297 § 1 kk i art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.

26)  w dniu 03 lutego 2009 roku w W. woj. (...) działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i porozumieniu z innymi osobami, doprowadziła Spółdzielcza Kasę Oszczędnościowo- Kredytowa w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20 000 złotych w ten sposób, iż wystawiła K. G. stwierdzające nieprawdę pisemne zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów w (...) Sp. z o.o. z/s w S. z dnia 2 lutego 2009, na podstawie którego K. G. poprzez wprowadzenie występujących w imieniu Kasy osób w błąd co do swojego zatrudnienia oraz możliwości i zamiaru spłaty kredytu, zawarł umowę o pożyczkę w w/w kwocie, z warunków której nie zamierzał się wywiązać

tj. o przestępstwo z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk;

27)  w dniu 25 marca 2009 roku w S. woj. (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i porozumieniu z innymi osobami, doprowadziła (...) Bank SA z/s w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 11 263,15 złotych, w ten sposób, iż wystawiła stwierdzające nieprawdę zaświadczenia o zatrudnieniu K. G. w (...) Sp. z o.o. na podstawie którego K. G. poprzez wprowadzenie występujących w imieniu Banku osób w błąd co do swojego zatrudnienia oraz możliwości i zamiaru spłaty kredytu, zawarł z w/w bankiem umowę kredytu gotówkowego nr (...), z której warunków nie miał zamiaru się wywiązać, czym działał na szkodę Banku

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk;

28)  w dniu 10 marca 2009 roku w S. woj. (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i porozumieniu z innymi osobami, doprowadziła (...) S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 34 885, 46 złotych, w ten sposób, iż wystawiła K. G. stwierdzające nieprawdę pisemne zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów w (...) Sp. z o.o. z/s w S. z dnia 01 czerwca 2009 roku, na podstawie którego K. G. zawarł umowę o kredyt gotówkowy w w/w kwocie, z której warunków nie miał zamiaru się wywiązać, czym działał na szkodę Banku

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk;

29)  w dniu 2 lutego 2009 roku w S. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wspólnie i porozumieniu z inną osobą doprowadziła (...) Bank SA do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2000 złotych, w ten sposób, iż potwierdzając nieprawdziwe dane o zatrudnieniu i wysokości dochodów K. G. w N. Sp z o.o. z/s w S., przedłożone przez niego na piśmie w (...) Bank SA, poprzez wprowadzenie występujących w imieniu Banku osób w błąd, doprowadziła do zawarcia przez K. G. z w/w bankiem umowy o limit kredytowy, z której warunków nie miał zamiaru się wywiązać, czym działała na szkodę Banku

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk;

30)  w dniu 09 września 2009 roku w G., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i porozumieniu z innymi osobami, doprowadziła (...) Bank SA z/s w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5000 złotych, w ten sposób, iż wystawiła stwierdzające nieprawdę zaświadczenia o zatrudnieniu K. G. w (...) Sp. z o.o. na podstawie którego K. G. poprzez wprowadzenie występujących w imieniu Banku osób w błąd co do swojego zatrudnienia, wysokości osiąganych dochodów w kwocie 12 613, 30 złotych oraz możliwości i zamiaru spłaty kredytu, zawarł z w/w bankiem umowę limitu kredytowego oraz umowę o wydanie i korzystanie z partnerskiej karty kredytowej VISA Castorama, na mocy której bank przyznał w/w limit kredytowy do kwoty 5000 złotych, z której warunków nie miał zamiaru się wywiązać, czym działał na szkodę Banku

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

31)  w dniu 27 kwietnia 2009 roku w S., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i porozumieniu z inną osobą, doprowadziła (...) Bank SA z/s w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 4468,09 złotych, w ten sposób, iż wystawiła stwierdzające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu K. G. w (...) Sp. z o.o. na podstawie którego K. G. poprzez wprowadzenie występujących w imieniu Banku osób w błąd co do swojego zatrudnienia, wysokości osiąganych dochodów w kwocie 5266,76 złotych oraz możliwości i zamiaru spłaty kredytu, zawarł z w/w bankiem umowę pożyczki gotówkowej, z której warunków nie miał zamiaru się wywiązać, czym działała na szkodę Banku

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk;

32)  w dniu 03 lipca 2009 roku w S. woj. (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i porozumieniu z innymi osobami, doprowadziła Spółdzielcza (...) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 50 000 złotych, w ten sposób, iż sporządziła stwierdzające nieprawdę dokumenty w postaci pisemnego zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości K. G. dochodów w N. Sp z o.o. z/s w S. z dnia 28 czerwca 2009 roku z którego wynikało, iż osiąga dochody w kwocie 12 613, 30 złotych z tytułu zatrudnienia w charterze Prezesa zarządu Dyrektora technicznego, zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości dochodów w/w w N. Sp z o.o. z/s w S. z dnia 28 czerwca 2009 roku z którego wynikało, iż osiąga dochody w kwocie 3 333, 30 złotych z tytułu dywidendy jako współwłaściciel Spółki, raportów ZUS RMUA za okres od dnia 01.04.2009 do 01.06.2009, zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości dochodów W. P. (1) w (...) Sp. z o.o. z/s w S. z dnia 28 czerwca 2009 roku z którego wynikało, iż z tytułu zatrudnienia w spółce od dnia 01 września 2008 roku osiąga on dochody w kwocie 4252, 43 złote, które to następnie dokumenty K. G. i W. P. (1) przedłożyli w (...) w celu uzyskania pożyczki i poprzez wprowadzenie występujących w imieniu Kasy osób w błąd co do zatrudnienia oraz możliwości i zamiaru spłaty pożyczki przez w/w, doprowadziła do zawarcia przez K. G. umowy o pożyczkę w kwocie 50 000 złotych zaś W. P. (1) do przyjęcia poręczenia za zobowiązania wynikające z przedmiotowej umowy

tj. o przestępstwo z art. 297 § 1 kk i art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk;

33)  w dniu 4 maja 2009 roku w S. woj. (...) działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i porozumieniu z innymi osobami, usiłowała doprowadzić (...) (...) Oddział w S. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 11 100 złotych w ten sposób, iż wystawiła w/w stwierdzające nieprawdę pisemne zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów w (...) Sp. z o.o. z/s w S. z dnia 4 maja 2009, na podstawie którego następnie Z. K. poprzez wprowadzenie występujących w imieniu Kasy osób w błąd co do swojego zatrudnienia oraz możliwości i zamiaru spłaty kredytu, ubiegał się o pożyczkę w w/w kwocie przy czym zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na odmowę akceptacji wniosku o kredyt

tj. o przestępstwo z art. 297 § 1 kk i art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

34)  w dniu 16 czerwca 2009 roku w S. woj. (...) działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i porozumieniu z innymi osobami, usiłowała doprowadzić Spółdzielcza Kasę Oszczędnościowo-Kredytowa (...) Oddział w S. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 11 100 złotych w ten sposób, iż wystawiła G. B. stwierdzające nieprawdę pisemne zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów w N. Sp z o.o. z/s w S. z dnia 15 czerwca 2009, na podstawie którego następnie G. B. poprzez wprowadzenie występujących w imieniu Kasy osób w błąd co do swojego zatrudnienia oraz możliwości i zamiaru spłaty kredytu, ubiegał się o pożyczkę w w/w kwocie przy czym zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na odmowę akceptacji wniosku o kredyt, przy czym potwierdziła nieprawdziwe dane dotyczące zatrudnienia w/w

tj. o przestępstwo z art. 297 § 1 kk i art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk;

35)  w dniu 18 czerwca 2009 roku w S. woj. (...) działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i porozumieniu z innymi osobami, doprowadził (...) (...) Oddział w S. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 16 500 złotych w ten sposób, iż nakłoniła G. B. by ten poprzez wprowadzenie występujących w imieniu Kasy osób w błąd, co do swojego zatrudnienia oraz możliwości i zamiaru spłaty pożyczki przedkładając stwierdzające nieprawdę pisemne oświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów w P.H.U (...) z/s Ł. (...) w charakterze montera płyt gipsowo kartonowych od dnia 01 lutego 2009 roku z miesięcznym wynagrodzeniem 2858 złotych oraz stwierdzające nieprawdę dokumenty w postaci umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony z P.H.U (...) z/s Ł. (...) podpisaną przez W. P. (2), raport miesięczny ZUS RMUA podpisany i opatrzony pieczęciami W. P. (2), zawarł umowę pożyczki w kwocie 16 500 złotych, z warunków której nie miał zamiaru się wywiązać

tj. o przestępstwo z art. 297 § 1 kk i z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk;

36)  w dniu 25 sierpnia 2009 roku w S. woj. (...) działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i porozumieniu z innymi osobami, doprowadziła (...) Bank SA do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 4210, 53 złote w ten sposób, iż nakłoniła Z. K. by ten przedkładając stwierdzające nieprawdę dwa pisemne zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości dochodów w (...) Sp. z o.o. z/s w S., przy czy jedno wystawione przez nią i K. G., poprzez wprowadzenie występujących w imieniu Banku osób w błąd, co do swojego zatrudnienia oraz możliwości i zamiaru spłaty kredytu, zawarł za pośrednictwem O. Kredyt T. L. zawarł umowę o kredyt gotówkowy nr (...) w w/w kwocie, z warunków której nie miał zamiaru się wywiązać

tj. o przestępstwo z art. 297 § 1 kk i art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk;

37)  w dniu 10 czerwca 2009 roku w S. woj. (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i porozumieniu z innymi osobami, doprowadziła (...) Bank SA z/s w K. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 12 617, 98 złotych, w ten sposób, iż nakłoniła K. N. by ten, poprzez wprowadzenie występujących w imieniu Banku osób w błąd, co do swojego zatrudnienia w Spółce (...) z/s w S. ul. (...) oraz możliwości i zamiaru spłaty kredytu, przedkładając nieprawdziwe dokumenty w postaci umowy o prace z dnia 1 grudnia 2008 roku oraz raportów miesięcznych ZUS RMUA, zawarł z w/w bankiem umowę kredytu nr (...), z której warunków nie miał zamiaru się wywiązać, czym działała na szkodę Banku

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

38)  w dniu 3 lutego 2009 roku w S. woj. (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i porozumieniu z innymi osobami, usiłowała doprowadzić (...) Bank (...) S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 98 348, 14 złotych w ten sposób, ze nakłoniła K. N. by ten poprzez wprowadzenie występujących w imieniu (...) Banku (...) SA osób w błąd, co do swojego zatrudnienia oraz możliwości i zamiaru spłaty kredytu, przedkładając stwierdzające nieprawdę pisemne zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów (...) Sp. z o.o. z/s w S. z dnia 28 maja 2009 roku, ubiegał się o zawarcie umowy o kredyt gotówkowy w w/w kwocie, przy czym zamierzonego celu nie osiągnęła z uwagi na odmowę akceptacji wniosku o kredyt

tj. o przestępstwo z art. 297 § 1 kk i art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.

39)  w dniu 28 kwietnia 2009 roku w S. woj. (...) działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i porozumieniu z innymi osobami, doprowadziła (...) (...) Oddział w S. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 11 100 złotych w ten sposób, iż wystawiła K. N. stwierdzające nieprawdę pisemne zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów w (...) Sp. z o.o. z/s w S. z dnia 28 kwietnia 2009, na podstawie którego K. N. poprzez wprowadzenie występujących w imieniu Kasy osób w błąd co do swojego zatrudnienia oraz możliwości i zamiaru spłaty kredytu, zawarł umowę o pożyczkę w w/w kwocie, z warunków której nie zamierzał się wywiązać

tj. o przestępstwo z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk;

40)  w dniu 21 kwietnia 2009 roku w W. woj. (...) działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i porozumieniu z innymi osobami, doprowadziła Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo- Kredytową w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 19 000 złotych w ten sposób, iż wystawiła K. N. stwierdzające nieprawdę pisemne zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów w (...) Sp. z o.o. z/s w S. z dnia 21 kwietnia 2009, na podstawie którego K. N. poprzez wprowadzenie występujących w imieniu Kasy osób w błąd co do swojego zatrudnienia oraz możliwości i zamiaru spłaty kredytu, zawarł umowę o pożyczkę w w/w kwocie, z warunków której nie zamierzał się wywiązać

tj. o przestępstwo z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk;

41)  w dniu 4 maja 2009 roku w S. woj. (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i porozumieniu z innymi osobami, doprowadziła (...) z/s w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 11 263,15 złotych, w ten sposób, iż wystawiła K. N. stwierdzające nieprawdę pisemne zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów w (...) Sp. z o.o. z/s w S. z dnia 28 kwietnia 2009 na podstawie, którego w/w poprzez wprowadzenie występujących w imieniu Banku osób w błąd, co do swojego zatrudnienia oraz możliwości i zamiaru spłaty kredytu, przedkładając stwierdzające nieprawdę dokumenty w postaci: umowy o pracę z dnia 1 grudnia 2008 roku, zaświadczenia o zatrudnieniu w Spółce (...) z dnia 28.04.2009, oraz raportów miesięcznych ZUS RMUA, zawarł z w/w bankiem umowę kredytu gotówkowego nr (...), z której warunków nie miał zamiaru się wywiązać, czym działał na szkodę Banku

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk;

42)  w dniu 4 czerwca 2009 roku w S. woj. (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i porozumieniu z innymi osobami, doprowadziła Spółdzielczą (...) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 22 000 złotych, w ten sposób, sporządziła oraz opatrzyła swoim podpisem i pieczęciami (...) Sp. z o.o. stwierdzające nieprawdę zaświadczenia o zatrudnieniu W. P. (1) oraz K. G. w (...) Sp. z o.o., które to dokumenty W. P. (1) przedłożył ubiegając się o zawarcie ze (...) umowy o pożyczkę w w/w kwocie zaś K. G. poręczając za zobowiązania wynikające z zawarcia przedmiotowej umowy, przy czym potwierdziła dane zawarte w przedmiotowych dokumentach i tym samym doprowadziła do zawarcia przez W. P. (1) umowy pożyczki na szkodę (...)

tj. o przestępstwo z art. 297 § 1 kk i art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk;

43)  w dniu 27 lipca 2009 roku w G., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i porozumieniu z innymi osobami, usiłowała doprowadzić (...) Bank SA z/s w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 200 000 złotych w ten sposób, iż wystawiła B. S. nieprawdziwe pisemne zaświadczenie o zatrudnieniu w (...) Sp. z o.o., z którego wynikało, iż w firmie tej jest zatrudniony od dnia 01 sierpnia 2008 roku na stanowisku spawacza okrętowego z miesięcznym wynagrodzeniem 5200 złotych, na podstawie, którego w/w poprzez wprowadzenie występujących w imieniu Banku osób w błąd, co do swojego zatrudnienia, wysokości osiąganych zarobków oraz możliwości i zamiaru spłaty kredytu, ubiegał się o zawarcie z w/w bankiem umowy kredytu hipotecznego nr (...), czym działał na szkodę Banku, przy czym zamierzonego celu w postaci uzyskania kredytu nie osiągnęła z uwagi na odmowę akceptacji wniosku przez Bank

tj. o przestępstwo z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11§ 2 kk;

44)  w dniu 16 czerwca 2009 roku w S. woj. (...) działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i porozumieniu z innymi osobami, doprowadziła (...) z/s w C. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 12 000 złotych w ten sposób, iż nakłoniła G. B. by ten przedkładając stwierdzające nieprawdę pisemne zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów w (...) Sp. z o.o. z/s w S., wystawione przez nią oraz K. G. z którego wynikało, iż w Spółce tej G. B. jest zatrudniony od dnia 02 stycznia 2009 roku w charakterze stolarza z miesięcznym wynagrodzeniem 2 857, 96 złotych, poprzez wprowadzenie występujących w imieniu Kasy osób w błąd co do swojego zatrudnienia oraz możliwości i zamiaru spłaty kredytu, zawarł umowę o pożyczkę w w/w kwocie nie mając zamiaru wywiązać się z zawartej umowy

tj. o przestępstwo z art. 297 § 1 kk i art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk ;

45)  w dniu 6 maja 2009 roku w S. woj. (...) działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i porozumieniu z innymi osobami, doprowadziła (...) z/s w C. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 11 340 złotych w ten sposób, iż potwierdziła dane zawarte w nieprawdziwych pisemnych oświadczeniach o zatrudnieniu i wysokości dochodów w (...) Sp. z o.o. z/s w S., które K. G. jako pożyczkobiorca a K. N. jako poręczający przedłożyli w (...) i na ich podstawie, poprzez wprowadzenie występujących w imieniu Kasy osób w błąd co do swojego oraz poręczającego zatrudnienia oraz możliwości i zamiaru spłaty pożyczki, K. G. zawarł umowę o pożyczkę w w/w kwocie nie mając zamiaru wywiązać się z zawartej umowy, zaś K. N. przyjął poręczenia za zobowiązania wynikające z przedmiotowej umowy

tj. o przestępstwo z art. 297 § 1 kk i art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk ;

46)  w dniu 15 maja 2009 roku w S. woj. (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i porozumieniu z innymi osobami, doprowadziła Spółdzielcza (...) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 11 500 złotych, w ten sposób, iż wystawiła W. P. (1) stwierdzające nieprawdę dokumenty w postaci: pisemnego zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości dochodów w Spółce (...), z którego wynikało, iż w Spółce tej jest zatrudniony od dnia 1 września 2008 roku na stanowisku mistrza budowy z miesięcznym wynagrodzeniem 4 252, 43 złotych, raportów miesięcznych ZUS RMUA za okres od 02.02.2009 do 01.04.2009, na podstawie których to dokumentów oraz stwierdzającego nieprawdę pisemnego oświadczenia W. K. (2) o zatrudnieniu i wysokości dochodów w Spółce (...), poprzez wprowadzenie występujących w imieniu Kasy osób w błąd co do swojego oraz W. K. (2) jako poręczyciela zatrudnienia oraz możliwości i zamiaru spłaty pożyczki, W. P. (1) zawarł umowę o pożyczkę w w/w kwocie, zaś W. K. (2) poręczył za zobowiązanie wynikające z zawarcia przedmiotowej umowy, czym działała na szkodę (...)

tj. o przestępstwo z art. 297 § 1 kk i art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk;

47)  w dniu 17 września 2009 roku S. woj. (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i porozumieniu z innymi osobami, doprowadziła Spółdzielczą (...) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2o 000 złotych, w ten sposób, iż nakłoniła K. S. by ten, poprzez wprowadzenie występujących w imieniu Kasy osób w błąd co do swojego oraz poręczającego G. B. zatrudnienia oraz możliwości i zamiaru spłaty pożyczki, przedkładając stwierdzające nieprawdę dokumenty w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu K. S. w Spółce (...) z dnia 15 września 2009 roku, zaświadczenie o zatrudnieniu G. B. w N. z dnia 16 września 2009 roku zawarł umowę o pożyczkę w w/w kwocie, a nadto G. B. by poręczył za zobowiązanie wynikające z zawarcia przedmiotowej umowy, czym działała na szkodę (...)

tj. o przestępstwo z art. 297 § 1 kk i art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk;

48)  w dniu 27 marca 2009 roku w S. woj. (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i porozumieniu z innymi osobami, doprowadziła Spółdzielcza (...) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 19 000 złotych, w ten sposób, iż nakłoniła P. J. by ta poprzez wprowadzenie występujących w imieniu Kasy osób w błąd co do swojego zatrudnienia oraz możliwości i zamiaru spłaty pożyczki, przedkładając stwierdzające nieprawdę zaświadczenie o swoim zatrudnieniu w Spółce (...), zawarła umowę o pożyczkę w w/w kwocie, czym działała na szkodę (...), przy czym potwierdziła osobiście w placówce (...) nieprawdziwe dane zawarte w zaświadczeniu o zatrudnieniu P. J.

tj. o przestępstwo z art. 297 § 1 kk i art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk;

49)  w dniu 5 sierpnia 2009 roku w S. woj. (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i porozumieniu z innymi osobami, doprowadziła Spółdzielcza (...) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 16 700 złotych, w ten sposób, iż nakłoniła P. B. by ten poprzez wprowadzenie występujących w imieniu Kasy osób w błąd, co do swojego zatrudnienia oraz możliwości i zamiaru spłaty pożyczki, przedkładając stwierdzające nieprawdę dokumenty w postaci, opatrzonych podpisami i pieczęciami K. G. i A. W. zaświadczeń swoim o zatrudnieniu w Spółce (...), raportów ZUS RMUA za okres od dnia 01 maja do dnia 01 lipca 2009 roku, zawarł umowę o pożyczkę w w/w kwocie, czym działała na szkodę (...)

tj. o przestępstwo z art. 297 § 1 kk i art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk;

50)  w dniu 19 sierpnia 2009 roku w S. woj. (...) działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i porozumieniu z innymi osobami, doprowadziła Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową (...) Oddział w S. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20 000 złotych w ten sposób, iż nakłoniła K. P. by ten poprzez wprowadzenie występujących w imieniu Kasy osób w błąd, co do swojego zatrudnienia oraz możliwości i zamiaru spłaty kredytu, przedkładając stwierdzające nieprawdę dokumenty w postaci: pisemnego zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości dochodów w (...) Sp. z o.o. z/s w S., pisemnego zaświadczenia o okresie zatrudnienia i wysokości dochodów w (...) Sp. z o.o. z/s w S., zawarł umowę o pożyczkę w w/w kwocie, potwierdzając przy tym dane zawarte w zaświadczeniu o zatrudnieniu w Spółce (...), a nadto nakłoniła M. W. by ten przedkładając stwierdzające nieprawdę pisemne zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów w (...) Sp. z o.o. z/s w S., poprzez wprowadzenie występujących w imieniu Kasy osób w błąd, co do swojego zatrudnienia oraz możliwości i zamiaru spłaty kredytu, poręczył za zobowiązanie wynikające z zawarcia przedmiotowej umowy, czym działała na szkodę (...)

tj. o przestępstwo z art. 297 § 1 kk i art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk;

51)  w dniu 7 września 2009 roku w S. woj. (...) działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i porozumieniu z innymi osobami, doprowadziła (...) (...) Oddział w S. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 7000 złotych w ten sposób, iż nakłoniła M. W. by ten przedkładając stwierdzające nieprawdę pisemne zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów w (...) Sp. z o.o. z/s w S., poprzez wprowadzenie występujących w imieniu Kasy osób w błąd, co do swojego zatrudnienia oraz możliwości i zamiaru spłaty kredytu, zawarł umowę o pożyczkę w w/w kwocie

tj. o przestępstwo z art. 297 § 1 kk i art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

52)  w dniu 12 sierpnia 2009 roku w S. woj. (...) działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i porozumieniu z innymi osobami, usiłowała doprowadzić (...) (...) Oddział w S. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20 000 złotych w ten sposób, iż nakłoniła J. Ś. by ta przedkładając, stwierdzające nieprawdę dokumenty w postaci: pisemnego zaświadczenia o swoim zatrudnieniu i wysokości dochodów w (...) Sp. z o.o. z/s w S. oraz stwierdzającego nieprawdę pisemnego zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości dochodów Z. K. w (...) Sp. z o.o. z/s w S., poprzez wprowadzenie występujących w imieniu Kasy osób w błąd co do swojego oraz poręczającego pożyczkę zatrudnienia oraz możliwości i zamiaru spłaty kredytu, ubiegała się o zawarcie umowy o pożyczkę w w/w kwocie, zaś Z. K. nakłaniała do złożenia zobowiązania poręczyciela za zobowiązania z niej wynikające, czym działała na szkodę (...), przy czym zamierzonego celu nie osiągnęła z uwagi na odmowę przyznania pożyczki

tj. o przestępstwo z art. 297 § 1 kk i art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.

Sąd Okręgowy w Łodzi wyrokiem z dnia 19 września 2012 roku uznał oskarżoną A. W. za winną popełnienia czynów opisanych w punktach od 1 do 52, przy czym przyjął, że stanowią one ciąg przestępstw w rozumieniu art. 91 §1 kk z tą zmianą dotyczącą czynu opisanego w punkcie 37, że wartość szkody wyrządzonej przestępstwem wyniosła 25.617,98 (dwadzieścia pięć tysięcy sześćset siedemnaście złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy) i za to na podstawie art. 286_§ 1 kk w zw. z art. 11 §3 kk i art. 33 §2 kk w zw. z art. 91 §1 kk wymierzył karę 4 (czterech) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz 350 (trzysta pięćdziesiąt) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 150 złotych (sto pięćdziesiąt złotych).

Na podstawie art. 46 §1 kk zobowiązał oskarżonych A. W. i K. G. solidarnie do naprawienia w całości szkody wyrządzonej przestępstwami opisanymi:

a) w punktach 32 oraz 66 poprzez zapłatę na rzecz (...) z siedzibą w G. kwoty 49.462,97 złotych (czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa złote i dziewięćdziesiąt siedem groszy);

b) w punktach 29 oraz 63 poprzez zapłatę na rzecz (...) Oddział w Polsce z siedzibą w W. kwoty 1574 złotych (jeden tysiąc pięćset siedemdziesiąt cztery złote);

c) w punktach 37 oraz 71 poprzez zapłatę na rzecz (...) Bank SA z siedzibą w K. kwoty 25.617,98 (dwadzieścia pięć tysięcy sześćset siedemnaście złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy);

Na podstawie art. 46 §1 kk zobowiązał oskarżoną A. W. do naprawienia w całości szkody wyrządzonej przestępstwem opisanym w punkcie 17 poprzez zapłatę na rzecz (...) Bank SA z siedzibą w K. kwoty 51.056,80 złotych (pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt groszy);

Na podstawie art. 63 §1 kk na poczet orzeczonych kar pozbawienia wolności zaliczył okresy rzeczywistego pozbawienia wolności oskarżonej A. W. od dnia 19 stycznia 2010 r.

Zasądził na rzecz Skarbu Państwa od oskarżonej A. W. kwotę 2.000 (dwa tysiące złotych) złotych tytułem częściowego zwrotu kosztów sądowych, a w pozostałym zakresie przejął na rachunek Skarbu Państwa.

Wyrok powyższy zaskarżył apelacją obrońca oskarżonej zarzucając:

1.  błąd w ustaleniach faktycznych mający wpływ na treść wyroku, a polegający na bezzasadnym przyjęciu, iż oskarżona A. W. dopuściła się popełnienia czynów w punktach: 17, 38, 41 i 51 aktu oskarżenia;

2.  obrazę przepisów postępowania, mającą wpływ na treść wyroku, a w szczególności:

- art. 424 § 1 kpk przez sprzeczność pomiędzy ustaleniami faktycznymi dokonanymi w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku, a jego treścią, dotyczącą czynów opisanych w punktach 17,38,41,51 aktu oskarżenia;

- art. 424 § 2 k.p.k. poprzez nie uzasadnienie w dostatecznym stopniu wymiaru kar pozbawienia wolności i kary grzywny;

3. rażącą niewspółmierność kary pozbawienia wolności oraz kary grzywny wymierzonych oskarżonej A. W. oraz niesłuszne zastosowanie środka karnego w postaci zobowiązania jej do naprawienia szkody w całości.

W konkluzji apelacji obrońca wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez:

1.  w punkcie 1 wyroku - wyeliminowanie z opisu czynu stanowiącego ciąg przestępstw czynów opisanych w punktach 17, 38, 41, 51 aktu oskarżenia oraz wymierzenie A. W. kary 3 lat pozbawienia wolności i 150 stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 50 złotych,

2.  w punkcie 5 i 6 wyroku - nie zobowiązywanie oskarżonej do naprawienia szkody.

Sąd Apelacyjny zważył:

Apelacja obrońcy okazała się częściowo zasadna i prowadzi do zmiany na korzyść rozstrzygnięcia o karze i środkach karnych orzeczonych wobec oskarżonej A. W. – o czym niżej.

Niezasadne natomiast okazały się zawarte w apelacji zarzuty i wnioski zmierzające do wyeliminowania z przypisanego oskarżonej ciągu przestępstw czynów opisanych w punktach 17, 38, 41 i 51 aktu oskarżenia.

Nie ma bowiem racji skarżący, iż sąd meriti poczynił w tym zakresie błędne ustalenia faktyczne ani, że istnieje „sprzeczność pomiędzy ustaleniami faktycznymi dokonanymi w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku, a jego treścią”. Uważna analiza przedmiotowego dokumentu o charakterze sprawozdawczym oraz dowodów stanowiących podstawę ustaleń faktycznych prowadzi do wniosków odmiennych niż wywodzi je skarżący.

W pierwszym rzędzie przypomnieć należy, iż uzasadnienie wyroku stanowi integralną całość i oceniając jego poszczególne fragmenty nie można od niej abstrahować. A tak właśnie czyni autor apelacji, który zdaje się nie dostrzegać, iż poza częścią uzasadnienia odnoszącą się do poszczególnych przestępstw (k. 6 – 46 uzasadnienia) sąd okręgowy na k. 1 – 5 uzasadnienia przedstawił modus operadi oskarżonej w odniesieniu do całości jej działalności objętej przedmiotowym aktem oskarżenia, zaś na k. 47 – 58 dokonał trafnej oceny dowodów oraz charakteru przestępczej działalności A. W..

Ustaleń tych i ocen nie ma potrzeby powtarzać, gdyż zasługują na pełną aprobatę. Sam autor apelacji z nimi nie polemizuje. Powyższe zaś pozwala łącznie z przytoczonymi niżej szczegółowymi argumentami odrzucić wyżej wymienione zarzuty apelacji jako wyraz nietrafionej polemiki z prawidłowymi ustaleniami i ocenami dokonanymi przez Sąd I instancji.

I tak w przypadku czynu z punktu 51 aktu oskarżenia należy przypomnieć, że nie jest najistotniejszą rzeczą to, że poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zarobkach M. W. podpisał K. G., zaś sam W. „pożyczkę tę wziął dla siebie”, ale, że to oskarżona A. W. przez dłuższy czas latem 2009 roku nakłaniała barmanów - kelnerów pracujących w pubie (...) tj. M. W. i K. P. do wykupienia udziałów w spółce (...). Wskazała sposób zdobycia środków poprzez „załatwienie kredytów”, obiecywała wystawienie stosownych zaświadczeń o zatrudnieniu oraz przekazanie kierownictwa nad pubem. Sąd meriti szczegółowo to ustalił na k. 41 – 44 uzasadnienia, zaś na k. 44 in fine wskazał, że M. W. nie przekazał oskarżonej odebranej w oddziale (...) w W. kwoty 7 tysięcy złotych, gdy w siedzibie spółki (...) usłyszał od niej, że nie dostanie wynagrodzenia za pracę, bo spółka nie ma pieniędzy. Nie ma przy tym potrzeby bardziej szczegółowo omawiać zeznań M. W. (k. 1698 – 1703, 357 – 357 verte), które dokładnie opisują mechanizm przestępczy oraz przyczyny nie odniesienia przez A. W. korzyści majątkowej z tego oszustwa. Nie ekskulpuje to jej wszakże od współsprawstwa w tym przestępstwie. Jeszcze prościej wygląda sprawa w odniesieniu do punktów 38 i 41 aktu oskarżenia i osoby K. N.. Nie ma potrzeby przytaczać w całości ustaleń wskazanych na k. 36 – 40 uzasadnienia, starczy tylko stwierdzić, że poczynione one zostały prawidłowo w oparciu w szczególności zeznania K. N. (k. 725 – 727, 266 – 266 verte), a na k. 36 i 38 uzasadnienia Sąd okręgowy odpowiednio wskazał na czym polegała rola oskarżonej A. W. (namowa w odniesieniu do pierwszego czynu – usiłowanie oszustwa na szkodę D. Bank bo „nie dostaną kredytu dla firmy”, a cysterna już czeka” oraz uzyskanie pieniędzy z pożyczki z (...)).

Banałem w tej sytuacji jest stwierdzenie – ale trzeba to uczynić – że opieranie zarzutu na wyrwanym z kontekstu zdaniu cytowanym przy pkt 41 na k. 4 uzasadnienia apelacji jest nie tylko nietrafne i nieskuteczne, ale wręcz oczywiście bezzasadne, gdyż dokonanie części czynności sprawczych przez inną osobę, nie wyłącza współsprawstwa oskarżonej.

Podobnie rzecz się ma w odniesieniu do punktu 17 aktu oskarżenia, gdzie wbrew twierdzeniom skarżącego W. S., choć figurował jako właściciel pojazdu R. (...) na fakturze zakupu oraz w dokumentach kredytowych G. Banku, to do powyższej transakcji doszło – podobnie jak i innych z jego udziałem – za namową oskarżonej A. W., zaś pojazd był używany do wożenia pracowników spółki (...) oraz przez samą oskarżoną. Trafnej oceny prawnokarnej zachowania oskarżonej W. w tym zakresie nie zmienia okoliczność, iż S. po uzyskaniu od w/wym. informacji, że już nie jest ona prezesem spółki, monitowany przez banki, w których za jej namową wziął pożyczki, sam próbował regulować część należności (k. 1723 – 1728, 357v – 359, 2682 – 2683).

Racje ma natomiast skarżący, że ustalenia faktyczne w tej sprawie nie uzasadniały orzeczenia wobec oskarżonej środka karnego w postaci naprawienia szkody na rzecz (...) jak to uczyniono w punkcie 6 sentencji zaskarżonego wyroku.

Godzi się zważyć, że już z pisma z dnia 13 stycznia 2010 r. skierowanego przez (...) do prokuratora (k. 1565 – 1566, t. XII) oraz dokumentów doń załączonych wprost wynika, iż S. uiścił 9 rat pożyczki, a następnie – zgodnie z umową kredytową – własność pojazdu w całości przeszła na rzecz banku.

W tej sytuacji sąd okręgowy nieprawidłowo uwzględnił wobec A. W. złożony przez w/wym. podmiot wniosek w trybie art. 46 §1 kk, w którym bank domagał się zasądzenia takiego środka „wobec oskarżonych”.

Otwartą kwestią pozostanie ustosunkowanie się do tego wniosku przez Sąd Rejonowy w Skierniewicach przy rozpoznaniu przekazanej mu wg. właściwości sprawy pozostałych oskarżonych, w tym W. S., przy czym koniecznym będzie poczynienie ustaleń czy, a jeśli tak to, w jakim zakresie i z jakich powodów szkoda nie została naprawiona.

Sąd Apelacyjny w Łodzi z tego względu uchylił orzeczenie tegoż środka karnego wobec oskarżonej A. W..

Uwzględniony został też częściowo na korzyść oskarżonej postulat obniżenia kary grzywny jako rażąco niewspółmiernie surowej.

Sąd odwoławczy uznał, że wzgląd na sytuację materialną oskarżonej, długotrwały pobyt w izolacji więziennej, całokształt obciążeń majątkowych nałożonych na oskarżoną przedmiotowym wyrokiem oraz wzgląd na jego wewnętrzną sprawiedliwość (w szczególności w odniesieniu do wysokości kary grzywny wymierzonej współoskarżonemu K. G.) wskazuje, że adekwatnym i uwzględniającym dyrektywy sądowego wymiaru kary będzie złagodzenie kary grzywny poprzez obniżenie kwoty stawki dziennej do 100 (stu) złotych.

W pozostałym zakresie zarzut rażącej niewspółmierności kary wymierzonej oskarżonej jak również orzeczonych wobec niej środków karnych - solidarnie z oskarżonym G. – jest bezzasadny.

Rażąca niewspółmierność kary, o której mowa w art. 438 pkt 4 k.p.k., zachodzić może tylko wówczas, gdy na podstawie ujawnionych okoliczności, które powinny mieć zasadniczy wpływ na wymiar kary, można było przyjąć, iż zachodziłaby wyraźna różnica pomiędzy karą wymierzoną przez sąd I instancji a karą jaką należałoby wymierzyć w instancji odwoławczej w następstwie prawidłowego zastosowania w sprawie dyrektyw wymiaru kary przewidzianych w art. 53 k.k. oraz zasad ukształtowanych przez orzecznictwo Sądu Najwyższego. Zarzut rażącej niewspółmierności kary można zasadnie podnosić tylko wówczas, gdy jakkolwiek mieści się w granicach ustawowego zagrożenia, nie uwzględnia jednak w sposób właściwy zarówno okoliczności popełnienia przestępstwa, jak i osobowości sprawcy - innymi słowy, gdy w społecznym odczuciu jest karą niesprawiedliwą. (vide: wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 12 lipca 2000 r. Aka 116/2000 )

Na gruncie art. 438 pkt 4 k.p.k. nie chodzi o każdą ewentualną różnicę w ocenach co do wymiaru kary, ale o różnicę ocen tak zasadniczej natury, iż karę dotychczas wymierzoną nazwać można byłoby - również w potocznym znaczeniu tego słowa ,.rażąco" niewspółmierną, to jest niewspółmierną w stopniu nie dającym się zaakceptować. Dopiero wykazanie rażącej niewspółmierności kary, a więc istnienia wyraźnej dysproporcji między karą wymierzoną przez sąd pierwszej instancji a karą jaką należałoby wymierzyć w następstwie prawidłowego zastosowania w sprawie dyrektyw wymiaru kary, uzasadnia korektę zaskarżonego wyroku. (vide: wyrok Sadu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 grudnia 2004 roku II Aka 514/2004, Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 30 maja 2003 r. II Aka 163/2003).

W przedmiotowej sprawie kary pozabawienia wolnosci wymierzonej oskarżonej nie można w raliach przedmiotowej sprawy uznać za surową, a już na pewno nie za rażąco niewspółmiernie surową. Podzielając zapatrywanie Sądu Okręgowego zaprezentowane w tym zakresie na k. 59 uzasadnienia zaskarżonego wyroku dodać jedynie należy, iż rozmiary i czasokres przestępczej działalności oskarzonej, jej tupet i bezkrytyczny stosunek do popełnionych przestępstw o wysokiej społecznej szkodliwości utwierdza w przekonaniu o koniecznosci stosowania wobec niej - przede wszystkim ze względów indywidualnoprewencyjnych – izolacji penitencjarnej i długotrwałego oddziaływania wychowawczego w jej warunkach.

W odniesieniu do środków karnych orzeczonych wobec oskarzonej A. W. (naprawienie szkody solidarnie ze współoskarzonym K. G.) podnieść należy, iż eksponowana w apelacji oraz w końcowym głosie oskarzonej okoliczność, że ona “z tych czynów nie odnosiła osobiście korzyści” jest o tyle nietrafna, iż oskarzona jako inicjator i czynnik niezbędny dla zaistnienia tych przestępstw (konieczność wystawienia poświadczajacych nieprawdę zaświadczeń, czy też korespondencji z instytucjami kredytowymi – vide pismo do (...) z dnia 6 listopada 2009 r. k. 39 uzasadnienia in fine) jest współsprawcą w zakresie doprowadzenia do niekorzystnych rozporządzeń mieniem przez pokrzywdzonych i powstania dla nich określonych szkód pieniężnych.

Nawet przyjmując wersję dla oskarżonej najkorzystniejszą i pamiętając, że korzyścią majątkową jest korzyść zarówno dla siebie, jak i dla kogo innego (art. 115 §4 kk), nie sposób kwestionować prawidłowości rozstrzygnięcia sądu meriti zawartego w punkcie 5 sentencji zaskarżonego wyroku.

Z tych wszystkich wzgledów – poza opisanymi zmianami wyroku na korzyść oskarzonej A. W. – nie dopatrując się również okoliczności wskazujących na konieczność zmiany bądź uchylenia wyroku sądu I instancji z urzędu, Sąd Apelacyjny orzekł o jego utrzymaniu w mocy w pozostałej części.

Mając na względzie opisaną wyżej aktualną sytuację i warunki majątkowe oskarżonej A. W. na podstawie art. 624 §1 kpk zwolniono ją od kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze uznając, że ich uiszczenie byłoby dla niej zbyt uciążliwe.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Łukasz Arkuszewski
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Paweł Misiak,  Marian Baliński
Data wytworzenia informacji: