Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 425/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Zakopanem z 2015-12-15

Sygn. akt: I C 425/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 grudnia 2015 r.

Sąd Rejonowy w Zakopanem I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Jacek Stelmach

Protokolant:

sekr. sądowy Ewelina Mroczkowska

po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2015 r. w Zakopanem

sprawy z powództwa M. O.

przeciwko P. Bankowi Spółdzielczemu

o nakazanie wykonania czynności

I.  nakazuje pozwanemu P. Bankowi Spółdzielczemu w Z. wydanie powódce M. O. historii rachunku bankowego nr (...) za okres od 01.01.2011r. do 27.05.2014r.

II.  zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 30 zł (trzydzieści złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania;

Sygn. I C 425/15

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 15.12.2015r.

Powódka M. O. domagała się nakazania pozwanemu wydania powódce historii rachunku bankowego za okres od 01.01.2011r. do 27.05.2014r. powódka twierdziła, że owy rachunek należał do jej spadkodawczyni, a bank odmawia wydania historii rachunku za okres przed otwarciem spadku.

Strona pozwana P. Bank Spółdzielczy wniósł o oddalenie powództwa. W odpowiedzi na pozew stwierdziła, że umowa rachunku bankowego wygasła w chwili śmierci spadkodawcy. Wszelkie informacje tyczące operacji na owym rachunku zdaniem strony pozwanej objęte są tajemnicą bankową, a ta uniemożliwia przekazanie żądanych danych pozwanej.

Poza sporem jest, że pomiędzy spadkodawczynią powódki a stroną pozwaną została zawiązana umowa rachunku bankowego o numerze (...). Spadkodawczyni zmarła w dniu 27.05.2014r., a spadek po niej jako wyłączna spadkobierczyni nabyła powódka. Powódka zwracała się ustnie i pisemnie do strony pozwanej o przedstawienie historii rachunku bankowego za okres przed zgonem spadkodawczyni. Strona pozwana odmówiła tej czynności powołując się na tajemnicę bankową. Udzieliła natomiast pełnej informacji co do operacji na owym rachunku od chwili otwarcia spadku.

Sąd zważył co następuje

Roszczenie powódki zasługuje na uwzględnienie. Rację ma pełnomocnik strony pozwanej pisząc w odpowiedzi na pozew, że umowa która łączyła spadkodawczynię i stronę pozwaną to umowa dwustronnie zobowiązująca, nie wzajemna. Dodać do tego należy, ze jest to umowa kauzalna. Natomiast nie ma racji strona pozwana, gdy w odpowiedzi na pozew zawiera stwierdzenie, że umowa rachunku bankowego wygasa z chwilą śmierci osoby na rzecz której prowadzony jest rachunek bankowy. Zgodnie bowiem z treścią art. 922 kc prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na spadkobierców. Nie przechodzą jedynie nienależące do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego czy są one spadkobiercami. W postępowaniu nie wykazano, by umowa rachunku bankowego zawarta pomiędzy spadkodawczynią, a strona pozwaną, była zawarta na czas oznaczony.

Ponieważ stosunek obligacyjny prowadzenia rachunku bankowego pomiędzy obecnymi stronami trwa nadal, to strona pozwana jest zobowiązana do przedstawienia powódce historii rachunku bankowego za okres, w którym stroną była spadkodawczyni. Obowiązek ten wynika z istoty umowy prowadzenia rachunku bankowego, jak i z ogólnej klauzuli współdziałania stron stosunku obligacyjnego zawartej w art. 354 kc.

W sposób plastyczny oryginalność koncepcji strony pozwanej o braku obowiązku strony pozwanej do przedstawienia powódce historii operacji bankowych za okres przed otwarciem spadku jawi się w możliwości dociekania przez powódkę prawdziwości stanu konta na owym rachunku bankowym w dniu otwarcia spadku. W koncepcji strony pozwanej ma ona obowiązek podać powódce stan konta w chwili otwarcia spadku oraz przesłać odpis operacji bankowych na tym rachunku po otwarciu spadku, a powódka w tej koncepcji winna „na wiarę” przyjąć wartość depozytu bankowego w chwili otwarcia spadku. Element „wiary” nie jest żadną miarą cechą omawianego stosunku prawnego. Jak powołano powyżej z jego istoty powódka musi mieć możliwość weryfikacji przeprowadzanych operacji bankowych przed otwarciem spadku Skutkiem tego po myśli art. 725 i następny kc, w zw. z art. 354 kc Sąd nakazał stronie pozwanej przedstawienie powódce historii rachunku bankowego za okres dochodzony pozwem, który kończy się w dniu otwarcia spadku.

Po art. 98 kpc zasądzono od strony pozwanej na rzecz powódki wyłożone koszty postępowania – koszty opłaty.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara dudzik
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Zakopanem
Osoba, która wytworzyła informację:  Jacek Stelmach
Data wytworzenia informacji: